2 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28485

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


YOLCU VAGONU, LOKOMOTİF TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 12 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLARIN TERMAL ŞEHİR OTEL YAPILMASI KAYDIYLA SATILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya Belediyesinden:


TURİZM TESİSİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Beşikdüzü Belediyesinden:


İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YOLCU VAGONU, LOKOMOTİF TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 12 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/179393

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

01.01.2013-31.12.2013 (dahil) Tarihleri arasında:

1 - TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar’a gelen ve buradan geçen yolcu trenlerine ait yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile,

2 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğüne ait idare binası, lokomotif bakım ve tamir atelyesi, müştemilatlar ve depo müdürlüğü açık sahası ile anahat ve manevra lokomotiflerinin temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile,

3 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Kalorifer Tesisine ait gaz yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile,

4 - TCDD Afyonkarahisar A.Ç. Gar Kalorifer tesisine ait Jeotermal ısıtma veya sıvı yakıtla (fuel-oil) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri 3 işçi ile,

5 - TCDD Tavşanlı Depo Müdürlüğü kalorifer tesisine ait gaz yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile,

6 - TCDD Tavşanlı Depo Müdürlüğüne ait idare binası, lokomotif bakım ve tamir atelyesi, müştemilatlar ve depo müdürlüğü açık sahası ile anahat ve manevra lokomotiflerinin temizlik hizmetleri aylık 5 işçi ile,

7 - TCDD Kütahya Gar’dan geçen yolcu trenlerine ait yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 2 işçi ile,

12 ay süreyle yürütülmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/12/2012 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9578/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 3.600 TL ile en çok 45.000 TL arasında değişen; 11.12.2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 360 TL, en çok 4.500 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto vb. 15 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 12.12.2012 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9522/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 269,25 TL. ile en çok 475.308,58- TL. arasında değişen; 13/12/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 27,00.- TL., en çok 47.531,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, bobin, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, Tel Demir, Çelik çubuk, Akü, cep telefonu aparatları v.s 31 grup eşya ; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 14/12/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9523/1-1


TAŞINMAZLARIN TERMAL ŞEHİR OTEL YAPILMASI KAYDIYLA SATILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya Belediyesinden:

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait,

1.1. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 Pafta, 1746 Ada, (220 ada), 97 ve 98 parsel numaralı taşınmazların tamamı ve 99 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı, Hmax: Serbest, Ticari Tesisler, Otel, Turizm Tesisleri alanına tahsisli olan kesiminin tevhidi ile oluşacak 14.718,81 m² lik taşınmazların Termal Şehir Otel yapılması kaydıyla satılması işi,

a) İhale Tarihi/Günü/Saati             :  20.Aralık.2012 / PERŞEMBE / 14:15

b) İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

c) İhale Muhammen Bedeli           :  4.000.000,00 ¨

d) Geçici Teminat Bedeli              :  120.000,00 ¨

1.2. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 Ada, 141 ve 142 Parsel Numaralı 5.137,28 m² lik Taşınmazın mer-i imar planına göre Hmax: 13,50 (4 kat) Ticaret ve Otel alanına tahsisli olan taşınmazların Termal Şehir Otel yapılması kaydıyla satılması işi,

a) İhale Tarihi/Günü/Saati             :  20.Aralık.2012 / PERŞEMBE / 14:30

b) İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

c) İhale Muhammen Bedeli           :  2.000.000,00 ¨

d) Geçici Teminat Bedeli              :  60.000,00 ¨

ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

2. Satış Şartı

2.1. Vadeli Ödemelerde; Arsayı alan kişi veya şirket ihale sonucunun kendilerine tebliğ edilmesine müteakip -15- gün içerisinde;

a) Satış bedelinin, %6’sı oranında kesin teminat bedeli, (satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra iade edilecektir.)

b) Ayrıca, 500.000,00 ¨ lik Teminat Bedeli ödenecektir. (yapı kullanma izin belgesi alınmasına müteakip iade edilecektir.

2.2. Peşin Ödemelerde; Arsayı alan kişi veya şirket ihale sonucunun kendilerine tebliğ edilmesine müteakip -15- gün içerisinde;

a) Satış Bedeli ile birlikte 500.000,00 ¨ lik Teminat ödenecektir. (yapı kullanma izin belgesi alınmasına müteakip iade edilecektir.)

2.3. Arsayı alan kişi veya şirket ihale tarihinden itibaren -36- ay içinde Termal Şehir Otel İnşaatını tamamlayacaktır. İlk -12- ay içinde Projesini tamamlayarak ruhsat alınacak, 18. ayda subasmanı çıkılacak ve -24- ay sonunda kaba inşaatı bitirilecektir.

3. Ödeme Şekil ve Şartları: (KDV ve diğer vergi, harçlar vs. hariç)

- Peşinatlar ile birlikte, KDV, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

3.1. Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, %25' i peşin geri kalan miktar -12- ay eşit vade bedelidir.

a) Vadeli ödemelerde peşinattan sonra kalan borcun yasal faizleri ile birlikte süresiz teminat mektubu olarak verilmesi durumunda Tapu devri yapılacaktır.

3.2. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin %25'i peşinat sayılıp, geri kalan %75'lik dilim üzerinden %8 indirim uygulanacaktır.

4. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları)

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2012 onaylı)

4.4. İhale İlan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu İhaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2012 onaylı)

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu, (süresiz)

5. İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 20.Aralık.2012 tarihinde saat 14:00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

- Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.

9524/1-1


TURİZM TESİSİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Beşikdüzü Belediyesinden:

İhale Konusu                                             :  Gayrimenkul Satışı

Belediye Meclis Kararı Tarih ve Nosu      :  06.12.2011 / 100

Belediye Encümen Kararı Tarih ve Nosu  :  25.09.2012 / 79

İhale Tarihi ve Saati                                   :  26.12.2012 / 14:00

İlgili Müdürlük                                          :  Fen İşleri Müdürlüğü

İlgili Adres                                                :  Fen İşleri Müdürlüğü, Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Beşikdüzü/TRABZON

İlgili Telefon                                              :  0 462 8713096

İlgili Fax                                                    :  0 462 8713011

İlgili Mail                                                  :  info@besikduzu.bel.tr

İhalenin Yapılacağı Yer                             :  Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhale Usulü                                                :  Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı                                     :  Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 311, Parsel: 2 de tapuya kayıtlı 5750,93 m2 kullanım alanlı arsa üzerinde konuşlu 5 katlı otel ve 2 katlı gazino binası ve arsası 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması.

İmar Durumu                                            :  E=2 ve Hmax=25.00 MİA, TYA, A, LPG. (Karma Kullanımlı Alanda hazırlanacak Avam Proje ve vaziyet planının Belediye meclisince onanmasından sonra uygulamaya gidilecektir.)

İlan Metni:

1) Taşınmaza ait Bilgiler:

a) İlçesi: Beşikdüzü

b) Cinsi: 5 Katlı Otel ve 2 Katlı Gazino Binası Bulunan Arsa

c) Yüzölçümü: 5750,93 m2

d) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı

e) Hâlihazır Durumu: Boş

f) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Trabzon Cad. Beşikdüzü/Trabzon

2) Muhammen Bedeli: 8.500.000,00 TL.

3) Geçici Teminat %3: 255.000,00 TL.

4) Şartname Bedeli: 500,00 TL.

5) İhale Tarih ve Saati: 26.12.2012 / 14:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Beşikdüzü Belediyesi Encümen Salonu

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü

8) İhale Şartnamesi: Fen İşleri Müdürlüğünden görülüp, satın alınabilir

9) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı,

c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza Sirküleri,

1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi,

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Geçici teminat alındı makbuzu,

i) İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı vermeleri gerekmektedir. Yabancı isteklilerin sunacakları her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat ermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

11) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün belge ve bilgilerin (teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. İstekliler tekliflerini, ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9565/1-1


İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/179231

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası :    3122942347 - 3122292132

c) Elektronik posta adresi

    (varsa)                                :

2 - İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı           :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 6.000 saat çalışacak 1 adet lastik tekerlekli loderin gerekli teçhizat ve loder operatörü (en az 4 adet) ile birlikte kiralanması hizmet alımı işi

3 - İhalenin / Yeterlik

     Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  12.12.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.

4.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü iş makinesi ile yapılan ve loder kiralama işi ile benzerlik gösteren hizmet taahhüt işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Diğer Hususlar:

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini (Elden verilmesi halinde 150,00 TL (KDV dahil) kargo veya posta ile gönderilmesi halinde, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı faksa göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9540/1-1


KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan, aşağıda gerekli bilgileri verilen kömür sahamızın, “Termik santral kurulma şartı ile” rödövansla işletilmek üzere uluslararası ihalesi yapılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

RUHSAT

NO

GEÇİCİ

TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

DOSYA

BEDELİ (TL)

KÜTAHYA

Domaniç

İR.4364

3.000.000

26/03/2013

2.000

 

1. Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’nın vereceği banka hesap no.suna yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire Başkanlığı’nın 1108 no.lu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.

2. İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 26/03/2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Teklif zarfları, aynı gün saat 14.00’ te Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda açılacaktır.

4. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

5. İhale ile ilgili teknik raporlar Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje Tesis Dairesi 1412 no.lu odada incelenebilir.

6. İhale ile ilgili şartname ve bilgi notu, TKİ’nin (www.tki.gov.tr) WEB sitesinde görülebilir.

7. 2886 sayılı kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına alınan kurumumuz, bu ihaleyi “rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile” kendi mevzuatına göre yapacaktır.

9571/1-1