16 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28413

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sayı: 2010/169-2012/641 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Diba oğlu, 1977 Aleppo d.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan WAHID ABDO hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2010/169 esas, 2012/641 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6994

—————

Sayı: 2009/723-2012/651 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulrahman ve Nahida oğlu, 1980 Suriye d.lu Suriye Hamdanıy Nüfusuna kayıtlı olan ANAS ABORAS hakkında 4733 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2009/723 esas, 2012/651 karar sayılı ilamı sanık hakkında 4733 S. Kanununun 8/4. maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, verilen karar katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekili Av. Tamay Yazar tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunamadığı takdirde kesinleşmişi olunacağı tebliğ olunur.

6995

—————

Sayı: 2010/423-2012/649 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Moustafa ve Ayoush oğlu, 1973 Aleppo d.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan DİBAN AZZO hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2010/423 esas, 2012/649 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6996