30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 ADET TEK FAZ 380/√3 KV GERİLİM TRAFOSU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SOĞUTMA KULESİ ŞAFTI SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YAĞLIK AYÇİÇEĞİ MAHSULU PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


SİNYALİZASYON TESİSLERİNİN TEVZİ, YENİLEME, İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


SİNYALİZASYON TESİSLERİNİN TEVZİ, YENİLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HAREKETLİ HÖRTUVAR YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YOLCU VAGONLARININ TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE “FAKÜLTE, MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA EĞİTİM KURUMLARI” İNŞAA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TIBBI SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


KÜL SEVK HAVA KOMPRESÖRÜNÜN BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM KÖMÜR FIRÇALARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


CEB-WB4-YAPIM-32 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


Contracts Awarded by ICB Number : CEB-WB4-YAPIM-32

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB1-YAPIM-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME VE ARAÇ SATILACAKTIR

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 ADET TEK FAZ 380/√3 KV GERİLİM TRAFOSU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/153031

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                 :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

    Görülebileceği İnternet Adresi     :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  3 adet tek faz 380/√3 kV gerilim trafosu

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmeyi müteakip 180 Takvim Günüdür. (180 takvim günlük süreye test süresi dahildir.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  19.11.2012 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 19.11.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8332/1-1


SOĞUTMA KULESİ ŞAFTI SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartname esaslarında Soğutma kulesi şaftı temin ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/153956

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Şaftlar, kaplin, kama ve bağlantı civataları ile birlikte takım olarak teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 20 Adet

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşin toplam süresi 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  20.11.2012. 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 20.11.2012 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8518/1-1


YAĞLIK AYÇİÇEĞİ MAHSULU PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin 2012 yılı istihsali tahmini 968 ton Yağlık Ayçiçeği Mahsulü partiler halinde açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

1 - İhale 13 Kasım 2012 Salı günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 20 Kasım 2012 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

2 - İhaleye ait partiler, muhammen fiyatları ve tutarları ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Parti No

Cinsi

Bulunduğu Ambar

No

Miktarı (Kg.)

Muhammen Fiyatı (TL./Kg.)

Muhammen Tutarı (TL)

% 5 Geçici Teminatı (TL)

1

Mahsul Ayçiçeği

B-1

100.000

1,40

140.000,00

7.000,00

2

Mahsul Ayçiçeği

B-3

100.000

1,40

140.000,00

7.000,00

3

Mahsul Ayçiçeği

10

130.000

1,40

182.000,00

9.100,00

4

Mahsul Ayçiçeği

10

125.000

1,40

175.000,00

8.750,00

5

Mahsul Ayçiçeği

10

125.000

1,40

175.000,00

8.750,00

6

Mahsul Ayçiçeği

12

130.000

1,40

182.000,00

9.100,00

7

Mahsul Ayçiçeği

12

130.000

1,40

182.000,00

9.100,00

8

Mahsul Ayçiçeği

12

128.000

1,40

179.200,00

8.960,00

GENEL TOPLAM

 

968.000

 

1.355.200,00

67.760,00

 

3 - İhaleye iştirak edecek müşteriler; geçici teminatın tamamımı yatırarak iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda parti için geçici teminat yatırılarak da iştirak edilebilecektir.

4 - Yükleme İşletmemize aittir.

5 - Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Adana, Balıkesir, Edirne, Uzunköprü, Keşan, Eskişehir, Kırklareli ve Konya Ticaret Borsalarında görülebilir.

7 - TİGEM satışlar yönünden 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

TEL : 0 252 692 3720 (2 Hat)

FAKS : 0 252 6925229

8387/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 86.32 TL ile en çok 3.917.552,80 TL arasında değişen; 07/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL, en çok 391.756,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında muhtelif gözlük çerçevesi, para dedektörü, muhtelif kol saati, optik dereceli gözlük, muhtelif çakmak, muhtelif cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, hafız kartı, muhtelif güneş gözlüğü, şerit metre, muhtelif şamdan, muhtelif çocuk oyuncağı, muhtelif eşarp, muhtelif giyim eşyası, fotoğraf makinası, oto radyo teyp, muhtelif mp 3-4 çalar, traş bıçağı, muhtelif kürk, halı, ayakkabı v.b. 81 (Seksenbir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8446/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 17,70 TL ile en çok 1.385.114,00 TL arasında değişen; 05/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 138.512,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, kalıp, rulman, metal aksam, metal tank, conta amartisör, plastik kalıp, conta, araç brandası, tekstil malzemesi, muh. giyim eşyası, baret, muh. oto aksamı, motor, cep telefonu, gözlük, askı, ısı basın cihazı, cam sigorta, kablosuz adaptör, gösterge, yapıştırıcı, oyunçak, fotoğraf makinası, cam, lpg kiti, şalter, mineflo, menteşe metal zincir, battaniye poşeti, porselen eşya, conta, kereste, boş cuval, antifiriz, pipo, eşarp, spor ayakkabı, şal, v.b. 70 (yetmiş ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 06/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8448/1-1


SİNYALİZASYON TESİSLERİNİN TEVZİ, YENİLEME, İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/155233

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy (Dahil Klm:113+836) ile Kapıkule (Dahil) Klm:113+856 arası ihtiyaç listede miktarları verilen sinyalizasyon yol boyu tesislerinin Tevsii, yenileme, boya bakımlarının yapılması ve boyanması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 09/11/2012 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8383/1-1


SİNYALİZASYON TESİSLERİNİN TEVZİ, YENİLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/155272

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Köseköy (Hariç) ile Karagözler (Dahil) Klm:100+955 arası sipariş listede miktarları verilen sinyalizasyon yol boyu tesislerinin Tevzi, yenileme, boya bakımlarının yapılması ve boyanması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 09/11/2012 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8384/1-1


HAREKETLİ HÖRTUVAR YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/155287

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Köseköy Loj. Mrk. Yükleme-boşaltma yollarına 7 adet Hareketli hörtuvar yaptırılması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/11/2012 Tarih saat 14.45’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 75,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8385/1-1


ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/154452

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı- Çerkezköy arasında, 87 km.’lik yol yenilenmesi için, Çorlu İstasyonuna 35.000 m3, Velimeşe İstasyonuna 35.000 m3 teslim edilmek üzere, toplam: 70.000 m3 Balastın temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/11/2012 Tarih saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8386/1-1


BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Bir yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere kiralama hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2012/154926

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9    17400 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 0 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bir yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere teknik şartname esasları dahilinde kiralama hizmeti alımı işi.

b) Yapılacağı yer                    :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı Kömür Alma Bölgesi

c) İşin süresi                           :  365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  14/11/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 14/11/2012 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8409/1-1


YOLCU VAGONLARININ TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           : 2012/154882

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   : Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                    : 0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    : Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının Adana-Mersin-Konya-İskenderun-Gaziantep-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 42 İşçi ile işin süresi 01.01.2013 - 31.12.2013

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.11.2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8436/1-1


ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bitlis Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Bitlis Merkez Reşat Kazancı İ.Ö.O karşısı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Binası Kat: 2 BİTLİS

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Bitlis

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  31/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2012 Tedaş B.F. ile)   :  1.260.000.-TL

f) Geçici Teminatı                               :  88.200.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154     8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  13/11/2012 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu oda Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Bitlis Merkez Reşat Kazancı İ.Ö.O karşısı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Binası Kat : 2 BİTLİS adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154     8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8441/2-2


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/150206

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 294 25 45 - 312 229 21 32

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün 2013 yılı I. altı aylık ihtiyacı olan; 102 x 102 x 9 cm. ebatında (iki yönlü, tek yüzlü) 50.000 adet, 112 x 112 x 10 cm. ebatında (iki yönlü, tek yüzlü) 10.000 adet olmak üzere toplam 60.000 adet tahta palet satın alımı

3 - İhalenin /

Yeterlik Değerlendirmesinin            :

a) Yapılacağı yer                              :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cd. Afra Sk. No: 1/A Etlik – Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  20.11.2012 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1 Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesi

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

Her türlü tahta palet imalatı ve satışı, ahşap ambalaj sandığı, ahşap taşıma paletleri imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.12. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istekli adına tanzim edilmiş olan ISPM-15 belgesi

5 - İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

6 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1204 adresinde (Tel:0 312 294 25 45) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 - Teklifler 20/11/2012 Salı günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8344/1-1


İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE “FAKÜLTE, MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA EĞİTİM KURUMLARI” İNŞAA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU:

Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait 4409,4410 ve 2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Belediyemiz Meclisin 05/12/2011 tarih ve 126 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, intifa hakkı verilmek suretiyle “Fakülte, Yüksek Okul veya Eğitim Kurumları” inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 S.D.İ.K.nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ:

 

İli

İlçesi

Bölge

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Arsa Alanı (M2)

Toplam İnşaat Alanı (M2)

İstanbul

Büyükçekmece

Fatih Mahallesi

F21-d-22-c- 1-b

-

4409

4410

2424

3060,40

11.892,39

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAAT’TE YAPILACAĞI: İhale 20/11/2012 Salı günü, saat 10.00’da, “Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL” adresindeki Büyükçekmece Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, (Kumburgaz Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası Kumburgaz/Büyükçekmece/İSTANBUL) ihale biriminden 50,00 (ElliTürkLirası)TL bedel ödenerek alınabilecektir.

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Merkez 4409,4410 ve 2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Fakülte, Yüksek Okul veya Eğitim Kurumları” yapılmak üzere ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 11.892,39 m² kullanım alanlı yapı inşa edilecektir.

Parsellerde inşa edilecek yapı, şartname ekinde bulunan avan projeye uygun olarak projelendirilecek ve yapının avan projede belirlenen alanları ise yüklenicinin kullanımına bırakılacaktır.

Yüklenici, onaylanan avan projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye onaylatacaktır.

Ayrıca ayrıntılı zemin etütleri, uygulama projeleri (mimari-statik-elektrik-makine tesisat uygulama projeleri) tevhid-ifraz, harita hizmetleri yüklenici tarafından yaptırılacak, sayısal ortamda 3 boyutlu proje/animasyon ve 1/200 ölçekli aydınlatılmış maket de yüklenici tarafından yapılacak ve ruhsat tarihinden itibaren iki ay içinde idareye teslim edilecektir. Bu projelere, etüd ve makete ilişkin her türlü harcama yükleniciye aittir.

Yüklenici ruhsat süresi içinde, yapı ruhsatını alacak; iş süresi içinde, eksiksiz ve kullanılabilir vaziyette yapıyı tamamlayarak, işletme süresi içinde sözleşme ve şartnamede belirtildiği şekilde kullanacak süre sonunda idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın çalışır vaziyette sağlam ve boş olarak belediyeye devredecektir.

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin muammen bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü vergi ve harçlara esas teşkil edecek Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Merkez 4409,4410 ve 2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde “Fakülte,Yüksek Okul veya Eğitim Kurumları” yapılmak üzere ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 11.892,39 m² kullanım alanlı yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı yaklaşık yapı maliyet bedeline göre tespit edilen 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türklirası Seksenbeşkuruş) TL dir. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır.

İhale konusu işin keşif bedeli 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türklirası Seksenbeşkuruş ) TL’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

7 - İŞİN SÜRESİ: Kira süresi yapım süresi dahil 30 yıl olup, bu süre sözleşme tarihinde başlar.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE – 8 -)

8.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türklirası Seksenbeşkuruş ) ile yıllık ortalama tahmini intifa hakkı bedeli 60.000,00 TL. (AltmışbinTürklirası) nın toplamı 12.130.775,85 TL. (Onikimilyon Yüzotuzbin Yediyüzyetmişbeş TürkLirası Seksenbeşkuruş) nın %3’ü olan 363.923,28 TL (ÜçyüzaltmışüçbindokuzyüzyirmiüçTürkLirası YirmisekizKuruş) dır.

8.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türklirası Seksenbeşkuruş ) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa hakkı bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı iade edilecektir.

8.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

8.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır.

8.5.) Takip eden yıllara ilişkin intifa hakkı bedeli artışı üzerinden kesin teminat tamamlattırılacaktır.

8.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

8.7. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır

8 .8.Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D.

a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. Geçici teminat,

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

J. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge,(Sözleşme esnasında sunulacaktır)

K.Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge (Sözleşme esnasında sunulacaktır),

L. Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

M. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli Harita mühendisi

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli inşaat teknikeri

N) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır.

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır..

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/11/2012 Salı günü saat:09:00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, Mimarsinan /Büyükçekmece/İSTANBUL Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz..

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

14 - UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ:

Artırıma esas Yıllara göre alınacak minimum intifa hakkı bedeli idari şartnamede belirtilmiş olup, istekliler belirtilen yıllık intifa hakkı bedeli üzerinden % yüzde olarak (tek bir yüzde artış oranı belirtilerek) artış yapacaklardır.

En fazla artış yapan (en fazla intifa hakkı bedeli üzerinden % yüzde olarak) istekli üzerinde ihale bırakılacaktır

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğine uygun olarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

15 - 20/11/2012 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile 27/11/2012 tarihinde yeniden ihale edilecektir.

İlan olunur.

8354/1-1


MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 600 adet çekiç başı plakası, 1200 adet savurma zırhı destek plakası ve 450 adet açılı köşe zırhı plakası alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/152685

1 - İdarenin;

a) Adres                                     :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/ Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı, plaka, 2250 adet

b) Teslim edileceği yer               :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                         :  15/11/2012 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya No : AEBS 2012/74 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15/11/2012 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

8380/1-1


TIBBI SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan Tıbbı Sarf ve Diş Sarf malzemeleri ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 22 KASIM 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8514/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.000,00 TL. ile en çok 140.875,06 TL. arasında değişen; 06/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100,00 TL., en çok 14.088,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, tır çekici, çelik can ve motorsikletten oluşan 110 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 07/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan Olunur.

8381/1-1


KÜL SEVK HAVA KOMPRESÖRÜNÜN BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü Kül Sevk sistemine ait 1. no 4VRZ 250/430 tipi Kül sevk hava kompresörünün bakımının yapılması ve çalışır halde teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/155007

1 - İdarenin                                         :

a) Adresi                                             :  Milas Ören Karayolu 22 Km. PK. 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  252 558 02 90- 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi                    :  info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  ---

2 - İhale konusu hizmetin                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Termik Santral İşletme Müdürlüğü Kül Sevk sistemine ait 1. no 4VRZ 250/430 tipi Kül sevk hava kompresörünün bakımının yapılması ve çalışır halde teslimi işi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Kompresörün bakımı yüklenicinin isteğine göre YEAŞ'ın tesislerinde yapılabileceği gibi, yüklenici firmanın işyerinde de yapılabilir.

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  19.11.2012 - 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 30,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19.11.2012 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25  48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8451/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM KÖMÜR FIRÇALARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/154438

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372 259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

 2 - İhale konusu isin nev'i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

1-12,5x25x40 kaynak makinası

50 adet

 

2- 20x40x50 aeg kompresör bilezik kömürü

50 adet

 

3- 16x20x35 demag kompresör ana ikaz generator kömürü

500 adet

 

4- 12,4x10x25 demag turbo kompresör pilot ikaz kömürü

500 adet

 

5- 12,7x15,87x35,75 leonard grubu ana ikaz dinamo kömürü

400 adet

 

6- 15,8x32x50 leonard generator tambur motor kömürü

1000 adet

 

7- 15,6x31,5x51 6 ton eimco motor kömürü

364 adet

b) Teslim yeri                                   :  TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 45 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  14.11.2012 Çarşamba-saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1215073

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Firmalar teklifleriyle birlikte tanıtıcı yeni imalat kataloglarını ve (muadelet) çizelgelerini vereceklerdir. (Katalogsuz) ve (muadelet çizelgesiz) tekliflerin kalite mukayesesi yapılamayacağından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda Erken teslim süresi esas alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 -   İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

"İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no'lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 14.11.2012 Çarşamba - saat 15:00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8452/1-1


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 404,00 TL ile en çok 119.656,42 TL arasında değişen; 05.11.2012 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 40,40 TL, en çok 11.965,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, yarı römork, römork, kamyon, minibüs, otobüs, tır çekici, motosiklet vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 06/11/2012 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

8450/1-1


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Kg kavrulmuş kıyılmış fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 15.11.2012 Perşembe günü saat 14.00 'da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 15.11.2012 Perşembe günü saat 14.00'a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66   Faks:397 33 71 -74

8463/1-1


CEB-WB4-YAPIM-32 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  CEB-WB4-YAPIM-32

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 3 adet İlköğretim Okulu, 1 Adet Anaokulu ve 1 Adet Lise’nin Yeniden Yapım İşi ile 1 Adet Pansiyon Binasının Yıkımı İnşaatı

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  01 Ekim 2012

 

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. & Begüm Yapı Tur. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.271.150,00

21.271.150,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Sti. & Begüm Yapı Tur. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.271.150,00

21.271.150,00

2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

22.190.000,00

22.190.000,00

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & Ensa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

22.400.000,00

22.400.000,00

4. İntaya İnşaat Taah. Yat. A.Ş.

22.945.000,00

22.945.000,00

5. İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

22.950.000,00

22.950.000,00

6. Akyapı Yapı End. ve Tic. A.Ş. & Akyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

23.220.000,00

23.220.000,00

7. Ali Acar İnşaat San. Tic. A.Ş.

23.408.990,00

23.408.990,00

8. Can İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

25.000.000,00

25.000.000,00

9. Hakkı Ekşi Gayrimenkul Ltd. Şti.

27.100.000,00

27.100.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8461/1/1-1


Contracts Awarded by ICB Number : CEB-WB4-YAPIM-32

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  CEB-WB4-YAPIM-32

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Works of Educational Facilities

Scope of Contract                                         :  Reconstruction works of 3 Primary Schools, 1 nursery school, 1 high school and demolition work of 1 pension building.

Duration                                                       :  300 Day                                             

Contract Signature Date                                :  01 October 2012

 

Awarded Bidder

 

Name & Address of awarded bidder:

Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Sti. & Begüm Yapı Tur. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.271.150,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.271.150,00

—————————————————————————

Name of evaluated bidder(s):

1.Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Sti. & Begüm Yapı Tur. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.271.150,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.271.150,00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.190.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.190.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Sti. & Ensa Yapı ve İns. Tur. Nak. Gıda San. A.S. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.400.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.400.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. İntaya İnşaat Taah. Yat. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.945.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.945.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

5. İlci İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.950.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.950.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

6. Akyapı Yapı End. ve Tic. A.S. & Akyapı İns. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.220.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.220.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7. Ali Acar İnşaat San. Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.408.990,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.408.990,00

 

Name of evaluated bidder(s):

8. Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

25.000.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

25.000.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

9. Hakkı Ekşi Gayrimenkul Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

27.100.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

27.100.000,00

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

-

 

Bid price at bid opening:

-

 

Reason(s) for rejection:

-

8461/2/1-1


EIB-WB1-YAPIM-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TURKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB1-YAPIM-04

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Sağlık Yapıları Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prefabrik Acil ve Poliklinik Binaları İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Süresi                          :  200 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  08 Ekim 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (KDV Hariç)  TL

Nihai Teklif Fiyatı (KDV Hariç) TL

May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

6.380.000,00

6.380.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (KDV Hariç) TL

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı (KDV Hariç) TL

1.May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

6.380.000,00

6.380.000,00

2.Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

7.795.000,00

7.795.000,00

3. Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

8.340.000,00

8.340.000,00

4.Na Yapı ve İnş. San. A.Ş.

8.890.000,00

8.890.000,00

                                                                                                       

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8460/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME VE ARAÇ SATILACAKTIR

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

12-MS-07-01 Grubu-Şirketimiz bünyesindeki Antalya, Isparta ve Burdur illerinde bulunan İhtiyaç fazlası 34 kalem malzeme ve aracın kapalı zarf teklif alma usulü ile ihaleten satışı yapılacaktır.

İhale dosya no                                        :  12-MS-07-01grubu

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Göksu Mah. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 242 339 77 77 - 338 31 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  akdeniz@akdenizedas.gov.tr

2 - Satış konusu araç ve malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Şirketimiz bünyesindeki Antalya, Isparta ve Burdur illerinde bulunan İhtiyaç fazlası 34 kalem malzeme ve araç.

b) Malzemeleri Görme ve

    Firmaya Teslim yeri                           :  Antalya, Isparta ve Burdur illeri Ambarları

c) Teslim süresi                                      :  Satış sözleşmesinin imzalanırken malzeme bedeli, KDV tutarları, Damga Vergisi ve kati teminat ödenecek, 5 takvim gününde satış işlerine başlanacak en geç 28 takvim gününde teslimat tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Akdeniz E.D.A.Ş.-Şirket Merkezi Zemin Kat İhale Salonu, Göksu Mah. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya

b) Tarihi ve saati                                     :  14.11.2012 - 10:00

 

GRUP NO: 12-MS-07-01 GRUBU İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME VE ARAÇ LİSTESİ

SIRA

NO

MALZEMENİN /ARACIN ADI/MUHTEVİYATI

TOPLAM

MİKTAR

BULUNDUĞU AMBAR

ANTALYA

MİKTAR

BURDUR

MİKTAR

ISPARTA

MİKTAR

1

MUHTELİF DAĞITIM TRAFOSU

    191 ADET

108 ADET

      14 ADET

      69 ADET

2

MUHTELİF OG VE GERİLİM TRAFOSU

    305 ADET

152 ADET

……….

    153 ADET

3

KABLO BAŞLIĞI, EK MUF VE EK MAŞON

    328 ADET

281 ADET

………

      47 ADET

4

2*11 FLERASAN ARMATÖR VE MUHTELİF CİVA BUH. BALANS

  3385 ADET

110 ADET

    558 ADET

  2717 ADET

5

MUHTELİF AG AKIM TRAFOSU

    836 ADET

282 ADET

    100 ADET

    454 ADET

6

AG KABLOSU

    951 METRE

951 METRE

……….

………

7

HURDA AĞAÇ DİREK TAMBUR VE PALET

    250 TON

250 TON

………

………

8

HURDA MUHTELİF AKÜ

  2500 KG

2500 KG

……..

……..

9

MUHTELİF AYIRICI

      21 ADET

-

      12 ADET

        9 ADET

10

MUHTELİF OG İZALATÖR, MAŞONU VE İZALATÖR DEM. İLE ALİM. TOP BAŞI

  7556 ADET

-

  4107 ADET

  3449 ADET

11

A TİPİ 6.5 U - 9,29 DEMİR DİREK

      39 ADET

-

      39 ADET

 

12

MUHTELİF PANO

      66 ADET

-

      48 ADET

      18 ADET

13

MUHTELİF ŞALTER

    172 ADET

-

    149 ADET

      23 ADET

14

NH SİGORTA BUŞONU VE GÖVDESİ

    684 ADET

-

      88 ADET

    596 ADET

15

MUHTELİF RÖLE, AMPERMETRE VOLTMETRE, ZAMAN SAATİ, WATMETRE, KAPASİTEMETRE,

    310 ADET

-

    155 ADET

    155 ADET

16

1 KV İZALASYON TEST CİH. 220 V GÜVENLİK TRAFOSU VE FAZ KAYDIRICI

      14 ADET

-

        7 ADET

        7 ADET

17

VİDA, BUTON, LAMBA ÇAKMAĞI, YG PENSESİ, YANGIN SÖND.TÜPÜ, STARTER, PERÇİN ZIMBASI VE PENSESİ, YAĞ POMP., MUHT. KİLİT VE TEL FIRÇA, TOPR.ŞERİDİ, TRAFO FANI, ARM. REFLEKTÖR KAFASI, SOKET, KOND.BOBİNİ, HAT TÜFEĞİ VE İLETKENİ, İZOLOPENS, ISTANKO, AĞAÇ DİREK PLAKASI VE ÇİVİSİ, FİBER LEVHA, RONDELA

49718 ADET

-

33815 ADET

15903 ADET

18

MUHTELİF ÇELİK HALAT

      28 METRE

..

      28 METRE

..

19

GÜÇ TRAFOSU

        1 ADET

-

-

        1 ADET

20

MUHTELİF KESİCİ VE MODÜLER HÜCRE

        8 ADET

-

-

        8 ADET

21

MUHTELİF OG KABLO

    369 METRE

-

      45 METRE

    324 METRE

22

MUHT.ASKI VE GERGİ TAKIMI

    730 TAKIM

-

-

    730 TAKIM

23

MUHTELİF OG KAPASİTÖR VE AG KONDANSATÖR

    382 ADET

-

-

    382 ADET

24

MUHTELİF KLEMENS VE KAPAĞI İLE TRAVERS

  2903 ADET

-

-

  2903 ADET

25

MUHTELİF SAYAÇ

      76 ADET

-

        1 ADET

      75 ADET

26

40*5*25 MM TOPRAKL. FLEXBİL BAKIR

    207 ADET

-

-

    207 ADET

27

GALVENEZLİ PUL, SİYAH SAÇ, RAY DEMİRİ

  1849 KG

-

-

  1849 KG

28

MUHTELİF DIŞ LASTİK

      22 ADET

-

-

      22 ADET

29

1986 MODEL F 0117599 ŞASE NOLU RENAULT BROADWAY BİNEK ARAÇ

        1 ADET

-

        1 ADET

-

30

1991 MODEL NM4131B0000552257 ŞASE NOLU MURAT DOĞAN BİNEK ARAÇ

        1 ADET

-

        1 ADET

-

31

1991 MODEL EGM 1500SASE000017 ŞASE NOLU MURAT KARTAL SW BİNEK ARAÇ

        1 ADET

-

        1 ADET

-

32

1991 MODEL NM 4131B0000552327 ŞASE NOLU MURAT KARTAL SW BİNEK ARAÇ

        1 ADET

-

        1 ADET

-

33

1982 MODEL TZA 52P00144 ŞASE NOLU NİSSAN MOBİL VİNÇ

        1 ADET

-

        1 ADET

-

34

1986 MODEL 022489 ŞASE NOLU FIAT 50 NC PLATFORMLU KAMYON

        1 ADET

-

        1 ADET

-

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1 - Gerçek kişi veya Tüzel kişi olması. İstekli bir tüzel kişilik ise, ayrıca imza sirküleri veya tüzel kişilik namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir Noterden tasdikli vekaletnameyi ibraz etmesi

4.2 - Kanuni ikametgah adresinin bildirilmesi

4.3 - Teklif mektubu ve teklif cetvelleri

4.4 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair belge

5 - Teklif verme şekli: Teklifler kapalı zarf ile verilecektir. İstekli teklif isteme şartnamesi ile eklerinin her sayfasını imza ederek teklifle birlikte verecektir. İstekli tekliflerini iç ve dış zarf olarak zarflayacak, iç zarf iki ayrı zarftan oluşacaktır. Birinci zarf içerisine geçici teminat tahsil makbuzu, şirketse imza sirküleri ve ikametgâh belgesi konulacak, zarfın üzerine "birinci zarf” ibaresi yazılarak mühürlenip kapatılacaktır. İkinci zarf içerisine Fiyat Teklif Formu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış Teklif İsteme Şartnamesi konulup, zarfın üzerine "ikinci zarf” ibaresi yazılacak ve mühürlenip kapatılacaktır. Birinci ve ikinci zarflar birlikte üçüncü bir zarf içerisine konulacak ve bu zarf ta kapatılıp mühürlenecektir.

6 - İhale teklif isteme şartnamesinde belirtilen ihaleye katılamayacak olanların dışında tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Akdeniz E.D.A.Ş. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı (Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü 1. Kat 2106 no’lu oda ) Antalya adresinde görülebilir ve 50,00.– (Elli)TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedeli aynı adres zemin kattaki Muhasebe ve Finansman Müdürlüğüne elden makbuz karşılığı veya AKDENİZ EDAŞ ANTALYA VAKIFBANK IBAN NO : TR480001500158007286139140 NOLU HESABINA yatırılacaktır.

8 - Teklifler, 14/11/2012 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, Akdeniz E.D.A.Ş. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya adresindeki Evrak Servisine(zemin. kat-2002 no’lu oda) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir, ancak postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif ya da işin tamamına verilebilir.

10 - Teklif para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

11 -İstekliler, teklif tutarlarının % 10’unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Kesin teminat bedeli sözleşme bedelinin % 10’udur.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Satışı yapılacak olan malzemeler veya araçlar dosya alındı makbuzu ibraz edilerek ilgili İl Müdürlükleri ambar sahalarında telefonla randevu alınarak yetkililer nezaretinde görülebilir.

15 - Verilen fiyatların hadd-i layık görülmemesi üzerine, ihalenin akabinde aynı gün aynı yerde saat 13.30’da % 5 ve yine fiyatların hadd-i layık görülmemesi üzerine ertesi gün saat 10.00’da %15 açık artırma ve/veya pazarlık yapılacaktır. Bu nedenle teklif sahiplerinin tam yetkilisinin yetki belgeleri(İmza sirküleri, imza beyannamesi, vekâletname) ve T.C. Nüfus Cüzdanı ile birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları gerekir.

%5 veya %15‘lik Açık artırmada oluşabilecek teklif fiyatının artışından kaynaklanan geçici teminat farkı ihalenin veya açık artırmaların yapıldığı gün Muhasebe ve Finansman Müdürlüğüne elden makbuz karşılığı veya AKDENİZ EDAŞ ANTALYA VAKIFBANK IBAN NO : TR480001500158007286139140 NOLU HESABINA yatırılacak ve makbuzların 1’er suretleri ihale komisyonuna sunulacaktır.

16 - İhale sonucunda üzerine ihale kalan isteklinin, malzemeler için sözleşme yapmaması veya malzemeler için sözleşme yapıp süresinde malzemeleri ya da malzemelerden herhangi bir kalemi veya kısmını teslim almaması durumunda idareye verilen geçici veya kati teminatın tamamı idare adına gelir kaydedilecektir.

17 - Bu satış ihalesi ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç olmak üzere 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

8418/1-1