1 Aralık 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KESTART YAĞI (PARAFİN LİKİT FARMA YAĞI) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


17 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


WEBSENSE YAZILIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


45 ADET KAMYON VE CHECK KANTARININ YILLIK BAKIM, ONARIM VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAY’INA AİT ARAÇLARIN KASKO VE TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


CEB-WB4-YAPIM-33 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:


HİZMETİ ALIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karaköprü Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 13.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 13.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                            Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                            Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74

9538/1-1


KESTART YAĞI (PARAFİN LİKİT FARMA YAĞI) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 60.000 kg Kestart Yağı (Parafin Likit Farma Yağı) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 11.12.2012 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 (Elli) TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 11.12.2012 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65/66      Faks: 0 312 397 33 71 - 74

9539/1-1


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/180224

1) İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Cad.no 12 Yenimahalle/Ankara

Tel ve faks                              :  Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 60

Elektronik posta adresi           :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2) İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, türü ve Miktarı      :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak panolarında İdare tarafından hazırlanacak delikler için gerekli 2.500 ton Anfo, 250 ton Emülsiyon patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve patlatılması.

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ EGE Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15(onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer teslimini müteakip 60 (altmış) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3) İhalenin yapılacağı yer        :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12  06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat:2)

4) İhale Tarih ve Saati             :  27.12.2012 - 14.00

5) İhale Dökümanının Görülmesi ve temini:

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dökümanı bedeli 100,-YTL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir.

9572/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Madde 1 - Satışı yapılacak taşınmazın;

İli                                      :  Manisa

İlçesi                                 :  Saruhanlı

Mahallesi/Köy                  :  Merkez

Mevkii                              : ---

Pafta / cilt no                    :  K19d-02-C-l,C-2,C-3,C-4 pafta

Ada No ve Sayfa No        :  123 ada

Parsel No / Sıra No          :  1 parsel

Yüzölçümü                       :  553.713 M2

Vasfı                                :  Arazi

Niteliği                             :  Bağ, Bahçe, Tarla, Çitflik, İdari binalar ve ekletileri

Madde 2 - Yukarıda tapu kaydı ve niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Manisa İl Özel İdaresi İl Encümenince, 13 Aralık 2012 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 14:00 de yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 3 - İhale Manisa İl Özel İdaresi Encümeninde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi çerçevesinde açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 - Taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli 7.000.000,00 TL (yedi milyon lira) ve geçici teminat bedeli 210.000,00 TL (iki yüz on bin lira) 'dır.

Madde 5 - İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri için: 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun da belirtilen niteliklere haiz olmak ve geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birime ibraz etmek zorundadır.

a) İhaleye katılmalarına ait yazılı müracaat dilekçesi

b) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi

c) Nüfus Hüviyet cüzdan örneği veya Nüfus kayıt örneği

Kurum ve Kuruluşlar adına ihaleye katılacaklar ise;

d) Yetki belgesi ve Noterden tasdikli imza sirküleri,

e) İstekliler adına Vekaleten katılacaklar, Vekaletname ve Noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır.

Madde 6 - Şartname ve ekleri Manisa İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir.

Madde 7 - İhale Komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8 - Telefon, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

9475/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 3.037,32 TL ile en çok 30.373,20 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100,00 TL ile en çok 3.037,32 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, çekici, motorsiklet, minibüs, tanker cinsi 23 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 18/12/2012 tarihinde saat : 10.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 17/12/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12. Km/ ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetlerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

9419/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 353,82 TL ile en çok 595.711,20 TL arasında değişen; 06.12.2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 35,38 TL, en çok 59.571,12 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 29 kalem muhtelif eşya (MP3, MP4 Cep Telefonu, Kol saati, Hesap Makinası, Airbag, Fotokopi Makinası, Çakmak, Kart Okuyucu, Volkmen, Porselen Mutfak Eşyası vs.) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 07/12/2012 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 2431304-05-06, dahili 131-162 ) numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9559/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 14.12.2012 - 14:00                               İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00

 

Sıra

No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

M3

Parti

Muh. Bed.

1

Düzağaç

3 S U.B.Çam Tom

6

71

21.685

  2

150

2

Düzağaç

3.SNB.Çam Tom.

5

12145

2.251,013

37

140

3

Düzağaç

3 SKB .Çam Tom

2,50

3821

489.087

17

130

4

Düzağaç

ÇamTel Direk

7

660

137.952

  7

180

5

Düzağaç

ÇamTel Direk

8

1112

264.678

  7

190

6

Düzağaç

ÇamTel Direk

9

74

23.000

  1

295

7

Düzağaç

ÇamTel Direk

10

178

59.059

  2

305

8

Düzağaç

1.SNB Çam Md Dr10-20

6

53436

4.143,145

84

130

9

Düzağaç

I.SKB.Çam Md.D.17-20

2,50

29662

1.470,027

60

120

10

Düzağaç

Çam Sanayi Odun

1,40

12262

863.324

25

120

11

Düzağaç

Çam Kağıtlık Odun

04.Mar

2117

277.931

11

120

9521/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 47,02 TL. ile en çok 2.172.899,15 TL. arasında değişen; 10/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  5,00 TL., en çok 217.290,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen TV, sigara sarma makinesi, muhtelif oto parçası, muhtelif giyim eşyası, cilalı mermer v.b. cinsi 31 grup eşya açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1. Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 11/12/2012 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9513/1-1


17 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Adıyaman Üniversitesi B.A.P. Koordinasyon Birimi ihtiyacı 17 kalem muhtelif cins ve miktar laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Sıra No

Malzeme Adı

Ölçü Birimi

Miktarı/Birimi

İhale Doküman Bedelleri

  1

Microplate ataçmanlı UV/VIS ve Fluoresan Spektrofotometre

Adet

1

100.-TL

  2

Bakteri Tanımlama sistemli Gaz  Kromatografi cihazı ve Kütle Dedektör Cihazı

Adet

1

100.-TL

  3

Diferensiyal Taramalı Kalorimetre (DSC)

Adet

1

100.-TL

  4

Simultane TG/DTA Sistemi

Adet

1

70.-TL

  5

DMA (Dinamik mekanik analizör) Cihazı

Adet

1

100.-TL

  6

Derin dondurucu (-86°C)

Adet

1

50.-TL

  7

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS)

Adet

1

100.-TL

  8

X-Işınları Difraktometresi

Adet

1

100.-TL

  9

Ark Ergitme Sistemi

Adet

1

100.-TL

10

Titreşimli Örnek Magnetometre Sistemi

Adet

1

100.-TL

11

LC-MS/MS Cihazı Likit Kromatografi sıralı Triple Quadrupole Kütle Spektrometre

Adet

1

100.-TL

12

Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC)

Adet

1

100.-TL

13

Gözlemevi Cihazları

Adet

1

100.-TL

14

Mikro İşlemci Kontrollü Servo Voltaj Relatörü

Adet

1

Muaf

15

Medikal Gaz Tesisat

Adet

1

70.-TL

16

Çeker ocak

Adet

3

70.-TL

17

Laminar Flow

Adet

1

Muaf

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/12/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9567/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen muhtelif cins ve miktar tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYACI MALZEME

NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

 

1 GRUP Avuçiçi Damar İzi Sistemi

1

Avuçiçi Damar İzi Sistemi

ADET

18

70.-TL

 

2 GRUP Yenidoğan Yoğun Bakım Küvöz

1

Yeni Doğan Yoğun Bakım Küvöz

ADET

20

* Yenidoğan Yoğun Bakım Küvöz grubuna toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli 130.-TL’dir.

2

Transport Ventilatörlü Küvöz

ADET

1

 

3 GRUP Genel Yoğun Bakım Mönitörleri

1

Anestezi ve KVC Yoğun Bakım Monitörleri

ADET

27

* Genel Yoğun Bakım Mönitörleri grubuna toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli

130.-TL’dir

2

Yoğun Bakım Ünitesi Monitörleri

ADET

60

3

Merkezi Monitörler

ADET

9

4

Transport Monitörler

ADET

10

NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

 

4 GRUP Yenidoğan ve Pediatrik Yoğun Bakım Monitörleri

1

Pediatrik ve Yenidoğan Monitörleri

ADET

32

* Yenidoğan ve Pediatrik Yoğun Bakım Monitörleri grubuna toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli

100.-TL’dir

2

Merkezi Monitörler

ADET

4

 

5 GRUP Yoğun Bakım Ventilatörleri

1

Hastabaşı Ventilatör

ADET

37

* Yoğun Bakım Ventilatörleri grubuna toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli

130.-TL’dir

2

Pediatrik Ventilatör

ADET

2

3

Yenidoğan Ventilatör İnfant

ADET

10

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9566/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No             :  2875

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Pendik

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  -

e) Ada No                               :  7569

f) Parsel No                            :  10

g) Yüzölçümü                         :  4.502,79 m2

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  H: 6.50 m. Sanayi Alanı. Yola terki vardır. Özel Güvenlik Bölgesi içerisinde kalmaktadır,

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

m) Adres (Cadde-Sokak-No) :  Kurtköy Mah. Mezarlık Sok.

3) Muhammen Bedeli             :  2.701.674.-TL

4) Geçici Teminatı                  :  81.050,22 TL

5) İştirak Teminatı                  :  270.167,40 TL

6) İhale Tarihi ve Saati            :  12 Aralık 2012 - 12:00          Son teklif verme saati: 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                         :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

9) İhale Şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                  (Fuatpaşa Cad. No : 66 Mercan/İstanbul.)

                                                  Tel: 0212 455 33 30               Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli               :  600.-TL

11) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

12) Söz konusu taşınmaz, Özel Güvenlik Bölgesi'nde kaldığından, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabidir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12/12/2012) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9569/1-1


WEBSENSE YAZILIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz aşağıda cinsi, miktarı belirtilen yazılım ürünleri ve hizmetlerini idari şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEME ADI/CİNSİ

MİKTARI

1

Websense Web Securtiy Gateway

3 yıllık – 2500 kullanıcı için

2

Websense Data Security Suit

3 yıllık – 2500 kullanıcı için

3

Kurulum ve destek hizmetleri

3 yıllık

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında  temin  edilebilecektir.

4 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13 ARALIK 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9570/1-1


BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI

MADDE 1– )

Mülkiyeti Fethiye Belediye Başkanlığı’na ait Muğla İli Fethiye İlçesi Kesikkapı Mahallesinde 022-d-13c-1b/1a paftalarda bulunan, 3055 Ada 1 Parselde kayıtlı toplam, onanlı imar planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi olarak tanımlanan, E:0.90 h:10.50 m 2 kat, 42.041,00 m2 inşaat alanına sahip 22.823,18 m²’lik arsaya, Fethiye Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 2012/71 sayılı kararı gereğince, ayni hak tesisi yoluyla Alış Veriş ve Yaşam Merkezi inşaatının idare tarafından verilen yapı ruhsatı, uygulama proje ve eki şartnamelere uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla 12 ay yapım süresi dahil 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa hakkı) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası)yatırılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ , TARİHİ ,ADRESİ ve USULÜ

MADDE – 3 -)

İşin ihalesi ;Fethiye Belediye Başkanlığı hizmet binası içerisinde, Fethiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 13/12/2012 Perşembe günü saat:14.00’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

İdarenin adresi: FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:17 FETHİYE/MUĞLA,

Telefon ve Faks No :0-252 614 1020 - Faks :0-252 614 6304

e-posta: www.fethiye.bel.tr/belediyem@fethiye.bel.tr

İhale 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir. Kapalı teklif usulünde İç zarflar 2886 sayılı D.İ.K.nun 40. maddesine göre açılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE – 4-)

İhaleye konu işin tahmin edilen bedeli; Yapı Yaklaşık Maliyeti + 30 yıllık intifa hakkı Bedeli = 42.671.615,00 TL + 29.400.000,00 TL (980.000,00 TL x 30 yıl)=72.071.615,00 TL’dır.

Geçici Teminat miktarı; belirlenen Yapı Yaklaşık Maliyeti + 30 yıllık intifa hakkı Bedeli = 42.671.615,00 TL + 29.400.000,00 TL (980.000,00 TL x 30 yıl)=72.071.615,00 TL’ nın %3’ü olan 2.162.148,45 TL (İki milyon yüz altmış iki bin yüz kırk sekiz Türk Lirası,kırk beş Kuruş)

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE – 5 -)

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2012 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge.

l) Belediyeden borcu olmadığına dair belge.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -6-)

6.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13/12/2012 perşembe günü saat:14,00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:17 FETHİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

6.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

6.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

6.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 7-) Söz konusu ihale 2886 Sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 8-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ayni hak tesisi yoluyla inşa edilip 30 yıl süreyle işletilmesi hakkının verilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 9-) Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9481/1-1


ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:

Doğubayazıt Belediyesi tarafından Sanayi Mah. Çevre yolu Bulvarı no 368 Ada No:84 Parsel No:1 Yüzölçümü 2861/m2) üzerinde yaptırılan Şehirlerarası ve ilçeler Otobüs Terminali’nin işletilmesi işi ve kiralanabilir alanların İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 28/12/2012 tarihinde saat 14.00’da ihale yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlünden 500.00 TL karşılığı alınabilecektir.

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 37.500,00-TL+KDV, 10 yıllık (120 ay) 4.500.000,00-TL (Dört milyon beş yüz binTürklirası) +KDV’dir. Geçici teminat muhammen bedel toplamının %3 olan 135.000,00-TL (Yüz otuz beş bin Türklirasıdır. Özel Teminat 30.000,00 Türklirasıdır.

- İhaleye katılma şartları:

1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi,

2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi,

3 - Nüfus cüzdanı sureti

4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı ( ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı ) getirilmesi.

5 - 2012 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi

5.1- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.2- Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6 - Noter tasdikli imza sirküleri

7 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi.

9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

10 - Daha önce en az 10 yıl süre ile kamu sektörüne ait bu ve benzeri (Havalimanı, veya toplamda en az 2500 m² alana sahip Şehirler Arası Otobüs Terminali) işi (işletmeyi) işlettiğine veya yönettiğine dair referans,

10.1 - Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan T1 Belgesine sahip olmak (Olmayan isteklilere 3 ay süre verilecektir).

10.2 - İşletimi yapılacak yerle ilgili her tür kanuni belgelerin tanzim ve yerine getirilmesi de ihaleyi alan kiracı tarafından yapılacaktır. (T1 Belgesi v.b.).

10.3 - Ortak girişimciler için 10. maddede belirtilen şartlar her bir ortak girişimci için ayrı ayrı aranacaktır.

11 - İhaleye katılacak isteklilerin 2011 yılı cirosunun en az 10.000.000,00-TL (On milyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortaklık halinde ortakların her birinin 2011 yılı cirosunun 10.000.000,00-TL (On milyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde her ortağın 2011 yılı cirosunun 10.000.000,00-TL (On milyon Türk Lirası) olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, 10,10.1,10.2, 10.3, 11 her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

13 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

14 - Bu Şartname’de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,

15 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.

Teklif Zarfları 28/12/2012 Cuma günü saat 14:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

9467/1-1


45 ADET KAMYON VE CHECK KANTARININ YILLIK BAKIM, ONARIM VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/174035

1 - İhalenin Konusu: İşletmemiz ve Bandırma Lojistik Müdürlüğü bünyesinde mevcut toplam 45 Adet Kamyon ve Check Kantarının Yıllık Bakım Onarımı, Damgalama İşlemlerinin yapılması işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel:0266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 75,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 85,00 TL

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR61000150015800 7260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 20.12.2011 günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. Sanayi Bakanlığından onaylı etalon ağırlıklarla ilgili kalibre sertifikaları ve yetki belgesi

6.10. Yedek parça birim fiyat listesi eksiksiz olarak doldurulacaktır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 20.12.2011 günü Saat: 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9429/1-1


TÜRK KIZILAY’INA AİT ARAÇLARIN KASKO VE TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ına ait araçların ve araç donanımlarının Kasko ve Trafik Sigortası ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 11 ARALIK 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9553/1-1


CEB-WB4-YAPIM-33 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  CEB-WB4-YAPIM-33

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 adet İlköğretim Okulu’nun Yeniden Yapım İşi ile

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  16 Kasım 2012

 

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

9.144.000,00

9.144.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

9.144.000,00

9.144.000,00

2. İntaya İnşaat Taah. Yat. A.Ş.

9.434.100,00

9.434.100,00

3. İnta Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

9.987.000,00

9.987.000,00

4. Akyapı Inşaat Tah. San. ve Tic Ltd. Şti. &Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş.

10.480.000,00

10.480.000,00

5. May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Mehmet Çelik İnşaat Ortak Girişim

13.412.000,00

13.412.000,00

6. Mustafa Ekşi İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

13.550.000,00

13.550.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

9482/1/1-1

 

Contracts Awarded by ICB Number: CEB-WB4-YAPIM-33

 

Name of Project (include project country)     :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

 

Project ID                                                     :  CEB-WB4-YAPIM-33

 

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Works of Educational Facilities

 

Scope of Contract                                         :  Reconstruction works of 2 Primary Schools

 

Duration                                                       :  300 Day

Contract Signature Date                                :  16 November 2012

 

Awarded Bidder

 

Name & Address of awarded bidder:

Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

9.144.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

9.144.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

9.144.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

9.144.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. İntaya İnşaat Taah. Yat. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

9.434.100,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

9.434.100,00

Name of evaluated bidder(s):

3. İnta Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

9.987.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

9.987.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Akyapı Inşaat Tah. San.Ve Tıc Ltd Şti.&Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

10.480.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

10.480.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

5. May İnşaat Taah. Müş. Ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Mehmet Çelik İnşaat JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.950.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.950.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

6. Akyapı Yapı End. ve Tic. A.S. & Akyapı İns. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.412.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.412.000,00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

-

 

Bid price at bid opening:

-

 

Reason(s) for rejection:

9482/2/1-1


TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (59 Kişi) hizmet alımı TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satın Alma Usul ve Esasları 13/1-a göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/----

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası             :  2122369000 - 2122362906

c) Elektronik Posta Adresi               :  info@millisaraylar.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi            :  ------

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (59 Kişi)

                                                            Sosyal Tesisler

                                                            1- Aşçıbaşı                                    :   2 kişi

                                                            2- Aşçı                                          :   8 kişi

                                                            3- Resepsiyon Görevlisi               :   7 kişi

                                                            4- Garson                                      : 17 kişi

                                                            5- Temizlik Görevlisi                    : 18 kişi

                                                            6- Bulaşıkçı                                   :   4 kişi

                                                            7- Belboy                                      :   3 kişi

b) Yapılacağı yer                              :  Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Yalova, Hereke (Açılması planlanıyor.)

c) Süresi                                           :  İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kızlarağası Binası -Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  26.12.2012 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya dışında kamu veya özel sektörde otel restaurant veya kafelerde hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik, hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul adresinden satın alınabilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi Beşiktaş / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale Usulü: Sosyal tesisler 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabii olmayıp, TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisler Satın Alma usul ve esaslarına tabiidir.

14 - Diğer hususlar:

İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Finans market Taksim şubesi 00158007292317378 nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Mali hizmetler biriminden alacaklardır.

9533/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (102 Kişi) hizmet alımı TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satın Alma Usul ve Esasları 13/1-a göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/----

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası             :  2122369000 - 2122362906

c) Elektronik Posta Adresi               :  info@millisaraylar.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi            :  ------

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (102 Kişi)

                                                            Sıra No.         Eleman Unvanı                          Kişi

                                                                1                Mali Hizmet Sorumlusu                1

                                                                2                Aşçıbaşı                                         2

                                                                3                Aşçı                                               6

                                                                4                Şef Garson                                    2

                                                                5                Garson                                         29

                                                                6                Komi                                            40

                                                                7                Satış Görevlisi                             12

                                                                8                Temizlikçi                                      3

                                                                9                Bulaşıkçı                                        3

                                                              10                Meydancı                                       2

                                                              11                Hos-Hostes                                   2

                                                                                  Toplam                                      102

b) Yapılacağı yer                              :  Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Yalova, Hereke (Açılması planlanıyor.)

c) Süresi                                           :  İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kızlarağası Binası -Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  25.12.2012 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya dışında kamu veya özel sektörde otel restaurant veya kafelerde hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik, hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul adresinden satın alınabilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi Beşiktaş / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale Usulü: Sosyal tesisler 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabii olmayıp, TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisler Satın Alma usul ve esaslarına tabiidir.

14 - Diğer hususlar:

İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Finans market Taksim şubesi 00158007292317351 nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Mali hizmetler biriminden alacaklardır.

9534/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

Tapulama

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Encümen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

Saati

1

YEŞİLBAYIR

2087

7

25000

TAM

KONUT ALANI

4.200.000,00

252.000,00

20.12.2012

15:00

2

YEŞİLBAYIR

2087

8

25000

TAM

KONUT ALANI

4.200.000,00

252.000,00

20.12.2012

16:00

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

-Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2012 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2012 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale bedeli ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Belediye veznesine veya Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlan olunur.

Döşemealtı ANTALYA Tel: 4213055 – 4213053

9463/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karaköprü Belediye Başkanlığından:

1 - Beldemiz sınırları dahilinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyeye ait Ada-5080, Parsel-1 ve Ada-5119, Parsel-1’de kayıtlı yaklaşık 9.380.77m2'lik Taşınmazların satışı yapılacaktır.

2 - Taşınmazların satışı 12.12.2012 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediye Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak Ada-5080, Parsel-1’de kayıtlı köşe başı Ada 3568.06.m2 olup, beher m2'sinin Muhammen bedeli KDV. Dahil 1.600.00,-TL, Geçici Teminatı muhammen bedelin %3'ü 171.266.88,-TL. Kati teminatı ise %6'sı olup, 48 saat içerisinde yatırılacaktır.

4 - Satışı yapılacak Ada-5119, Parsel-1’de kayıtlı Turizm ve Ticaret alanı olan Ada 5812.71.m2 olup, beher M2'sinin Muhammen bedeli KDV. Dahil 700.00,-TL, Geçici Teminatı muhammen bedelin %3'ü 122.066.91,-TL. Kati teminatı ise %6'sı olup, 48 saat içerisinde yatırılacaktır.

5 - ARANAN ŞARTLAR;

a) Kanuni ikametgâh veya tebligat için adres göstermek,

b) Nüfus Cüzdan Suretini vermek.

c) Vekâleten giriliyorsa vekâletname vermek. (Noter tasdikli)

d) İhale Geçici Teminat makbuzunu vermek.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İhale Şartnamesini Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

7 - İhaleye katılacak istekliler istenen belgeleri ve geçici teminatlarını 12.12.2012 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

9295/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 5 adet taşınmaz ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 Sayılı yasanın 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

 

 

Mahalle

Ada/Parsel

Alanı

Cinsi

Muh. Bedel

Geçici Teminat

Taşınmazın Niteliği

1

(Meydankavağı)

7961/9-Daire 3

88 m2

Konut

90.000 TL

2.700 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe Giriş Kat 3+1

2

(Meydankavağı)

7961/9-Daire 9

106 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe 2. Kat 3+1

3

(Meydankavağı)

7961/10-Daire 6

121 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu Cephe 1.Kat 3+1

4

(Meydankavağı)

7961/10-Daire 11

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe 2.Kat 2+1

5

(Meydankavağı)

7961/10-Daire 19

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe 4.Kat 2+1

 

- İhale 11/12/2012 tarihinde saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 14.00’e kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

- İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,-TL. bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları şarttır.

İlan olunur.

9294/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : ALADAĞ               İHALE TARİHİ  : 13.12.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                      İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

 

280,00

504,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

50,000

 

220,00

330,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

700,000

 

210,00

4.410,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

510,000

 

175,00

2.680,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

100,000

 

195,00

585,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

165,000

 

205,00

1.015,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

860,000

 

200,00

5.160,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

Global

270,000

 

200,00

1.620,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

280,000

 

175,00

1.470,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

Global

130,000

 

175,00

683,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

Çs. Tel Direk (9 Boy)

Global

10,000

 

295,00

89,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

Çs. Tel Direk (10 Boy)

Global

10,000

 

305,00

92,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

Çs. Tel Direk (11 Boy)

Global

10,000

 

315,00

95,00

2012 Ürt.

Muhtelif

2.S.Çs.Maden Direk

Global

725,000

 

185,00

4.025,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

740,000

 

160,00

3.552,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

850,000

 

140,00

3.570,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

1.708,182

 

140,00

7.180,00

İndirimli

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

615,000

 

140,00

2.583,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

595,000

 

125,00

2.232,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.(Kbkl)

Global

60,000

 

140,00

252,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

2.070,869

 

125,00

7.780,00

İndirimli

Çaydurt

Kay. Yuv. San. Od.

6,318

 

140,00

27,00

İndirimli

Muhtelif Rampa

Çam Kabuklu Kağıtlık

Global

 

600

75,00

1.350,00

2012 Ürt.

Belkaraağaç Rampa

Yapraklı Yakacak Od.

Global

 

40

68,00

82,00

2012 Ürt.

Çaydurt Rampa

Yapraklı Yakacak Od.

Global

 

37

68,00

76,00

2012 Ürt.

TOPLAM

 

10.525,369

677

 

51.442,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 13/12/2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 ±) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13-13/A nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları “A” ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

9532/1-1