7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.07.2012      Karar No: 6564

DEVREDEN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

- MERKEZİ                            :  Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Şehit Ersan Caddesi No:24/7-8, 06680, Çankaya, Ankara

DEVRALAN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd.

- MERKEZİ                            :  20 Howard St. Perth Australia 6000

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6, 34330 Etiler-Beşiktaş, İSTANBUL

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ      :  Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şti.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde Pinnacle urkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti ile müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN- CBV/4607, 4648, 4649, 4656 hak sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 62,5’er hissesinden % 50’şer hissesinin TransAtlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd.Şti’ne devri.

MÜRACAAT TARİHİ         :  10.05.2012

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şti.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti ile müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/4607, 4648, 4649, 4656 hak sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 62,5’er hissesinden % 50’şer hissesini TransAtlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd.Şti’ne devretmek, adı geçen Şirket de yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki % 50’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C ve 49/D maddelerine istinaden 10.05.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 24.07.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/TGT-PIN-CBV/4607, 4648, 4649, 4656 hak sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatının her birinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şti.’nin sahip bulunduğu % 62,5’er hissesinden % 50’şer hissesinin TransAtlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd.Şti’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsatlardaki hisse oranları Pinnacle Turkey Inc. % 11,5, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şti.’nin % 12,5,Corporate Resources B.V.Şti’.nin % 26,TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd. Şti.’nin %50 şeklinde olacaktır.

6448/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.07.2012 Karar No: 6565

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 06100 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  19.04.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                         :  IV No.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ              :  TPO/IV/BP

- KAPSADIĞI İL               :  Sinop

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.195 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPO/4192

- VERİLİŞ TARİHİ            :  09.09.2006

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 09.09.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, IV no.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO4192 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 09.09.2012 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 11.06.2012 tarihli ve 2012/3275 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 09.09.2014 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

6449/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin IX no.lu Van Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/GMŞ/4940, 4942 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 01.08.2012 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

6450/1-1

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Çağlayan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin yarısından fazla hissesine sahip İsmail AKKOYUN hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen ve 20.07.2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda;

İsmail AKKOYUN'un 53800376912 olan T.C. Kimlik Numarası 27403658768 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

6465/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/141495.2

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Akdeniz

Adresi

Camii Şerif Mah. İ.İnönü Bulv. A.H. Emeklilik İş Mrkz.

Tel-Faks

(324) 238 2810 – 238 5262

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ankyra Ecza Deposu Sağlık Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Cevizlidere Mah. 222. Cad. N: 13/22-23 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D./069 045 5465

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 302477,

Oda Sicil No: 10/700

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6455/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/9254

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şahinbey

Adresi

Tepebaşı Mah. Hastane Sok. No:26

Tel-Faks

(342) 220 9614 – 220 9622

Posta Kodu

27010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bilimsel Tıbbi Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ömer Biçer

Adresi

Ali Rıza Avni Bulv. No: 84 Bahçelievler/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

57280546018

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kadifekale V.D. / 175 000 2625

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 60130,

Oda Sicil No: 41876.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6456/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/1853

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Iğdır

Adresi

Topçular Mah. Eğitim Sağlık Ocağı Kat: 1

Tel-Faks

(476) 227 7589 – 227 6617

Posta Kodu

76100

E-Mail

igdir@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Candaş Medikal Tıbbi Cihazlar İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Gül Çırpı Cad. No: 18 Teba Girişi Görece/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Menderes V.D. / 200 022 2562

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 124796,

Oda Sicil No: 111855.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6457/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/99327

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Ardahan

Adresi

Karagöl Mahallesi Kongre Cad. Hükümet Konağı A Blok Kat:2 Ardahan

Tel-Faks

0(478) 211 30 65-0(478) 211 35 51

Posta Kodu

 

E-Mail

ardahanmem@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Foza İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Burhan Aslan

Adresi

Yusufpaşa Mah. G.A.M.P. Caddesi İsmet Paşa İlköğretim Okulu Karşısı/Kars

 

T.C. Kimlik No.

 

45046463440

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3880580241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6467/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampusu Sıhhiye/Ankara

Tel-Faks

3052346-3051015

Posta Kodu

6100

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Marubeni Europe Pıc.

 

Adresi

Reşit Galip Cd. No: 130/3 G.O.P. Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

HRB 37614

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6489/1-1


Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/29358

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı/Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Toros Sokak No:20 Sıhhiye/Ankara

Tel-Faks

0 312 231 71 80 – 0 312 232 30 61

Posta Kodu

 

E-Mail

info@baskentdogalgaz.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz Dilman İnş. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Ziya Gökalp Mah. Yılmazlar İş Merkezi Kat: 4 No: 404 Batman

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

66201446293

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3539

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6490/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesörler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- Başvuruda istenilen belgeler

- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

- Fotoğraf (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

- Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

- Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Yardımcı Doçent kadrosu adayları 4 adet )

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji-Embriyoloji A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Poliklonal Antikor Üretme ve Saflaştırma Teknikleri Konusunda deneyimli Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji A.D.

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Çalışma Ekonomisi A.D.

Profesör

1

1

Çalışma Ekonomisinde Doçent olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Çevre Bilimleri A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAK.

Doğum ve Jinekoloji A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAK.

Dölerme ve Suni Tohumlama A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Ekoloji A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Ekoloji A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Arap Dili ve Belagatı A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Hadis A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Kelam A.D.

Profesör

1

1

 

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiye'de muhasebe ve raporlama standartları konusunda çalışmaları olmak.

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. İktisat Psikolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

MUSTAFAKEMALPAŞA MYO

 

Profesör

1

1

Sosyal Böcekler Ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

MENNAN PASİNLİ MYO

 

Yardımcı Doçent

1

1

Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış ve 12 yıl yükseköğretimde eğitim öğretim deneyimi olmak. At mikrobiyolojisi alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.

6474/1-1