9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

YARGI İLÂNLARI


Silifke Sulh Ceza Hakimliğinden:

Antalya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Silifke Sulh Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO    :  2012/23 Değişik İş

KARAR NO    :  2012/23

Suça Sürüklenen Çocuk İbrahim Ethem ERCAN hakkında Tedbir Uygulanmasına ilişkin mahkememizde görülmekte olan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen 23/01/2012 tarih 2012/23 Değişik İş sayılı kararımız Suça Sürüklenen Çocuk Ahmet ve Selver oğlu 23/12/1988 doğumlu, İbrahim Ethem ERCAN hakkında 5395 sayılı çocuk koruma kanununun 5. maddesinin 3 fıkrasının uygulanmasına ve Suça Sürüklenen Çocuk İbrahim Ethem Ercan'ın velisine teslimine dair verilen karar Suça Sürüklenen Çocuğun tüm aramalara ve çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

5423/1-1

—————

DOSYA NO    :  2009/1157

KARAR NO    :  2012/97

Hakaret Tehdit suçundan sanık İsmet Toker hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen 24/01/2012 tarih 2009/1157 esas 2012/97 karar sayılı kararımız ile Süleyman ve Emetullah oğlu 15/07/1937 doğumlu İsmet Toker hakkında verilen hakaret suçundan düşme, tehdit suçundan ise 5 yıl Süre İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair verilen karar sanığın tüm aramalara ve çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

5424/1-1

—————

DOSYA NO    :  2011/331

KARAR NO    :  2012/378

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan sanıklar Elif KAPLAN ve Dursun KAPLAN hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen 30/02/2012 tarih 2011/331 esas 2012/378 karar sayılı kararımız Behçet ve Semiha kızı 01/01/1977 doğumlu, ELİF KAPLAN ve Vasfı ve Emine Rahime oğlu 02/05/1973 doğumlu DURSUN KAPLAN hakkında verilen Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açmaktan Yasaklanmalarına dair verilen karar sanıkların tüm aramalara ve çabalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

5425/1-1


Antalya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2008/482

Karar No : 2011/103

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Mosıb ve Kolsom oğlu 30/04/1962 d.lu Ahvaz d.lu ,SEYED EBRAHIM TAHERİ GHAHFAROKHI hakkında mahkememizin 25/03/2011 günlü 2008/482 esas 2011/103 karar sayılı ilamı ile TCK 204/1,TCK 62, CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASINA GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, sanığın bildirdiği yurt dışı adresine Yurt Dışı talimat evrakı gönderildiği ve adresinde tanınmadığından ve bildirdiği adres yanlış olduğundan tebligat evrakının mahkememize iade edildiği, başkacada dosyada adresinin bulunmadığı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın Resmi Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ve temyiz dilekçesi özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

4843/1-1


Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No  : 2009/957

Karar No : 2011/318

TCK 125/1 maddesine aykırılık suçundan sanık BRİAN LARSEN hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14/04/2011 tarih ve 2009/957 Esas, 2011/318 Karar sayılı kararı ile sanık Brian Larsen hakkında hakaret suçundan 1.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın CMK 231 ve devamı maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, tehdit suçundan ise verilen beraat kararının;

Soren ve İrene oğlu, 26/10/1968 Copenhange doğumlu BRİAN LARSEN'e, tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal cevap verildiğinden ve tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

4845/1-1


İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2008/192

Karar No : 2011/1444

Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 26/12/2011 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince SATIN ALAN, KABUL EDEN, BULUNDURAN KİŞİ İÇİN DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 191/2 ) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Zeliha oğlu, 01/01/1953 doğumlu, Gaziantep, Şehitkamil, Karasakal Mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

4884/1-1