8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YARGI İLÂNLARI


İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      : 2011/63

Karar No    : 2011/370

Hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/12/2011 tarihli ilamı ile 350/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Baris ve Marıa kızı, 1957 doğumlu, LIDIA JELEZ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

8728/1-1


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Esas No      :  2011/9035

Suç             :  Sahtecilik

Suç T.         :  09.10.1997

Sanık          :  Önder Utuşlu: Necati ve Nefiye oğlu, 20.04.1967 Ödemiş doğumlu, İzmir Ödemiş, Atatürk Mh/Köyü nüfusuna kayıtlı, TC; 51400236292, Mansuroğlu Mahallesi 289 Sokak No: 2 İç Kapı No: 214 Bayraklı/İzmir adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 09/10/1997 gün ve 2005/169 Esas 2008/335 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK’nun 316 maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektirdiğinden Resmi Gazete İle ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama isteyen 26.06.2011 gün ve 11/2009/142991 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

8773/1-1