3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinin 1993/26 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5455/1-1

—————

Kulu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/367 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5456/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır/Sur

Adresi

D.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 3. Kat Kampüs

Tel-Faks

0412 248 80 30-0412 248 82 46

Posta Kodu

21280

E-Mail

maliisler@dicle.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamit Üçan (Üçan Ticaret)

 

Adresi

Balıkçılarbaşı Aşefçiler Sok. No:5 Sur/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

43636020790

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

21/58548

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5498/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Ordu/Merkez

Adresi

Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:116

Tel-Faks

0452 225 01 04

Posta Kodu

52100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Murat Ekmekçi

 

Adresi

Bucak Mahallesi 453 Nolu Sokak No:3

 

T.C. Kimlik No.

4306 3212 898

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5477/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bayburt/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Caddesi No:33

Tel-Faks

0458 211 25 02

Posta Kodu

69000

E-Mail

bbelediye@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdülkadir Şener

 

Adresi

Zahit Mahallesi Çağlayan Caddesi No:8/9 Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

6842 2196 558

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5478/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/11255

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Denizli/Merkez

Adresi

Muratdede Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1

Tel-Faks

(0258) 263 9311 - 2412853

Posta Kodu

20100

E-Mail

satinalma@denizlidh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genmol Tıbbi Malzemeler Kimyasal Maddeler ve Laboratuvar Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Salih Mukbil Erdem

Adresi

Mansuroğlu Mah. 273/1 Sokak Narlıbahçe Sitesi No:6/B2 D.2 Bayraklı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

30523403910

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bornova V.D./ 394 037 3402

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 116348,

Oda Sicil No: 104292.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5467/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Numune Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Yazır Mah. Turgut Özal Cad. No:3/999

Tel-Faks

0332 2631010-2631051

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Haydar Haydaroğlu

 

Adresi

Akşemsettin Mah. Çevreyolu Cad. Bağdat Blok No:61/22 Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

61279044980

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4602014292

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 11220,

Oda Sicil No: 16826

Esnaf Sicil No: 42/98056,

Oda Sicil No: 4217

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5468/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/39827

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Kemer Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Antalya/Kemer

Adresi

Merkez Mah. Hastane Cad. No:9

Tel-Faks

0242 814 1550-814 5160

Posta Kodu

07980

E-Mail

satinalma@kemerdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arif Başal - Uğur Matbaacılık

 

Adresi

Kışla Mah. Anafartalar Cad. 35. Sokak No:12/4 Merkez/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

14347567546

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Üçkapılar V.D./ 143 002 1274

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Otelciler, Pansiyoncular, Camcılar, Reklamcılar ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 07/45624,

Oda Sicil No: 339

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5469/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/181307

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Balıkesir/Edremit

Adresi

Camivasat Mah. Ağılı Patlak Mevkii

Tel-Faks

0266 373 13 13-373 71 12

Posta Kodu

10300

E-Mail

balikesirhds7@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Petra Temizlik Ambalaj Malzemeleri Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sakarya Mah. Tan Sokak Kamburluoğlu Kardeşler İş Merkezi 6/17 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Uludağ V.D./ 729 050 8241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 71893,

Oda Sicil No: 81238

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5470/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/16280

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Karabük/Merkez

Adresi

Bayır Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:32

Tel-Faks

0370 4241161-4155734

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eken Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İstasyon Cad. No:1 Eskipazar/Karabük

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Eskipazar V.D./ 327 004 1551

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 001-Eskipazar

Oda Sicil No: 5093

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5471/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/38460

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Arnavutköy

Adresi

Merkez Mah. Fatih Cad. No:3

Tel-Faks

0212 5973939-5972042

Posta Kodu

34275

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rass İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Gıda ve Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İnönü Cad. No:22 K:1 D:2 B Blok Kadıoğlu Apt. Güngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Güngören V.D./ 734 048 2968

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 550818

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5472/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/30892

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Selçuklu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19

Tel-Faks

0332 224 36 00-332 265 30 49

Posta Kodu

42070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Star Sahne Sanatları Menejerlik Org. Tan. Rek. Grup Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Nato Cad. No:29 Kat:6 Seyrantepe-Kağıthane-İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maslak V.D./ 781 044 6505

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

704676

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5459/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/37253

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bağcılar Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Bağcılar

Adresi

Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1

Tel-Faks

0212 410 06 40-212 410 07 17

Posta Kodu

34212

E-Mail

park@bagcilar.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cebeci İnşaat Peyzaj Turizm Temizlik Restorasyon San. ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Oruç Reis Mah. Tekstilkent İş Merkezi A-14 Blok No:44 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Atışalanı V.D. 204 007 0074

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

405767

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5460/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/37446

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bağcılar Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Bağcılar

Adresi

Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1

Tel-Faks

0212 410 06 40-212 410 07 17

Posta Kodu

34212

E-Mail

park@bagcilar.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cebeci İnşaat Peyzaj Turizm Temizlik Restorasyon San. ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Oruç Reis Mah. Tekstilkent İş Merkezi A-14 Blok No:44 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Atışalanı V.D. 204 007 0074

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

405767

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5461/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bayburt/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Caddesi No:33

Tel-Faks

0458 211 25 02

Posta Kodu

69000

E-Mail

bbelediye@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Kolcu

 

Adresi

Gençosman Mahallesi Arkadaş Sokak No:3/1 Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

4590 4764 672

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5462/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/163644

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Ordu/Merkez

Adresi

Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:118

Tel-Faks

0452 225 01 04/366-223 14 66

Posta Kodu

52100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yalçın İnşaat Hafriyat Taahhüt Cemil Yalçın

 

Adresi

Atatürk Caddesi No:40 NVN Mühendislik Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

1597 7154 908

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5463/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/15761

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Toroslar Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Mersin/Toroslar

Adresi

Zeki Ayan Mah. Kuv. Mil. Cad. A. Kadir Kuru Sitesi No:251 Beld. Hizmt. Binası

Tel-Faks

0324 322 72 00-322 72 14

Posta Kodu

 

E-Mail

ihaleliisler@toroslar-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Denizler Akaryakıt Madencilik İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Zekiayan Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı 82078 Sokak Denizler İş Merkezi No:2 Toroslar/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

292 046 8856

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26512

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5464/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/108050

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Antalya/Aksu

Adresi

Çalkaya Mahallesi 111. Sokak No:7

Tel-Faks

0242 426 22 33-0242 426 26 36

Posta Kodu

7140

E-Mail

info@aksu.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Hurma- Çakırlar Yolu Bağaçayı Mevkii Konyaaltı/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

486 006 2192

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9221/10539

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5465/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25

Tel-Faks

0344 228 46 00

Posta Kodu

46100

E-Mail

www.kahramanmaras.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özcan Bekmez

 

Adresi

İsmetpaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi No:46/2 K.Maraş

 

T.C. Kimlik No.

24556929608

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5466/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Doçentlik belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT :  1) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

             2) Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

             3) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri için ilan edilecek kadrolara başvuran Öğretim Üyelerinin; başvuru esnasında 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin son fıkrasına göre aynı zamanda Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde en az 3 (Üç) yıl Döner Sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı (Üniversite dışında başka yerde mesleklerini serbestçe icra etmemeyi) taahhüt etmeleri zorunludur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Alaşımların dökülebilirliği ve gözenekliliği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

Talyum tabanlı süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hayvan fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim sosyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Nörooftalmoloji veya nörofizyoloji konusunda çalışmaları olmak.

5452/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 

SYO.

Hemşirelik

-

-

1

1

-

-

*Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.

5479/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen, Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör , Doçent, Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine (Yardımcı Doçentler hangi dilden yabancı dil sınavına gireceklerini belirteceklerdir.) özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Derece

Açıklama

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk yenidoğan yandal uzmanı olmak

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

2

İngilizce ders anlatabilecek seviyede yabancı dil bilgisi (ÜDS veya KPDS’den en az 80 puan almış olmak)’ne sahip olma, Pediatrik Radyoloji konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmalar yapmış olmak

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp Eğitimi ve Uzaktan Eğitim ile ilgili tecrübesi ve bilimsel çalışmaları olmak

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Profesör

1

 

Fen

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

3

Kategori teoride yayınları olmak ve İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamak

Fen

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetik

Yardımcı Doçent

5

Prostat kanseri konularında yayınları olmak ve İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamak

Edebiyat

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

 

Edebiyat

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Profesör

1

Osmanlı bilimi ve teknoloji tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

3

Alman felsefesi ve estetik alanında çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

 

Edebiyat

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

Ermeni meselesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

2

II. Meşrutiyet ve II. Abdülhamit dönemlerine dair çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

Avrupa Birliği sürecinde yabancı dil politikaları  ile Yabancı dilde tekonoji kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

3

İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamak

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

5

İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamak

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Karşılaştırmalı Siyaset

Yardımcı Doçent

4

Kafkasya, Orta Asya ve Rusya, kimlik ve çatışma konularında çalışmış olmak

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

5

Ulusötesi göç, AB entegrasyonu sürecinde ve kültür-din konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

- Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Doçent ve Profesör Başvuruları Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

- Başvuru adresi:

D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33 (4 hat)

Tıp Fakültesi başvuru adresi:

Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Tel: 0 216 570 94 94

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi başvuru adresi:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cevizli Mah. Toros Cad. Gürbüz Sok. B Blok Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 21 85

5493/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla istenilen belgeler üniversitemiz www.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

3

İskeletlerde paleodiyet konusunda çalışmış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Kilikya Bölgesi iskeletleri konusunda çalışmış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Klasik Arkeoloji ve Yerleşim Arkeolojisi dallarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Indol bileşiklerinin türevlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak ve en az 5 (beş) yıl akademik eğitim-öğretim tecrübesi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

3

Kaynak veya Döküm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

3

Dişli çarklarda aşınma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek

Yüksekokulu

İktisadi ve İdari Programlar

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Muhasebe finansman bilim dalında doktora yapmış olmak.

5490/1-1