23 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

YARGI İLÂNLARI

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2012/50

Karar No : 2012/180

Mahkememizin 27/06/2012 tarih ve 2012/50 Esas 2012/180 Karar ile Esmael ve Heat oğlu 06/09/1961 D.lu Sanık Yasser Alloush hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/l,52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis cezasının Ertelenmesine, takdiren l yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8996

—————

Esas No : 2007/51

Karar No : 2011/241

Mahkememizin 28/09/2011 tarih ve 2007/51 Esas 2011/241 Karar ile İbrahim ve Anod kızı 1981 D.lu Sanık Meryem İbrahim Abdi hakkında; sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçundan TCK.nun 204/1,62/1 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis Cezası ile cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8997