8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


1500 ADET EKRAN, 1500 ADET ASKI APARATI, 300 ADET HDMI ÇOKLAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN, AĞIR BAKIM ONARIM, YIKAMA YAĞLAMA HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ONARIM EKİPLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALET EDEVAT SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 7. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN VAGON KANTARLARI VE BASKÜLLERİN BAKIM, ONARIM, AYAR VE DAMGALAMA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRONİK PUL PAYETLİ NAKIŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM PARAŞÜT VE PARAŞÜT YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YAPTIRILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:


15 PAFTA, 3053 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNE BELEDİYE BİNASI İLE BİRİMLERİ VE TİCARET KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Aydın Belediye Başkanlığından:


MALATYA-DARENDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT, ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van-Çaldıran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


İŞLETMEMİZE AİT KULLANILABİLİR İKİNCİ EL 18 ADET TRAKTÖR İLE 16 ADET KULLANILABİLİR İKİNCİ EL MUHTELİF TARIM ALET VE MAKİNE, TEK TEK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,08 TL ile en çok 658.395,18 TL arasında değişen; 14/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,71 TL., en çok 65.839,52-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik eşyalar, araç parçaları, muhtelif tekstil ve giyim eşyaları, ev telefonu, yapıştırıcı, reçine, kükürt, kireç taşı, sandalye, muhtelif mutfak eşyaları vb. ....... cinsi 33 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8780/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 50.100,00 TL olan; 14/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 5.010,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen FROZEN CHICKEN (Dondurulmuş Tavuk) cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8781/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.327,71 TL. ile en çok 33.864,06 TL. arasında değişen; 12/11/2012 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 532,77 TL, en çok 3.386,41 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kapalı saç kasa kamyonet, arazi taşıtı, karavan, panelvan vs  cinsi 14 (ondört) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 13/11/2012 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

8805/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,67 TL. ile en çok 365.730,71 TL. arasında değişen; 14/11/2012 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 36.575,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen canlı köpek, recevır, mensucat, akü, kapı kolu, kumaş kılıf, rulman, mum, çivi çakma tabancası, emitasyon, kupa bardak, heykelcik, batarya, şarz cihazı, kart okuyucu, muhtelif giyim eşyasından oluşan 100 gurup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İstanbul adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiyi www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465) 80 14 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV Dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8782/1-1


1500 ADET EKRAN, 1500 ADET ASKI APARATI, 300 ADET HDMI ÇOKLAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 1500 adet ekran, 1500 adet askı aparatı, 300 adet HDMI çoklayıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8765/1-1


ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında kurulacak olan Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, zemin araştırma raporu, şeritvari harita, altyapı uygulama projeleri ile keşif ve metraj dosyası hazırlanması işlerinden müteşekkil etüt-proje mühendislik hizmetleri işi, teklif fiyat esası ve teklif formu cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle, kapalı zarf usulü ihaleye çıkartılmıştır.

1 - İhale 23/11/2012 günü saat 10.00’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA adresinde yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasındaki İhale Şube Müdürlüğünden 350.-TL karşılığında temin etmeleri gerekmektedir.

3 - İştirakçiler, dış zarfa Teklif Verme Şartnamesinin İhaleye İştirak Edeceklerden İstenen Belgeler başlıklı 6. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak İş Bitirme ve Diğer Belgeler ile Teklif Formu ve Teklif Mektubunu havi İç Zarfı koyacaklardır.

4 - Madde 6’ya göre hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır.

6 - İşle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, yer görmek için Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat : 2 Havza / SAMSUN adresine müracaat edilecektir.

7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.

8 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

8719/2-2


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN, AĞIR BAKIM ONARIM, YIKAMA YAĞLAMA HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/162769

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa

Telefon ve faks numarası           :  (0224) 827 64 71 - (Faks) 827 64 34 - 827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)  :  blisatinalma@bli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ağır Bakım Onarım, Yıkama ve Yağlama hizmet alımı işinin (1 Mühendis, 3 Tekniker, 29 Adet (Ağır Bakım Onarım Usta, Kaynakçı, Elektrikçi, Kaportacı), 39 adet işçi (Lastik Tamir Usta, Yağcı, Yıkamacı, Şoför, Tevziatçı), 6 adet işçi (Oto Elektrik Usta, Takım Tezgahları Operatörü), 3 adet en az 7000 Kg,- 10.000 Kg yük taşıma kapasiteli Kamyon, 2 adet (4X4) çeker çift kabinli Pick-up ile 11 Ay süreli yaptırılması işi.

b) Teslim yeri                            :  - B.L.İ. Müdürlüğü/Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA

3 - İhalenin

Yapılacağı yer                            :  B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) G.Pınar Köyü/Orhaneli-BURSA

Tarihi ve saati                            :  26.11.2012 - 14:00

Şartname bedeli                         :  KDV. Dahil 100,00,-TL.

4 - İhale dokümanı aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve satın alınabilir.

- İhale dökümanının görülebileceği internet adresi: www.bli.gov.tr

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/ Orhaneli) 0224 827 64 71

- ANKARA’da:TKİ Genel Müdürlüğü-Satınalma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. No:12/Y.Mahalle) 0312 540 10 00

- İZMİR’de: TKİ. Gümrük Şefliği (Erzene mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 0232 339 26 71

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saatten sonra İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliyle toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

8757/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ONARIM EKİPLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALET EDEVAT SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2012/158623

1. İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 /4108 --- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.tcdd.gov.tr.

                                                                            www.malzeme.tcdd.gov.tr

2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı             :  Söz konusu iş, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Yol bakım ve onarım ekiplerinde kullanılmak üzere alet edevat alımı işidir.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/11/2012 Pazartesi Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00,- ¨ bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8634/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.430,70 TL ile en çok 41.962,78 TL arasında değişen; 14/11/2012 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 143,07 TL, en çok 4.196,28 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi Taşıtı ve Hurda Araç); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 2431304) numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8522/1-1


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 35,40 TL ile en çok 1.798.400,24 TL arasında değişen; 22/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,54 TL ile en çok 179.840,02 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksam ve parçaları, cep telefonu ile aksam ve parçaları, muhtelif giyim eşyası, elektronik terazi, at arabası, muhtelif av tüfeği ile aksam ve parçaları, hurda araç deposu, karabiber, kullanılmış araç lastiği, deniz motoru, karbon elyaf, kaynak elektrodu, ham kağıt, akvaryum malzemesi, muhtelif ev ve mutfak eşyası, kamera bataryası, muhtelif motorsiklet ve bisiklet aksam ve parçaları, muhtelif çakmak, delik delme makinası, elektronik eşya, muhtelif hırdavat aletleri 45 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 23/11/2012 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

8713/1-1


TCDD 7. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN VAGON KANTARLARI VE BASKÜLLERİN BAKIM, ONARIM, AYAR VE DAMGALAMA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/161975

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, Burdur ve Balıkesir il sınırları içindeki Gar ve istasyonlarda periyodik bakım, onarım, ayar ve damgalama işleri yapılacak toplam 11 adet baskül, 7 adet vagon kantarıdır. (Ayrıntısı ihale dokümanında belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 04/12/2012 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, TCDD İşletmesi 7. Bölge Afyonkarahisar Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8681/1-1


PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER ŞARTLAR

EK-A’da BELİRTİLMİŞTİR.

ADET

2

2

ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER ŞARTLAR

EK-B’de BELİRTİLMİŞTİR.

ADET

3

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari şartname, EK-A’da ve EK-B’deki Teknik özellikler ve diğer ekleri ( istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRME yapılarak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 4.350 TL.- tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname, EK-A’da ve EK-B’deki Teknik özellikler ve diğer eklere ( istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 KASIM 2012 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8774/1-1


ELEKTRONİK PUL PAYETLİ NAKIŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Malzemenin Cinsi

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

ELEKTRONİK PUL PAYETLİ NAKIŞ MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER ŞARTLAR

EK-A’da BELİRTİLMİŞTİR.

ADET

1

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzeme idari şartname ve EK-A’da Teknik özellikler ve diğer ekleri (istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 3.500,-TL. tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname ve EK-A’da Teknik özellikler ve diğer eklere (istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 KASIM 2012 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8775/1-1


5 KALEM PARAŞÜT VE PARAŞÜT YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - 5 kalem paraşüt ve paraşüt malzemesi 28 KASIM 2012 Çarşamba günü Saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait Teknik ve İdari şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 276-270

8772/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YAPTIRILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Belediye Meclisinin,02/11/2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile Mülkiyeti Amasya Belediyesine ait İlimiz merkez Fındıklı Köyü sınırları içerisine 121-144-145-146-147 nolu parsellerde kayıtlı gayrimenkul üzerine yapılacak ve Amasya Belediyesince hazırlatılmış olan projeyi eksiksiz olarak uygulamak kaydı ile, AMASYA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ inşaatının proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması, ve tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak kaydı ile söz konusu gayrimenkul üzerine 15 (onbeş)yıl süre ile ayni hak tesisi yapılarak işletilmesi/intifa hakkının (kullanım) kiraya verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz, kusursuz ve bedelsiz devir edilme işidir.

MADDE 2 - İhale 20/11/2012 Tarihinde saat 14:30 de Merkez Belediye Parkı yanında bulunan Belediye Hizmet Binasında, Meclis toplantı odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi iptal kararına itiraz edilemez.

MADDE 3 - İş bu İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.

A - İkametgah belgesi

B - Tebligat adresi

C - Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret odası veya

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2012 yılı içerisinde alınmış olacak)

- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. (2012 yılında alınmış olacak.) Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki T.C. konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (c) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

E - İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tastikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtası ile imzalarlar.)

H - Şartnamenin madde 9.2 Dış Zarf içerisine konulması gereken evraklar.

I - Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

- Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar neznindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge.

J - Diğer belgeler

- Geçici Teminat Mektubu

- İhale dökümanı satın alındığını gösterir dekont.

- İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını,2886 sayılı D.İ.K.na göre yasaklı olmadıklarına dair beyanlarını ve Amasya Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla itilaflı olup, olmadığı varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

MADDE 4- İşin Tahmini Bedeli 15 yıllık süre, beşer yıllık 3 dönem halinde tespit edilmiş olup, 15 yıllık tahmini intifa hakkı kira toplamı olan 5.400.000.00 TL (beşmilyondörtyüzbin türklirası) dir. Yıllara göre alınacak minimum kira bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

İstekliler Amasya Şehirlerarası otobüs terminal tesisinin aylık kira bedeli olarak; birinci beş yıllık dönemde (1.2.3.4.5. yıl) aylık kira bedeli olarak 15.000.00 (onbeşbin)TL den az olmayacak şekilde teklif verecektir. İkinci beş yıllık dönemde (6.7.8.9.10.yıl) aylık kira bedeli olarak 30.000.00 (otuzbin) TL den az olmayacak şekilde teklif verecektir. Üçüncü beş yıllık dönemde (11.12.13.14.15.yıl) aylık kira bedeli olarak 45.000.00 (kırkbeşbin) TL den az olmayacak şekilde teklif verecektir. Belirlenen aylık intifa hakkı kiralarına ilaveten %18 KDV bedeli tahsil edilecektir.

İhaleye iştirak edecek istekliler, yıllara göre minimum kira bedelleri üzerinden% yüzde oranı olarak artış yapacaklardır. İstekliler tekliflerinde yapacakları yüzde artış oranını yıllara göre ayrı ayrı değil, tek bir yüzde artış oranı olarak belirtecek ve bu yüzde artış oranı yıllara göre belirtilen minimum kira bedelleri ile çarpılarak bulunan artış miktarları ile ilgili yılın minimum kira bedeline eklenerek o yıla ait ihale sonucundaki kira bedeli tesbit edilecektir.

MADDE 5 - İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hiz. Müd. İhale ve Satın Alma Servisinden 250.00 TL dosya bedeli karşılığı temin edilebilir.

8766/1-1


15 PAFTA, 3053 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNE BELEDİYE BİNASI İLE BİRİMLERİ VE TİCARET KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait Nevşehir İli Camicedit Mahallesi Kayseri Caddesi, 15 pafta, 3053 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerine; Belediye Binası ile birimleri ve Ticaret Kompleksi yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 23 Kasım 2012 Cuma günü saat 14.00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Tahmini bedel ve teminatlar:

a. İnşaatın tamamı: Belediye hizmet birimleri dahil 62374 m² dir.

b. Geçici teminat arsa bedeli olan 32.831.173,50 TL x %3’ü = 984.935,21 TL’dir.

c. İhaleyi alan yüklenici tarafından şartname eki olan projede belirtilen;

BELEDİYEYE BIRAKILACAK MAHALLAER:

21.00 -22.50 Kotu: Belediye Otoparkı: 3035.00 m² (-22.50 Kotu)-Otopark: 4480.00 m²

16.00 Kotu:-Gelin Damat Odası: 38.00 m²-Belediye Konferans Salonu Fuaye Alanı: 300.00 m²-Belediye Konferans Salonu: 254.00 m²-Belediye Fotoğraf Stüdyosu: 28.00m²-Belediye Rezerv Salonu 2: 788.00 m²-Ana Depo : 30 m²-Wc: 24,00 m²- Otopark :4535,00 m²

- 11.00 Kotu:-Başkanlık Otoparkı: 312,20 m²-Belediye Rezerv Salonu 1: 786.20

- 7.00 Kotu:-Meclis Toplantı Salonu ve Holü: 64,00 m²-Belediye Açık Ofisi: 240,00 m²-Belediye Otopark Giriş Alanı: 32,31 m² -Wc: 24,00 m²

- 3.00 Kotu :-Belediye Açık Ofisi: 280,00 m²-Yaya Yolları, Peyzaj: 5210,000, m²-Meydan Alanı: 2980,00 m²

0.00 Kotu:-Anfi Tribünü: 930,00 m² -Belediye Açık Ofisi : 280,00 m²-Belediye Ofis Katı:650,00 m²4-Belediye Ofis Tip Kat: 311,00 m² (8 Kat=2488,00 m²)-Belediye Başkanlık Katı 2: 300,00 m²-Belediye Başkanlık Katı 1: 377,00 m².

YÜKLENİCİDE KALACAK MAHALLAER:

- 21.00 -22.50 Kotu: -Alışveriş Merkezi Ana Deposu: 1700,00 m²-Mağaza 106: 166,00 m²

- 16.00 Kotu :-Alışveriş Merkezi-98: 1144,00 m²-Mağaza 99: 163,00 m²-Mağaza 100: 55,00 m² - Mağaza 101: 55,00 m²-Mağaza 102: 55,00 m²-Mağaza 103: 55,00 m²-Mağaza 105(Oto Yıkama) : 280,00 m²-Yiyecek İçecek Alanı: 500,00 m²-Çocuk Oyun Alanı ve Ulaşım Koridoru: 1140,00 m²-Wc Erkek ve Kadın: 24,00 m²

- 11.00 Kotu:-Bilet Satış Standı 75: 13,00 m²-Fast Food Standı 76: 59,00 m²-Bilet Satış Standı 77: 13,00 m-Mağaza 78: 105,00 m²-Mağaza 79: 102,00 m²-Mağaza 80: 108,00 m²-Mağaza 81: 125,00 m²-Mağaza 82: 31,00 m²-Mağaza 83: 51,00 m²-Mağaza 84: 46,00 m²-Mağaza 85: 35,00 m²-Mağaza 86: 51,00 m²-Mağaza 87: 43,00 m²-Mağaza 88: 75,00 m²-Mağaza 89: 82,00 m²-Mağaza 90: 83,00 m²-Mağaza 91: 83,00 m²-Mağaza 92: 82,00 m²-Mağaza 93: 39,00 m²-Mağaza 94: 169,00 m²-Mağaza 95: 141,00 m²-Mağaza 96: 49,00 m²-Mağaza 97: 70,00 m²-Sinema Salonları: 976,00 m²-Sirkülâsyon Alanı: 587,00 m²

- AVM Toplam Alanı: 4505,00 m²: AVM Alanı: 3220,00 m² AVM Deposu: 172,00 m²

AVM Yönetim Ofisleri: 331,00 m² AVM Kat Rampası: 582,00 m² AVM Geçiş Köprüsü :200,00 m²-Yiyecek Alanı : 663,00 m²-Wc'ler ve Mescitler: 266,00 m²

- 7.00 Kotu :-Mağaza 41: 71,00m²-Mağaza 42(Bilet Satış Standı): 36,00 m²-Mağazalar Holü: 1037,00m²-Mağaza 43: 107,00 m²-Mağaza 44: 110,00 m²-Mağaza 45: 123,00 m²-Mağaza 46: 106,00m²-Mağaza 47: 101,00 m²-Mağaza 48: 109,00 m²-Mağaza 49:128,00 m²-Mağaza 50: 160,00m²-Mağaza 51: 178,00 m²-Mağaza 52: 173,00 m²-Mağaza 53: 144,00 m²-Mağaza 54: 71,00 m²-Mağaza 55: 43,00 m²-Mağaza 56: 75,00 m²-Mağaza 57: 83,00 m²-Mağaza 58: 85,00 m²

- Mağaza 59: 87,00 m²-Mağaza 60: 85,00 m²-Mağaza 61: 83,00 m²-Mağaza 62: 40,00 m² - Mağaza 63: 116,00 m²-Mağaza 64: 81,00 m²-Mağaza 65: 76,00 m²-Mağaza 66: 73,00 m² - Mağaza 67: 71,00 m²-Mağaza 68: 44,00 m²-Mağaza 69: 27,00 m²-Mağaza 70: 27,00 m² - Mağaza 71: 114,00 m²-Mağaza 72: 47,00 m²-Mağaza 73: 50,00 m²-Mağaza 74: 71,00 m² - Sinema Giriş Holü:83,00 m²-Sinema Yönetim Holü: 163,00 m²-Yönetim Odası 1 : 54,00 m² - Teknik Oda 1-2-3-4 : 53,00 m²-Yönetim Odası 2 : 30,00 m²-Arşiv Odası 1-2: 31,00 m² - Wc: 142,00 m²

- 3.00 Kotu:-Mağaza16: 67,00 m²-Mağaza 17: 67,00 m²-Mağaza 18: 67,00 m²-Mağaza 19: 69,00 m²-Mağaza 20: 69,00 m²-Mağaza 21: 64,00 m²-Mağaza 22: 70,00 m²-Mağaza 23: 70,00 m²-Mağaza 24: 69,00 m²-Mağaza 25: 68,00 m²-Mağaza 26: 67,00 m²-Mağaza 27: 67,70 m²-Mağaza 28: 96,00 m²-Mağaza 29: 87,00 m²-Mağaza 30: 88,00 m²-Mağaza 31: 81,00 m²-Mağaza 32: 27,00 m²-Mağaza 33: 27,70 m²-Mağaza 34: 117,00 m²-Mağaza 35: 71,00 m²-Mağaza 36: 77,00 m²-Mağaza 37: 82,00 m²-Mağaza 38: 67,00 m²-Mağaza 39: 79,00 m²-Mağaza 40: 115,00 m² - Mağaza 1 Deposu 52,00 m²-Mağaza 2 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 3 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 4 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 5 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 6 Deposu: 52,00 m²-Mağaza7 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 8 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 9 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 10 Deposu: 52,00 m²-Mağaza11 Deposu: 64,00 m²-Mağaza12 Deposu: 52,00 m²-Wc: 24,00-Mağazalar Holü: 244,40 m²-Meydan AVM Girişi Sirkülasyon Alanı: 283,17 m²

0.00 Kotu :-Mağaza 1: 52,00 m²-Mağaza 2: 64,00 m²-Mağaza 3: 52,00 m²-Mağaza 4: 52,00 m² - Mağaza 5: 64,00 m²-Mağaza 6: 52,00 m²-Mağaza 7: 52,00 m²-Mağaza 8: 64,00 m²-Mağaza 9: 52,00 m²-Mağaza 10: 52,00 m²-Mağaza 11: 64,00 m²-Mağaza 12: 52,00 m²-Mağaza 13: 916,00 m²-Mağaza 14: 27,00 m²-Mağaza 15/1: 27,00 m²-Mağaza 15/2: 434,00 m²-Wc: 24,00 m²

6 - Teklifler ihale günü saat 13.50’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan Belediyeye verilecek yerlere ilave olarak 100.000,00 TL + KDV üzerinden teklif verecek olup ihalede teklif edeceği bedel ile + KDV’yi ihale sonucunda Belediyeye vereceği yerlerin kat mülkiyeti tapularının teslimiyle birlikte ihalede teklif edilen bedeli ile + KDV’yi ödeyecektir.

8 - İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına müteakip yer tesliminden;

a) Belediyeye bırakılacak mahaller, meydan, yeşil alan, yaya yolları ve tüm dış cephe giydirmeleri 12 ayda tamamlanacak ve idareye teslim edilecektir.

b) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 18 aydır.

c) İşin kesin kabul süresi 365 gündür.

9 - Yapılacak olan Nevşehir Belediyesi Binası ile birimleri ve Ticaret Kompleksine ait mimari proje ve resimler Belediyemizden temin edilecek olup diğer her türlü projeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, elektrik, doğalgaz ve su aboneleri yüklenici tarafından ödenecektir.

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

13 - Belediye ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel tespitinde ve teklifleri değerlendirmede yetkilidir.

8751/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Aydın Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait Meşrutiyet (M.Sinan) Mahallesi, tapunun 5951 ada, 2 parselde kayıtlı olup imar planında ticaret alanında kalan arsa niteliğindeki 3720.71m2 miktarındaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak olan taşınmazın ihalesi 21/11/2012 Çarşamba günü, saat 14.00'da Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan taşınmaz 2.250.000,00-TL.+ K.D.V. muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazın geçici teminat tutarı 67.500,00-TL.’dir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinin 4. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye katılan gerçek kişiler;

• Kanuni ikametgah sahibi olmak.

• Tebligat için Türkiye de bir adres göstermek.

• Geçici teminatı yatırmış olmak.

• Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi teslim etmek zorundadır.

6 - İhaleye ilişkin şartname İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir veya ücretsiz alınabilir.

7 - Teklif mektupları 21/11/2012 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar belediye encümen salonunda komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

İlgililere ilan olunur.

8756/1-1


MALATYA-DARENDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT, ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesine ait, enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin adresi                      :  Heyiketeği Mah. Hükümet Binası Kat: 3 Darende/ MALATYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Darende Organize Sanayi Bölgesi enerji nakil hattı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Darende/MALATYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli

   (2012 Tedaş B.F. ile)              :  2.450.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  171.500.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  22/11/2012 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Heyiketeği Mah. Hükümet Binası Kat : 3 Darende/MALATYA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8679/2-2


ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van-Çaldıran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van-Çaldıran Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Van Yolu Caddesi Çınarbay Pasajı No 4 Çaldıran / VAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Van-Çaldıran KSS’ ye ait yol, açık çalışma sahası, içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Çaldıran / VAN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2012 B.F. ile)   :  2.834.500.-TL

f) Geçici teminatı                       :  198.415.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  26/11/2012 - Saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Van-Çaldıran KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının. Van Yolu Caddesi Çınarbay Pasajı No 4 Çaldıran / VAN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8754/2-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 22.11.2012                                                         Saati: 13:30:00                                             İhale Yeri : Satış Sal./Saat: 13.30

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

TL

Teminat/Toplam

TL

1

Cemaller

2.S.Gök.Mad.Dir.

,3-4

575

-

40,81

2

145,00 -

179,00 -

2

Cemaller

Gök.Kağıt.Odun

.3-4-5

1055

-

82,571

2

130,00 -

323,00 -

3

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

1,5-2-2,5

944

-

111,172

3

125,00 -

418,00 -

4

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

.3-4-5

1195

-

88,692

2

130,00 -

347,00 -

5

Çapak Sd. Merkez

Gök.Kağıt.Odun

1,5-2-2,5

576

-

72,063

3

125,00 -

272,00 -

6

Çapak Sd.

2.S.Çk.Mad.Dir.

3-3,5-5

59

-

6,043

1

180,00 -

33,00 -

7

Cemaller Merkez Çapak Sd.

Çs Kağıtlık Odun

.3-4-5

1192

-

979,965

29

145,00 -

4.281,00 -

8

Cemaller Merkez Çapak Sd.

Gök.Kağıt.Odun

.3-4-5

2805

-

1533,865

48

145,00 -

6.703,00 -

9

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

-

-

-

30

1

300,00 -

271,00 -

10

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

-

-

-

100

2

220,00 -

662,00 -

11

Cemaller Merkez

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

-

-

-

80

2

200,00 -

482,00 -

12

Cemaller Merkez Çapak Sd.

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

180

6

210,00 -

1.140,00 -

13

Cemaller Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

190

5

175,00 -

1.000,00 -

14

Merkez Çapak Sd.

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

-

-

-

90

3

195,00 -

529,00 -

15

Merkez Çapak Sd.

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

-

-

-

70

4

165,00 -

350,00 -

16

Merkez Çapak Sd.

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

-

-

-

440

10

205,00 -

2.714,00 -

17

Merkez Çapak Sd.

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

-

-

-

140

4

185,00 -

779,00 -

18

Merkez Cemaller Çapak Sd.

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

1725

44

200,00 -

10.394,00 -

19

Cemaller Merkez Çapak Sd.

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

1030

30

175,00 -

5.425,00 -

20

Merkez

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

60

3

165,00 -

300,00 -

21

Merkez

Çs Tel Direk 8 Boy

-

-

-

20

1

260,00 -

157,00 -

22

Merkez

Çs Tel Direk 10 Boy

-

-

-

10

1

305,00 -

92,00 -

23

Merkez

Çs Tel Direk 11 Boy

-

-

-

10

1

315,00 -

95,00 -

24

Merkez Cemaller

2.S.Gök.Mad.Dir.

-

-

-

150

5

160,00 -

725,00 -

25

Merkez Çapak Sd.

Çk Kağıtlık Odun.

-

-

-

120

5

145,00 -

526,00 -

TOPLAM

8401

0

7360,181

217

 

38.197,00 -

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 217 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - AÇIK ARTIRMALI SATIŞ 22 KASIM 2012 PERŞEMBE günü saat 13.30 de İşletmemiz ihale salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun %40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun %30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık %0,8 vade faizi karşılığı 9 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır. Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Başka kişi ya da tüzel kişi adına ihaleye katılanlar imza sirkülerini vekaletnamelerini kimlik belgelerini, ikametgah ilmühaberlerini, ayrıca 2012 yılı vizeli kapasite belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

5 - Satış öncesi bilgi cetveli, şartname O.G.M. Orman Bölge Müdürlüğümüz, civar işletmeler ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

6 - Satışların %6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık %1,5 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır.

TEL:0 374 311 60 11-114 FAX:0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL:0 374 311 68 73

BANKA HS.NO:T.C.Ziraat Bankası Gerede Şubesi TR300001000055108907545001

Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler linkinde Müdürlüğümüze ait Satış Öncesi Bilgi Cetveli Mevcuttur.

8714/1-1


İŞLETMEMİZE AİT KULLANILABİLİR İKİNCİ EL 18 ADET TRAKTÖR İLE 16 ADET KULLANILABİLİR İKİNCİ EL MUHTELİF TARIM ALET VE MAKİNE, TEK TEK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İhale 21 KASIM 2012 Çarşamba günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 28 KASIM 2012 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

2 - İhaleye ait traktörlerin cinsi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

P. No

Cinsi

Markası ve Tipi

Modeli

Plaka No

Durumu

Miktarı

Muhammen Fiyatı

Geçici Teminatı

1

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

48 E 3025

Faal-Power-shıft arızalı

1 Adet

30.000,00

3.000,00

2

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

48 E 1186

Faal

1 Adet

35.000,00

3.500,00

3

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

48 D 9428

Faal-Power-shıft’in 2.ve 4.kademe arızalı

1 Adet

30.000,00

3.000,00

4

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

48 D 9429

Faal-Power-shıft’in 2.ve 4.kademe arızalı

1 Adet

30.000,00

3.000,00

5

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

48 D 5467

Faal-Power-shıft arızalı

1 Adet

30.000,00

3.000,00

6

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1973

48 D 6064

Faal

1 Adet

12.000,00

1.200,00

7

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1973

48 D 7201

Faal

1 Adet

12.000,00

1.200,00

8

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1974

48 D 5069

Faal

1 Adet

12.000,00

1.200,00

9

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1975

48 D 6044

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

10

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1975

48 D 6045

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

11

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1975

48 D 2061

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

12

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1975

48 D 1041

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

13

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1975

48 D 6584

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

14

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1976

48 D 7205

Faal

1 Adet

12.500,00

1.250,00

15

Traktör Kepçe(Kullanılabilir ikinci el)

MF-175

1974

48 D 6037

Faal (Kepçesiz)

1 Adet

11.000,00

1.100,00

16

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-135

1976

48 D 7208

Faal

1 Adet

10.000,00

1.000,00

17

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-135

1976

48 D 7210

Faal

1 Adet

10.000,00

1.000,00

18

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-135

1976

48 D 7211

Faal

1 Adet

10.000,00

1.000,00

19

Mısır Tasnif Makinası (Kullanılabilir ikinci el)

Cater Day

1988

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

20

Mısır Tasnif Makinası (Kullanılabilir ikinci el)

Cater Day

1988

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

21

Mısır Tasnif Makinası (Kullanılabilir ikinci el)

Cater Day

1988

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

22

Mısır Tasnif Makinası (Kullanılabilir ikinci el)

Cater Day

1988

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

23

Seyyar Selektör (Kullanılabilir ikinci el)

Heid hs 100

1998

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

5.000,00

500,00

24

Seyyar Selektör

(Kullanılabilir ikinci el)

Heid hs 100

1998

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

5.000,00

500,00

25

Gravite Tablası

(Kullanılabilir ikinci el)

Oliver 240-A

2007

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

26

Turborotor

(Kullanılabilir ikinci el)

Krone120-300

1990

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

27

Turborotor

(Kullanılabilir ikinci el)

Krone120-300

1990

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

28

Turborotor

(Kullanılabilir ikinci el)

Krone120-300

1990

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

2.000,00

200,00

29

Çekilir goble disk

(Kullanılabilir ikinci el)

TZDK

1991

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

1.500,00

150,00

30

Çekilir goble disk

(Kullanılabilir ikinci el)

TZDK

1991

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

1.500,00

150,00

31

Çekilir goble disk

(Kullanılabilir ikinci el)

TZDK

1991

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

1.500,00

150,00

32

Çekilir goble disk

(Kullanılabilir ikinci el)

TZDK

1991

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

1.500,00

150,00

33

Çekilir goble disk

(Kullanılabilir ikinci el)

TZDK

1991

 

Faal-Tamir bakım gerekli

1 Adet

1.500,00

150,00

34

Püskürtmeli İlaç Makinası (Kullanılabilir ikinci el)

Jackto

1989

 

Gayri Faal-Tam. Bak. faal hale getirilebilir.

1 Adet

1.000,00

100,00

TOPLAM

341.500,00

34.150,00

 

4 - İstekliler, ihaleye ait geçici teminatın tamamı yatırıp iştirak edilebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye geçici teminatlarını yatırarak iştirak edebilirler. Kat’i teminat satış bedelinin % 10’u oranındadır.

5 - İhale edilen traktörler kesin teminatın yatırıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde teslim alınacaktır.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilin de İşletmemizde, TİGEM’ de (Karanfil sokak no: 62 Bakanlıklar/ANKARA)  görülebilir ve bedelsiz sağlanabilir.

7 - TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Telefon : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

Faks      : 0 252 692 52 29

8749/1-1