24 Kasım 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28477

YARGI İLÂNLARI

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2009/114

Karar No : 2011/279

Mahkememizin 19/10/2011 tarih ve 2009/114 Esas 2011/118 Karar ile Mustafa Ahmet ve Rukiye oğlu 01/01/1963 D.lu Sanık Muhammet El Hasan hakkında; resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 206,62/1,52/2,52/4 maddeleri gereğince 1,500,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8998

—————

Esas No : 2012/37

Karar No : 2012/89

Mahkememizin 28/03/2012 tarih ve 2012/37 Esas 2012/89 Karar ile Muhammed Arif ve Nuriye oğlu 1979 D.lu Sanık Semir Tayson hakkında; yaralama suçundan TCK.nun 86/1 87/3,29,62 maddeleri gereğince 6 ay 7 gün hapis Cezası ile cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 151 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8999