9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

ÇEŞİTLİ İLÂN


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26.maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yaşar Üniversitesi Bilimsel ve Sanatla İlgili Yayınlara, Yayın Etik İlkelerine, Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara ve Teşvik Ödülü Koşullarına İlişkin Yönerge, 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen asgari şartları haiz ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadrosu için, adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge örneği, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil düzeyi bilgisini içeren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan beş (5) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosu için, adayların başvuru dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, noter tasdikli Doktora mezuniyet belgesi, yabancı dil düzeyi bilgisini içeren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve eserlerini/yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları kapsayan dört (4) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Üniversitemiz tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

 * Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2012’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof.Dr.

1

Lisans ve Doktorasını Sinema Televizyon alanında tamamlamış, İletişim Bilimleri, Sinema Televizyon alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Prof.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimarlık alanında tamamlamış.

Mimarlık Tarihi, Mimarlık Kuramı alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Prof.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimarlık alanında tamamlamış. Mimarlık ve Yapı Teknolojisinde Bilişimsel Tasarım üzerine uzmanlaşmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilim Kültürü Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisansını İngilizce Öğretmenliği alanında yapmış. Doktora öğrenimini üniversitelerin program geliştirme, öğretim tasarımı alanında tamamlamış. Tercihen, uzaktan eğitim derslerinin öğretimi konusunda uygulama deneyimi olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür Çalışmaları alanlarından birinde tamamlamış olmak. Tercihen, 19.yüzyıl öncesi İngiliz Edebiyatı, İngilizce Tiyatro ve İngilizce Şiir alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Üniversitelerin Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış. Gelişim Psikoloji alanında uzmanlaşmış, tercihen Kültürlerarası Psikoloji alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat alanında tamamlamış. Politik Ekonomi, Para ve Makroekonomi, İktisadi Düşünceler Tarihi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat alanında tamamlamış. Turizm İşletmeciliği, Aile İşletmeleri alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış. Elektrik, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı konularında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

 

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.

1

Enerji Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

İç Mimarlık Lisans mezunu, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstriyel Tasarım alanında tamamlamış. İç Mekan Tasarımı ve Araç Tasarımı alanlarında proje deneyimi olmak.

İlan edilen tüm kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

5595/1-1