10 Eylül 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28407

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: (ANKARA)

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, 'Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C Kimlik No'larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla (Profesör kadrosuna başvuracaklar yayınlarını altı nüsha halinde, 'Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan ' bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Üroloji

 

1

 

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

1

Ankaferd'in Nazal Mukozaya etkisi üzerine deneysel çalışması olmak.

Tıbbi Pataloji

 

1

 

Tümör biyolojisi ve immünolojisi bilim uzmanlığı eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

 

 

1

Kalkınmanın finansmanı konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyoelektronik

 

 

1

 

Malzeme Bilimi

1

 

 

Hızlı katılaştırma ve Nano mekanik karakterizasyon alanlarında çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti

 

 

1

Süt dişlerinde akışkan kompozit ve yüzey koruyucular üzerine çalışmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

 

 

1

Yapıştırma simanların renkleri üzerine çalışmış olmak.

Periodontoloji

 

 

1

Periodontal tedavide oksidatif stres etkileri üzerine çalışmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği

 

 

1

Fizik Eğitimi alanında Zihinsel Modeller üzerine doktora araştırması yapmış olmak ve Kuantum Fiziği konusunda pedagojik çalışmalar yapmış olmak.

Sınıf Öğretmenliği

 

 

1

Fizik eğitimi alanında Kavramsal Fizik Problemlerinin Çözümünde Düşünce deneylerinin rolü üzerine doktora araştırması yapmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Esasları

 

 

1

Hemşirelik Eğitiminde Hasta ile etkileşim konusunda çalışma yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Yaylı Çalgılar

 

 

1

Viyolonsel Anasanat dalından mezun olmak ve bu alanda sanatta yeterlilik diplomasına sahip olmak.

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimarlık ve Şehir Planlama

 

 

1

Geomatik Mühendisliği Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak.

7238/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

(ANKARA)

Ankara Ticaret Odasına 22.11.2011 tarihinden itibaren 305530 Ticaret Sicil ve 30/5925 Oda Sicil No.su ile kayıtlı IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Ankara Ticaret Odasına 31.01.2011 tarihinden itibaren 291589 Ticaret Sicil ve 30/5232 Oda Sicil No.su ile kayıtlı EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının teklif mektubunu imzalayan IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde Şirket Müdürü, EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’nde ise vekaleten imzaladığı tespit edilen 27857268308 kimlik no.lu Gökay YILDIRIM’a, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 19.06.2012 gün ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti.

Sözü edilen IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi+EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 28.05.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2298 sayılı kararı ile, “4734 sayılı Kanunun 54.maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine” karar verilmiş olup, “Sözü edilen Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan, “Bir yıl süre ile ihalelere geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezası”nın Ankara 2.İdare Mahkemesinin 19.07.2012 tarihli ve 2012/985 sayılı kararı ile firma yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

7192/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/119927

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0-312-2663035

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hona Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Abdülvahap Çelik

Adresi

Kubilay Sok. No: 30/5                     06570 Maltepe/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

43228951532

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2290130733

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

155860

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7228/1-1