20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Sivas İli Yıldızeli İlçesi Kalın Belediye Başkanlığından:


SACLARIN TEMİN VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PİRİT KÜLÜNÜN (DEMİR OKSİT/KALSİNE PİRİT) SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUKAVVA KOLİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


12 (ON İKİ) AY SÜREYLE, 134 İŞÇİ İLE, HOSTES GRUP ŞEFİ, HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI, BAŞHOSTES, HOST/HOSTES, YATAKLI SERVİS GÖREVLİSİ,

AŞÇIBAŞI, AŞÇI, GARSON İLE TAŞIYICILIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HİDROLİK KAPLİN YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


2 ADET YATAY SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KURUM ÜFLEME ASKI, AYAK VE NOZULU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğünden:


YENİKÖY TS KAZAN BİNASINA PERSONEL ASANSÖRÜ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ SİLO–STOK SAHA KÖMÜR NAKLİ, YÜKLEME, SAHA DÜZENLEME, +24 ŞİST BANT GALERİ ALANINDAKİ OCAK TAŞLARI VE ŞİSTLERİN YAYILMASI İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:             


45.000 KG KASNAKLI RULO POLYPROPLENE ŞERİT ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan bir adet hizmet alımı ile ilgili ihalemiz, aşağıda belirtile tarihte ihale dilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i- T ü r ü – M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

 

Müessesemize ait Eynez (A.O) Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dere köy Lavvar Tesisi bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2012/ 152624

2012 /2100

07/11/2012

15:00

120 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

8290/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Sivas İli Yıldızeli İlçesi Kalın Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümeninin 12.10.2012 Tarih ve 2012/EKİM-l Sayılı Kararı ile Mülkiyeti Kalın Belediyesine ait Sivas İli Yıldızeli İlçesi Kalın Beldesi Termal Mahallesi Sıcak Çermik Termal Turizm Alanında yer alan, aşağıda tapu bilgileri bulunan 23017,28 m2 yüz ölçümlü arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışının yapılacağı ilan olunur.

İşin Konusu                                            :  Arsa Satışı

İhale Tarih ve Saati                                 :  30.10.2012/ 14.00

İlgili Birim/ müdürlük                            :  Mali İşler Müdürlüğü

İlgili Adres                                             :  Direkli Bucağı Kalın Beldesi Zafer Mahallesi Tatlısu Caddesi No: 11 Yıldızeli/Sivas

İlgili Telefon                                           :  0 346 763 46 90

İlgili Faks                                               :  0 346 763 46 85

İlgili E-Posta                                          :  hamza_halit58@hotmail.com

İhaleni Yapılacağı Yer                            :  Kalın Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

İhale Türü                                               :  Arsa Satışı

İhale Usulü                                             :  Açık Teklif Usulü (2886 sayılı kanunun 45. Maddesi)

TAŞINMAZIN NİTELİĞİ VE TAPU KAYDİ

NİTELİĞİ (Cinsi)                                  :  Arsa

İLİ-İLÇESİ                                            :  Sivas-Yıldızeli

BELDE-KÖY                                        :  Kalın Beldesi

MAHALLESİ                                        :  Termal Mahallesi

PAFTA NO                                           :  i 37 a 25 c

YEVMİYE NO                                     :  1392

CİLT NO                                               :  27

SAYFA                                                 :  2579

PARSEL NO                                         :  2483

İMAR DURUMU                                 :  Sağlık Merkezi

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  23017,28 m2

TAPU TARİHİ                                      :  14.07.2011

HİSSE ORANI                                      :  Tam

MUHAMMEN BEDEL                        :  2.200.000,00 (iki milyon iki yüz bin) TL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI               :  66.000,00 (altmış altı bin) TL

ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER :  Kalın Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü

ŞARTNAME BEDELİ                          :  250,00 (iki yüz elli) TL

İHALEYE KATILCAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

2 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu,

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

4 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli girişim belgesi,

6 - Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret sicilinden alınmış yetki belgesi

7 - SGK, Vergi Dairesine ve İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmış yazı.

8 - Şartname alındı makbuzu.

9 - Tebligat adreslerini gösterir belge.

Adres: Kalın Belediye Başkanlığı/KALIN         Telefon: 0346 763 46 90 Faks: 0346 763 46 85

Web Adresi: www.kalin.bel.tr                          Mail: kalinbelediyesi@ttnet.net.tr

8360/1-1


SACLARIN TEMİN VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartname esaslarında Sacların temin ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/148802

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  15x1500x6000mm ebatında St52-3 50000kg Sac

                                                            20x1500x6000mm ebatında St52-3 30000kg Sac

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşin toplam süresi 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  15.11.2012. 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 15.11.2012 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8212/1-1


PİRİT KÜLÜNÜN (DEMİR OKSİT/KALSİNE PİRİT) SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün Sülfürik Asit Fabrikasında sülfürik asit üretimi esnasında elde edilen 41.050,8 ton Pirit Külünün (Demir Oksit/Kalsine Pirit) aylık eşit partiler halinde stok sahasında sahada bulunduğu haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satılması işidir.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mh. Halil Sezai Erkut Cd. Afra Sk. No: 1/A 06010-Etlik/Keçiören/ANKARA)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Lojistik Müdürlüğü

(600 Evler 10219-Bandırma/BALIKESİR Tel: 0.266.714 67 00)

adreslerinden 50,-TL bedelle temin edebilirler.

Şartname bedeli TC Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırılabilir.

3 - Geçici teminat: Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla İstekli teklif ettiği bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

4 - İstekliler teklif mektuplarını 08/11/2012 tarihi, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine vermiş olmaları gerekir.

5 - Geç yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8307/1-1


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval irmik altı un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 06.11.2012 Salı günü, saat 14.00'da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 06.11.2012 Salı günü saat 14.00'a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

8318/1-1


MUKAVVA KOLİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 75.000 adet mukavva koli teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 02.11.2012 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 -74

8319/1-1


ZEYİLNAME

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

2012/152561 İhale Kayıt nolu 2012-033/KÇLİ- LASTİK KAPLAMA dosya konulu ihale ilanındaki “HD 785-2 tip komatsu kamyonlarda kullanılmakta olan 55 Adet 2400X49 tip iş makinesi lastiklerine Orbit (sıcak) veya Soğuk Kaplama Yöntemi ile kaplama yapılması”   cümlesindeki (sıcak) ibaresi ile İhale konusu Hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı kısmında yer alan (sıcak) ibaresi kaldırılmıştır.

8392/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

112501 stok no’lu Fotokopi Kağıdı

1.350.000 Top

Teknik Şartname

09.11.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.

b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. Teklifler döviz cinsinden verilecektir.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her partinin tamamı için kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para cinsinden verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

8315/1/1-1

—————

1.350.000 REAMS OF PHOTOCOPY PAPAER

WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE

GENERAL DIRECTORATE

The commodity mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY

BASIS OF

PURCHASING

DEADLINE FOR

SUBMIT BIDS

112501 stock no.Photocopy Paper

1.350.000

Reams

Technical Specification

09.11.2012

 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS SHOWN ON THE ADDITIONAL SHEET FOR COMMERCIAL SPECIFICATION.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document’s price to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned back to the bidder after opening all the bids. In case of complete cancellation of tender or withdrawal from order, the tender document’s price shall be reimbursed to the relevant bidder.

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope. Offers shall be given in exchange.

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary

5. The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender

6. Bidders may bid for the entire material and also may bid partially for the whole of each party.

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted.

8. This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the bid.

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

8315/2/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen muhtelif cins ve miktar tıbbi malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C.

ANKARA İL ÖZEL İDARESİ

Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı

(Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktar

İhale Doküman Bedelleri

1

BPAP CİHAZI

ADET

5

50,00 TL

2

ÇİFT ÇIKIŞLI HASTANE TİPİ KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR CİHAZI

ADET

50

100,00 TL

3

KAN VERME İNFÜZYON CİHAZI (POMPA)

ADET

4

MUAF

4

KAS KUVVETİ ÖLÇÜM CİHAZI

ADET

2

MUAF

5

TREADMILL (KARDİYOPULMONER)

ADET

2

MUAF

6

MASA TİPİ PULLS OKSİMETRE

ADET

4

MUAF

7

MERKEZİ MONİTÖR

ADET

2

50,00 TL

8

HASTABAŞI MONİTÖR

ADET

28

100,00 TL

9

SOLUNUM BASINÇ ÖLÇER (MIP-MEP)

ADET

2

MUAF

10

MOBİL KARDİOPULMONER EGZERSİZ TEST CİHAZI

ADET

1

100,00 TL

11

TRANSPORT VE EV TİPİ VENTİLATÖR CİHAZI (NIMV KAÇAK KOMPANZASYONU VE IVAPS ÖZELLİĞİ OLAN)

ADET

6

70,00 TL

12

TRANSPORT VE EV TİPİ VENTİLATÖR CİHAZI (NIMV + IMV MEKANİK VENTİLATÖR)

ADET

2

50,00 TL

13

PAV BASINÇ DESTEK VENTİLATÖRÜ (NIMV BPAP VISION)

ADET

2

70,00 TL

14

NMES (STİMÜLATÖR CİHAZI)

ADET

3

MUAF

15

TELEMETRİK MONİTARİZASYON SİSTEMİ

ADET

1

100,00 TL

16

THERA BAND SETİ (8 RENK)

ADET

5

MUAF

17

NON INVAZIV (TRANSKÜTANÖZ CO2 MONİTÖRÜ)

ADET

1

50,00 TL

18

KEMOTERAPİ KOLTUĞU

ADET

35

100,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/11/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - İhale sonucunda oluşan fiyatların ihtiyaç sahibi kuruluşa bildirilmesini müteakip, malzeme miktarlarında artırım veya eksiltme yoluna gidilebilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8376/1-1


12 (ON İKİ) AY SÜREYLE, 134 İŞÇİ İLE, HOSTES GRUP ŞEFİ, HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI, BAŞHOSTES, HOST/HOSTES, YATAKLI SERVİS GÖREVLİSİ,

AŞÇIBAŞI, AŞÇI, GARSON İLE TAŞIYICILIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/153941

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel. Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesipariş@tcdd. gov.tr.

İhale konusu işin adı ve miktarı: 12 (On iki) ay süreyle, 134 işçi ile Hostes grup şefi, Hostes grup şef yardımcısı, Başhostes, Host/hostes, Yataklı servis görevlisi, Aşçıbaşı, Aşçı, Garson ile Taşıyıcılık hizmetlerinin 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında yaptırılması.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 13.11.2012 saat 14.00'a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8375/1-1


HİDROLİK KAPLİN YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                    :  Hidrolik kaplin yedekleri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası                :  2012/148199

Dosya No                               :  1227088

1 - İdarenin                             : 

a) Adresi                                 :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hidrolik Kaplin yedekleri : 2 kalem

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  08. 11. 2012 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 08.11.2012 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8285/1-1


2 ADET YATAY SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

2 Adet Yatay Santrifüj Pompa Temini ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/150409

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü C2 Servisinde kullanılmak üzere 2 adet yatay santrifüj (salyangoz) pompa temini ve teslimi işidir.

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 12 haftadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/11/2012 Cuma günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 16/11/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler, teklif ettikleri malzeme ile ilgili;

a- Kaltie yönetim sistem belgesinin (ISO-9001:2008) aslı veya noter tastikli suretini,

b- Teknik özelliklerini belirten katalogları teklifleri ekinde vereceklerdir.

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

8234/1-1


KURUM ÜFLEME ASKI, AYAK VE NOZULU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Kurum Üfleme Askı, Ayak ve Nozulu Temini Mal Alımı” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/150411

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40.km. PK:27 Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00- 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan Kemerköy Termik Santralı’nın ihtiyacı olan 30 adet kurum üfleme ön askısı, 30 adet kurum üfleme ön ayağı, 30 adet kurum üfleme arka ayağı, 30 takım kurum üfleme nozulunun satın alınması işidir.

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 45 gündür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/11/2012 Salı, saat 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 15/11/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, mesleki ve teknik yeterlilik için herhangi bir belge sunmayacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 ncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

8235/1-1


SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğünden:

SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/154274

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TEİAŞ Sosyal Tesisleri 3. Nizamiye Yanı 06830Gölbaşı/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  (0312) 4841271 – (0312) 4842182

c) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi                                 :  www.teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

Sıra No

Kiralanacak Aracın Cinsi ve Modeli

Miktarı

(Adet)

Görev Yeri

Çalışma Alanı

1

Kapalı kasa kamyonet 2009 Model ve yukarısı

5

Müdürlük Merkezi TEİAŞ Tesisleri Gölbaşı/ANKARA

Şehirlerarası ve Şehir içi Hizmetler

2

Kapalı kasa kamyonet 2009 Model ve yukarısı

1

Çayırhan Şefliğimiz Çayırhan-ANKARA

Şehirlerarası ve Şehir içi Hizmetler

3

Binek Otomobil 2009 Model ve yukarısı

1

Müdürlük Merkezi TEİAŞ Tesisleri Gölbaşı/ANKARA

Şehir içi ve Gerektikçe Şehirlerarası Hizmetler

4

Katlanır Vinçli ve Makaralı Vinçli Kamyon-2008 Model ve yukarısı

2

Müdürlük Merkezi TEİAŞ Tesisleri Gölbaşı/ANKARA

Şehirlerarası ve Şehir içi Hizmetler

 

b) Yapılacağı yer                                 :  Gölbaşı/ANKARA

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 364 (üçyüz altmışdört) gündür. İşin başlama tarihi 02.01.2013; bitiş tarihi 31.12.2013 dür.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ Özel Yükler ve Mobil Merkezleri Taşıma İşletme Müdürlüğü TEİAŞ Sosyal Tesisleri 3. Nizamiye Yanı 06830 Gölbaşı/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  06.11.2012 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgelerinin aslını /noter onaylı suretini ya da İdarece aslı görülmüştür ibareli suretini teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü araç kiralaması ile ilgili işler hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.     

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.       

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ Özel Yükler ve Mobil Merkezleri Taşıma İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliği TEİAŞ Tesisleri 3. Nizamiye Yanı 06830Gölbaşı/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK GÖLBAŞI/ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR44 0001 5001 5800 7286 8190 85 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Özel Yükler ve Mobil Merkezleri Taşıma İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliği TEİAŞ Sosyal Tesisleri 3. Nizamiye Yanı 06830 Gölbaşı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8311/1-1


YENİKÖY TS KAZAN BİNASINA PERSONEL ASANSÖRÜ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız Kazan Binasına 12 Kişilik Personel Asansörünün komple bütün ekipmanları ile temin edilerek montajının yapılması, devreye alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/153294

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 252 558 02 90 (Dahili 1476) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi      :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Santralımız Kazan Binasına 1 Ad. 1000 Kg. taşıma kapasiteli 12 Kişilik Personel Asansörünün komple bütün ekipmanları ile temin edilerek montajının yapılması, devreye alınması işidir.

b) Teslim Yeri                        :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme teslimi, montaj, testler ve deneme süreleri dahil olmak üzere ihale konusu iş azami 90 takvim gününde tamamlanmış olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                     :  14.11.2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 14.11.2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8341/1-1


KURUMUMUZ AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ SİLO–STOK SAHA KÖMÜR NAKLİ, YÜKLEME, SAHA DÜZENLEME, +24 ŞİST BANT GALERİ ALANINDAKİ OCAK TAŞLARI VE ŞİSTLERİN YAYILMASI İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 78 /

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S. No:

2 - İhale konusu işin adı

Birimi:

Miktarı (Ton/Yıl)

1

Amasra Müessesesi silo- stok sahası arası nakliye

TL/ton

56.000

2

Amasra Müessesesi stok sahası düzenleme ve yükleme

TL/ton

90.000

3

Amasra Müessesesi ocak taşlarının ve şistlerin yayılması

TL/ton

  210.000

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi           :  01.01.2013 tarihinde başlayacak olup 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  19.11.2012 Pazartesi– saat 15: 00

c) Dosya no                                     :  1213828

d) İhale kayıt no                               :  2012/149601

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.1.2 İstenmiyor.

6.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.1.1. İsteklinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli miktarda ve nitelikte araçlara ait bilgi ve belgeler İşyerinde günde 2 vardiya kömür nakli için en az bir (1) adet kamyon ile saha düzenleme, stoklama ve yükleme ile ocak taşı ve şist yayma işi için en az bir (1) iş makinesi yeterlilik kriteri olarak aranacaktır.

Araçların yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, araç sahiplerinden kiralanmak suretiyle taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

6.1.2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgeleridir.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %25 oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek bir sözleşme için iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; tek bir işe ait sözleşme, bu sözleşmeyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir.

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yılda yapılan işler veya iş kısımları dikkate alınacaktır. İş deneyimine ilişkin yazılı tutarlar; sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden güncelleştirilir.

6.2. İsteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmesi için personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler teklif vermiş oldukları güzergahlarda çalışacak yeterli sayıda kamyonları kullanacak şoförleri ve iş makinesi operatörünü işin yürütümü esnasında bulunduracağına dair kendi taahhüdü,

İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeden önce çalıştıracağı personellere ait yeterlilik belgelerini (isim listesi, sürücü ve iş makinesi operatör belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini) idareye sunacaklardır.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.

8- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi Günü – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8284/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE DOKÜMANI

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA, 1 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 1.146,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 5381 ADA, 3 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 969,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ,7930 ADA, 1 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 3.276,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

200.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA, 38 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 619,68 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 248/319 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 481,76 M2)

200.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAMAN MAHALLESİ, 361 ADA, 5 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 1.357,50 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 75 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ ½ ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 678,75 M2)

  50.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, KARAPINAR MEVKİİ, 2545 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 2.710,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

  50.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, KANALÜSTÜ MAHALLESİ, 10416 ADA, 3 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 7.210,55 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, KANALÜSTÜ MAHALLESİ, 12279 ADA, 2 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 3.721,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

200.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, KANALÜSTÜ MAHALLESİ, 12280 ADA, 2 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 3.937,30 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

200.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, ASLANDAMI MAHALLESİ, 4443 ADA, 108 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 5.467,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300.000,00.-

250,00.-

11/12/2012

SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EVREN MAHALLESİ, 216 ADA, 1 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 3.172,05 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EVREN MAHALLESİ, 216 ADA, 2 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 6.687,51 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

GAZİANTEP İLİ, ŞAHİNBEY İLÇESİ, GÜNEYKENT MAHALLESİ, 5208 ADA, 4 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 1.255,43 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 96900/125543 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 969,00 M2)

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

GAZİANTEP İLİ, ŞAHİNBEY İLÇESİ, GÜNEYKENT MAHALLESİ, 4458 ADA, 10 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 1.034,28 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 52860/103428 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 528,60 M2 )

  50.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

BATMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TİLMERÇ KÖYÜ, MAHAR MEVKİİ, 2585 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 1.825,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ, TATLICAK MAHALLESİ, 827 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 46.500 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

MERSİN İLİ, ERDEMLİ İLÇESİ, YEMİŞKUMU MAHALLESİ, 649 ADA, 1 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 11.343,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

MERSİN İLİ, ERDEMLİ İLÇESİ, YEMİŞKUMU MAHALLESİ, 650 ADA, 1 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 12.652,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÖSENEK MAHALLESİ, KÖYALTI MEVKİİ 577 ADA, 154 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 3.758,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 1/3 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 1.252,67 M2)

  50.000,00.-

250,00.-

20/12/2012

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 NUMARALI Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 NUMARALI Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 NUMARALI Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcıların ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) Ayrıca 0 312 585 84 54 - 0 312 585 84 52 - 0 312 585 84 53 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

8342/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tabloda yer alan kuruluşlar özelleştirilecektir.

 

İhalenin Konusu

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Dokümanı

Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

Özelleştirme Yöntemi

1 - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binası

600.000,-

(Altıyüzbin) ABD Doları

1.500,- (Binbeşyüz) TL

22 Kasım 2012

İşletme Hakkının Verilmesi

2 - Haraklı-Hendek, Pazarköy-Akyazı, Bozüyük Hidroelektrik Santralleri

150.000,-

(Yüzellibin) ABD Doları

3.000,- (Üçbin) TL

19 Kasım 2012

İşletme Hakkının Verilmesi

3 - İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, Girne Sokak No:2 adresinde yer alan ve tapunun 9364 ada, 18 no.lu parsel üzerindeki Mavi Kule Apartmanının;

A - Zemin Kat, Birinci ve İkinci Katlarında bulunan 44 adet dükkân (42 adet dükkân, 2 katlı mağaza) ve  1 adet restoran katından oluşan bağımsız bölümler bir bütün olarak,

750.000,-

(Yediyüzellibin) TL

1.500,- (Binbeşyüz) TL

22 Kasım 2012

Satış

b - 4 üncü Kat, Bağımsız Bölüm, 1 numaralı mesken.

50.000,-(Ellibin) TL

500,-(Beşyüz) TL

22 Kasım 2012

Satış

c - 4 üncü Kat, Bağımsız Bölüm, 2 numaralı mesken.

50.000,-(Ellibin) TL

500,-(Beşyüz) TL

22 Kasım 2012

Satış

4 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak, No:4, Daire: 6 da bulunan ve tapunun 126 Pafta, 1049 Ada, 7 parsel numarasıyla kayıtlı mesken.

10.000,-(Onbin)TL

250,-(İkiyüzelli) TL

22 Kasım 2012

Satış

 

1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3. İhaleye katılabilmek için her bir kuruluş adına ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme günü saat 17:00’e kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4. İhale Doküman bedelleri İdare’nin;

- Halkbank ANKARA Kamu Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006 numaralı,

- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR860001000001387756615004 numaralı,

- Vakıfbank ANKARA Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

5. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

6. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 00,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

8404/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 210,00 TL ile en çok 174.960,00 TL arasında değişen; 30/10/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 21,00 TL, en çok 17.496,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 24 (yirmi dört) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 31/10/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8329/1-1


45.000 KG KASNAKLI RULO POLYPROPLENE ŞERİT ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

MOSCA, JOİNPACK ve SMB marka liyas makinelerinde kullanılmak üzere 45.000 Kg, kasnaklı rulo polyproplene şerit alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/153635

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sanayi Caddesi No : 9  06102/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası    :  (312) 560 57 74 Faks:(312) 309 09 63

c) Elektronik Posta Adresi      :  ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  45.000. Kg. Polyproplene şerit

b) Uygulanacak İhale Usulü   :  Bu alım 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

c) Teslim Yeri                         :  Ankara Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü, Eşref Bitlis Cad. No: 8 Yenimahalle-ANKARA

d) Teslim Süresi                     :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No : 9 Kat : 3 Toplantı Salonu 06102 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                    :  02/11/2012 Cuma günü saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Teklif mektubu,

f) Geçici teminat,

g) Şartnamenin 7.3 ünci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İhale Bürosu Sanayi Caddesi No: 9 Kat : 2 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 50,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 02/11/2012 Cuma günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İhale Bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - Bu işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - Bu iş için avans verilmeyecektir.

13 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

8312/1-1