30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     : 2005/1945

KARAR NO : 2007/467

Geceleyin otodan hırsızlığa teşebbüs suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 07/06/2007 tarihli kararı ile 5237 Sayılı Yasanın 142/1.e. 143/1,. 35. 53/1, 58/6,. 63, 54/1 maddeleri gereğince NETİCETEN 1 YIL HAPİS, CEZANIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE (58/6), BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Memet ve Raife oğlu, 01/01/1966 doğumlu, Kilis, Merkez, Öncüpınar mah/köy nüfusuna kayıtlı SALAHATTİN SÜMBÜL tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. V.d. Maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

5350/1/1-1

—————

ESAS NO     : 2004/209

KARAR NO : 2007/625

Sahte kimlik ve pasaport bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 20/07/2007 tarihli kararı ile 765 Sayılı Yasanın 350/1, 59, 647 Sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri gereğince ERTELİ 3300 TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Jahangir ve Mahlika oğlu, 27/02/1969 doğumlu, İRAN nüfusuna kayıtlı PURANG DANESH tüm aramalara rağmen bulunamamış, nerde olduğu da tespit edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. V.d. Maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

5350/2/1-1