6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOTORİN (182.000-LT) VE KURŞUNSUZ BENZİN (41.000-LT) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 350 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI, 5 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI (EXPROOF), 100 ADET TAŞINABİLİR YAZICI, 100 ADET TAŞINABİLİR TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


SOSYAL TESİS KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1 ADET GERÇEK ZAMANLI PCR CİHAZI (POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU) SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOTORİN (182.000-LT) VE KURŞUNSUZ BENZİN (41.000-LT) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                        RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Motorin ve Kurşunsuz Benzin %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.12.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - Kısmi teklif verilemez.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9468/1-1

—— • ——

MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 13 kalem muhtelif uçak yağı alımı 13 Aralık 2012 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 266-276

9677/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.010,00 TL ile en çok 50.847,65 TL arasında değişen; 12/12/2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 201,00 TL, en çok 5.084,77 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 23 adet muhtelif vasıta ( Binek Oto, Arazi Taşıtı, Kamyonet, Panelvan, Çekici, Zırhlı Araç ) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 13/12/2012 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04) numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9625/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.500,00 TL. ile en çok 20.981,39 TL. arasında değişen; 11/12/2012 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 350,00 TL, en çok 2.098,14 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kapalı saç kasa kamyonet, camlı kamyonet vs cinsi 20 (yirmi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 12/12/2012 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

9685/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Şeyhkeramettin Mahallesi 8 pafta, 84 ada, 15 nolu parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm olan otoparkın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 20.12.2012 Perşembe günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 1.660.027,53TL’dir. Geçici teminat 49.800,80 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2012 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

6 - Teklifler, en geç 20.12.2012 Perşembe günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

9642/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

800.000

m²

Teknik Şartname

21.12.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

400.000

m²

Teknik Şartname

21.12.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

800.000

m²

Teknik Şartname

21.12.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur

9710/1-1


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 350 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI, 5 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI (EXPROOF), 100 ADET TAŞINABİLİR YAZICI, 100 ADET TAŞINABİLİR TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 350 adet dijital fotoğraf makinası, 5 adet dijital fotoğraf makinası (exproof), 100 adet taşınabilir yazıcı, 100 adet taşınabilir tarayıcı, teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 10.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre firmaların dosyaları incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek firmaların fiyatla ilgili iç zarfları bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilebileceği gibi, fotoğraf makineleri bir grup, tarayıcı ve yazıcı diğer bir grup olmak üzere kısmi olarak da verilebilecektir

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9680/1-1


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Dosyalık Kartonlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Pembe Dosyalık Karton

70x112cm.

4.000

Paket

Teknik Şartname

20.12.2012

Sarı Dosyalık Karton

70x112cm.

500

Paket

Teknik Şartname

20.12.2012

Yeşil Dosyalık Karton

70x112cm.

500

Paket

Teknik Şartname

20.12.2012

SINIF: 1 TİPİ: 2 CİNSİ: 2

 

 

 

 

 

 

l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

9634/1-1


SOSYAL TESİS KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - İlimiz Çarşı Mahallesi "Toplu Konut Projesi" kapsamında 2157 ada 1 parselde kayıtlı 3.681,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 3.308,75 m2 kapalı alana sahip "1 (bir) adet 2 (iki) katlı sosyal tesis binasının" Bilişim (Çağrı) Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreli kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.Maddesine 5577 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; “kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklifin sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. denilmektedir.

3 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5 - İhalesi yapılacak olan söz konusu Bilişim (Çağrı) Merkezine ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)görülebilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler(Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f - Noter tasdikli imza sirküsü.

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Cinsi ve

Mevki

Toplam Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Erzincan

Merkez

İki Katlı Sosyal Tesisi Bilişim (Çağrı) Merkezi

Aylık

15.000,00

10 Yıllığı

Toplam

1.800.000,00

54.000,00

19.12.2012

10.30

9652/1-1


1 ADET GERÇEK ZAMANLI PCR CİHAZI (POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU) SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Gerçek Zamanlı PCR Cihazı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/182679

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Gerçek Zamanlı PCR Cihazı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  24/12/2012 - 14:00 Pazartesi

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR49000100 1537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24/12/2012 Pazartesi günü, saat 14:00´a kadar ihale dökümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9668/1-1


DÜZELTME İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                        DOSYA NO: 2003/8

22.11.2012 tarih ve 28475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ilanında “Katılım Şartları”nın 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2. Mali Şart: Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin mali şartı karşılaması için kendisi ya da Nihai Ana Şirketinin/Nihai Ana Şirketlerinin 2010 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; Önyeterlilik Başvuru Sahibinin kendisinin veya en fazla iki adet Nihai Ana Şirketinin özkaynaklarının toplamına bakılacaktır)

İlanen duyurulur.

9715/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                        DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/318 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Rumeli Sigorta A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/318 kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Sigorta A.Ş.nin sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 1.000.000.- (Birmilyon) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 100.000.-(Yüzbin) TL teminatın “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 24/12/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 25/12/2012 tarihinde saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık / Reasürans Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı onayından önce tamamlayacaklardır.

2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN: TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46 no.lu TL hesabına “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 28/12/2012 tarihinde saat 10.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4. “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 21/12/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    : 0 212 340 18 65

         : 0 212 340 20 57

Fax   : 0 212 288 49 63

9714/1/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                     DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/317 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/317 kararı ile oluşturulan “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.nin hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 1.000.000.- (Birmilyon) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 100.000.- (Yüzbin) TL teminatın “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 24/12/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 25/12/2012 tarihinde saat 14.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık / Reasürans Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı onayından önce tamamlayacaklardır.

2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN: TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46 no.lu TL hesabına “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 28/12/2012 tarihinde saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4. “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 21/12/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    : 0 212 340 18 65

         : 0 212 340 20 57

Fax   : 0 212 288 49 63

9714/2/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Karatay

Hacı Yusuf Mescit

M29A06C3D

32303

1

59.124,29

Tam

Arsa

Küçük Sanayi Alanı

Taks: 0.50 Kaks: 1.00

Hmax: 9.00 Plan Notu: Minimum yapı büyüklüğü zeminde 500 m² olacaktır. Mevcut durumu boş arsa.

7.500.000 TL

225.000 TL

1 taksit peşin, kalanı

11 eşit taksit.

15:00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 18.12.2012 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a - Dilekçe,

b - Tebligat için adres beyanı,

c - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, TC Kimlik Numarası.

d - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

g - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

h - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

ı - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

9618/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1) İlçemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m²’si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince ”Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

2) İhale 20/12/2012 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250.00 ¨ karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 20.12.2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

6) İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7) İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

4 - Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

6 - İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Emsal

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

ALACAATLI

43675

10

3056

2956

KENTSEL SERVİS ALANI

E=1.00, Hmax=Serbest

5.025.200,00 ¨

150.756,50 ¨

20.12.2012

14.00

2

ALACAATLI

60913

2

5179.58

1/1

KONUT ALANI

E=0.30, Hmax=6.50

1.812.853,00 ¨

54.385,59 ¨

20.12.2012

14.05

3

BALIKUYUMCU

62970

1

8146

1/1

KONUT ALANI

E=1.20, Hmax=Serbest

1.018.250,00 ¨

30.547,50 ¨

20.12.2012

14.10

4

FEVZİYE

16

1

10932

1/1

SPOR ALANI

E=0.20, Hmax=Serbest

1.093.200,00 ¨

32.796,00 ¨

20.12.2012

14.15

5

FEVZİYE

109

11

47646.30

1/1

İMARSIZ

 

1.905.852,00 ¨

57.175,56 ¨

20.12.2012

14.20

6

YUKARIYURTÇU

62891

1

4425

1/1

KONUT ALANI

E=1.20, Hmax=Serbest

1.106.250,00 ¨

33.187,50 ¨

20.12.2012

14.25

İlan olunur.

9665/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 20/12/2012 Perşembe günü saat 14.30’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250,00 ¨ karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Emsal

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

AŞAĞIYURTÇU

205

1

524

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

34.060,00 ¨

1.021,80 ¨

20.12.2012

14.30

2

AŞAĞIYURTÇU

205

2

644

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

41.860,00 ¨

1.255,80 ¨

20.12.2012

14.35

3

AŞAĞIYURTÇU

205

9

526

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

34.190,00 ¨

1.025,70 ¨

20.12.2012

14.40

4

AŞAĞIYURTÇU

206

1

7810

1/1

SPOR TESİSLERİ ALANI

E=0.20, Hmax=Serbest

507.650,00 ¨

15.229,50 ¨

20.12.2012

14.45

5

AŞAĞIYURTÇU

207

1

550

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

35.750,00 ¨

1.072,50 ¨

20.12.2012

14.50

6

AŞAĞIYURTÇU

207

2

537

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

34.905,00 ¨

1.047,15 ¨

20.12.2012

14.55

7

AŞAĞIYURTÇU

207

4

695

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

45.175,00 ¨

1.355,25 ¨

20.12.2012

15.00

8

AŞAĞIYURTÇU

207

5

552

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

35.880,00 ¨

1.076,40 ¨

20.12.2012

15.05

9

AŞAĞIYURTÇU

207

6

484

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

31.460,00 ¨

943,80 ¨

20.12.2012

15.10

10

AŞAĞIYURTÇU

208

1

502

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

32.630,00 ¨

978,90 ¨

20.12.2012

15.15

11

AŞAĞIYURTÇU

208

6

522

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

33.930,00 ¨

1.017,90 ¨

20.12.2012

15.20

12

AŞAĞIYURTÇU

208

9

539

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

35.035,00 ¨

1.051,05 ¨

20.12.2012

15.25

13

AŞAĞIYURTÇU

209

3

532

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

34.580,00 ¨

1.037,40 ¨

20.12.2012

15.30

14

AŞAĞIYURTÇU

209

5

522

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

33.930,00 ¨

1.017,90 ¨

20.12.2012

15.35

15

AŞAĞIYURTÇU

209

6

487

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

31.655,00 ¨

949,65 ¨

20.12.2012

15.40

16

AŞAĞIYURTÇU

209

7

507

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

32.955,00 ¨

988,65 ¨

20.12.2012

15.45

17

AŞAĞIYURTÇU

210

2

578

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

37.570,00 ¨

1.127,10 ¨

20.12.2012

15.50

18

AŞAĞIYURTÇU

210

3

542

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

35.230,00 ¨

1.056,90 ¨

20.12.2012

15.55

19

AŞAĞIYURTÇU

216

10

494

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

32.110,00 ¨

963,30 ¨

20.12.2012

16.00

20

AŞAĞIYURTÇU

216

12

493

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

32.045,00 ¨

961,35 ¨

20.12.2012

16.05

21

AŞAĞIYURTÇU

216

3

469

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

30.485,00 ¨

914,55 ¨

20.12.2012

16.10

22

AŞAĞIYURTÇU

217

14

570

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

37.050,00 ¨

1.111,50 ¨

20.12.2012

16.15

23

AŞAĞIYURTÇU

217

2

464

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

30.160,00 ¨

904,80 ¨

20.12.2012

16.20

24

AŞAĞIYURTÇU

217

6

484

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

31.460,00 ¨

943,80 ¨

20.12.2012

16.25

25

AŞAĞIYURTÇU

217

7

497

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

32.305,00 ¨

969,15 ¨

20.12.2012

16.30

26

AŞAĞIYURTÇU

217

9

508

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

33.020,00 ¨

990,60 ¨

20.12.2012

16.35

27

AŞAĞIYURTÇU

218

10

486

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

31.590,00 ¨

947,70 ¨

20.12.2012

16.40

28

AŞAĞIYURTÇU

218

11

540

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

35.100,00 ¨

1.053,00 ¨

20.12.2012

16.45

29

AŞAĞIYURTÇU

218

13

517

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

33.605,00 ¨

1.008,15 ¨

20.12.2012

16.50

30

AŞAĞIYURTÇU

218

2

585

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

38.025,00 ¨

1.140,75 ¨

20.12.2012

16.55

31

AŞAĞIYURTÇU

219

2

572

1/1

KONUT ALANI

TAKS=0.25, KAKS=0.5

37.180,00 ¨

1.115,40 ¨

20.12.2012

17.00

32

BALIKUYUMCU

62966

2

7278.75

1/1

KONUT ALANI

E=1.20, Hmax=Serbest

909.843,75 ¨

27.295,31 ¨

20.12.2012

17.05

33

YUKARIYURTÇU

89

1

9492

1/1

SPOR ALANI

E=0.20, Hmax=Serbest

616.980,00 ¨

18.509,40 ¨

20.12.2012

17.10

İlanen duyurulur.

9664/1-1