1 Aralık 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Çanakkale Belediyesinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale Belediyesinden:

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

“YEŞİL”

YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI

İLE

YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

SONUÇ İLANI

Belediyemizce düzenlenen “Yeşil” Yerel Yönetim Ve Kültür Merkezi Binası İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması 06.08.2012 tarih ve 28376 sayılı Resmi Gazete’de, günlük bir gazetede ve İdaremizin www.canakkale.bel.tr web adresinde ilan yayımlayarak ilan edilmiştir.

Yarışma Seçici Kurulunda;

Danışman Jüri Üyesi olarak; Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı), Özleyiş ÇETİN (İmar ve Şehircilik Müdürü, Şehir Plancısı), Aydın BÜYÜKSARAÇ (Jeofizik Müh. Doç. Dr.), Hülya AYBEK (Dr. Y.Mimar, Yeşil Bina Uzmanı – LEED AP), Bünyamin DERMAN (Y. Mimar),

Asli Seçici Kurul Üyesi olarak; Ülkü ALTINOLUK (Mimar, Prof. Dr. (Jüri Başkanı)), Emre AYSU (Mimar, Prof. Dr.), Harun BATIRBAYGİL (Mimar, Prof. Dr.), H. Orhun KÖKSAL (İnşaat Müh. Prof. Dr.), İsmail ERTEN (Mimar),

Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak; Sevil URAL (Mimar), İlyas ACAR (İnşaat Mühendisi), Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Y. Mimar, Araştırma Görevlisi),

Raportör olarak: Kemal ALBAYRAK, Seyyide GÜLTEKİN, Suzan DEMİR, Aynur ATAN yer almışlardır.

Söz konusu yarışma kapsamında, 84 adet şartname, alınmış; Yarışma Raportörlüğüne 38 adet proje teslim edilmiştir. Yarışma sonuçları, Seçici Kurul’un 20 – 22 Kasım 2012 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda belirlenmiştir. Jüri Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.

1.ÖDÜL:

19 SIRA NUMARALI, 17524 RUMUZLU PROJE

Seden CİNASAL AVCI (Ekip Temsilcisi) Mimar, (G.Ü)

Ramazan AVCI Mimar, (D.E.Ü)

Ebru CAN Mimar, (G.Ü)

Kenan BİLHAN, (G.Ü)

Osman Ali ÜNSAL İnşaat Müh. (O.G.Ü)

Ekrem EVREN Makine Müh. (E.Ü)

Kemal GÜRAVŞAR Elektrik Müh. (Ankara D.M.M.A.)

Kemal EMİN İnşaat Müh. –Statik Danışman (G.Ü)

Esra EKİNCİOĞLU Peyzaj Mimarı (K.T.Ü)

 

2. ÖDÜL:

21 SIRA NUMARALI, 12042 RUMUZLU PROJE

Yakup HAZAN (Ekip Temsilcisi) Y.Mim.Rest.Uz.,(O.D.T.Ü)

İdil AYÇAM Dr. Mimar, (G.Ü.M.F)

Mehmet KILIÇ İnşaat Müh. (İ.T.Ü)

Abdullah BİLGİN Makine Müh. (Ankara D.M.M.A)

Koray YÜCESOY Elektrik-Elektronik Müh. (O.D.T.Ü)

Ömer GÜLKAL Peyzaj Mimarı (A.Ü.Z.F Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

 

DANIŞMANLAR:

Tolga HAZAN ( Mimar, A.A,Londra )

 

YARDIMCILAR:

Veli EFE ( Mimar, S.Ü.M.M.F )

Mustafa Ruşen AYDIN ( Mimar, G.Ü.M.F )

Bengi ERBAŞARANOĞLU ( Mimar, ESOGÜ )

Seyhan DENİZ ( Mimar, G.Ü.M.F )

Gaye EVRENOSOĞLU ( Ekonomist, D.E.Ü )

 

3.ÖDÜL:

28 SIRA NUMARALI, 16938 RUMUZLU PROJE

Ömer Selçuk BAZ Mimar, ( (Ekip Temsilcisi), U.Ü )

Cenk YOLDAŞ Mimar, (U.Ü)

Ece ÖZDÜR Mimar, (M.S.Ü)

Lebriz ATAN Mimar, (İ.T.Ü)

Ege BATTAL Mimar, (Ç.Ü)

Ozan ELTER Mimar, (M.S.Ü)

Cenk KURTEL İnşaat Müh., (D.A.Ü)

Mehmet YILMAZ Makine Müh. (Erciyes. Ü)

Kemal OVACIK Elektrik Müh. (O.D.T.Ü Gaziantep Müh. Fakültesi)

Berk TÜRKEL Peyzaj Mimarı (A.Ü)

Ömer MOLTAY Endüstri Müh. Enerji Performans Modellemesi Danışmanı (İ.T.Ü)

Cihan POÇAN Fotoğrafçı

 

MANSİYONLAR

 

1.MANSİYON

31 SIRA NUMARALI, 12926 RUMUZLU PROJE

M. Murat ULUĞ (Ekip Temsilcisi) Mimar, (A.D.M.M.A- İ.T.Ü)

Eylem PALA ULUĞ Mimar, (E.O.Ü)

Muhterem EROĞLU İnşaat Müh. (Y.T.Ü)

Fuzuli TOPAL Makine Müh., (D.E.Ü)

Kemal AYKAÇ Elektrik-Elektronik Müh., (G.Ü)

Fatma BETOS Peyzaj Mimarı, (A.Ü)

Danışman: Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR

Yardımcılar: Özlem CAVLAK – Mimar

Nur OLGAÇ – Mimar

Emre TİRBEN – Mimar

 

2.MANSİYON

6 SIRA NUMARALI, 73614 RUMUZLU PROJE

Bülent TARIM (Ekip Temsilcisi) Prof. Dr., Y. Mimar (Y.T.Ü)

Köksal AKSOY Y. Mimar, (E.O.Ü)

Bülent ÇETİN Y. Mimar (Y.T.Ü)

Hakan ÖZBEK Y.Mimar (İ.T.Ü)

Mustafa Alper AYKAM Mimar (İ.T.Ü)

Osman Nuri TAŞKIN İnşaat Y. Müh. (İ.T.Ü)

Serhan ÇAYCILAR Makine Müh. (Y.T.Ü)

Rıfat PENDAR Elektrik Müh., (İ.T.Ü)

Başak TAŞ ÖZDEMİR Peyzaj Mimarı, (İ.Ü)

 

3.MANSİYON

15 SIRA NUMARALI, 63842 RUMUZLU PROJE

Onat ÖKTEM (Ekip Temsilcisi) Mimar, (O.D.T.Ü)

M. Ziya İMREN Mimar, (İ.Y.T.E)

Ekin EKİZ İnşaat Müh., (O.D.T.Ü)

Yücel CABADAĞ Elektrik Müh. (A.D.M.M.A)

Özge GÖKMEN Peyzaj Mimarı (A.Ü)

Servet SEDEN ÇAKIROĞLU Makine Müh., (K.T.Ü)

 

4.MANSİYON

10 SIRA NUMARALI, 88363 RUMUZLU PROJE

Güven ŞENER (Ekip Temsilcisi) Mimar, (Y.T.Ü)

Derya BÜYÜKOCAK Mimar, (Y.T.Ü)

Ali Tahir BULDUK İnşaat Müh. (Y.Ü)

Alper Emre KEPÇEOĞLU Makine Müh. (K.Ü)

Kemal HEKİMHAN Elektrik Müh. (F.Ü)

Onur YÜZER Peyzaj Mimarı (İ.Ü)

Danışman: Devran BENGÜ – Y. Mimar

Yardımcı: Zeynep ARSLAN - Mimar

 

5. MANSİYON

5 SIRA NUMARALI, 11853 RUMUZLU PROJE

Selamettin ŞERİFOĞLU Y. Mimar (D.G.S.A)

İsmail Hakkı KAPLAN İnşaat Müh. (O.Ü)

Serhat KAYA ER Makine Müh. (K.Ü)

Alkan ULUKOCA Elektrik Müh. (Y.T.Ü)

Nezih AĞAOĞLU Peyzaj Mimarı, (İ.Ü)

9605/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:19.11.2012     Karar No: 6590

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANLARI     :  1) Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.

                                               2) Marsa Turkey B.V.

MERKEZLERİ                   :  1) Ziaur Rahman Caddesi No: 3, 06700

                                               Gaziosmanpaşa,Ankara

                                               2) De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

TÜRKİYE’DEKİ

ADRESLERİ                      :  1) Ziaur Rahman Caddesi No: 3, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara

                                               2) Şehit Ersan Caddesi, Çobanyıldızı Sokak No: 5 B Blok Daire: 3  06680, Çankaya/Ankara

MÜRACAAT TARİHİ      :  15.10.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                         :  XVII no.lu İzmir

- SAHA İŞARETİ              :  MER-MRS/XVII/C

- KAPSADIĞI İLLER        :  Çanakkale, Tekirdağ

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.520 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/MER-MRS/3913

- VERİLİŞ TARİHİ            :  08.11.2004

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. (%10) ve Marsa Turkey B.V. Şti.’nin (%90) hisselerle müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 08.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 15.10.2012 tarihinde ayrı ayrı müracaatta bulunmuşlardır.

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve Marsa Turkey B.V. Şti.’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesinde müştereken sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 08.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 08.11.2015 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9464/1-1

—————

Valeura Energy (Netherlans) B.V. Şirketi sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3218 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutu tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 16.11.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

                                                                             Ruhsat               İntikalden Sonraki

                Bölgesi              Hak sıra No.su            No.su                 Yüzölçümü (H)

                     X                  AR/VEN/4985            3218                         49.797

9465/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3219 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutu tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 16.11.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

                                                                             Ruhsat               İntikalden Sonraki

                Bölgesi              Hak sıra No.su            No.su                 Yüzölçümü (H)

                     X                   AR/GYP/4968            3219                         38.663

9466/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin sanık Necdet COŞGUN hakkındaki 16.02.2010 tarihli E:2009/1433, K:2010/77 sayılı 13.03.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre kaçakçılık suçundan ele geçirilen cep telefonlarının bir kısmının iadesine karar verilmiş söz konusu karar, tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 sayılı yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Kanununa bağlı olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince, iadesine karar verilen cep telefonlarının tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur.

9487/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4120-17                                                               Karar Tarihi: 15/11/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2012 tarihli toplantısında, ekteki Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin (OSOS) Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair düzenlemenin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK-1 Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin (OSOS) Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Esaslar

 

                                                                                                                            EK-1

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN (OSOS) KAPSAMINA VE SAYAÇ

DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL ESASLAR

MADDE 1 – 10/04/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.”

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi ile aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları.”

“(5) Dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan, Yönetmelik uyarınca kayıt edilen uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ilişkin veriş-çekiş miktarının ölçülmesi veya hesaplanmasını sağlayacak üretici ve tüketici sayaçları, kurulacak olan OSOS kapsamında yer alır. Dağıtım lisansı sahibi OSB’nin OSOS kurmaması halinde bu fıkra kapsamındaki sayaçlar, OSB’nin talebi üzerine ve ilgili bedeller 6 ncı madde çerçevesinde OSB, tüketici veya üreticiler tarafından karşılanmak kaydıyla, dağıtım şirketi tarafından kurulan OSOS’a dahil edilir. Bu şekilde OSOS kapsamına dahil edilen sayaçların verileri 7 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esaslara göre ilgili OSB ile paylaşılır.”

“(6) DSİ tarafından yer altı suyu kullanma belgesi verilen tüketicilerin, OSOS kapsamına dahil edilmesinin istenmesi halinde; bu durum OSOS kapsamına ilk aşamada dahil edilecek mevcut sayaç sayısı ile bunu izleyen 5 yıl içerisinde kapsama dahil olabilecek tahmini sayaç sayısını da içerecek şekilde DSİ tarafından ilgili dağıtım şirketine Geçici 6 ncı maddede belirtilen sürede bildirilir. Bildirilen sayılarla dağıtım şirketi kayıtlarında yer alan yer altı suyu kullanıcısı olan tüketicilere ait kayıtlı sayaç sayılarının % 20’den fazla farklılık göstermesi halinde dağıtım şirketi ve DSİ ek bir çalışma yaparak nihai sayaç sayısını saptarlar. Nihai olarak belirlenen sayaç sayısı OSOS merkezi yazılım ve donanım kapasitesi belirlenmesinde dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi tüketim limiti, ilgili dağıtım şirketi tarafından belirlenerek Kurul tarafından onaylanmak üzere gerekçeleri ile birlikte Kuruma sunulur. Bu limit dağıtım şirketi tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul onayı ile yılda bir defa revize edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini;

a) İletim sistemine bağlı üretim tesisi niteliğindeki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçlar için ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin,

b) İletim sisteminde yer alan diğer tüm sayaçlar için TEİAŞ’ın,

c) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi niteliğindeki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçlar için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişinin,

ç) OSOS kapsamında yer alan yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilere ait tüketim verilerinin izlenebilmesi için kurulacak sistem kapsamına dahil olacak tüketim noktaları için ilgili tüketicinin,

d) Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu içerisinde yer alan diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin,

sorumluluğundadır

“(5) Dağıtım şirketleri tarafından yeni kurulacak olan OSOS kapsamına en az altı farklı marka sayacın dahil edilebilir olması ve bu markalardan en az üçünün sayaçlarının yerli üretim olması esastır. Dahil edilmesi uygun görülen sayaçların marka ve modelleri dağıtım şirketlerinin internet sayfasında yayımlanır.”

“(7) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların uzaktan haberleşmesine ilişkin kullanılacak haberleşme sistemine abonelik gerekmesi halinde, aboneliğinin gerçekleştirilmesi 2 nci fıkra kapsamında belirtilen altyapının temininden sorumlu kişiden abonelik ücreti tahsil edilmek kaydıyla TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Aboneliği takiben gerçekleşen iletişim maliyetleri TEİAŞ ve dağıtım şirketlerince karşılanır.”

MADDE 5 – Aynı Usul ve Esasların 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altınca fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzlaştırma dönemleri bazındaki OSOS verileri uzlaştırmaya esas veriş-çekiş konfigürasyonlarında yer alan sayaçlarla sınırlı olmak üzere piyasa katılımcıları ve talep etmesi halinde ilgili tüketici ile her bir fatura döneminde ek bir bedel talep edilmeksizin paylaşılır.”

“(3) Fatura döneminden daha kısa periyotlarla sadece uzlaştırmaya esas veriş-çekiş konfigürasyonlarında yer alan sayaçlarla sınırlı olmak üzere uzlaştırma dönemleri bazındaki OSOS bilgilerinin talep edilmesi halinde söz konusu bilgiler TEİAŞ ve dağıtım şirketi tarafından bu kapsamda maruz kalınan ek veri iletişim maliyetlerini karşılayacak şekilde belirlenen bir bedel karşılığında ilgili tedarikçilere veya ilgili tüketicilere temin edilir.”

“(4) OSOS kapsamında yer alan yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilere ait tüketim verilerinin izlenebilmesi için ilgili DSİ birimlerinde yer alacak bir sistemin; temin, kurulum, işletim ve OSOS ile haberleşme masraflarının DSİ tarafından karşılanarak kurulması esastır. Söz konusu sistemin kurulmasını müteakip, dağıtım şirketleri OSOS kapsamında yer alan yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilere ait tüketim verilerinin DSİ tarafından izlenebilmesine müsaade eder. DSİ tarafından kurulacak sistemin OSOS ile uyum içerisinde çalışmasını teminen gerekli teknik özellikler, dağıtım şirketi tarafından önceden belirlenerek DSİ’ye bildirilir.”

“(6) Dağıtım şirketlerince kurulacak OSOS kapsamına su, doğal gaz ve ısı ölçüm sayaçlarının dahil edilmesi halinde, bu sayaçlardan toplanan bilgiler dağıtım şirketlerince belirlenecek bedel üzerinden ilgili su, doğal gaz ve ısı dağıtım hizmeti veren şirketlerle paylaşılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu şekilde okunan bir sayaca ait fatura dönemi sonu yaklaşık sayaç değeri bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde sayaçtan okunan her bir endeks değeri için ayrı ayrı hesaplanır ve bir sonraki ayın 4 üncü gününe kadar PMUM’a bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu şekilde okunan bir sayaca ait fatura dönemi sonu yaklaşık sayaç değeri bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde sayaçtan okunan her bir endeks değeri için ayrı ayrı hesaplanır ve bir sonraki ayın 4 üncü gününe kadar PMUM’a bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Usul ve Esasların 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve/veya 9 uncu madde kapsamında okunan sayaçlar için aylık uzlaştırma hesaplamalarında kullanılmak üzere bu Usul ve Esaslar çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından fatura dönemi bazında sayaçtan okunan her bir endeks değeri için ayrı bir tahmini sayaç değeri belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Usul ve Esasların 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri tarafından kurulacak OSOS’larla uyumlu olmak ve söz konusu sistemlerin veri güvenliğini tehlikeye sokmamak ve mühürlü ölçü devrelerinin bulunduğu hücrelerde olmamak kaydıyla, piyasa katılımcıları veya tüketiciler tarafından kurulmuş olan uzaktan okuma ve izleme sistemlerinin çalışmasına engel olunmaz.

MADDE 10 – Aynı Usul ve Esasların geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketiciler ile OSOS verilerinin paylaşılmasına ilişkin altyapı OSOS’un işletmeye girmesini müteakip en geç iki yıl içerisinde; tedarikçiler ile veri paylaşımına yönelik altyapı ise OSOS’un işletmeye girmesini müteakip altı ay içerisinde oluşturulacaktır.”

MADDE 11 - Aynı Usul ve Esasların geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dağıtım şirketleri tarafından belirlenmesi gereken teknik özellikler 01/02/2013 tarihine kadar belirlenerek dağıtım şirketlerince kendi internet sayfalarında duyurulur.”

MADDE 12 - Aynı Usul ve Esaslara aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 - OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların uzaktan haberleşmesine ilişkin kullanılacak haberleşme sistemine yönelik olarak daha önce tüketicilerin kendi adlarına yaptırdıkları abonelikler, 01/04/2013 tarihine kadar TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından devralınır.”

MADDE 13 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür.

9562/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4121” sayılı Kurul Kararı sayısı “4121-9” olarak düzeltilmiştir.

9560/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/88775

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0-312-2667680

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akgün Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Akif Şahinkaya

Adresi

Karabaş Mah. Belde Sok. Ekşi İş Mrk. No: 5/207 İzmit/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

50941593994

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Alemdar V.D. 0250052741

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10440/17622

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9557/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/16772

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Ted. Blg. Bşk.lığı

İl/İlçe

Diyarbakır/Yenişehir

Adresi

Kooperatifler Elazığ Cad.

Tel-Faks

412 238 84 14 – 412 224 49 43

Posta Kodu

21100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eğil Sosyal Hiz. Turz. İnş. Gıda Tarım San. Tic. Ltd. Ş

 

Adresi

Peyas Mah. Yılmaz Güney Cad. Menekşe Yapı Koop. B. Blok Altı Nu.: 2 Kayapınar/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

326 027 6031

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23972

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/27137

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Silopi

Adresi

Zeki Durlanık Kışlası İpekyolu Üzeri

Tel-Faks

486 518 40 68 – 486 518 35 87

Posta Kodu

73400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Remzi Yıldız

 

Adresi

Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. Nu.: 64 Eruh/Siirt

 

T.C. Kimlik No.

21878605692

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

218 7860 5692

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

115

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/198689

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gaziler Cad./1420 Sokak 1/3

Tel-Faks

2324330076-2324332709

Posta Kodu

35128

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Volkan Kasap Et Tavuk Hayvancılık Gıda İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Ş

Volkan Bülbül

Adresi

Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. Nu.: 172/A Gültepe Kağıthane/İstanbul

Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. Nu.: 172/A Gültepe Kağıthane/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

23102305590

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

925 043 3245

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

766943

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/56195

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

3’üncü Komando Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Siirt

Adresi

 

Tel-Faks

484 223 98 31 – 484 223 25 36

Posta Kodu

56100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turanlar Çelik Eşya Krom ve Elektrik Mlz. İml. San. Tic. Ltd. Ş

Bilal Turan

Adresi

Sürsürü Mah. Mehmet Bakar Cad. Nu.: 77/A Elazığ

Sürsürü Mah. Mehmet Bakar Cad. Nu.: 77/A Elazığ

T.C. Kimlik No.

 

39670200120

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

869 009 72 95

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8784

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/119736

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane Parkı Yanı

Tel-Faks

0 212 514 00 10 – 0 212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Memduh Memduhoğlu

 

Adresi

Ihlamurkuyu Mah. Turnalı Sok. Nu.:8/22 Ümraniye İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

57136272474

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

57136272474

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul İli Esnaf ve Sanatkarlar Sic. Me.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34/597904

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/151160

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

3’üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Birlik

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

3’üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Tel-Faks

3122984261 – 3122491182

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

E4E Elektronik Mühendislik Yazılım Tasarım Ltd. Ş

Reşat Rauf Akbaba

Adresi

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Vakıf Binası 2. Kat No: 206-207 Bilkent Çankaya/Ankara

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Vakıf Binası 2. Kat No: 206-207 Bilkent Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

11152152110

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3230494777

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

299425

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/106372

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara-Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 – 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İAK İnş. Bilg. Sav. San. Teks. Gıda Temz. Madencilik Hayv. Tarım Danış. San. ve Tic. Ltd. Ş

 

Adresi

Beştepeler Mah. Çiftlik Cad. Nu.: 43/B Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

469 051 5267

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

318159

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/36148

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6’ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Balıkesir/Merkez

Adresi

Gümüş Çeşme Mah. Eski Kepsut Cad. 1/1

Tel-Faks

2662395000-2662497088

Posta Kodu

10100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Berkay Büyükbayram

 

Adresi

Paşaalanı Mah. 253 Sok. Seda Apt. (Güney) Nu.: 8 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

24277359302

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

24277359302

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12413

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/23131

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Foça İkmal Destek Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Foça

Adresi

Leventler Limanı

Tel-Faks

232 812 55 26 – 232 812 55 26

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Ş.

Halil Durmaz

Adresi

Aydın Hatboyu Nu.: 422/A Şirinyer/İzmir

Aydın Hatboyu Nu.: 422/A Şirinyer/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

32860980130

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1308 002 6927

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

128

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/52767

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Hatay/İskenderun

Adresi

 

Tel-Faks

326 618 99 49

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Burçak Kahve Kakao Baharat Gıda San. ve Tic. Ltd. Ş

Veli Ekinci

Adresi

Gatem Toptancılar Sitesi Yeşil Ada 4. Blok Nu.: 1 Şehitkamil/Gaziantep

Gatem Toptancılar Sitesi Yeşil Ada 4. Blok Nu.: 1 Şehitkamil/Gaziantep

T.C. Kimlik No.

 

32150452552

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

127 036 0408

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34150

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/38341

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Foça İkmal Destek Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Foça

Adresi

Leventler Limanı

Tel-Faks

232 812 55 26 – 232 812 55 26

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ader Sebze Meyve Orman Ürünl. Gıda Turz. Otom. San. ve Tic. Ltd.Ş

Cesur Çelik

Adresi

Kazım Dirik Mah. 171 Sok. Nu.: 11 Kat: 4 D: 4 Bornova/İzmir

Kazım Dirik Mah. 171 Sok. Nu.: 11 Kat: 4 D: 4 Bornova/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

36200016862

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

007 060 0410

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

158088

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/71125

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Silopi

Adresi

Zeki Durlanık Kışlası İpekyolu Üzeri

Tel-Faks

4865184068-4865183587

Posta Kodu

73400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oğuz Aslan

 

Adresi

Yalı Mah. Sahil Yolu Cad. Alaybey Sok. No: 213 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

23881077848

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

880091702

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17030

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/148719

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

11’İnci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Sincan

Adresi

Şehit Üsteğimen Hasan Sahan Kışlası Yenikent

Tel-Faks

312 277 34 55 – 312 277 55 68

Posta Kodu

06930

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdil Mermer Madencilik İnş. İml. San. Tic. Ltd. Ş

 

Adresi

Organize San. Bölgesi 16. Cadde Nu.: 1 Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

347 032 5443

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

27904

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/148153

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Erzurum/Erzurum/Merkez

Adresi

Gez Mah. Hastaneler Cad.

Tel-Faks

4422335178-4422331389

Posta Kodu

25100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Naci Ertuş

 

Adresi

Bulvar Cad. Gap Apartmanı Kat 1 No: 3 Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

24997856044

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3740037438

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

730

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/16078

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’İnci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Ağrı/Doğubayazıt

Adresi

1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

Tel-Faks

5339555090-4723123571

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rıfat Ürtekin

 

Adresi

Bağlar Mah. Vatan Cad. A.Şen İş Merkezi No: 4/2 Merkez/Iğdır

 

T.C. Kimlik No.

69160211220

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9190290205

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5296

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9573/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/61800

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana Tedarik Bölge Başkanlığı