10 Eylül 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28407

YARGI İLÂNLARI

 


Bergama Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 13. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bergama Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO : 2004/514

KARAR NO : 2005/197

Karşılıksız çek keşide etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2012 tarihli ek kararı ile 5271 Sayılı CMK madde 323/1 uyarınca mahkememizin 2004/514 ESAS, 2005/197 KARAR SAYILI İLAMI İLE AYNI ESAS-KARAR NUMARALI EK KARARI’NIN İPTALİNE,

Sanık Ali ve Seher oğlu, Amasya 18.05.1960 doğumlu Murat Gümüş'ün 5271 sayılı CMK madde 223/2-e uyarınca BERAATİNE karar verilmiş, Ali ve Seher oğlu, 18/05/1960 doğumlu MURAT GÜMÜŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

6116/1-1

—— • ——

İstanbul 13. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO  : 2012/101

KARAR NO  : 2012/170

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/03/2012 tarihli ilamı ile hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Jafar ve Lida oğlu, l970 Gürcistan doğumlu GIA ONIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

6997