13 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28352

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Ufuk Üniversitesinden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1993/290 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5746/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 03.05.2012 gün ve 1047 sayılı yazıda; Metin ve Yıldız oğlu, 1965 doğumlu, Ankara İli, Sincan İlçesi; Atatürk Köyü; Cilt No:0001, Aile Kütük No:00257; Sıra No:0007’da kayıtlı Mustafa Özer KAYA'nın, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.04.2012 gün ve 2012/31 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5748/1-1

—————

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığından alınan 28.06.2012 gün ve 230/9110 sayılı yazıda; Fazlı ve Cemile Oğlu, 1964 doğumlu, İzmir İli, Bornova İlçesi; Kemalpaşa/Çamdibi Köyü; Cilt No:016/04, Aile Kütük No:619; Sıra No:61'de kayıtlı Şefik YILMAZ'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 28.11.2006 gün ve 6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5749/1-1

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalına 1 Profesör alınacak olup; başvuracakların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını Personel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5795/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/18423

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0312 266 30 35

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yunus Keskin Müh. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yıldızevler Mah. 89. Sok. 23/1 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

98952

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5788/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/3834

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Yeni Mahalle 7. Cadde No: 57

Tel-Faks

(0352) 338 21 44/(0352) 338 07 71

Posta Kodu

 

E-Mail

dss@kayseritarim.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alta Plastik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Şehit Adem Yavuz Sokak No: 6/18 Kızılay-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

590173336

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

167539

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5791/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gönen Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Gönen

Adresi

Malkoç Mah. Hükümet Konağı Gönen/Balıkesir

Tel-Faks

0266 762 29 55

Posta Kodu

10900

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Evkuran Star Alışveriş Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Kurtuluş Mah. Bandırma Cad. No:19 Gönen

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3810363862

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gönen Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2239

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Saruhanlı Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Saruhanlı

Adresi

Atatürk Mah. Ünal Sok. No:4 Saruhanlı/Manisa

Tel-Faks

0236 357 27 39

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Hüseyin Sarı

 

Adresi

Çullugörece Köyü

 

T.C. Kimlik No.

45982622154

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bolu/Merkez

Adresi

Bolu Defterdarlığı Bolu

Tel-Faks

0374 215 13 17-212 77 81

Posta Kodu

14100

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Bertaraf Maden Atık Yönetim ve Geri Dönüşüm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Mithat Paşa Mahallesi Gazi Paşa Cad. Özen Apt. Kat:4 No.2 Merkez/Zonguldak

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1660364787

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6042

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmit/Kocaeli

Adresi

Tepecik Mahallesi İstiklal Cad. No:13 Kat:5

Tel-Faks

0262 317 20 00-317 20 43

Posta Kodu

41000

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Erdal Erciyeş

 

Adresi

Hacıömerağa Mah. Ferhan Kalyon Sok. No:11/1 Karamürsel/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

49687085108

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Akyaka Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Kars/Akyaka

Adresi

Akyaka/Kars

Tel-Faks

0212 261 23 07-261 23 04

Posta Kodu

36780

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Mürteza Çiftçi

 

Adresi

Kürekdere Köyü Akyaka/Kars

 

T.C. Kimlik No.

53641172896

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bandırma Mal Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

Hükümet Konağı Bandırma

Tel-Faks

0266 715 62 66

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

İbrahim Denizli

 

Adresi

Bentbaşı Mah. 28 Sok. Elif Apt. No:8/6 Bandırma/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

22531379776

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Artvin/Merkez

Adresi

Çarşı Mah. İnönü Cad. No:26 Artvin

Tel-Faks

0466 212 16 42-212 37 24

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Tekin Dede

 

Adresi

Çamlık Mah. Tepeyolu Sok. No:14/9 Artvin

 

T.C. Kimlik No.

21880330230

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı D Blok Kat:4 Merkez/Trabzon

Tel-Faks

0462 230 20 73-230 20 78

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Salih Tütüncü

 

Adresi

3 Nolu Erdoğdu Mah. Taç Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No:1 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

69103092022

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

61/80499

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı D Blok Kat:4 Merkez/Trabzon

Tel-Faks

0462 230 20 73-230 20 78

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Tevfik Örseloğlu

 

Adresi

Bahçecik Mah. Mücahit Cad. Dış Kapı No:19/A İç Kapı No:A Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

21545662416

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

61/21860

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı D Blok Kat:4 Merkez/Trabzon

Tel-Faks

0462 230 20 73-230 20 78

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Onur Keskin

 

Adresi

Kalkınma Mah. 122 No.lu Sok. Dış Kapı No.11 İç Kapı No:2 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

40756476032

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13529/Trabzon

 

4 - Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5- Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5814/10/1-1