3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNDEN HALKAPINAR LOKO BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 5 TON VE 25 TONLUK GEZER KÖPRÜLÜ

VİNÇ KURULUMU, ALSANCAK VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 2X16 TON GEZER KÖPRÜLÜ VE OTOMATİK KUMANDA KABİNLİ VİNÇ KURULUMU VE BANDIRMA

DEPO ŞEFLİĞİNE 10 TONLUK GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ KURULUMU İŞİ (4 ADET VİNÇ İMALİ VE KURULMASI)

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEKLİF VERMEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından:


ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, TEPEBAĞ MAHALLESİ, İNÖNÜ CAD. NO: 63 ADRESİNDE BULUNAN KIZILAY ENVER ARSAVA İŞHANININ

TADİLATI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 6 ADET İŞYERİNDE 35 İŞÇİ İLE 4,5 AY SÜRE İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ

HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


FABRİKAMIZ BÖLGE KANTARLARINA ELAMAN TEMİNİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YATAĞAN TS BGA TESİSİNİN İÇ İHTİYAÇ BARASINDAN BESLENMESİ İÇİN MODİFİKASYON YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:


1 ADET T4 TİPİ ARAZİ BİNEK ARACI İLE 9 KALEM MUHTELİF KOMATSU İŞ MAKİNE YEDEĞİ ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


50.000 TON ATIK UÇUCU KÜL SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE VE ATIK MALZEME TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ CNG DOLUM VE İKMAL TESİSİ KURULACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


VİDALI KOŞUM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNDEN HALKAPINAR LOKO BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 5 TON VE 25 TONLUK GEZER KÖPRÜLÜ

VİNÇ KURULUMU, ALSANCAK VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 2X16 TON GEZER KÖPRÜLÜ VE OTOMATİK KUMANDA KABİNLİ VİNÇ KURULUMU VE BANDIRMA

DEPO ŞEFLİĞİNE 10 TONLUK GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ KURULUMU İŞİ (4 ADET VİNÇ İMALİ VE KURULMASI)

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2012/99515

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                  :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                               :  www.tcdd.gov.tr.

                                                               www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğüne Bağlı İşyerlerinden Halkapınar Loko Bakım Atölye Müdürlüğüne 5 Ton ve 25 Tonluk Gezer Köprülü Vinç Kurulumu, Alsancak Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğüne 2x16 Ton Gezer Köprülü ve Otomatik Kumanda Kabinli Vinç Kurulumu ve Bandırma Depo Şefliğine 10 Tonluk Gezer Köprülü Vinç Kurulumu İşi. (4 Adet Vinç İmali ve Kurulması)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.08.2012 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6259/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/103867

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Döneminde her vardiyada 17 işçi olmak üzere toplam 51 işçi ile ±%20 toleranslı 85.000 ton kristal şekerin ±%20 toleranslı 80 gün süresince ambalajlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 gün).

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  15/08/2012 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6373/1-1


TEKLİF VERMEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından:

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)”

“AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM EĞİTİMİ , EĞİTİCİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI” ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nca ulusal katılımlı 1. Tur: ANKARA 24 EYLÜL 3 EKİM 2012 2: Tur 24 EYLÜL – KONYA 03 EKİM 2012 3. Tur: ANKARA 08 - 17 EKİM - 4. Tur: ANKARA 05 - 14 KASIM 2012 - 5. Tur: ANKARA 19-28 KASIM 2012 - 6. Tur: ANKARA 03-12 ARALIK 2012 - illerinde yapılması planlanan “AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM EĞİTİMİ, EĞİTİCİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI” için organizasyon hizmeti satın alınacaktır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu uygun firmaları, adı geçen organizasyonlar için teklif vermeye davet etmektedir. Hizmet alımına yönelik daha fazla bilgi; www.thsk.gov.tr adresinde yer almaktadır. Son teklif verme tarihi aşağıdaki gibidir:

 

Organizasyon Tarihi

Son Teklif Verme Tarihi

24 EYLÜL 2012- 12 ARALIK 2012 tarihleri arasında

03 Eylül 2012, saat 10.30

6239/1-1

—— • ——

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, TEPEBAĞ MAHALLESİ, İNÖNÜ CAD. NO: 63 ADRESİNDE BULUNAN KIZILAY ENVER ARSAVA İŞHANININ

TADİLATI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, İnönü Cad. No: 63 adresinde bulunan Kızılay Enver Arsava İşhanının tadilatı inşaatı yaptırılacaktır.

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü’nde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) incelenebilir.

2 - İhale dosyası bedeli 50,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

3 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlarına göre hazırlanacak teklif dosyası, en geç 16 AĞUSTOS 2012 gün saat 11:00’a kadar, Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü Evrak Birimi’ne (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. İhale aynı gün saat 14:30’da yapılarak teklifler açılacaktır.

4 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5 - Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresine başvurulabilir.

6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

6384/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Batıköy Mahallesinde bulunan imar planlarımızda kısmen emsal: 2.60 "Konut+Ticaret", kısmen blok nizam emsal:1.60 konut alanında kalan 2.814,32 m2 yüzölçümlü 485 ada 2 parselin satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhale 14/08/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:     a) Nüfus cüzdan fotokopisi

                         b) Tebligat adresi

                         c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:    a) Faaliyet Belgesi

                         b) İmza sirküleri

                         c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                         d) Ticaret Sicil Gazetesi

                         e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 13/08/2012 Pazartesi günü Saat:16.30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

 B.Çekmece

Batıköy Mahallesi

485 ada 2 parsel

2.814,32 m2

3.658,616 TL+KDV

109.758,48 TL

14/08/2012-10:30

6367/1-1

—— • ——

CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 6 ADET İŞYERİNDE 35 İŞÇİ İLE 4,5 AY SÜRE İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ

HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/104585

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 6 ADET İŞYERİNDE 35 İŞÇİ İLE 4,5 AY SÜRE İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14/08/2012 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6377/1-1


FABRİKAMIZ BÖLGE KANTARLARINA ELAMAN TEMİNİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Bölge Kantarlarına Elaman Temini Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2012/98361

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Arpalı Kantarı            :     9 Kişi

                                                         Konursu Kantarı         :     9 Kişi

                                                         Zige Kantarı               :   10 Kişi

                                                         Altınbaşak Kantarı     :   14 Kişi

                                                         Altunkent Kantarı       :     9 Kişi

                                                         Gözeler Kantarı          :      8 Kişi Toplam 59 Kişi

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Bölge Kantarları

c) İşin süresi                                 :  Fabrikamız Kampanya dönemi 2 Ay 5 takvim gündür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  13.08.2012 Saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [13.08.2012], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6293/1-1


YATAĞAN TS BGA TESİSİNİN İÇ İHTİYAÇ BARASINDAN BESLENMESİ İÇİN MODİFİKASYON YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan TS BGA Tesisinin iç ihtiyaç barasından beslenmesi için modifikasyon yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/96803

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

İşin Adı ve Kısa Açıklaması

Birim

Miktarı

Yatağan TS BGA Tesisinin iç ihtiyaç barasından beslenmesi için modifikasyon yapılması işi

Adet

 

b) Yapılacağı Yer                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşin Başlamasını Müteakip 150 Takvim Günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) tarihi ve saati                         : 29.08.2012 Çarşamba Saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN NO: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 – Teklifler, 29.08.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan  Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü pasta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 – Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734-4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6129/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2012/2013 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası                      :  2012/101863

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Sahasında ± % 20 Toleranslı Meydan Tahmil Tahliye Hizmetinin Yürütülmesi,

İşin Mahiyeti

Miktarı (Ton)

Kömür (Maden+Linyit)

 14.000

Pres Filtre toprağı

 16.000

Kömür cürufu alınması

 3.000

Kireç Taşı

10.000

Kok Kömürü

 800

Taş ve ot tutucu atıkları, Pülp Pan. Kuy.

 800

Kum Sıyırıcı Kumu

 500

Kömürün Silolanması

 7.000

TOPLAM TON

 52.100

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Meydan sahası.

c) İşin süresi                                 :  65 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  14.08.2012 Saat : 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14.08.2012 tarih Saat 14,30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6294/1-1


1 ADET T4 TİPİ ARAZİ BİNEK ARACI İLE 9 KALEM MUHTELİF KOMATSU İŞ MAKİNE YEDEĞİ ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a)-

İhalenin niteliği- Türü

İ.K No

Dosya no

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

1 Adet T4 Tipi Arazi Binek Aracı Alımı (Şartname Ücretsiz)

104106

2012-1648

14.08.2012-14.00

10 Gün

2

9 Kalem Muhtelif Komatsu İş Makinası Yedeği Alımı

104113

2012-1649

27.08.2012-15.00

180 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

6351/1-1

—— • ——

MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif ebat ve gramajlarda matbaa kağıdı alımı 14 Ağustos 2012 Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

6352/1-1


50.000 TON ATIK UÇUCU KÜL SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/33

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.:8  58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                         :  0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                             :  0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi                :  kangal@euas.gov.tr

 

2-İhale konusu işin adı,

niteliği, türü ve miktarı:

İŞİN ADI-MİKTARI

Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde yıllık +/- % 50 toleranslı yıllık 25.000 ton olmak üzere, 2 yıl için 50.000 ton uçucu külün yükleniciye satılması işi

Sıra No

Parçanın Adı

Birimi

Miktarı

1

EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde yıllık +/- % 50 toleranslı yıllık 25.000 ton olmak üzere, 2 yıl için 50.000 ton uçucu kül

Ton

50.000

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K.8 58901 Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 2(iki) yıldır.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                     :  Bu satış ihalesine; Kuruluşumuz Malzeme –Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği kapsamı esas alınarak çıkılmıştır.

b) Usulü                                           :  Kapalı Zarf Usulü Satış

a) Yapılacağı/açılacağı yer                :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K.8 58901 Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati     :  16.08.2012, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 20- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 30,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki 37712043-5445 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 16.08.2012, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

6378/1-1


MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE VE ATIK MALZEME TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2012/2013 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                        :  2012/98438

1 - İdarenin

a) Adresi:                                         :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası:            :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi :               :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın 2012/2013 Üretim Kampanyası döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 142.000 Ton İşletme malzemesinin Tahmil-Tahliyesi ile Fabrika sahası dışında bir yere 88.000 Ton atık malzemenin taşınmasıdır.

b) Yapılacağı yer                              :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                    :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                             :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                              :  14/08/2012-14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde iş makineleri ile gerçekleştirilen Tahmil-Tahliye işi ve her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6222/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ CNG DOLUM VE İKMAL TESİSİ KURULACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehitkamil İlçesi Karaca Ahmet Mahallesi 22L Nazım İmar ve 22L - IIc uygulama imar paftalarında, ada 430, parsel 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) fıkrası gereğince Yap – İşlet – Devret Modeli ile kurulacak olan CNG Dolum ve İkmal Tesisinin işletilmesi işidir.

2 - İŞİN SÜRESİ:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak yer teslim tarihinden itibaren CNG Dolum ve İkmal Tesisinin kurulumu dahil 10 yıldır.

3 - MUHAMMEN BEDEL:

CNG dolum ve ikmal tesisinin kurulumu ve işletmeye açılabilmesi için belirlenen muhammen bedel 4.900.000,00. – TL’dir.

Ancak, ödenecek kira miktarı için belirlenen muhammen bedel, kurulumu tamamlanan istasyonlardan gaz satışına başlanıldığı tarihten itibaren her ay elde edilen brüt cirodan KDV ve ÖTV hariç olarak belirlenen % 5 oranıdır.

4 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş için belirlenen her ay elde edilen brüt cirodan KDV ve ÖTV hariç olarak belirlenen %5 oranı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00. - TL. karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

Geçici Teminat Miktarı CNG dolum ve ikmal tesisinin kurulumu ve işletmeye açılabilmesi için belirlenen muhammen bedel olan 4.900.000,00. - TL.’nin %3’ü olup 147.000,00. - TL.’dir.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31.01.2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi gereği İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son teklifler alınarak ihale sonuçlandırılır.

7 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 14/AĞUSTOS/2012 Salı günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini, 14/AĞUSTOS /2012 Salı günü saat 12.00’ye kadar sıra alındılar karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

8.1. İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

8.2. İÇ ZARFIN KAPATILMASI:

Bu teklif bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

8.3. DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2012 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve Tüzel kişilerin her biri ayrı ayrı istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Vergi Dairesine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim borcu olmadığına dair belge (2012 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İhaleye iştirak edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için benzer kapasitede istasyon kurmuş ve/veya işletmiş olduklarına dair belgeleri teklif zarflarında sunacaklardır.

l) İhaleye iştirak edecekler, İşletme teknik şartnamesinde belirtilen hususlara uygun işletme yapacaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

8.4. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı - soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

6226/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                             :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                      :  0274 614 10 07

c) Faks No                          :  0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

 

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c)Teslim Yeri/ İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/ İşin Süresi

4x2 Pikap

4x4 Pikap

Minibüs(Otobüs)

Midibüs(Otobüs)

Otobüs

Kamyonet

Kamyon

İçme Suyu Tankeri Kiralama İşi İKN:2012/97261 Dosya No: GLİ/2012-676

18 Adet 20 Adet 4 Adet 3 Adet 1 Adet 3 Adet 9 Adet 1 Adet

G.L.İ. Tunçbilek

Muhtelif İş Yerleri

365 Takvim Günü

 

3 - İhalenin;

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

4x2 Pikap

4x4 Pikap

Minibüs(Otobüs)

Midibüs(Otobüs)

Otobüs

Kamyonet

Kamyon

İçme Suyu Tankeri Kiralama İşi

16.08.2012 Perşembe

14.00

14.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer       :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü            :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü       :  Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

5 - Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

6348/1-1

—— • ——

VİDALI KOŞUM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/103769

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 190 ADET VİDALI KOŞUM TAKIMI, teknik şartname ve eki teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  14.08.2012  15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5-Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 14.08.2012 günü saat: 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6374/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi: 16.08.2012                                                 Saati: 14:00:00                          İhale Yeri: Karabük Or. İşl. Md. Satış Salonu

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

1

Pirinçlik

2.SNB.Kl Karaçam T.

-

100

-

50

2

305,00 -

458,00 -

2

Pirinçlik Merkez

3.SNB.Kl.Karaçam T

-

1159

-

570,155

23

215,00 -

3.695,00 -

3

Çiğdemler Merkez Pirinçlik

3.SNB.İn.Karaçam T.

-

1015

-

265,24

11

185,00 -

1.476,00 -

4

Çiğdemler Cemaller Pirinçlik

3.SKB.Kl.Karaçam T.

-

211

-

70,469

3

180,00 -

382,00 -

5

Pirinçlik Çiğdemler

3.SKB.İ.Karaçam Tom.

-

153

-

37,066

2

145,00 -

162,00 -

6

Pirinçlik

2.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

250

-

125

5

310,00 -

1.165,00 -

7

Pirinçlik Merkez

3.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

825

-

705,865

27

230,00 -

4.883,00-

8

Merkez Pirinçlik

3.SNB.İn.Sarıçam T.

-

450

-

225

9

185,00 -

1.251,00 -

9

Pirinçlik Çiğdemler

3.SKB.Kl.Sarıçam T.

-

170

-

65,957

3

205,00 -

407,00 -

10

Pirinçlik

3.SKB.İn.Sarıçam T.

-

50

-

25

1

175,00 -

132,00 -

11

Pirinçlik

2.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

250

-

125

5

265,00 -

995,00 -

12

Pirinçlik Merkez

3.SUB.Kl.Göknar Tom.

-

1200

-

600

24

250,00 -

4.512,00 -

13

Merkez Pirinçlik

3.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

5500

-

2750

110

230,00 -

19.030,00 -

14

Pirinçlik Merkez

3.SNB.İn.Göknar Tom.

-

850

-

425

17

200,00 -

2.567,00 -

15

Merkez Pirinçlik

3.SKB.Kl.Göknar Tom.

-

250

-

125

5

190,00 -

715,00 -

16

Merkez Pirinçlik

3.SKB.İn.Göknar T.

-

150

-

75

3

170,00 -

384,00 -

17

Merkez Pirinçlik Cemaller

Karaçam Kağ.Od.

-

2695

-

360,785

12

170,00 -

1.847,00 -

18

Çiğdemler Pirinçlik

Sarıçam Kağ.Od.

-

1416

-

217,176

7

170,00 -

1.110,00 -

19

Pirinçlik Merkez

Göknar Kağ.Od.

-

1800

-

450

18

162,00 -

2.194,00 -

Toplam

18494

0

7267,713

287

 

47.365,00 -

1 - İşletmemiz satış depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan orman emvalinden; ibreli cinsi tomruk, maden direk, sanayi odunu ve kağıtlık odunlar ile yapraklı lif-yonga ve yakacak odunlar; tutar bedelinin %40 si ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin %60 si aylık %0,8 faizli 9 ay vadeli, yapraklı cins tomruk, maden direk ve sanayi odunları; tutar bedelinin %40 ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin, %60 ı aylık %0,8 faizli 9 ay vadeli olarak satılacaktır. ölçü birimi m3 olan ve global olarak ihaleye çıkarılan emvalleri kesin adet ve miktarları satış günü belli olacak (miktarlar %20 eksik veya fazla olabilir), satış, bu kesin miktarlar üzerinden yapılacaktır.

2 - Açık artırma 16 AĞUSTOS 2012 PERŞEMBE günü saat 14:00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışa iştirak edeceklerin 2012 yılı vizesi yapılmış kapasite belgesini, ticaret ve san. odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye girecekleri yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli belgeyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilir

4 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Cide, Araç, Azdavay, Kastamonu, Devrek, Dirgine, Karabük, Kdz. Ereğli,Ulus,Yenice,Zonguldak,Mengen,Kızılcahamam,Gerede,Bolu,Düzce,İzmit,İstanbul,Bursa ve İzmir İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz şefliklerinde ve www.ogm.gov.tr internet adresinden görülebilir.

5 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz lokalinde hazır bulunmaları, geçici ve kati teminatlarını en geç 14:00 a kadar İşletmemiz veznesine yatırarak teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

TEL: 0370 413 26 30

FAKS: 0370 413 26 29 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ

www.orman karabuk gov.tr. KARABÜK MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN NO TR850001000425136646535001

BANKA HESAP NO. TC. ZİRAAT BANKASI KARABÜK ŞUBESİ 13664653-5001

6388/1-1


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (29) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (8) adet muhtelif marka ve modelde minibüs, (1) adet kamyonet tipi taşıt ile (1) adet arazı taşıtı olmak üzere toplam (39) adet taşıt, (111) kalem muhtelif hurda bilgisayar malzemesi, (574) parçadan oluşan hurda demirbaş malzeme, yaklaşık (1600) kg alüminyum plaka ve levha ile yaklaşık (14500) kg. hurda demir 4645 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca 2012 model (8) adet Renault Fluence Edition 1.6 16v 110Bg Euro5 tipi taşıt ve (1) adet 2012 model Renault Symbol Authentique Edition 1.2 16v 75 Bg Euro5 tipi taşıtın en az (Onaltıbindokuzyüz) 16.900,00.-TL’ si ödenmek suretiyle mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Merkezi(Mobese) Toplantı Salonu. Erenler/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 0264 241 54 00 - Fax : 0 264 241 54 25

c) Elektronik posta adresi          :  www.sakarya .pol.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (29) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (8) adet minibüs, (1) adet kamyonet tipi taşıt ile (1) adet arazi taşıtı olmak üzere toplam (39) adet taşıt, (111) kalem muhtelif hurda bilgisayar malzemesi, (574) parçadan oluşan hurda demirbaş malzeme, yaklaşık (1600) kg hurda alüminyum plaka ve levha ile yaklaşık (14500) kg. hurda demir.

b) Teslim Etme ve

Teslim Alma yeri                       :  1 - Mübadelede teklif edilen taşıtlar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Erenler/ SAKARYA adresine teslim edilecektir.

2 - Taşıtlar Sakarya Emniyet Müdürlüğü otoparkı ve bahçesi diğer hurda alüminyum, hurda bilgisayar malzemeleri ve hurda demirbaş malzeme ile demir hurdası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arkası Erenler/SAKARYA adresinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (10) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi               :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı alınacak olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (5) takvim günü içerisinde yüklenici firma veya kişi tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadele Usulü                   :  Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                        :  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Merkezi(Mobese) Toplantı Salonu. Erenler/SAKARYA

b) Tarihi ve saati                        :  28/08/2012 günü Saat: 14.00’de

5 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet vb.) ibraz edeceklerdir.

6 - İhaleye katılamayacak olanlar:

Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar.

a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilileri,

b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Mübadele dokümanı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği 1.Kat 32 nolu oda Erenler/SAKARYA adresinde görülebilir ve mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satınalmaları zorunlu olup 50,00- TL karşılığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ibraz edilecektir.) adresinden satın alınabilir.

9 - Teklifler, 28/08/2012 günü Saat: 14.00’a kadar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Bürosu Erenler/SAKARYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(İhale veya mübadele tarihi ve saatinden sonra ulaşan teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.)

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

11 - Müdürlüğümüzce Verilecek Mala ait tahmini bedel 344.900,00.-TL (Üçyüzkırkdörtbindokuzyüzlira) olup, isteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için tahmini bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat yatırmaları zorunludur.

12 - Sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.

13 - Mübadeleye katılacak firma ya da kişi işin tamamı için teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

14 - Mübadele Edilecek Malın Özellikleri:

 

S.NO

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

MOTOR HACMİ (cm3)

MOTOR GÜCÜ (BG)

HASAR DURUMU (%)

DURUMU

1

54 A 0001

OPEL VECTRA

2001

1998

136

30

Tamiri ile kullanılır.

2

54 A 0005

OPEL VECTRA

1993

1788

84

40

Tamiri ile kullanılır.

3

54 A 0006

RANAULT 19

1999

1565

80

45

Tamiri ile kullanılır.

4

54 A 0007

PEUGEOT PARTNER

2004

1868

51

45

Tamiri ile kullanılır.

5

54 A 0010

FORD ESCORT

1996

1597

74

40

Tamiri ile kullanılır.

6

54 A 0014

RENAULT TOROS

1997

1397

53

25

Tamiri ile kullanılır.

7

54 A 0018

FİAT UNO

1999

1372

73

50

Tamiri ile kullanılır.

8

54 A 0032

FİAT TİPO

1996

1581

97

25

Tamiri ile kullanılır.

9

54 A 0058

FİAT ŞAHİN S

1998

1372

82

35

Tamiri ile kullanılır.

10

54 A 0060

FİAT ŞAHİN S

1998

1372

82

30

Tamiri ile kullanılır.

11

54 A 0065

FİAT ŞAHİN S

1996

1581

92

30

Tamiri ile kullanılır.

12

54 A 0071

MAGİRUS

1997

3770

80

45

Tamiri ile kullanılır.

13

54 A 0080

RENAULT TOROS

1997

1397

52,9

60

Tamiri ile kullanılır.

14

54 A 0087

DOĞAN SLX

1998

1581

96

40

Tamiri ile kullanılır.

15

54 A 0092

FORD TRANSİT

1999

1581

70

35

Tamiri ile kullanılır.

16

54 A 0094

RENAULT 19

1999

1397

72

25

Tamiri ile kullanılır.

17

54 A 0095

FİAT ŞAHİN S

1999

1397

56

45

Tamiri ile kullanılır.

18

54 A 0096

FORD ESCORT

1999

1597

90

50

Tamiri ile kullanılır.

19

54 A 0098

FORD TRANSİT

1999

2500

80

45

Tamiri ile kullanılır.

20

54 A 0101

FORD TRANSİT

1999

2496

70

45

Tamiri ile kullanılır.

21

54 A 0117

FİAT ŞAHİN S

1999

1372

60,2

45

Tamiri ile kullanılır.

22

54 A 0120

RENAULT 19

2000

1598

66

40

Tamiri ile kullanılır.

23

54 A 0127

FİAT SİENA

2000

1581

54

50

Tamiri ile kullanılır.

24

54 A 0129

FİAT ŞAHİN S

2000

1581

80

40

Tamiri ile kullanılır.

25

54 A 0133

FORD TRANSİT

2000

2496

80

45

Tamiri ile kullanılır.

26

54 A 0139

RENAULT 19

2001

1598

66

45

Tamiri ile kullanılır.

27

54 A 0141

RENAULT 19

2001

1598

68

45

Tamiri ile kullanılır.

28

54 A 0144

RENAULT 19

2000

1598

58

45

Tamiri ile kullanılır.

29

54 A 0148

RENAULT 19

2000

1598

67

40

Tamiri ile kullanılır.

30

54 A 0158

FORD TRANSİT

2000

2496

80

45

Tamiri ile kullanılır.

31

54 A 0161

FORD TRANSİT

1999

2496

80

40

Tamiri ile kullanılır.

32

54 A 0167

RENAULT 19

2001

1597

58

40

Tamiri ile kullanılır.

33

54 A 0168

RENAULT CLİO

2001

1390

80

50

Tamiri ile kullanılır.

34

54 A 0172

RENAULT 19

2001

1598

68

35

Tamiri ile kullanılır.

35

54 A 0173

FORD TRANSİT

2002

2496

52

35

Tamiri ile kullanılır.

36

54 A 0180

RENAULT TOROS

1993

1397

72

45

Tamiri ile kullanılır.

37

54 A 0192

TOYOTA COROLLA

2002

1995

90

35

Tamiri ile kullanılır.

38

54 A 0203

TOYOTA COROLLA

2003

1598

110

45

Tamiri ile kullanılır.

39

54 A 0250

LADA NİVA

2000

1690

59

15

Tamiri ile kullanılır.

 

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün (1) öncesine kadar, hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Otoparkı ve Bahçesi ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesi Erenler/SAKARYA adreslerinden görülebilir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta veya verilen tüm teklifleri red ederek mübadeleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare her hangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

6368/1-1