21 Kasım 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Müessese Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anasanat dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

Tekstil Anasanat Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliği Tekstil Anasanat Dalı alanında profesör olmak veya bu alanda Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az 10 yıl süreyle Moda ve Tekstil Tasarımı vb. bölümde öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

9254/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMANIN İPTALİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 58. maddesine göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 43528388168 TC kimlik nolu Ramazan Kaya ve 3570410157 vergi kimlik nolu Erguvanlı İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. hakkında 1 yıl süreli Kamu ihalelerine katılmama cezası verilmiş, 10/07/2012 tarih ve 28349 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, ancak; Ankara 13. İdare Mahkemesinin 20/09/2012 tarih ve E:2012/1184 sayılı kararına istinaden, 43528388168 TC kimlik nolu Ramazan Kaya ve 3570410157 vergi kimlik nolu Erguvanlı İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. hakkındaki yasaklama kararı kaldırılmıştır.

9253/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerinı, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler ve çok kriterli optimizasyon konularında çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doçent

1

2

Çocuk Alerjisi uzmanı olmak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

 

Doçent

1

2

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Organik Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

3

 

Sermaye Piyasası

Doçent

1

3

 

9249/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NA ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla; Proje Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere B grubu 7 (yedi) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

B) Özel Şartlar:

Proje Asistanı Pozisyonu:

Bağlı bulunduğu proje gruplarında ilgili yazışmaların yapılmasından, rutin raporların ve istenen belgelerin hazırlanmasından, toplantı organizasyonlarının yapılması ve toplantı tutanaklarının tutulmasından ve proje ofisinin diğer idari görevlerinden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:

1. En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoloji, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Matematik, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,

2. 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan başka bir puana sahip olmak.

4. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Proje Asistanlığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

(1) Başvurular 21 Kasım 2012 tarihi saat 9:00’dan itibaren 5 Aralık 2012 günü saat 18:00’e kadar yapılabilecektir.

(2) Başvurular, Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (www.ssm.gov.tr) veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii Süleyman Emin Caddesi 6/7, 06100 Bahçelievler – Ankara adresine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURU BELGELERİ

1) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı, elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf ve elektronik ortamda kayıtlı bir özgeçmiş bulundurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak adayların belgelerinin aslını şahsen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

2) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır. Ayrıca, sınavı kazananlardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmesi yapılmaz. Sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilir

4. GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınava katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarihi ile saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

3) Adayların başarı puanı, KPSS puanı ve Sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarı puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday işe alınacaktır.

4) Müsteşarlık tarafından gerek görülmesi halinde geçerli puan almış adaylar arasından yedek liste açıklanabilir.

5) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6) Yedek listenin açıklanması durumunda yedek listede yer alan adayların hakları bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.

7) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

5. DEĞERLENDİRME VE ATANMA

1) Kazanan adaylar Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde duyurulacaktır.

2) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde atama için gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.

3) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından sağlanabilir.

9200/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine,

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla

(Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.

NOT :

- Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Üroloji

 

 

1

Mirtazapinin renal iskemi üzerine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

 

Kardiyoloji

 

 

1

Prediabetiklerde aortanın elastik özellikleri ile ilgili çalışması olmak.

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

1

Allerjik Kontakt dermatitlerle ilgili çalışması olmak.

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Bilişsel davranışçı terapi ile ilgili yapılandırılmış eğitim almak ve bu konuda çalışmaları olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İktisat Teorisi

 

 

1

Tarımsal hammadde fiyatları konusunda çalışması olmak.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 

1

Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku alanlarında çalışması olmak.

 

Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

 

1

 

Varlık Fiyatlama Modelleri ve Etkin Piyasalar konularında çalışması olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

 

1

 

Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

1

 

Böcek Moleküler Fizyolojisi ve İmmünolojisi alanında çalışmaları olmak.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora derecesine sahip olmak ve hepatoselüler karsinoma genetiği alanında çalışması olmak.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak.Prenatal ve Postnatal sitogenetik tanı konusunda deneyimli olmak.

 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

1

Özdüzenleme stratejilerinin öğretimi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

Problem Çözme ve Probleme Dayalı Öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

 

 

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

9188/1-1


Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/192567

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya/Merkez

Adresi

PK:8 Seyitömer/Kütahya

Tel-Faks

0 274 248 56 60

(Pbx)/ 0 274 248 56 65-67

Posta Kodu

43130

E-Mail

ticaret@somtes.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Selma Cantekin-Hazar Mühendislik Müşavirlik

Selma Cantekin

Adresi

Özpetek San. Sitesi 502. Sok. No: 21 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

12155375896

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

202 023 0125

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

276199

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9255/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/64256

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312 298 67 53-298 64 42

Posta Kodu

06790

E-Mail

www.hvlojk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

INTEGRATED PROCURUMENT TECHNOLOGIES INC.

Etty YENNI

Adresi

320 STORKE ROAD #100, GOLETA, CA 93117 U.S.A.

320 STORKE ROAD #100, GOLETA, CA 93107 U.S.A.

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

77-0424537

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Goleta Valley Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9220/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Müessese Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Yoktur

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Darülaceze Müessese Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Darülaceze Müessese Müdürlüğü

İl/İlçe

Okmeydanı-Şişli/İstanbul

Adresi

Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0212 220 1020

Fax: 0212 221 0303

Posta Kodu

 

E-Mail

darülaceze@darulaceze.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Civan Madencilik İnş. Makine Temizlik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

General Zeki Doğan Mah. Natoyolu Cad. No:28/A Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2110123902

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicili 142292

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9252/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Yoktur

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Darülaceze Müessese Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Darülaceze Müessese Müdürlüğü

İl/İlçe

Okmeydanı-Şişli/İstanbul

Adresi

Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0212 220 1020

Fax: 0212 221 0303

Posta Kodu

 

E-Mail

darülaceze@darulaceze.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Maset Gıda Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Ali Kuşçu Mah. Fatih Cad. No:8 Fatih/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6130678858

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicili 695746

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9252/2/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Isparta/Merkez

Adresi

Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

Tel-Faks

246 211 60 45-246 211 60 54

Posta Kodu

32100

E-Mail

www.isparta.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Bayındır Paketleme Meyve Sebze Soğukhava Deposu Gıda Nak. İnş. Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Piri Mehmet Mahallesi 113.Cadde No:11/Isparta

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0520552322

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10313-12363

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9221/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/69907

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:13 Yenimahalle/Ankara

Tel-Faks

312 507 25 03-312 507 25 45

Posta Kodu

6330

E-Mail

satinalma@ankara.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Seba Grup İnş. Mimarlık Mühendislik Mak. Org. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Erdoğan Şaso

Adresi

Bahçelievler Mah. 75. Sok. No:47/4 Çankaya/Ankara

Bahçelievler Mah. 75. Sok. No:47/4 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

44194059994

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

757 040 8989

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

298953

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9222/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/41068

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Denizli Beld. Başk. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İl/İlçe

Denizli/Merkez

Adresi

Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı No:108

Tel-Faks

258 266 24 21-258 266 11 95

Posta Kodu

20100

E-Mail

denizli@denizli.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Meridyen Tesisat Yapı Malzemeleri Pazarlama İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Dönmezer Pasajı No:118 İzmit/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6170140750

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13494

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9223/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/18982

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 352 336 45 50 – 0 352 320 96 06

Posta Kodu

38060

E-Mail

bol06@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akdora İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Saraç

Adresi

Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak Çapanoğlu Apt. 3/3 Yozgat

Deremum Köyü Yozgat

T.C. Kimlik No.

 

15436108794

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

023 030 2983

7440094275

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3338

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9209/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/32146

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 352 336 45 50 – 0 352 320 96 06

Posta Kodu

38060

E-Mail

bol06@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akdora İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Saraç

Adresi

Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak Çapanoğlu Apt. 3/3 Yozgat

Deremum Köyü Yozgat

T.C. Kimlik No.

 

15436108794

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

023 030 2983

7440094275

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3338

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9210/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/68235

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Tel-Faks

0384 228 10 73-0384 228 11 58

Posta Kodu

50300

E-Mail

yapi@nevsehir.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metek İnş. Tek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Üngül Mah. Hanefi Mahçiçek Bulvarı Bahçesaray Apt. No.109 Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

619 016 42 61

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

06304

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9218/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/104282

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Tel-Faks

0384 228 10 73-0384 228 11 58

Posta Kodu

50300

E-Mail

yapi@nevsehir.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metek İnş. Tek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Kurtuluş Yakup Köysüren Ortak Girişimi

 

Adresi

İsmet Paşa Mah. Hükümet Bulvarı No:12 Hisarhan K:6 No:29 Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

596 055 80 13

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

06304

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9219/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/104282

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Tel-Faks

0384 228 10 73-0384 228 11 58

Posta Kodu

50300

E-Mail

yapi@nevsehir.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kurtuluş Yakup Köysüren KYK İnşaat Mühendislik Danışmanlık

Kurthan Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi

Üngüt Mah. Hanefi Mahçiçek Bulvarı Bahçesaray Apt. No.109 Merkez/Kahramanmaraş

İsmet Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad. Bilaloğlu Apt. 2/3 Merkez/Kahramanmaraş

T.C. Kimlik No.

46759190562

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

0020048053

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10075

05153

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9219/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/104282

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Tel-Faks

0384 228 10 73-0384 228 11 58

Posta Kodu

50300

E-Mail

yapi@nevsehir.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metek İnş. Tek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

İsmet Paşa Mah. Hükümet Bulvarı No:12 Hisarhan K:6 No:29 Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

619 016 42 61

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

06304

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9219/3/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

* Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

* Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

* Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

“     “

Kimya Süreç Müh.

Kimya ve Süreç Müh.

Profesör

1

1

Fizik Mühendisliği bölümü, katıhal fiziği anabilim dalında Yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, yarı iletken fiziği ve güneş pillerinde kullanılan ince filmler konularında araştırma ve yayınları bulunmak.

“     “

“     “

“     “

Doçent

2

1

Fizik Dalında Yüksek lisans yapmış olmak Metalürji ve Malzeme bilimleri dalında Doçentliğini almış olmak. Korozyon konularında araştırma ve yayınları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel hukuk

Profesör

1

1

 

 

Kamu Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku

Doçent

1

1

Hukuk Felsefesi ve Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Profesör

1

1

Kardiyoloji alanında uzman olmak ve koroner stent Restenozunun tespitinde miyokard perfüzyon tomografisinin değeri konusunda çalışmaları bulunmak.

“     “

İşletme

Yönetim ve Organizas.

Doçent

2

1

Bilgi yönetimi ve örgütsel zeka konusunda çalışmaları olmak.

“     “

    “

Muhasebe Finansmanı

Doçent

3

1

Muhasebe etiği ve kurumsal yönetim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

“     “

    “

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Üretim ve kalite konusunda çalışmalar yapmış olmak.

“     “

Uluslar arası İlişkiler

Uluslar arası İlişkiler

Doçent

3

1

Uluslar arası ilişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yalova MYO

 

 

Profesör

1

1

Doçentliğini Plastik sanatlar alanında yapmış olmak.

Termal MYO

 

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Endokrinoloji alanında uzman olmak.

“     “

 

 

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Gastroenteroloji alanında uzman olmak.

9186/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal ihtisaslı olmak

İç Hastalıkları

1

 

 

Romatoloji Yan Dal ihtisaslı olmak

İç Hastalıkları

 

1

 

Nefroloji Yan Dal ihtisaslı olmak, Öğretim Üyesi deneyimi olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak, alanında yurtdışı deneyimi olmak

İç Hastalıkları

 

 

1

Gastroenteroloji Yan Dal ihtisaslı olmak. İnflamatuar Bağırsak hastalıkları alanında çalışmış olmak

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal ihtisaslı olmak. Solunum Yolu Sisteminde Hücre Kültürleri konusunda çalışmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği tecrübesi olmak

-Şehirli ve Kırsal Popülasyonda Hayat Kalitesindeki Farklılıklara Pisikolojik Faktörlerin Etkisi İle İlgili Uluslararası Düzeyde çalışması olmak

-Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak

Kardiyoloji

 

 

1

Obezite ve aşırı kilonun sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

1

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Genel Cerrahi

 

 

1

GIS endoskopisi ve ERCP konularında çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

1

Preeklampside Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi ile ilgili çalışmaları olmak

Üroloji

 

 

1

Temel Ürolojik Laparoskopi ve Kadın Ürolojisinde Laparoskopi konusunda deneyimli olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Biyomühendislik Bölümü

 

 

 

 

Biyomühendislik

1

 

 

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Uzaktan Eğitim konusunda doktora yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

1

 

Bilgi Sistemleri ile ilgili projeler yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı

 

1

 

 

Felsefe Bölümü

 

 

 

 

Türk İslam Düşünce Tarihi

 

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Beslenme ve Diyetetik

 

 

1

Etil Alkol Fermantasyonu konusunda doktora yapmış olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

Genel Kamu Hukuku

 

 

1

Siyasal Haklar konusunda doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalında “Yer Temelli Öğretim” konusunda doktora yapmış olmak

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

Türkçe Eğitimi

 

1

 

Türk Dili Bilim alanında doçent olmak (Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tecrübeli olmak)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doçent olmak (Beden Eğitiminde Öğretim Yöntemleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak)

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Klinik Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Doğum ve Jinekoloji

 

1

 

Kedi ve sığırlarda oosit maturasyonu konusunda çalışmış olmak

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Böl.

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

1

Ovidukt üzerine doktora ve çalışmalar yapmış olmak

KIRIKKALE M.Y.O

 

 

 

 

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 

 

 

 

Radyo ve TV Programcılığı

 

 

1

İletişim Fakültesi mezunu, Halkla İlişkiler üzerine doktora yapmış ve akademik deneyime sahip olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Prog.

 

 

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

 

1

Endemik bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkileri ile ilgili doktora yapmış olmak. Tıbbi laboratuvar teknikleri alanında akademik deneyimli olmak

9205/1-1