1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


10 ADET MUHTELİF POMPA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF BİLGİSAYAR VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1.500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ [Ca(OH)2] (NAKLİYE DAHİL) ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALARININ TEMİNİ VE KONTROLLÜ OLARAK DOZLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


XLPE KABLO SATIN ALINACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YAP-İŞLET MODELİ KATI ATIK TESİSİ KURULACAKTIR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3.4 ÜNİTELER KORUMA RÖLELERİNİN YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


296 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yatağan Belediye Başkanlığından:


KÖMÜR PARK MAKİNASI REHABİLİTASYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


10 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 ADET MUHTELİF POMPA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan 10 Adet Muhtelif Pompa Temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012 / 97952

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

 

Cinsi

Miktar

Debi Min.

(m3/h)

Basma Yüksekliği

Min. (m)

1

Tek faz paslanmaz atık su dalgıç pompa

3 adet

10

10

2

Tek faz parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

2 adet

6

10

3

3 faz paslanmaz atık su dalgıç pompa

2 adet

30

15

4

3 faz parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

1 adet

15

10

5

Drenaj Pompası

2 adet

50-70

15

 

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı.

c) İşin Süresi                             :  8 Adet Dalgıç Pompası için teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 2 aydır. 2 Adet Drenaj Pompası için ise son teslim tarihi en geç 30.11.2012'dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  17/08/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 17/08/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6255/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.548,40 TL. ile en çok 74.933,54 TL. arasında değişen; 07/08/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 155,00 TL. en çok 7.494,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, motor bloğu ve motorsikletten oluşan 45 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08/08/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6347/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.136,25 TL ile en çok 63.812,93 TL arasında değişen; 08.08.2012 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 113,63 TL, en çok 6.381,29 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, yat ve motorlu karavan vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 09/08/2012 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

6301/1-1


MUHTELİF BİLGİSAYAR VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 5 kalem muhtelif bilgisayar ve malzemelerinin alımı 13 Ağustos 2012 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S/N

MALZEMENİN ADI

MİKTARI

1.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR

70 ADET

2.

EKRAN

70 ADET

3.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2 ADET

4.

MONO LASER YAZICI

40 ADET

5.

ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

7 ADET

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  : THK Genel Başkanlığı - (0 312) 310 48 40 / 263-274-333

6319/1-1

—————

MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türkkuşu Genel Müdürlüğünde bulunan 4 kalem muhtelif hurda malzemelerin görüldüğü gibi satışı 13 Ağustos 2012 Pazartesi günü saat: 15.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Muhtelif hurda malzemeler Türkkuşu Genel Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA) İkmal Kısım Şefliğinde görülebilir.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  : THK Genel Başkanlığı            (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

                  Türkkuşu Genel Müdürlüğü   (0 312) 245 24 56 / 212-313

6318/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1.500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ [Ca(OH)2] (NAKLİYE DAHİL) ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Santralimiz ihtiyacı Sönmüş Toz Kireç [Ca(OH)2] Alımı (Nakliye Dahil) açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi            :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin                    :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Teknik şartnamesindeki özelliklerine göre 1.500 Ton Sönmüş Toz Kireç [Ca(OH)2] (Nakliye Dahil)

b) Yapılacağı Yer                         :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                :  İşin süresi 730 takvim günüdür.

d) Dos. No                                   :  33 SEAS 12/46        2012/101204

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  17.08.2012 Cuma günü saat 10:30

c) Teslim Yeri                               :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75,-¨. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,- ¨. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR53000150015800726064 2600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 17.08.2012 Cuma günü saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel ¨/Ton üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2.Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3.Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

6290/1-1


SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALARININ TEMİNİ VE KONTROLLÜ OLARAK DOZLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                      :  2012/56

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalarının Temini ve Kontrollü Olarak Dozlanması İşi.

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                              :  16.08.2012 Perşembe Günü Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR64000 100039 0298 96309-5001 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 16.08.2012 tarihinde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6132/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 250.000 Ton pulverize (öğütülmüş) kireçtaşı alımı işi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2012/101722

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:0312 212 69 00/2529 - Fax :0312 212 17 48

c) Elektronik posta adresi          :  emrah.giden@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  250.000 Ton pulverize (öğütülmüş) kireçtaşı

b) Teslim yeri                            :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  İdarenin talebi üzerine kısmi teslimat

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  10.08.2012 Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarının tamamının T.C Kimlik Numaraları (Türk vatandaşları için),

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.1.1. ve 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekliler, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeleri vereceklerdir. Bu belgenin istekli tarafından teklif edilen bedelin %20’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmede yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu belgeyi teklifleri ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Maden İşletme işleri, Kırma eleme tesis işleri, Dekapaj işleri, Yol yapım işleri, Gölet ve/veya Kanal yapımı işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda: 89 Çankaya/ANKARA veya 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 100.- Türk Lirası karşılığı aynı adreslerden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6323/1-1


XLPE KABLO SATIN ALINACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Mal Alım (36 Kv 1x240 mm² XLPE kablo alım) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2012/98906

1 - Teşekkülün                                 :  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

a) Adresi                                          :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv.Yavuzeli Cad .Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18 27001 Ş.Kamil/G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası             :  0 342 329 28 28 (dh:210-211)Faks:0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu Malın

a) Niteliği, türü, miktarı                    :  1200 Metre 36 Kv 1x240 mm² XLPE Kablo

b) Teslim yeri                                   :  Grup Müdürlüğü Merkez Ambarı/Gaziantep

c) Teslim süresi                                :  Sözleşme İmza tarihinden itibaren 30 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                              :  10.08.2012 saat 14:00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satın Alma Şefliğinde görülebilir ve/veya 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına Gaziantep Vakıfbank merkez şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırılabilir İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Evrak kayıt servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

6312/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 189,00 TL ile en çok 219.983,00 TL arasında değişen; 15/08/2012 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,90 TL ile en çok 21.998,30 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen paket, dökme ve siyah çay, muhtelif araç aksamı, Akvaryum Isıtıcısı, Matkap Ucu, Hidrolik Vana, USB Kablosu, Şarj Aleti Başlığı, Batarya Bloğu, Kurşun ve Asetat Kalem, Oto Air Bag (Hava Yastığı), Difransiyel, Muhtelif Giyim Eşyası, Buji Enjektör Memesi, Oto CD Çalar ile Fotokopi Sehpası cinsi 49 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 16/08/2012 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

6233/1-1


YAP-İŞLET MODELİ KATI ATIK TESİSİ KURULACAKTIR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor muayenehaneleri ile talep halinde evlerden, idarenin onayı ile diğer il, ilçe ve belde belediyelerinden kaynaklanan tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurularak, sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda yap-işlet modeline göre toplam l0 yıl müddetle işletilmesi işi Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre 15/08/2012 gün ve saat 14:00’te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda ihale edilecektir.

İhale şartname ve ekleri: 250,00-¨ (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Tarih:  15/08/2012 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’de

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü.

Tahmin Edilen Bedel

a) Tesis Kira bedeli:

Tesis alanı aylık kira bedeli 5.000,00-¨ (BeşbinTürkLirası),

Toplam Kira Bedeli ( Tesis kurulumu sonrası, 115 ay için) :

115 x 5.000,00=575.000,00 ¨ ( BeşyüzyetmişbeşbinTürkLirasıdır.

b) Tesis Bedeli:

b) Tahmin edilen tesis maliyeti: 2.000.000,00-¨ (ikimilyonTürkLirasıdır.

c) Tahmin Edilen Bedel: Toplam Kira Bedeli + Tahmin edilen tesis bedeli 575.000,00-¨+ 2.000.000,00-¨=2.575.000,00-¨ (ikimilyonbeşyüzyetmişbeşbinTürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı: ¨77.250,00-¨ (yetmişyedibinikiyüzelliTürkLirasıdır.

İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

c) İdari şartnamenin 5. Madde B bendindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak.

d) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

1 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge.

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicil belgesi. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b’ deki esaslara göre temin edecekleri belge

e) İmza sirkülerinin vermesi

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

h) İdari Şartname madde 8.2’de belirtilen DIŞ ZARF içerisine konulması gereken diğer evraklar

ı) İstekli firmanın 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı.

i) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının 2.575.000,00-¨ (ikimilyonbeşyüzyetmişbeşbinTürkLirasının %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge verecektir.

j) İstekli firmalar tarafından ISO 9001:2008 kalite belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ibraz edilecektir.

k) İstekli firmalar tarafından, bu iş için asgari İdari Şartname Madde 1.3’de belirtilen personelleri bulunduracağına dair taahhütname verilecektir.

l) İstekli firmalar tarafından, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belge verecektir. Bu işte benzer iş olarak tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulumu ve/veya tıbbi atık sterilizasyon tesisi işletmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

Teklifler 15/08/2012 tarih saat 13:30 kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında İhale Birimi Kalem Servisine teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6127/1-1

—— • ——

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3.4 ÜNİTELER KORUMA RÖLELERİNİN YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

3.4 Üniteler koruma rölelerinin yenileriyle değiştirilmesi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre.

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Toplam iş süresi, yükleniciye yer teslimi SEAŞ tarafından yapıldığı tarihten itibaren 365 takvim günüdür. İşin süresi her ünite için 120 takvim gündür.15 gün ortak duruş olacaktır.

                                                     3. Ünite elektrofilitre yapımı için 01.Eylül 2012 tarihinde 4 ay duruşa geçecektir.

                                                     4. Ünite elektrofilitre yapımı için 01.Mart 2013 tarihinde 4 ay duruşa geçecektir

d) Dos. No                                :  55 SEAS 12/39       2012/99460

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  17.08.2012 cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,-TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 100,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR5300015001 58007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yada kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 17.08.2012 cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel i TL ve döviz olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

- Bu ihalede benzer iş; Herhangi bir enerji üretim santralinde veya trafo merkezinde orta gerilim koruma röle yenilemesi ve scada kurulumu işi benzer iş olarak kabul edilecektir

8.4. Firma teklif edeceği röle yenileme işine ait röle, ethernet switch ve scada bilgisayarlarını gösterecek şekilde tek hat diyagramları ile röle, ethernet switch, scada bilgisayarları ve haberleşme sisteminde kullanacağı malzemelerin tüm teknik özelliklerini detaylı olarak teklifi ile beraber verecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi firmalarının isimleri tam olarak belirtilecektir. Varsa ilave özellikler, kalite ve test belgeleri ayrıca teklifle birlikte sunulacaktır.

8.5. Yüklenici, teklif rölelerin tüm teknik özelliklerini, fonksiyonlarını, yazılımlarını, ayrıntılı olarak belirtecek, ilgili teknik kataloglarını, ölçülü resimlerini, uydukları standartları teklifinde verecektir.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6292/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/97191

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Tatarköy Mevkii PK.: 17 39750 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi                    :  ticaret@heas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNASI

b) Tarihi ve saati                                 :  22.08.2012 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü taşımacılık hizmetleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALZEME İKMAL VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6281/1-1


296 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 1 adet I-b grubu maden, 130 adet II. grup maden, 2 adet III. grup maden ve 163 adet IV. grup maden sahası olmak üzere toplam 296 adet saha, aynı Kanunun 30. maddesine göre 01.08.2012 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Bu sahaların ili, ilçesi, maden grubu, koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlüğümüzde ve Genel Müdürlük internet sayfasında (migem. gov. tr) en az iki ay süre ile ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 09.30-10.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurular; Teklif mektubu ile ihale teminatının ayrı ayrı zarflara konulup aşağıda örneği bulunan “RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU’’ (2 nüsha) ve ekleri ile birlikte büyük bir kapalı zarf içerisine konulması suretiyle yapılacaktır. Dış zarfın üzerine gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, müracaatçının adı soyadı, T.C. Kimlik No, tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın ili, Erişim No, unvanı, vergi no, vergi dairesi, varsa vekilin adı soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) İlan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar, ihale gününü takip eden ilk iş gününde aynı grup maden için aramalara açık hale getirilir. Ancak, işletme ruhsat safhasında hukuku sona eren sahalar ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından görünür rezervi belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen sahalara müracaat olmaz ise tekrar ihale edilir.

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

c) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının kendisine tanınan kanuni süre içerisinde İhale bedelini yatırarak makbuz aslını bir dilekçe ekinde aynı süre içerisinde İhale Bölümüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

d) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

6 - İhale şartnamelerinin, ihale saatinden önce ücret karşılığı Genel Müdürlüğümüz İhale Bölümünden alınması gerekmektedir.

RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

 

T.C

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

 

............................tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki .............................. erişim nolu ………… grup maden sahasının ihalesine katılmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                    İmza

                                                                                                                    Tarih

Adres:

 

 

 

EKLER:

Genel;

1 - Talep Harç Makbuzu Aslı

2 - İhale Teminatı

3 - Teklif Mektubu

4 - İmzalanmış Şartname (ihalesine girilecek sahanın bulunduğu il adı ve erişim numarası bölümü müracaatçı tarafından doldurulacaktır.)

5 - Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası

6 - Müracaatçı adına kayıtlı Banka Adı ve Hesap Numarası

Gerçek kişiler:

1 - T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (İki adet)

2 - İmza Sirküleri Aslı (İki adet)

Tüzel kişiler:

1 - Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren

     Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti (İki adet)

2 - Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri (İki adet)

 

 

 

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi durumunda bu belgelerin birer örneklerinin verilmesi yeterlidir.

6253/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yatağan Belediye Başkanlığından:

1 - Muğla İli Yatağan İlçesi Konak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tapu sicilin 203 ada 1 parsel nosu’ nda Yatağan Belediyesi adına kayıtlı 1584 m2 miktarındaki taşınmazda (arsada), ihale şartnamesine göre, kat karşılığı yöntemiyle Otopark ve İş Merkezi inşaatının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ncı maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ihale edilecektir.

İhale; Yatağan Belediyesi tarafından hazırlanan Avan proje ve mahal listesi uygulanarak, Toplam 33 adet bağımsız bölümlü inşaata;

2. Bodrum kattaki 1. Bağımsız bölüm Otopark, 2. Kat 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 bağımsız bölüm nolu işyerleri ve 3 kat 30, 31, 32, 33 bağımsız bölüm nolu işyerleri Yatağan Belediyesinin uhdesinde kalmak üzere en fazla teklif verene ihale edilecektir. İhalede bu işle ilgili olarak Bağımsız bölüm mahal listesindeki puan cetveli dikkate alınacaktır.

2 - İhale 13.08.2012 Pazartesi günü saat 14:00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince (Kapalı Devlet İhale Kanunun 36.ncı maddesi gereğince (Kapalı Teklif Usulü) Yatağan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu iş için muhammen bedeli 5.430.681,00 TL olup % 3 Geçici Teminatı 162.920,43 TL dir.

4 - İstekliler, İhale ile ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri dâhilinde Fen İşleri Servisinde ücretsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye katılmak isteyenler 200,00 TL karşılığında dosya satın almaları şarttır.

5 - İstekliler istenilen belgeleri, teklif mektubu ile geçici teminat makbuzu veya Banka teminat Mektubunu 13.08.2012 Pazartesi günü saat 12:00’ ye kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır, bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Teklif verecek firmalar, ihale ile ilgili sorularını ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar yazılı veya sözlü olarak bildirileceklerdir. Bu tarihten sonraki sorular dikkate alınmayacaktır.

7 - İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A - Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi),

B - 2012 yılı içinde alınmış, onaylı Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi,

C - İmza Sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarında esaslara göre temin edecekleri belge,

D - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

E - Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici banka teminat mektubu,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)Ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G - İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde muhammen bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

H - Mali durum bildirisi ve belgeleri (Bankalar nezdinde muhammen bedelin en az %10 oranında kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan temin edilecek belgeler)

I - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu; İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer işler grup listesi (B) Üst Yapı Bina IV. Grup İşlere, benzer İş Bitirme Belgesi aslı. Benzer işe denk sayılacak

İ - Mühendislik ve mimarlık, mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği veya mimarlık bölümleri diplomasıdır.(benzer işlerde diplomalarını sunacak kişilerin gerçek kişi olması şartı aranır.)

J - İsteklinin veya konsorsiyum ortaklarının ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait, kendi faaliyet konularındaki toplam cirosunun asgari 2.000.000,00 TL (İki milyon Türk Lirası) olması ve bu durumu belgeleyecek gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması,

K - İhale üzerinde kalan istekli/istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan Avan projesine uygun olarak hazırlayacakları ve idarenin onaylanacağı projeler karşılığı belediyeden herhangi bir bedel talep etmeyeceklerine ilişkin taahhüdü teklif mektuplarında yer vereceklerdir. Belediyece bu projeler başka işlerde veya başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

L - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

M - İsteklinin gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

N - İsteklinin SKK prim borcu bulunmadığına dair belge,

O - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalım olmadığına dair beyanları,

Ö - İş bu ilana ait ilan bedeli ile muhammen bedelinin %04,5 oranında ihale karar pulu ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil olunur. Sözleşmenin imzalanmasına ait noter vb. masraflar yükleniciye aittir.

P - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

6037/1-1


KÖMÜR PARK MAKİNASI REHABİLİTASYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali’ne Ait 1 No’lu Kömür Park Makinası Rehabilitasyonu İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/90669

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49

                                                               Faks: 0.224. 873 73 46

c) Elektronik posta adresi                    :  orhaneli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi (varsa)                       :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 No’lu Kömür Park Makinası Rehabilitasyonu Açık İhale, Hizmet Alımı.

b) Teslim [yeri]                                   :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi]                                 :  Demontaj ve Montaj Süresi yer tesliminden itibaren 250 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  09.08.2012 Perşembe Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Bitirme Belgesi: Son beş yıl içinde kesin kabul işlemi tamamlanan yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlere ait teklif edilen tutarın %20’si tutarında iş deneyim belgesini tekliflerinde sunacaktır iş deneyim belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş; Enerji santralleri, demir çelik fabrikaları, taş ve maden ocakları veya ağır sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilen ray üzeri kömür saha sevk makinelerinin elektromekanik bakım onarım işleri veya enerji santrallerinde tesis, sistem kurulumu, makine-ekipman montaj işleri veya ray üzeri kömür saha sevk makinelerinin dönüş dişlisi değişimi işleri ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. ISO 9001Belgesi

İstekliler enerji veya maden sektörü için tesis, sistem kurulumu imalat ve montaj yaptıklarını veya termik santraller ve kömür tesislerinde mekanik bakım onarım hizmetleri verdiklerini gösteren ISO 9001 Kalite Belgesini teklif ekinde sunacaklardır.

İstekliler veya dişli imalatını yapacak firmalara ait minimum □ (Dış Çap) 4000 mm döner tabla dişlisi imal, alış, satış veya montaj yapmış olduklarını gösterir referans listeleri teklif ekinde sunulacaktır.

Yüklenici tamiratı yapılacak dişli ile imalatı yapılacak olan dişlinin teslimat sürelerini teklif ekinde belirtecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 60 TL (Altmış Türk Lirası) , yurt dışından şartname talebinde bulunan firmalar için 150,00 TL (yüzeli) doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede Kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6241/1-1


10 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda İli, İlçesi, köyü, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarları ve ihale tarih ve saati belirtilen 10 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10.madde 1.fıkra (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliği 17.maddesi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Cumalar, Alan: 4776,03 Hektar, Pafta: UŞAK-L23-b3-b4, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:30

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0753950

0756190

0754650

0755070

0746810

Yukarı (X)

4250900

4250270

4244110

4240610

4244040

 

2 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Somak, Alan:4941,51Hektar, Pafta:UŞAK-L23-a3-b4-d2, Muhammen Bedeli: 60.000,00-TL, Geçici Teminat: 1.800,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:35

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0739910

0743745

0733225

0731455

Yukarı (X)

4249635

4248845

4235175

4237045

 

3 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Çıtak, Alan: 4815,23 Hektar, Pafta: UŞAK L23-c1-d2-d3, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:40

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0737900

0742960

0737570

0736380

0731200

Yukarı (X)

4231160

4228920

4224800

4220940

4223670

 

4 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Belence, Alan: 4756 Hektar, Pafta: UŞAK L23-b1-b2-b4, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:45

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0749500

0753000

0744000

0744700

Yukarı (X)

4258900

4257200

4243000

4250500

 

5 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Beyköy, Alan: 4885,34 Hektar, Pafta: UŞAK L23-c1-c2, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:50

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0747665

0757810

0759775

0746490

Yukarı (X)

4232320

4231320

4227005

4228220

6 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Beldesi: Kızılcasöğüt, Alan: 4859,82 Hektar, Pafta: UŞAK L23-b4-d2, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012 - 10:55

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0743450

0743310

0736170

0733160

Yukarı (X)

4247540

4242150

4232140

4234030

 

7 - İli: Denizli, İlçesi: Güney, Köyü: Adıgüzeller, Alan: 4830,77 Hektar, Pafta: UŞAK L22-c1-d1-d2, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012-11:00

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0685185

0691575

0699245

0693640

Yukarı (X)

4232375

4231635

4232965

4224850

 

8 - İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Köyü: --, Alan: 3499,34 Hektar, Pafta: DENİZLİ M23-a3-b1-b4, Muhammen Bedeli: 100.000,00-TL, Geçici Tem: 3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 15.08.2012-11:05

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

0737300

0735000

0735000

0741450

0745500

0744800

0744800

0749100

0740900

0737541

Yukarı(X)

4188890

4188821

4191350

4191350

4194500

4195600

4197000

4195750

4188500

4188499

 

9 - İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Köyü: Çakmak, Alan: 865,06 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-b3, M22-a4, Muhammen Bedeli: 30.000,00-TL, Geçici Teminat: 900,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012-11:10

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa    (Y)

0675129

0675075

0680780

0680850

0677527

Yukarı (X)

4184927

4186000

4185999

4185500

4183719

 

10 - İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Köyü: Çamköy, Alan: 4289,34 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c1-c2-c3-c4, Muhammen Bedeli: 100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL, İhale Tarih-Saati: 15.08.2012-11:15

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa    (Y)

0663013

0663990

0663990

0663996

0664000

0664000

Yukarı (X)

4219304

4218911

4220000

4226000

4226000

4226700

 

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

Sağa    (Y)

0670100

0670774

0670542

0668700

0668200

0663000

Yukarı (X)

4223650

4221075

4219627

4220125

4217197

4219050

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İl Özel İdaresi Hizmet binasında İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 15.08.2012 tarihi saat 10:00’a kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

-Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

-Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

6261/1-1


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı    :  Aydın Emniyet Müdürlüğü

2 - Adresi                                            :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 AYDIN

3 - Telefon Numarası/FAX                 :  256 219 6120-Dahili: 6430/ 256 219 6135

4 - Mübadelenin Türü                         :  Açık Artırma Usulü

5 - Miktarı                                           :  40 Adet araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 217 kalem Muhtelif Demirbaş Malzemeler (Tahmini 50 (elli) ton Demir, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere malzemesi, hurda ahşap ve 2 (iki) ton aliminyum) ve Kırpıntı Malzemeler.

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler                                                             :

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

1

Plakası

09 A 0001

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 427970 kilometrededir, 84,50 BG.

Markası

RENAULT

Modeli

1997

Tipi

LAGUNA RXE

2

Plakası

09 A 0020

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 47370 kilometrededir.84 BG

Markası

FIAT

Modeli

1995

Tipi

M.131 ŞAHİN

3

Plakası

09 A 0021

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,38845 kilometrededir, 61,7 BG

Markası

FIAT

Modeli

1995

Tipi

M.131 ŞAHİN

4

Plakası

09 A 0075

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,20220 kilometrededir, 82 BG

Markası

FIAT

Modeli

1999

Tipi

131 ŞAHİN

5

Plakası

09 A 0101

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 52793 kilometrededir, 80 BG

Markası

TOFAŞ DOĞAN

Modeli

1998

Tipi

4 KAPILI SEDAN

6

Plakası

09 A 0201

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,78663 kilometrededir, 80 BG

Markası

FIAT

Modeli

1993

Tipi

131 ŞAHİN

7

Plakası

09 A 0208

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 182151 kilometrededir,72 BG

Markası

RENAULT

Modeli

1998

Tipi

EUROPA 1.4 RNA

8

Plakası

09 A 0225

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 82014 kilometrededir, 52,9 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1997

Tipi

R 1179 5VT

9

Plakası

09 A 0226

1 Adet

Motosiklet çalışır durumda ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 97822 kilometrededir,

Markası

BMW

Modeli

1996

Tipi

R80

10

Plakası

09 A 0386

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 09421 kilometrededir, 95 bg

Markası

FORD

Modeli

1996

Tipi

ESKORT CLX 1.6İ

11

Plakası

09 A 0389

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 14502 kilometrededir, 90 bg

Markası

FORD

Modeli

1998

Tipi

ESKORT CL 1.6İ

12

Plakası

09 A 0391

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 543943 kilometrededir, 80 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1999

Tipi

19 RNE 1.6

13

Plakası

09 A 0392

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 29580 kilometrededir, 90 bg

Markası

FORD

Modeli

1999

Tipi

ESKORT CLX 1.6İ

14

Plakası

09 A 0414

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.82253 Kilometrede,88,2 PC

Markası

OTOYOL

Modeli

1995

Tipi

M29 VF

15

Plakası

09 A 0424

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 30900 kilometrededir, 81 bg

Markası

MURAT

Modeli

1996

Tipi

ŞAHİN S

16

Plakası

09 A 0603

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 05424 kilometrededir, 72 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1995

Tipi

R 1179 5VT

17

Plakası

09 A 0606

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.56174 Kilometrede, 72 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1997

Tipi

12TX2

18

Plakası

09 A 0613

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 56901 kilometrededir, 72 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1995

Tipi

STATİON

19

Plakası

09 A 0614

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 350578 kilometrededir, 69 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1995

Tipi

SPRİNG

20

Plakası

09 A 0616

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 136273 kilometrededir, 71,3 bg

Markası

FİAT

Modeli

1998

Tipi

TİPO SX

21

Plakası

09 A 0626

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 305639 kilometrededir, 90 bg

Markası

RENAULT

Modeli

2000

Tipi

1.6 İ RNE

22

Plakası

09 HN 651

1 Adet

Araç çalışır durumda, radyatör suyuna yağ karıştırıyor ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 263404 kilometrededir, 46,30 bg

Markası

FİAT

Modeli

2002

Tipi

DOBLO CARGO

23

Plakası

09 A 0702

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,

Markası

RENAULT

Modeli

1996

Tipi

R 1179 5VT

24

Plakası

09 A 0715

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,

Markası

RENAULT

Modeli

1996

Tipi

R 1179 5VT

25

Plakası

09 A 0762

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 97097 Kilometrede 52,9 HP

Markası

RENAULT

Modeli

1998

Tipi

R 1179 TX2 5 VİT

26

Plakası

09 A 0802

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 30570 kilometrededir, 62,50 bg

Markası

TOFAŞ-FİAT

Modeli

1993

Tipi

4 KAPILI SEDAN

27

Plakası

09 A 0807

1 Adet

Motosiklet çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 42089 kilometrededir.

Markası

BMW

Modeli

1995

Tipi

R80 G8

28

Plakası

09 A 0817

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 66973 kilometrededir, 90 bg

Markası

FORD ESKORT

Modeli

1998

Tipi

ESKORT 4 KAPI CLX 1.6 CFİ

29

Plakası

09 A 0818

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 260206 kilometrededir, 80 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1999

Tipi

1.6RNE

30

Plakası

09 A 0822

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 305931 kilometrededir, 90 bg

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

1.6İE

31

Plakası

09 A 0857

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 87324 kilometrededir, 81 bg

Markası

TOFAŞ-FİAT

Modeli

1997

Tipi

131 ŞAHİN S

32

Plakası

09 A 0866

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,74151 kilometrededir, 62,50 bg

Markası

TOFAŞ-FİAT

Modeli

1993

Tipi

131 ŞAHİN

33

Plakası

09 A 0867

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 59124 kilometrededir, 58,8 bg

Markası

TOFAŞ-FİAT

Modeli

1994

Tipi

131 ŞAHİN

34

Plakası

09 A 0868

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 424083 kilometrededir, 51,4 bg

Markası

FORD

Modeli

1995

Tipi

TRANSİT

35

Plakası

09 A 0869

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 17966 kilometrededir, 59 bg

Markası

TOFAŞ-FİAT

Modeli

1996

Tipi

131 ŞAHİN S

36

Plakası

09 A 0902

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 5231 Kilometrede 52,9 hp

Markası

RENAULT

Modeli

1997

Tipi

R 1179TX2 5 VT

37

Plakası

09 A 0918

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 00163 Kilometrede, 100 HP

Markası

MURAT 131

Modeli

1998

Tipi

4 KAPILI SEDAN

38

Plakası

09 A 0950

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 22443 kilometrededir, 52,9 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1997

Tipi

R 1179 5 VT

39

Plakası

09 A 0955

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 300250 kilometrededir, 58,8 bg

Markası

RENAULT

Modeli

1999

Tipi

EUROPA 1.6 RNA

40

Plakası

09 A 0990

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 01833 kilometrededir, 81 bg

Markası

MURAT

Modeli

1998

Tipi

ŞAHİN S

41

Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki Demirbaş malzemeler (Tahmini 50 (elli) ton Demir, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere malzemesi, hurda ahşap ve 2 (iki) ton aliminyum ) ve kırpıntı malzemeler

217 Kalem

Ekonomik ömrünü doldurmuştur.

 

7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler:

                                                            a- İdarece Rengi belirlenecek Dacıa Duster Ambıance 4x2 1.5 DCİ 90 bg Euro 5, Al.jnt, Klima, rad, yol.hav.

                                                               b- İdarece Rengi belirlenecek Hyundai Accent Era start 1,4 ABS, ESP Euro 5

                                                               c- Masaüstü Bilgisayar (Intel Core i7-2600K 3.4 GHz LGA 1155 8MB GPU 850 MHz ,Gigabyte H67MA-D2H-B3 DDR3 1333 Mhz Intel 1155 Soket S+V+GL Anakart , Powercolor HD6570 2GB/3.8 DDR3 128Bit Ekran Kartı , Kingston 8 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, Gigabyte Setto II LC550WATX Kasa, 1 TB 64MB SATA3 6Gbit/s, Asus DRW-24B3ST SATA , 2011x 20" Wide LED LCD LV876AA), klavye mause set

8 - Tahmini Bedel                               :  209.200,00 (ikiyüzdokuzbinikiyüz)TL.

9 - Geçici Teminat Bedeli                    :  Tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklinin yatıracağı miktar.

10 - Teklifler veriliş usulü                   :  Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan sonra (İlk Teklif en az 1 (bir) adet Dacıa Duster, 6 (altı) adet Hyundai Era ve 1 (bir) adet masaüstü bilgisayar olacak)diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadelenin yapılacağı yer         :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 /AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada 14.08.2012 TRT yayınına göre Saat:14;30 da

12 - Mübadeleye Ait Belgeler             :  Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinde görülebilir.

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler     :  Teklif mektubunu, Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedel 209.200,00 (ikiyüzdokuzbinikiyüz)- TL nin%3 ünden az olmamak üzere geçici teminatı, tebligat adresini gösterir belgeyi, başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

14 - Şartname Bulunup bulunmadığı  :  Şartname düzenlenmiştir, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL. Vezne alındı makbuzu karşılığında 12’inci maddede belirtilen adresten temin edilebilir.

15 - Sözleşme Yapılıp yapılmayacağı :  Mübadele Komisyon kararının tebliğ edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde, Yüklenicinin taahhütünü yerine getirmesi halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.

6296/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

ENCÜMEN

SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

YEŞÎLBAYIR

2086

5

5882

TAM

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

2.610.000,00

156.600,00

17.08.2012

10:30

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2012 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2012 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu'nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale bedeli ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Belediye veznesine veya Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlan olunur.

Döşemealtı Antalya Tel: 421 30 55-421 30 53

6338/1-1