30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 40. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2010/767

Karar No    : 2011/367

Mahkememizin 14.06.2011 gün ve 2010/767 esas 2011/367 karar sayılı kararı ile Bekir oğlu, 1969 doğumlu, Çankırı, Kızılırmak, Cacıklar nüfusuna kayıtlı ŞÜKRÜ RAHMET hakkında, Mahkememizce 07/02/1994 gün ve 1993/864-77 sayılı kararla verilen hüküm üzerine hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı yasa hükümleri uyarınca yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına ve önceki ilamın aynen infazına, infazın durdurulmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiş olup, sanık bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamamıştır.

7201 sayılı yasa gereğince iş bu ilamın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

8512


İstanbul 40. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No: 2011/754

Karar No: 2012/118

Mahkememizin 07/03/2012 tarih 2011/754 Esas 2012/118 karar sayılı kararı ile hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan TCK.nun 155/2, 62, 52, 53/1 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası verilen karar Zeynal ve Serpil oğlu, 31/03/1982 Şişli doğumlu, Sivas, Şarkışla, Kömürkaya nüfusuna kayıtlı MUHAMMET ALİ POLAT'a Sarıgöl mahallesi Halı Sok. No: 61 Gaziosmanpaşa İstanbul adresine normal tebligat, Tebligat kanunun 21. maddesine ve Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat gönderildiği, bu adreste Halı sokağın bulunmadığından bahisle tebligat bila tebliğ iade edilmiştir.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.

8513


Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinden:

KARAR ÖZETİ

Esas No                                        :  2006/325

Karar No                                       :  2006/358

Sanıklar:

1 - ABDULNOR ABDULJALİL   : Abduljalil ve Sahide Begüm oğlu, 1973 D.lu.Vıll Mirar Chot Pos. Mabazar Dist Sylhet Bangladeş Büyükelçiliği,

2 - Monırul İslam                         :  Abed Ali ve Hazera Khoton oğlu, 1970 D.lu. Vıll Munshır. Haty. Post. Ghar P.s.S Reenergar Dıst Muhslığonj Büyükelçiliği,

3 - Muhammed Habibnurilislam   :  Nurilislam Sabura oğlu, 1971 D.lu. Vıll Pobarı Shollağhar P.s.Sreneeğer Dıst Munshıgonj Büyükelçiliği,

4 - Borhan Uddın                         :  Şarj ve Janab Begüm oğlu, 1978 D.lu. Vıll Munsır Haty. Post. Shollağhar P.s.Sreneeğer Dıst Munshıgonj Büyükelçiliği,

5 - Gaffar Ali Klan                       :  Aubali ve Feroda Begüm oğlu, 1975 D.lu. Bağarhat Büyükelçiliği,

6 - Shawahat M.D. Shawkat        :  Schrajulhor ve Emine oğlu, 1975 D.lu. Vıll Boral Bare Post-Paer Pur Dastk Madarepur/Bangladeş

Suç                                               :  PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET,

Suç Tarihi                                     :  26.10.2005

Uygulanan Kanun Mad.               :  CMK.12. Mad. gereğince Mahkememizin Yetkisizliğine, sanıkların 5682 S.K.nun 34/1, TCK.53 Md.si uyarınca ayrı ayrı yargılanmalarının temini için dosyanın yetkili ve görevli Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesi

Karar Tarihi                                  :  29.12.2006

Sanıkların gıyabında karar verildiği, bütün aramalara rağmen adreslerinin meçhul kaldığı anlaşılmakla, 7201 S.K.nun 28 ve Müt. Mad.leri uyarınca Hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.

İlanen tebliğ olunur.

8065


Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No  : 2008/1192

Karar No : 2012/729

Mahkememizin 05/06/2012 tarih, 2008/1192 esas, 2012/729 sayılı kararı ile; Yahya ve Selma oğlu, 24/01/1992 D.lu, sanık Ömer YİĞİT hakkında; Basit Yaralama suçundan 5237 sayılı TCK.nun 86/2 maddesi gereğince 2000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 5395 sayılı yasanın 23/1 maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8066

—————

Esas No  : 2011/14

Karar No : 2012/214

Mahkememizin 17/02/2012 tarih, 2011/14 esas, 2012/214 sayılı kararı ile; İsmail ve Bedriye oğlu, 24/09/1972 D.lu, sanık Eyyüp Feyyaz Akın hakkında Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan 5941 sayılı yasanın 5. maddesinde, 03/02/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren 6273 sayılı yasanın 3. maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca sanığın üzerine atılı olan eylemin suç olmaktan çıkartılmış olması nedeniyle Beraatına karar verilmiş, ayrıca sanık hakkında Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan 6273 sayılı yasanın 3. maddesi ile değişik 5941 sayılı yasanın 5. maddesi uyarınca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilebilmesi için, sanığın çek hesabı sahibi olması gerektiği, oysa ki çek hesabı sahibinin sanık olmadığı anlaşıldığından, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

8067


Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

ESAS NO                  :  2011 / 34

KARAR NO              :  2011 / 450

KARAR TARİHİ      :  29.12.2011

SUÇ TARİHLERİ     :  25.10.2007-16.11.2007, 31.03.2008-05.05.2008, 17.05.2008-03.03.2009, 22.03.2009-09.03.2010, 09.09.2010-15.06.2011 ve 25.10.2007-16.11.2007

SUÇ                           :  Firar (5 kez) ve İzin Tecavüzü.

SEVK MADDESİ     :  As.C.K.nun 66/1-a ve As.C.K.nun 66/1-b maddeleri.

SANIK KİMLİĞİ      :  Ahmet BAŞ, (T.C.No.32621188034) Celal ve Fidan oğlu, 27.05.1987 Ünye doğumlu, Ordu İkizce Yoğunluk Aşağı Seğmenli Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; Dedebalı Mah. 5. Sk. No. 8 Sivas adresinde ikamet eder.

HÜKÜM ÖZETİ: Firar (5 Kez) ve izin Tecavüzü suçlarından sanık Ahmet BAŞ hakkında iddia makamınca As. CK.nun 66/1-a ve 73 Maddesi ve As. CK.nun 66/1-b ve 73 ve TCK'nın 63'ncü Maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilmiştir.

1 - Sanığın 25.10.2007-16.11.2007 tarihleri arasında işlediği firar suçundan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına,

2 - Sanığın 31.03.2008-05.05.2008 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan As. C.K.nun 66/1-b ve 73. maddesi uyarınca NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3 - Sanığın 17.05.2008-03.03.2009 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan As. CK.nun 66/1-a ve T.C.K.nın 62 Maddesi uyarınca NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4 - Sanığın 22.03.2009-09.03.2010 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan As. CK.nun 66/1-a ve T.C.K.nın 62 Maddesi uyarınca NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5 - Sanığın 09.09.2010-15.06.2011 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan As. CK.nun 66/1-a ve T.C.K.nın 62 Maddesi uyarınca NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6 - Sanığın 25.10.2007-16.11.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan KAMU DAVASININ REDDİNE, Sanığın yokluğunda, sanık müdafiinin yüzüne karşı verilen kararı, sanığı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.

8279/1


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:

Esas No    : 2012/541

Karar No  : 2012/173

Sanık Kimliği: Rıfat Karacan, Haydar oğlu, Filye’den doğma, 24/11/1987 doğumlu, Adana/Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi nüfusunda kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: 11683401060. Bitlis/Tatvan 10 uncu Motorlu Piyade Tugay Muhabere Bölük Komutanlığında görevli 1987/3 tertip P. Er iken halen firarda.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Rıfat Karacan hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 25/5/2012 gün ve 2012/541 esas, 2012/173 karar sayılı gerekçeli hükmüyle;

Sanık P. Er Rıfat Karacan’ın 2/2/2008-12/3/2012 tarihleri arasında firar suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As. C.K.’nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62/1 nci maddeleri gereğince on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Yasal imkansızlık nedeniyle paraya çevirmeye, ertelemeye ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

Sanığın 12/3/2012-15/3/2012 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 15/3/2012-28/3/2012 tarihleri arasında sevk tutukluğunda, 28/3/2012-25/5/2012 tarihleri arasında vicahi tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Rıfat Karacan’ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm sanık Rıfat Karacan’a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30 ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanık Rıfat Karacan’a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde sanık Rıfat Karacan tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz istemi, hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içinde Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde kararın temyiz edilebileceği sanık Rıfat Karacan’a ilanen tebliğ olunur.

8063


3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Hasdal/İstanbul

Esas No    : 2012/73

Karar No  : 2012/37

Mala zarar vermek suçundan sanık Ahmet Ali ve Fadime . 1982 D.lu, Kütahya Tavşanlı Balıköy Ky. Nfs. Kyt.lı Adem Aksoy hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 8/2/2012 gün ve 2012/73-37 esas ve karar sayılı kararıyla;

Sanık (Ter.) Mu. Er Adem Aksoy’un 6/3/2010 günü “askeri eşyayı kasten tahrip etmek” suçunu işlediğinden bahisle As. C.K.nun 130/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın suç tarihinde askerliğe elverişli olmadığı tespit edildiğinden eyleminin T.C.K.nun 151 ve 152. maddelerinde düzenlenen mala zarar verme suçunu oluşturacağı ve sanığa atılı suçtan yargılama görevi adliye mahkemelerine ait olduğu sonucuna varılmakla 353 S.K.nun 9, 17 ve 176. maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, kararın kesinleşmesini müteakip dava dosyasının sanığa atılı suçtan iddianamede belirtilen sevk maddesi uyarınca yargılamakla görevli ve yetkili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gjbi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8118