9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Hassa Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No      : 2011/1285

Karar No       : 2012/192

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/02/2012 tarihli ilamı ile 5941S.K.nun 6273 S.K. ile değişik, 5/1 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Aydemir ve Ayişe kızı, 25/06/1981 doğumlu, Nevşehir, Gülşehir, Çayır mah/köy nüfusuna kayıtlı SEVAL ÖZDEMİR'e çıkarılan tüm tebligatlara bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7589

—————

Dosya No      : 2011/1531

Karar No       : 2012/973

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/04/2012 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Kutbettin ve Şazime oğlu, 02/03/1970 doğumlu, Erzurum, Yakutiye, Yukarı Habipefendi mah/köy nüfusuna kayıtlı VEYSAL BAŞKAYA 'ya çıkarılan tüm tebligatlara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7590


Hassa Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No      : 2008/168

Karar No    : 2010/174

Sanık Selahattin Hacı Muhammed hakkında 5682 sayılı pasaport kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında 24/09/2010 yılında mahkememizce karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 24/09/2010 tarih 2008/168-2010/174 E-K sayılı ilamı ile sanık Selahattin Hacı Muhammed hakkında 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, daha önce sabıkası olmadığından hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, bu ilandan itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.         7946

—————

Esas No      : 2009/131

Karar No    : 2010/41

Sanık Yahya Cabir hakkında 5682 sayılı pasaport kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında 29/04/2011 yılında mahkememizce karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 29/04/2011 tarih 2009/131-2011/41 E-K sayılı ilamı ile sanık Yahya Cabir hakkında 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, daha önce sabıkası olmadığından hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, bu ilandan itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7947

—————

Esas No      : 2007/105

Karar No    : 2012/20

Sanık Ahmet İbrahim hakkında 5682 sayılı pasaport kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında 27/01/2012 yılında mahkememizce karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 27/01/2012 tarih 2007/105-2012/20 E-K sayılı ilamı ile sanık Ahmet İbrahim hakkında İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiş olup, itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, bu ilandan itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7948

—————

Esas No      : 2008/66

Karar No    : 2010/215

Sanık Abdurrahman Durdu hakkında 5682 sayılı pasaport kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında 15/10/2010 ylında mahkememizce karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 15/10/2010 tarih 2008/66-2010/215 E-K sayılı ilamı ile sanık Abdurrahman Durdu hakkında 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, daha önce sabıkası olmadığından hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, bu ilandan itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7949

—————

Esas No: 2008/251

Mohamed Nuri ve Zekiye oğlu, 1969 doğumlu, Meydanı Akbez kasabası, Dodo 44 mahallesi, Halep-Suriye adresinde ikamet eden sanık Selahaddin Hacı Muhammed hakkında 4926 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasında; sanığın 4926 sayılı yasanın 4/a-l maddesi gereğince 4272,30 TL tazmini nitelikte adli para cezasıyla cezalandırılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanığın Suriye ülkesinde ikamet ettiğinden tebliğ edilemediğinden; ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra içkililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

7950

—————

Esas No : 2011/116

Aıho ve Basa oğlu, 1975 doğumlu, Meydanı Akbez kasabası, Raco-Halep-Suriye adresinde ikamet eden sanık Mohamed M.Kalo hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasında; sanık Mohamed M.Kalo'nun 5607 sayılı yasanın 3/1-1.cümle maddesi gereğince 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 100 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK 51 maddesi gereğince ertelenmesine, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanığın Suriye ülkesinde ikamet ettiğinden tebliğ edilemediğinden; ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

7951

—————

Esas No      : 2010/277

Karar No    : 2010/243

Sanık Ali Bilal hakkında 5682 sayılı pasaport kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında 01/11/2010 yılında mahkememizce karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 01/11/2010 tarih 2010/277-2010/243 E-K sayılı ilamı ile sanık Ali Bilal hakkında 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, daha önce sabıkası olmadığından hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, bu ilandan itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7952