9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:


KIRIK BETON TRAVERSİN ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE S 49 BETON TRAVERSLERLE TEBDİL EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI, YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA POMPASI, SOLAR ARMATÜR VE MONORAY VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: (MESKİ)


140.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ETİ BAKIR A.Ş. TARAFINDAN İNEBOLUDAN GEMİYE YÜKLENECEK 170.000 TON PİRİT KONSANTRESİNİN İNEBOLU-BANDIRMA ARASINDA NAKLİYESİ YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TESİSLER SERVİSİ MAKARA ATÖLYESİ BİNASI VE I-II. ÜNİTE KAZAN ÇATILARINDA KULLANILMAK ÜZERE

AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI BELİRTİLEN ÇATI SAÇLARININ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan pirinç şerit araişi kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 150.000 KG. (± %5 TOLERANSLI)

ÖRNEK: İstekliler “malzemeyi satış şartnamesine göre, para yatırma gününde ki Cu ve Zn’nun Londra Metal Borsasında (LME) oluşan bir önceki kapanış keş değerinin %...... satın almayı kabul ve taahhüt ediyorum” şeklinde teklif verecektir.

Satış şartnamesine göre malzeme bedelinin yatırılacağı tarihin bir önceki gün LME Cu ve Zn’nun kapanış keş değerleri ve TCMB nın o günkü efektif satış değeri esas alınarak bu fiyat TL.ye çevrilir.

“Malzeme fiyatı TL/KG. = [(LME Cu Cash kapanış fiyatı x TCMB USD Döviz Satış Kuru x 0.70) + (LME Zn Cash kapanış fiyatı x USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.30)] / 1000 x % ……. (Teklif edilen oran)”

Bu fiyat internet sitesinden veya Metal Bülten dergisinden belirlenecektir. Rakam ve yazılı olarak verilen fiyatta farklılık olması halinde yazılı fiyat geçerli sayılacaktır. Hem rakam hemde yazılı fiyatta hata olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz. Ancak geçici teminat yatırdığı için yüksek fiyatı % 1 artırma talebinde bulunabilir.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

      İHALE YERİ       

19 EKİM 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065-0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

7921/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:

 

S. No

Ada No

Parsel No

Arsa Payı

Kat No

Bağ.

Böl.No

Muham. Satış Bed.

Geçici Teminat

1

22455

6

2/121

Zemin

2

255.000,00 TL

 

2

22455

6

1/121

Zemin

3

155.000,00 TL

 

3

22455

6

1/121

Zemin

5

155.000,00 TL

 

4

22455

6

2/121

1

10

265.000,00TL

 

5

22455

6

1/121

1

16

165.000,00 TL

 

6

22455

6

2/121

2

19

275.000,00 TL

 

7

22455

6

2/121

2

24

275.000,00 TL

 

8

22455

6

2/121

3

27

280.000,00 TL

 

9

22455

6

2/121

3

31

280.000,00 TL

 

10

22455

6

2/121

4

35

290.000,00 TL

 

11

22455

6

2/121

4

36

290.000,00 TL

 

12

22455

6

2/121

5

47

300.000,00 TL

 

13

22455

6

2/121

6

56

300.000,00 TL

 

14

22455

6

2/121

7

63

290.000,00 TL

 

15

22455

6

2/121

8

72

295.000,00 TL

 

16

22455

6

2/121

9

76

270.000,00 TL

 

17

22455

6

1/121

9

78

175.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

4.315.000,00 TL

129.450,00 TL

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı toptan 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesine göre 01/11/2012 tarih Perşembe günü saat: 11.00’ de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin :

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri

d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2) Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz

3) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı şekilde yazılacaktır.

4) Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

5) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.

6) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve www.cigli.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

7933/1-1


KIRIK BETON TRAVERSİN ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE S 49 BETON TRAVERSLERLE TEBDİL EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2012/141385

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

    adı ve miktarı                         :  64 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası Olan Mamure - Yarbaşı İstasyonları Arası Km. 473+020-474+870 Arasında 1425 Adet ve Nurdağı -Beyoğlu İstasyonları Arası Km. 29+000-30+000 Arasında 400 Adet olmak üzere toplam 1825 Adet kırık beton traversin Şartnameye uygun Şekilde S 49 Beton traverslerle tebdil edilmesi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/10/2012 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7926/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 108,00 TL ile en çok 227.505,00 TL arasında değişen; 15.10.2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL, en çok 22.751,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 57 grup Seramik kondansatör, güneş gözlüğü, saat, kullanılmış elektronik eşyadikiş makinası iğnesi ve kayışı, selenyum, çıkma oto parçası, kimyasal ürün, elektrikli kumar oyun makinası, bayan tişört, makina aksamı, salamura yaprak, sodyum carbox ve muhtelif eşyalar vb. eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.10.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7985/1-1


ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI, YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA POMPASI, SOLAR ARMATÜR VE MONORAY VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce 19.10.2012 günü saat 14:00’de yapılacağı 26.09.2012 tarih ve 28423 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiş olan 2012/133929 İKN’lu “Üniversal Torna Tezgahı, Yüksek Basınçlı Yıkama Pompası, Solar Armatür ve Monoray Vinç Alımı” işine ait idari şartnamede yapılmış olan zeyilname gereği ihale ilanında yer alan diğer tüm bilgiler aynı kalmak koşulu ile ihale ilanının 7.c. maddesi ilan metninden çıkarılmıştır. Tüm isteklilerin bu değişikliği de göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.

8010/1-1


İHALEYE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

(MESKİ)

MERSİN İÇMESUYU REHABİLİTASYON PROJESİ

KAZICI YÜKLEYİCİ TEMİNİ (MES-G8) İHALESİ

Kredi No : 7312-TU

İhale No : MES G8

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi (bundan sonra ''kredi'' olarak anılacaktır) almıştır.  İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Büyükşehir Belediyesi – Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır) “Mersin “İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları Projesi”nin  finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “Kazıcı Yükleyici Temini (MES-G8)” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satınalma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, MESKİ Genel Müdürlüğü; uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanların/malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu ekipmanlar/mallar;

Tanımı

Birimi

Miktarı

Kazıcı Yükleyici

Adet

5 (Beş)

 

olarak  belirlenmiştir.

3. Teklif sahibi ihale kapsamındaki tüm kalemler için teklif vermelidir. Tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve yetersiz olarak nitelendirilecektir.  İhale, ihale dokümanlarındaki tüm koşulları sağlayan en düşük teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, 2009 - 2010 - 2011 ve 2012 yılında ihale tarihine kadar, kamu veya özel sektöre, bir sözleşme kapsamında en az üç adet kazıcı ve/veya yükleyici ve/veya kazıcı-yükleyici teminini başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi yukarıda belirtilen tarihler arasında müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, 2007 dahil olmak üzere 2012 yılı ihale tarihine kadar tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir.  Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2009, 2010, 2011 [2012 yılında ihale tarihine kadar tamamlanan işler 2011 yılı cirosuna dahil edilecektir]) teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)

iv. Teklif sahibi acente ise (aracı kurum olarak teklif veriyorsa) birden fazla üretici için teklif verecek olursa, her teklif için ayrı ayrı Teklif Formu doldurulmamış, geçici teminat verilmemiş ve her bir üreticiden yetki belgesi alınmamışsa, teklif uygun bulunmayacak ve reddedilecektir.

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adreste ihale belgelerini inceleyebilir

(a) Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü

Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Özel Kalem Odası

Portakal Mahallesi 203. Cadde, No: 202 MERSİN/TÜRKİYE

İlgilenen uygun teklif sahipleri aşağıda verilen iletişim adreslerini kullanarak ihale hakkında daha fazla bilgi edinebilirler;

(b) Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Leman Akkaş

Portakal Mahallesi 203. Cadde, No: 202 Mersin/TÜRKİYE

Telefon    : 0 324 322 10 10

Faks        : 0 324 321 15 52

E-posta    : lemanakkas@meski.gov.tr

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı MESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın Vakıfbank’ta bulunan IBAN: TR 54 0001 5001 5800 7292 2865 04 numaralı hesabına, “MES G8; Kazıcı Yükleyici Temini” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 09 Kasım 2012 günü saat 15:00’e kadar teklif fiyatının toplamının en az %2’si tutarındaki teminatla birlikte yukarıda 5 (a) maddesinde belirtilen adrese teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

8. Teklifler 09 Kasım 2012 günü, aşağıda verilen adreste teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 15:15’te açılacaktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Filitre Salonu

Portakal Mahallesi, 203. Cadde, No: 202 MERSİN/TÜRKİYE

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7989/1-1


140.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2012/140213

1 - İdarenin :

a) Adresi                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak.No:2- 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 372 252 40 00 (70 hat)- 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                      :  ttk@taskomuru. gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i      :  Malzemenin Cinsi :                                         Miktarı :

PLASTİK SU TÜPÜ MİD-135 (Ø26)       140.000 Adet

b) Teslim yeri                         :  Plastik su tüplerinin teslim yeri T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Plastik su tüpleri 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  06/11/2012 Salı günü saat 15:00

c) Dosya no                            :  1214071

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği ihale idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale idari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 06/11/2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7983/1-1


BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ETİ BAKIR A.Ş. TARAFINDAN İNEBOLUDAN GEMİYE YÜKLENECEK 170.000 TON PİRİT KONSANTRESİNİN İNEBOLU-BANDIRMA ARASINDA NAKLİYESİ YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/143791

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası         :  3122942000 - 3122307184

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin niteliği,

 türü ve miktarı                             :  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit Fabrikası için, 2013 yılı içerisinde aylık terminler halinde Eti Bakır A.Ş. tarafından İnebolu yükleme tesislerinden gemiye yüklenecek ±%20 toleranslı 170.000 ton pirit konsantresinin gemilerle İnebolu-Bandırma arasında denizyolu ile nakliyesi, Bandırma limanında gemiden tahliye edilerek kamyonlara yüklenmesi ve kamyonlarla Sülfürik Asit Fabrikası stok sahasına nakliyesi

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. Bandırma Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  30.10.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesi;

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mal, güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik gösteren her türlü denizyolu veya karayolu yük taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.12. Bu iş için tahsis edilecek gemiler sigorta kapsamında Class Sertifikalı, takribi 1.000-3.000 ton kapasitede olacaktır. Karayolu taşıması için makine parkında günde 24 saat boyunca 100 ton/saat taşıma yapabilecek asgari sayıda 20 tonluk damperli kamyon bulundurulacaktır.

“4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belgenin eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

8004/1-1


SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TESİSLER SERVİSİ MAKARA ATÖLYESİ BİNASI VE I-II. ÜNİTE KAZAN ÇATILARINDA KULLANILMAK ÜZERE

AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI BELİRTİLEN ÇATI SAÇLARININ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/143322

1- Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)    Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

SIRA

NO

MALZEMENİN ADI VE ÖLÇÜLERİ

MİKTAR

1

0,70 mm x 957mm x 4000 mm Alüminyum Trapez Sac

2.500 Kg

2

1,2 mm x 957mm x 5000 mm Alüminyum Trapez Sac

11.200 Kg

3

Alüminyum Sandaviç Panel Saç ( Binili Tip)

(0,70 mm / 0,50 mm, Kalınlık 40 mm x 1000 mm x 7000)

434 m² (62 adet)

4

Alüminyum Sandaviç Panel Saç ( Binili Tip)

(0,70 mm / 0,50 mm, Kalınlık 40 mm x 1000 mm x 8500)

425 m² (50 adet)

5

Alüminyum Sandaviç Panel Saç ( Binili Tip)

(0,70 mm / 0,50 mm, Kalınlık 40 mm x 1000 mm x 12000)

456 m² (38 adet)

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 20 (Yirmi) Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/92

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  01.11.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar teklif verdikleri malzemelerle ilgili standart belgeleri (TSE veya ISO belgelerinin aslını veya noter onaylı suretlerini) ile malzemeye ait katalogları tekliflerine ekleyeceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 01.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7980/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Belediye taşınmazının, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi çerçevesinde Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                :  Gaziantep

İLÇESİ                                         :  Şehitkamil

MAHALLESİ                              :  Gazikent(Burak) Mahallesi

CİNSİ                                           :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                           :  10.147,17 M²

ADA ve PARSEL                        :  5491 ada, 1parsel

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI   :  214.000,00 TL (İkiyüzondörtbin Türk lirası)

İHALE GÜNÜ                            :  01/11/2012

İHALE SAATİ                            :  13.30

MECLİS KARARININ

TARİHİ VE NUMARASI          :  01/08/2012 tarih ve144 sayılı Karar

1 - 5491 ada, 1 parselde yapılacak 4 bloktan oluşan, 2 adeti dükkan ve 164 adeti konut olmak üzere toplam 166 adet bağımsız bölümden oluşan yapının, C bloğun tamamı ve yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerden oluşacaktır. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümler, zemin kat, 1. Kat, 8.kat, 9. Kat, 10.kat ve dükkan’lar dışında istediği bağımsız bölümü vermekte serbesttir. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerin toplamı (belediyenin istemiş olduğu blok dahil) %30 dan az olamaz. Paylaşım ekli pay puan cetveline göre yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını Mücahitler Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:2, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görebilirler.

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şehitkamil Belediyesi adına alınmış 214.000,00 TL (İkiyüzondörtbin Türk Lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın veznemiz yada Şehitkamil Belediyesinin T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) 800.000,00 TL den az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) İhale tarihi itibarı ile vergi dairesinden alınacak, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) İhale tarihi itibarı ile S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

o) Doküman satın alındığına dair belge (Doküman bedeli 1.000,00 TL olup, Şehitkamil Belediyesi veznesi veya T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırılabilir.)

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin 7. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar Belediyemiz İhale Servisine ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

7 - Teklifler 31/10/2012 Çarşamba günü saat:16.30 a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisine teslim edilecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

10 - İşin süresi 360(Üçyüzaltmış) takvim günüdür.

11 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7956/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Belediye taşınmazının, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi çerçevesinde Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                :  Gaziantep

İLÇESİ                                         :  Şehitkamil

MAHALLESİ                              :  Gazikent(Burak) Mahallesi

CİNSİ                                           :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                           :  11.255,12 M²

ADA ve PARSEL                        :  5489 ada, 1parsel

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI   :  237.000,00 TL (ikiyüzotuzyedibin Türk Lirası)

İHALE GÜNÜ                            :  01/11/2012

İHALE SAATİ                            :  09.30

MECLİS KARARININ

TARİHİ VE NUMARASI          :  01/08/2012 tarih ve144 sayılı Karar

1 - 5489 ada, 1 parselde yapılacak 5 bloktan oluşan, 6 adeti dükkan ve 176 adeti konut olmak üzere toplam 182 adet bağımsız bölümden oluşan yapının, Şartname eki projedeki E bloğun tamamı ve yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerden oluşacaktır. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümler; zemin kat, 1. Kat, 8.kat, 9. Kat, 10.kat ve dükkan’lar dışında istediği bağımsız bölümü vermekte serbesttir. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerin toplamı (Belediyenin istemiş olduğu blok dahil) %30 dan az olamaz. Paylaşım teklif eki pay puan cetveline göre yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını Mücahitler Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:2, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görebilirler.

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şehitkamil Belediyesi adına alınmış 237.000,00 TL (ikiyüzotuzyedibin Türk Lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın veznemiz yada Şehitkamil Belediyesinin T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) 800.000,00 TL den az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, ( alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı ) Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) İhale tarihi itibarı ile vergi dairesinden alınacak, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) İhale tarihi itibarı ile S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

o) Doküman satın alındığına dair belge (Doküman bedeli 1.000,00 TL olup, Şehitkamil Belediyesi veznesi veya T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırılabilir.)

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin 7. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar Belediyemiz İhale Servisine ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

7 - Teklifler 31/10/2012 Çarşamba günü saat:16.30 a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisine teslim edilecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

10 - İşin süresi 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.

11 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7957/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Belediye taşınmazının, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi çerçevesinde Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                :  Gaziantep

İLÇESİ                                         :  Şehitkamil

MAHALLESİ                              :  Gazikent (Burak) Mahallesi

CİNSİ                                           :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                           :  10.462,15 M²

ADA ve PARSEL                        :  5493 ada, 1parsel

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI   :  220.000,00 TL (İkiyüzyirmibin Türk Lirası)

İHALE GÜNÜ                            :  01/11/2012

İHALE SAATİ                            :  15.30

MECLİS KARARININ

TARİHİ VE NUMARASI          :  01/08/2012 tarih ve144 sayılı Karar

1 - 5493 ada, 1 parselde yapılacak 4 bloktan oluşan, 176 adeti konut olmak üzere toplam 176 adet bağımsız bölümden oluşan yapının, B bloğun tamamı ve yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerden oluşacaktır. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümler, zemin kat, 1. Kat, 8.kat, 9. Kat ve 10.kat dışında istediği bağımsız bölümü vermekte serbesttir. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerin toplamı (belediyenin istemiş olduğu blok dahil) %30 dan az olamaz. Paylaşım ekli pay puan cetveline göre yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını Mücahitler Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:2, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görebilirler .

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şehitkamil Belediyesi adına alınmış 220.000,00 TL (ikiyüzyirmibin Türk Lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın veznemiz yada Şehitkamil Belediyesinin T.C. Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) 800.000,00 TL. den az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı), Banka referans mektubu ihale tarihinden önce üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) İhale tarihi itibarı ile vergi dairesinden alınacak, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) İhale tarihi itibarı ile S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

o) Doküman satın alındığına dair belge (Doküman bedeli 1.000,00 TL olup, Şehitkamil Belediyesi veznesi veya T.C. Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırılabilir.)

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin 7. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar Belediyemiz İhale Servisine ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir

7 - Teklifler 31/10/2012 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisine teslim edilecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

10 - İşin süresi 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.

11 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7958/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Belediye taşınmazının, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi çerçevesinde Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                :  Gaziantep

İLÇESİ                                         :  Şehitkamil

MAHALLESİ                              :  Gazikent (Burak) Mahallesi

CİNSİ                                           :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                           :  9.231,08 M²

ADA ve PARSEL                        :  5490 ada, 1parsel

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI   :  194.000,00 TL (Yüzdoksandörtbin Türk Lirası)

İHALE GÜNÜ                            :  01/11/2012

İHALE SAATİ                            :  11.00

MECLİS KARARININ

TARİHİ VE NUMARASI          :  01/08/2012 tarih ve144 sayılı Karar

1 - 5490 ada, 1 parselde yapılacak 4 bloktan oluşan, 4 adeti dükkan ve 144 adeti konut olmak üzere toplam 148 adet bağımsız bölümden oluşan yapının, C bloğun tamamı ve yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerden oluşacaktır. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümler, zemin kat, 1. Kat, 8.kat, 9. Kat, 10.kat ve dükkan’lar dışında istediği bağımsız bölümü vermekte serbesttir. Yüklenicinin vereceği bağımsız bölümlerin toplamı (Belediyenin istemiş olduğu blok dahil) %30 dan az olamaz. Paylaşım ekli pay puan cetveline göre yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını Mücahitler Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No: 2, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görebilirler .

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şehitkamil Belediyesi adına alınmış 194.000,00 TL (Yüzdoksandörtbin Türk Lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın veznemiz yada Şehitkamil Belediyesinin T.C. Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki (Şube Kodu: 022) 7261186649 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) 800.000,00 TL. den az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı), Banka referans mektubu ihale tarihinden önce üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) İhale tarihi itibarı ile vergi dairesinden alınacak, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) İhale tarihi itibarı ile S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

o) Doküman satın alındığına dair belge (Doküman bedeli 1.000,00 TL olup, Şehitkamil Belediyesi veznesi veya T.C. Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırılabilir.)

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin 7. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar Belediyemiz İhale Servisine ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir

7 - Teklifler 31/10/2012 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisine teslim edilecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

10 - İşin süresi 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.

11 - Verilen teklifle herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7960/1-1