11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No      : 2011/151

Karar No       : 2012/740

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 05/04/2012 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Bekir Behçet ve Safiye kızı, 01/01/1973 doğumlu, Malatya, Hekimhan, Çelikli mah/köy nüfusuna kayıtlı FİLİZ ÖZDEMİR'e çıkarılan tüm teblgatlara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7581

—————

Dosya No      : 2011/298

Karar No       : 2012/101

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/02/2012 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Abbut ve Fortune kızı, 17/01/1966 doğumlu, Hatay, Merkez, Tümtaş mah/köy nüfusuna kayıtlı BEHİYE KEBUDİ'ye çıkarılan tüm tebligatlara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7582