7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

YARGI İLÂNLARI

 


Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO          :  2010/663

KARAR NO          :  2011/835

DAVACI               :  K H

KATILAN              :  IONELİA ALEXE, George ve Marioara kızı, 27/02/1968 ROMANYA doğumlu Str VAsile Stolnicul No:13 Blok 34 K:3 Daire: 10 Sect 2 Bukreş/ROMANYA adresinde oturur.

SANIK                   :  İDRİS PERÇİN, Mehmet ve Sultan oğlu, 20/06/1948 MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Aslantepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Liman Mah. 31. Sok. N:25 Aslı Apt. D:l Konyaaltı/ANTALYA adresinde oturur.

SUÇ                       :  Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ         :  02/07/2010

SUÇ YERİ             :  KEMER/ANTALYA

KARAR TARİHİ   :  06/12/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan neticeten 1.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık hakkında belirlenen hükmün 5271 Sayılı Yasanın 231/5. maddesi uyarınca 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilmiş ve 5 yıllık deneme süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği, denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı şeklinde hüküm olunmuş, katılan IONELİA ALEXE bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

6287

—— •• ——

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO :  2011/1912

KARAR NO :  2012/1081

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/03/2012 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan M.Nuri ve Emine oğlu, 22/09/1980 doğumlu, Mardin, Nusaybin, Yavruköy mah/köy nüfusuna kayıtlı ĞARİB TURAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

6389