21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2012 tarihli ve E.2012/435 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden; Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Ayazlı Mahallesi, 119 Ada, 17 Parsel üzerindeki 224684 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde 08.01.2012 tarih ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No: 11030, Oda Sicil No: 16519) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 12.06.2012 tarih ve 4567 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5150/1/1-1

—————

Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Embiya ALTINTAŞ (Denetçi No:597, Oda Sicil No:25337) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 09.03.2012 tarihli ve E.2012/159-K.2012/347 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 31 pafta, 820 ada, 30 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde 17.12.2005 tarih ve 26026 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Embiya ALTINTAŞ (Denetçi No:597, Oda Sicil No:25337) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 12.06.2012 tarih ve 4566 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5150/2/1-1

—————

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Şirket Ortağı İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Oda Sicil No:34318) tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin 18.05.2012 tarih ve E.2012/436 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” hükmedildiğinden; Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 119 Ada, 20 Parsel üzerindeki 106310 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde 08.01.2012 tarih ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Şirket ortağı İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ  (Oda Sicil No:34318) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 12.06.2012 tarih ve 4599 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5150/3/1-1

—————

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Şirket Ortağı Adnan YILDIZ (İnşaat Mühendisi Meslek Odası Sicil No: 34318) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2012 tarihli ve E.2012/437 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden; Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Ayazlı Mahallesi, 119 Ada, 17 Parsel üzerindeki 224684 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde 08.01.2012 tarih ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Şirket Ortağı Adnan YILDIZ (İnşaat Mühendisi Meslek Odası Sicil No:34318) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 12.06.2012 tarih ve 4565 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5150/4/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 12.06.2012 tarih ve 4594 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

BMLAB Deney ve Yapı Malz. Test Lab.Eksp.Den.Müh.İnş.Son.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Simav-Kütahya Şb.)’nin Fatih Mah. Barbaros Cad. No:48/1A Simav / KÜTAHYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız  Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.10.2011 tarih ve 408/5 sayılı kararı ile verilen 327 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 30.05.2012 tarih ve 425/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5149/1-1

—————

Ege Proje Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin (yeni ünvanı Epro Ege Proje Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin BAŞARAN (Denetçi No:5489, Oda Sicil No:4349) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 23.05.2012 tarih ve E.2012/795-K.2012/674 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, İzmir ili, Aliağa Belediyesi, Kazım Dirik Mahallesi, 19K4a pafta, 285 ada, 13 nolu parsel üzerindeki yapıda yapılan inceleme neticesinde 10.11.2006 tarih ve 26342 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ege Proje Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ nin (yeni adı Epro Ege Proje Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin BAŞARAN (Denetçi No:5489, Oda Sicil No:4349) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2012 tarih ve 4678 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5148/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/184951

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hipodrum Cad. No: 113 Yenimahalle/Ankara

Tel-Faks

0312 384 03 07 - 0312 384 02 36

Posta Kodu

06330

E-Mail

ozelkalem@mkehurda.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kale Nakliyat Teks. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Arslan Akay

Adresi

Rüzgarlı Agah Efendi Sokak No: 6/C Ulus Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

17476053676

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kızılbey V.D. 491 001 9304

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

91508

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5158/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/7309

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırıkkale/Merkez

Adresi

İstasyon Civarı

Tel-Faks

0 318 224 74 04 - 0 318 224 28 94

Posta Kodu

71300

E-Mail

mkemuhimmat@mkek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bilim Çelik Boru Kimya Maden Mak. Nak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Özcan Resul Taşçı

Adresi

Ahievran Cad. 32. Sok. Gelişim İş Merkezi No: 18/39 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

23224897850

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim V.D. 175 041 2976

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

246534

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5159/1-1


Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

8870177855 vergi nolu Mimarsinan Vergi Dairesi mükellefi Ulubaş Metal San. ve Tic. A.Ş. firması adına düzenlenen 19.04.2004 tarihli, 2004/D1-1482 sayılı ve 21.03.2005 tarihli, 2005/D1-1038 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgelerinin müeyyideli olarak kapatıldığı AKİB'in 30.05.2011 tarihli, 5544 ve 5528 sayılı yazıları ile bildirilmesi üzerine muafiyet kapsamından çıkartılan ve müeyyide uygulanan gümrük beyannameleri muhteviyatı eşya için tahakkuk ettirilen ve aşağıda tabloda belirtilen gümrük vergileri, KKDF, gecikme faizi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca düzenlenen para cezaları için firma ve şirketi temsile yetkili kişiler için düzenlenen Ödeme Emirleri Müdürlüğümüzde mevcut adres bilgileri ve nüfus kayıt sisteminden temin edilen adres bilgilerine gönderilen tebligat evraklarımız, muhatabın adresten ayrıldığı, taşınmış olduğu gibi gerekçelerle tebliğ edilemeden Müdürlüğümüze iade edilmiştir. Bu nedenle aşağıda tarih ve sayısı belirtilen Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-29 ve 31. maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanı ile ilan bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödemede bulunulmaması halinde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 55-60-64 ve 114. maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi hususu Şirket Temsilcisi T.C.Kimlik No:11585621818 Davut ALTUNBAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Kimlik no:31765944278 Ayhan ULUBAŞ ve yukarıda bilgileri bildirilen firma adına ilanen tebliğ olunur.

Beyanname No

Gümrük

Vergisi (TL)

KDV

(TL)

KKDF

(TL)

Vergi

Toplamı

Firma İçin

Düzenlenen Ödeme

Emri Tarih ve No

Davut Altunbaş Ait

Ödeme Emri Tarih ve

No

Ayhan Ulubaş Ait

Ödeme Emri Tarih ve

No

G. K. 238. Göre

2 Katı (TL)

Gecikme

Zammı (TL)

İrattan

Sonra Kalan Vergiler

Toplamı

Tahsili Gereken

Toplam Alacak

05060600IM001822

9.348,74

29.926,98

 

39.275,72

30.04.2012-1720

30.04.2012-1692

30.04.2012-1755

78.551,44

75.311,00

35.347,38

189.209,82

05060600IM001823

9.100,74

29.120,35

 

38.221,09

30.04.2012-1717

30.04.2012-1691

30.04.2012-1754

76.442,18

73.288,00

34.399,09

184.129,27

05060600IM001878

18.197,52

58.408,11

 

76.605,63

30.04.2012-1716

30.04.2012-1690

30.04.2012-1753

153.211,26

144.976,00

68.944,63

367.131,89

05060600IM002508

22.832,70

73.057,99

 

95.890,69

30.04.2012-1711

30.04.2012-1702

30.04.2012-1748

191.781,38

180.993,00

86.300,69

459.075,07

05060600IM002765

15.108,37

48.368,61

 

63.476,98

30.04.2012-1718

30.04.2012-1694

30.04.2012-1773

126.953,96

117.908,00

57.127,00

301.988,96

04060600IM005437

18.826,20

60.497,40

 

79.323,60

30.04.2012-1706

30.04.2012-1696

30.04.2012-1740

158.647,20

164.794,00

71.391,00

394.832,20

04060600IM005614

25.812,80

82.534,80

 

108.347,60

30.04.2012-1705

30.04.2012-1695

30.04.2012-1744

216.695,20

224.009,00

97.513,00

538.217,20

04060600IM002016

15.779,90

51.915,00

7.889,50

75.584,40

30.04.2012-1714

30.04.2012-1688

30.04.2012-1751

135.389,80

175.166,00

68.956,00

379.511,80

04060600IM005104

30.339,10

97.378,60

 

127.717,70

30.04.2012-1709

30.04.2012-1699

30.04.2012-1741

255.435,00

269.164,00

114.945,00

639.544,00

04060600IM005328

71.648,20

205.179,00

34.735,00

311.562,20

30.04.2012-1707

30.04.2012-1697

30.04.2012-1745

553.624,60

647.269,00

281.397,00

1.482.290,60

04060600IM005223

42.174,00

69.427,00

8.655,00

120.256,00

30.04.2012-1708

30.04.2012-1698

30.04.2012-1746

223.202,00

251.755,00

111.360,00

586.317,00

04060600IM005000

26.081,70

83.371,90

 

109.453,60

30.04.2012-1710

30.04.2012-1700

30.04.2012-1742

218.907,20

230.673,00

98.508,00

548.088,20

04060600IM002535

20.665,30

66.129,70

 

86.795,00

30.04.2012-1719

30.04.2012-1701

30.04.2012-1747

173.590,10

197.675,00

0,00

371.265,10

04060600IM002504

15.124,40

48.275,60

 

63.400,00

30.04.2012-1712

30.04.2012-1703

30.04.2012-1749

126.800,00

145.407,00

57.050,00

329.257,00

04060600IM002110

16.230,60

53.289,30

8.115,00

77.634,90

30.04.2012-1713

30.04.2012-1704

30.04.2012-1750

139.039,80

180.643,00

70.828,00

390.510,80

04060600IM001960

12.025,30

38.510,60

 

50.535,90

30.04.2012-1715

30.04.2012-1689

30.04.2012-1752

101.071,80

118.632,00

45.481,00

265.184,80

04060600IM001720

13.605,00

43.534,00

 

57.139,00

30.04.2012-1721

30.04.2012-1693

30.04.2012-1756

114.278,00

134.480,00

51.425,00

300.183,00

 

382.900,57

1.138.924,94

59.394,50

1.581.220,01

 

 

 

3.043.620,92

3.332.143,00

1.350.972,79

7.726.736,71

5094/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

TİCARET HUKUKU

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

SAYISAL YÖNTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMİNİKASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH.VEYA KONTROL MÜH. BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH.VEYA KONTROL MÜH. BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK MÜH.VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH.VEYA KONTROL MÜH. BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

5144/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İPRAGAZ A.Ş.

TS 12873

35-14.02/2103

11.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

CMS JANT VE MAKİNA SAN.A.Ş.

TS 1446

14.31.35-03/2647

28.09.2012

FİRMA İSTEĞİ

MIELE ELK.AL.DIŞ.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ.

TS 10079

14.31.35-03/2938

02.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

OSMAN KAPTAN-KAPTAN OTOGAZ

TS 12664-1

14.31.35/3491

16.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

ATİLA ADALR-ADALAR ELEKTRONİK

TS 10956-

TS 12498-

TS 12713

14.31.35-3/1205

18.01.2012

TALİMATA AYKIRILIK

BEYLER KARABULUT DİŞ LAB. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 12821

14.31.35-03/4368

18.01.2012

TALİMATA AYKIRILIK

BİLEŞİM MAKİNA ELEKTRONİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13166-

TS 13149

14.31.35-3/4129

18.01.2012

TALİMATA AYKIRILIK

ALİ AYAZ-AYAZ TEKNİK

TS 10079

14.31.35-5292

18.01.2012

TALİMATA AYKIRILIK

TUZCUOĞLU PETROL ÜRÜN. VE YAĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

14.31.35-3/4293

16.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

RENKOTO OTOMOTİV PAZARLAMA SERVİS SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047

14.31.35/5075

20.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

İRDE MOT. AR.SER.TİC.A.Ş.

TS 12047

35/2957

24.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

HATİPOĞLU PAZ. PET.ÜRÜN.İTH.İHR.NAK.GIDA TUR.OTEL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

14.3.35-3/4118

24.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

SAVUNMA YANGIN SÖN.SİS.MOB.TUR.OTO.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ

TS 11827

14.31.35/3630

24.01.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12047

35/2448

31.01.2012

TALİMATA AYKIRILIK

ALHAS ISITMA SOĞUTMA DOĞALGAZ İNŞAAT TEKNİK MALZEME TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12690

14.31.35/5417

31.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

HASAN OMAÇ

TS 10079- TS 12850-TS 12713- TS 12498-

TS 10956- 12 749-

TS 13004- TS 12853-

TS 12134- TS 12963-

TS 12643- TS 12125

14.31.35/0125

31.01.2012

FİRMA İSTEĞİ

HERPA ULUSLARARASI TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12853- TS 12498

35/2454

22.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİR YAPRAK TÜTÜN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -

TS  1446

14.31.35-03/2396

02.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

HACI MEHMETOĞULLARI AKAR. OTOM. TUR. NAK.VE TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

TS 11939

14.31.35/3475

27.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

ALSANCAK OTO İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

35/0942

10.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

NİYAZİ HEPYILMAZ PETROL, GIDA, TURİZM, İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

14.31.35/4239

02.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

EFES TIBBI CİH. MED. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12426

14.31.35/3270

21.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

MEDİKO ŞİMİ TIBBI MALZ. TİC. LTD.ŞTİ

TS12426

14.31.35/4321

21.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

SEES TIBBI CİHAZLAR SAN. VE TİC LTD.ŞTİ

TS12426

14.31.35/4449

21.03.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGE MAR DIŞ TİC LTD ŞTİ-İZMİR ŞB

TS12426

14.31.35/4800

14.03.2012

ADRESDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

EFE TIBBI MALZ TEKS. TEM. HİZ. TUR. SAN VE TİC LTD.ŞTİ

TS12426

14.31.35/4343

21.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

MEDMAR MEDİKAL MALZ SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS12426

14.31.35/3649

31.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

SEM ANALİZ CİH. PAZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS12426

14.31.35

31.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

İNTERFARMA TIBBI MALZ SAN VE TİC A.Ş-İZMİR ŞB

TS12426

TS13011

14.31.35/3896

21.03.2012

BELGE YENİLEME YAPILMAMIŞTIR

ORAZ OTOMOTİV SAN VE TİC A.Ş

TS12047

14.31.35/4986

23.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

OBİM BÜRO MALZ KİMY.MADD.TURZ.GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12498 TS10956 TS12643 TS12749

14.31.35/4937

23.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

ALİ POLAT

TS1079 TS 10956

14.31.35/4907

23.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

CELAL YEMİŞÇİLER-CELAL OTO SERVİS

TS12047

14.31.35/4166

22.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

STAR ÖZEL SERVİS HİZM-GÜRKAN KARABEY

TS12047

14.31.35/4792

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

GÜNSER OTOMOTİV VE SERVİS HİZ.SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS12047

14.31.35/4580

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

KURTKAYA OTOBÜS SERCİS HİZ.YED.PARÇ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12047

14.31.35/4579

22.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

FORMNET BİLG.DAN.KOM.HİZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞB

TS10956

TS12498

14.31.35/5058

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

İSHAR BURO MAK.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12909

TS12125

14.31.35/4763

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ASES MÜHENDİSLİK ELEKTR DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞB

TS12849 TS 12540

14.31.35/4957

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ÖZKAN ZAFER-ZAFER TEKNİK ELEKTRONİK VE SOĞ

TS10079  TS12355

14.31.35/4748

30.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

KONTROL ELEKTRONİK ALARM SİST.SAN VE TİCLTD.ŞTİ.

TS12540

TS 12845 TS 12849

14.31.35/3689

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

RONİNBROS İÇ VE DIŞ TİÇ LTD.ŞTİ

TS12843 TS10079

14.31.35/5103

30.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

AR BOBİNAJ VE ELEKTRİK MALZ SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12842

14.31.35/4757

23.03.2012

FİRMA İSTEĞİ

EVREN TIP TIBBI CİH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426

14.31.35/4899

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

İ.H.E. TIBBİ CİHAZLAR TUR.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426

14.31.35/4501

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

EGE TOKRA MEDİKAL ÜRÜNL.LTD.ŞTİ.

TS 12426

14.31.35/3930

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ÜNTAŞ ÖZEL EĞİTİM HİZ DAN.VE PET.ÜRN.SAN VE TİC A.Ş.

TS 12426

14.31.35/3952

22.03.2012

FİRMA İSTEĞ

AKSAMED TIBBİ MED SU ARITMA CİH.KİM.MAD.ÖZEL SAĞ.MERK.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12843

14.31.35/4510

22.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

A.T.M.MİMARLIK OTO YEDEK PARÇ.SAN VE TİC A.Ş

TS 12047

14.31.35/3814

23.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

MEVLÜT AŞIK EGE SERVİS KLİMA VE BEYAZ EŞYA SATIŞ SERVİSİ

TS 10079

14.31.35/3710

28.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ÖMER ERİŞGEN –ÖNCÜ TEKNİK

TS 10079

TS 12850

14.31.35/*4729

28.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

AS ELEKTROD TORF TARIMSAL GÜBRE NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12709

14.31.35/4716

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ÖZAY KLİMA ISITMA SOĞUTMA SİS-KENAN ÖZAY

TS 12850

14.31.35/3437

30.03.2012

FİRMA İSTEĞ

ALMER ISITMA VE SOĞUTMA SAN VE TİC –ÇAÇAN YILDIZ

TS 12850

TS 12865

14.31.35/3849

30.03.2012

FİRMA İSTEĞ

MİRAÇ ISITMA SOĞUTMA-SERKAN IŞIK

TS 12843

14.31.35/4693

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

FER SOĞUTMA

TS 12850

TS 12355

14.31.35/4531

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ALFEN ISITMA SOĞ TES.TEM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12850

TS 12865

35.14.02/3489

30.03.2012

ADRESİNDE FAALİYET GÖSTERMİYOR

ÖNDER ALTAN

TS 8986

35-14.02/4304

18.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MEHMET ERDOĞAN AKBAŞ

TS 12487

14.31.35/4376

18.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

KÖSEOĞLU POLYESTER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS1446

14.31.35-3/4628

18.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

TEOREM BİLGİSAYAR TÜK.MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12498

14.1.35-3/4396

30.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

DEELTA KLİMA TEKN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12850

35-HYB-5420

27.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

NATUREL MAK.SOĞ.SİST.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12850-TS 12865

14.34.35/5386

25.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş.

TS 12850

14.31.35/4896

20.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

BORKAL ISITMA SOĞUTMA TESİSAT İNŞAAT GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12850-TS 12843

14.31.35-03/4398

20.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

GRUP-SER BÜRO MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12125-TS 12498-TS 12749

14.31.35-03/3813

17.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİSTEM BÜRO MAK.İÇ-DIŞ TİC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12125-TS 12845-TS 12498-TS 12749

14.31.35-03/0371

17.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

SİMGE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZ BAYİİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

35-14.02/4094

18.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

DELPHI AUTOMOTİVE SYS

TS1446

14.31.35/3091

09.04.2012

FİRMA İSTEYİ

HASKAR SOĞUTMA-BERATİ OSMAN SAATÇİ

TS10079 TS 1285

14.31.35/0468

09.04.2012

FİRMA İSTEYİ

ERGUN PEHLİVAN-UZMAN BÜRO MAK

TS 12125 TS 12749

14.31.35-3/2416

09.04.2012

FİRMA İSTEYİ

METAL END AMB A.Ş

12690

14.31.35-3/3531

09.04.2012

FİRMA İSTEYİ

ATILIM OTO BAKIM TAM BAKIM SER-ERDOHAN YERLİKAYA

TS1664-1

35/5439

03.04.2012

FİRMA İSTAĞİ

BERESİT MAK VE SAN VE ÜRÜN TEM VE TİC A.Ş

TS 12709

14.31.35-3/4640

04.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

PERİYOD END ENER İLT.SİST VE PAR.ÜRÜN PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS12498

14.31.35-3/4246

04.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGÜMSAN MOTOR YENİLEME OTOM.SAN.İMALAT VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11954

14.31.35/4387

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

METO BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498-TS 10956-TS 12749

14.31.35-3/4730

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

DEMAR ELKN.YATÇILIK GEMİ ACENTALIĞI TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13100-TS 13107-KRT:119-KRT-124-KRT:110

14.31.35-3/4952

21,05,2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

METİN TEM.MALZ.ÇİÇEKÇİLİK VE EMLAK KOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

TS 11816

14.31.35-3/4647

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MULUCAN MOB.DAY.TÜK.MAL.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35-3/4526

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

TURUNCU MUTFAK MAOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35/4349

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

DİZAYN MOB.İML.DEK.İNŞ.VE TUR.ADİ ORT.-ORHAN SANSAR ORTAĞI

TS 12487

14.31.35/4377

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÇOLAKLAR MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35/4506

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÖZYÖRÜK MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4414

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

A.G.S.MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35/4522

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ELİÇELİK TAR.ALETLERİ İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12658

14.31.35-03/4958

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BAŞARAN MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4438

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

CENGİZ ORHAN

TS 12487

35-14.02/4393

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÇEŞME MARİN –OSMAN DİKMEN

TS 12961

14.31.35-3/4670

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

UFUKSOY MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4426

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

DATAPARK BİLGİSAYAR HİZM.-HÜSEYİN KIZGIN

TS 12498

14.31.35-03/4667

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

KAYHAN PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.YENİŞAKRAN ŞUBESİ

TS 11939

14.31.35/5595

09.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

CANDAŞ MED.TIBBİ CİH.İNŞ.TUR.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-YENİŞAKRAN ŞUBESİ

TS 13005

14.31.35/4766

09.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

İSA ÇETİN-AYSA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET

TS 11939

14.31.35-03/4098

21.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SİMGE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZ.BAYİİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12664-1

35-14.02/4094

04.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

TOMET GIDA TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 6914

35-14.02/4291

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

İKİZLER KOLTUK

TS 12487

35-14.02/4137

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ENDER METAL ARAÇ ÜSTÜ EKİP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12681

14.31.35-3/4510

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÜÇESLER ALİMİNYUM İNŞ.TAAH.MAK.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13177

35-14.02/4121

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SÜLEYMAN GÜLERYÜZ-ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT

TS 13164-TS 12540-TS 12849

35-14.02/4084

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BEM-MER OTOM.YED.PARÇ.MAK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8986

35-14.02/4124

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

YAYLI MOBİLYA

TS 12487

35-14.02/4269

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SERTER AKARYAKIT VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

14.031.35-3/4623

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BEŞER BALATACILIK SAN.VE TİC.A.Ş.

TS 1446

14.31.35-03/4408

02.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÖZMEN TIBBİ LAB.TEŞHİSLERİA.Ş.

TS 12426

14.31.35-03/4400

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

ÇARŞI İNŞ.SIHHI TES.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12498

14.31.35-03/4378

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

DEVKO OTOM.YEDEK PARÇ.VE SERV.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8986

14.31.35-4389

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

MUSTAFA BİRİCİK

TS 12047

14.31.35/4521

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

LİDER MANDIRACILIK GIDA TAR.ÜRN.TURZ.İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 1446

35-14.02/4285

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ERGOLİNE MOBİLYA SANAYİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487

14.31.35/4432

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

GÜÇSAN MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12558

35-14.02/4080

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

TUĞRA MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4093

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

EKİNOKS TEKNİK DESTEK BİLGİSAYAR TİCARET LTD.ŞTİ

TS 12498-TS12643

35-14.02/4345

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ARTKIY MADENİ EŞYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4089

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ANKARA TASARIM MOBİLYA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 12487

35-14.02/4088

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SANBİO MED.ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426-

TS 12870

14.31.35-3/4071

22.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

HVAC ISITMA SOĞUTMA KLİMA MAKİNA PROJE İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS  12850

14.31.35-3/4999

24.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEM ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

14.31.35-3/4677

22.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

YÜREKLİ TEMİZLİK HİZMETLERİ REKLAM OTO KİRALAMA TAŞIMACILIK TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

14.31.35/4421

22.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

SERİ-EL OTOMOTİV YEDEK PARÇA KAPORTA BOYA TAMİR BAKIM SERVİS HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8986

14.31.35-3/4755

22.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

GENÇ OCAK MOB.SAN.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4132

08.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

GÖZCÜ TİCARET-KEMAL GÖZCÜ

TS 13072

14.31.35-3/4942

07.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

PRATİK ÇEVRE BAHÇE DÜZ.İNŞ.TEM.İTH.ÇİHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

14.31.35-03/4407

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

HASAN KAPLAN-KAPLANLAR MOBİLYA

TS 12487

14.31.35-3/4553

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BATİ ÖZEL DERSHANELERİ

TS 11847

14.31.35-03/3467

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

İPM İNŞ.TAAH.TEM.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12706-TS 12866-TS 12867-TS 12868

14.31.35-3/4520

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

HAKAN SOMYA-HASAN SÜTGİBİ

TS 12487

35-14.02/4115

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

İSMİRAL TUR.GIDA İNŞ.TAŞ.VE TEM.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

TS 12524

14.31.35-3/4120

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BOZDOĞAN TEKSTİL VE DERİ SAN.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12659

14.31.35-3/4086

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SEVECEN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939

35-14.02/4095

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

YURTKOM BASINÇLI HAVA SİS.VE VİDALI KOMP. SERV.-SELÇUK YURT

TS 12870

14.31.35-3/5001

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

AR MOBİLYA

TS 12487

35-14.02/4254

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÖZ ÖDEMİŞ MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4508

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ŞAHAN ELEKTRİKLİ EV ALET. İMALAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 10079

35-14.02/4096

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ.

YAPRAK KOLTUK

TS 12487

14.31.35/4427

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

YUNUS MOBİLYA-VEDAT SAKANUZ

TS 12487

14.31.35/4436

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

DİLEK OTOMOTİV OTO KİRALAMA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12047

14.31.35/3290

23.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

EN-KO ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

TS 13422

14.31.35/5461

21.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

ŞEREF MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET - SAVAŞ KARABALCI

TS 12487

35-14.02/4286

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BİRGÖK TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA PAZARLAMA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12524

35-14.02/4397

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

KENAN KAYA KAYA MED.MÖBLE DAY.TÜK.MALL. İTH.İHR.

TS 12487

14.31.35-03

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

SİTE EKMEKÇİLİK UNLU MAMÜLLER GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 1446

35/5663

02.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

VETAS BİL.VE YAZILIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13149

14.31.35-03/4235

03.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

S.P.S.ELK.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 1446

14.31.35-3/4747

03.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

BEMDU TEKSTİL MAKİNA ELEKTRONİK İNŞAAT VE MALZ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13072

14.31.35-03/4507

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

EGEOFİS BÜRO MAKİNALARI BİLİŞİM TEK.KIRT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12125

14.31.35-3/4617

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÖZ GÖK-TUĞ TEMİZLİK TAŞIMACILIK GIDA REKLAM İNŞAAT TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

14.31.35-3/4231

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

AYKUT AKARYAKIT İTH. İHR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

35-14.02/4151

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

HANASLAN İNŞAAT TEMİZLİK YEMEK İLAÇLAMA TEKSTİL TURİZM MEDİKAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12524

35-14.02/4182

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

S.S.ÇİĞLİ TURİZMCİLER VE SERVİSÇİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.

TS 12257

14.31.35/4587

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

FEYZA YEMEK HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985

35-14.02/4142

16.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİLGETEM BİLGİSAYAR NAKLİYE TEMİZLİK HİZMELTERİ VE GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12524

14.31.35-3/4194

16.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

DELTA OTOGAZ-ERCAN ŞANAL

TS 12664-1

14.31.35-3/4722

16.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

OTAŞ SAVRAN OTOM.SERV.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047

14.31.35-03/3772

16.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

BUCALILAR KOLTUK MÖBLE DEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4183

16.05.2012

FİRMA İSTEĞİ

ÖZ-KAL ELK.İNŞ.TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13230

14.31.35-3/4769

16.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZ-KAL ELK.İNŞ.TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13230

14.31.35-3/4770

16.05.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

HÜSEYİN İNALÖZ - İNALÖZ MAKİNA

TS 12887

14.31.35-3/4609

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

İZDAŞ İZMİR DÖŞEME SAN. VE TİC. HAMZA UÇARLI

TS 12487

14.31.35-3/4622

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ULAŞIN PETROL ÜR.DAĞ.VE PAZ.NAK.OTOGAZ SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

14.31.35-03/4036

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ.

SİBEL ACAR - ÖZBİL OTO GAZ

TS 12664-1

14.31.35/4359

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ALİ TEZEL -TEZEL MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4456

03.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

GÜNEŞSU MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 10386

14.31.35-03/4642

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

NAK-SAN KOZ.ÜRÜN.GÜZELLİK VE BAKIM SALONU ÖZEL EĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13193

14.31.35-03/4604

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ATM MOBİLYA

TS 12487

14.31.35-03/4117

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MURAT MOBİLYA-HÜSEYİN NARLI

TS 12487

35-14.02/4111

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BUMEY GIDA TARIM NAK.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 1446

35-14.02/4097

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ONSAN MOBİLYA DEKORASYON İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02./4127

09.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SEYR-Ü SEFA

TS 1446

14.31.35-3/4634

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ÖZGE TEM.İNŞ.TAAH.VE GIDA TAB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

14.31.35-03/3514

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MEHMET KAPLAN-KAPLAN DÖNER

TS 12487

14.31.35/4416

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

SEMİH BOYA PAZ.MİM.DEK.İNŞ.TAAH.SAN.ÇVE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35-03/4656

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

KEMALPAŞA TUR.REST.İNŞ.PET.ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12257

14.31.35/4350

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

AL-TEK DEK.TAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35/4365

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ERARD DEKORASYON

TS 12487

35-14.02/4258

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MÖBLEPARK MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4181

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

GÜRCAN YAPICI-KRAL MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4283

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

RENDECİ OTOMOTİV TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

TS 12047

14.31.35-03/0819

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

AYDIN ORTAPEDİ SAĞLIK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13181

35-14.02/4172

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

HOME LIGHT KOLTUK-NURTEN SERT

TS 12487

35-14.02./4218

04.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

AYŞE İYİGÜL-İZMİR NETAŞSER TELEKOMİNİKASYON HİZM.TİC.

TS 12871

14.31.35/4420

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

EGE PETROL KİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOM.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

35-14.02/4157

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

BÜROF BÜRO VE KOLTUK İNŞ.GIDA TEKS ORMAN ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.31.35-03/4480

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

NEVZAT YILMAZ

TS 8986

35-14.02/4303

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

GÖZDE İSKELEN-MUAMMER YAMAN

TS 12487

35-14.02/4273

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

MUSTAFA GEZEK-SOMKAR

TS 12487

35-14.02/4272

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

HASDEAĞ MOBİLYA

TS 12487

14.31.35/4452

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

RÜYAM MOB.DEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487

14.32.35/4437

18.05.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI OLUMSUZ

ARTI BİLEME

TS12710

14.31.35/4434

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

POÇAN İNŞ.TAAH.MÜH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1212866 TS 12868 TS 12706 TS 13111

14.31.35-3/3195

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BULUT KOLTUK

TS 12487

14.31.35/4482

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

SERHAT ÖZLÜSOYLU

TS 12487

14.31.35-3/4487

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ŞENONATLAR COÇUK

TS 12512

35-14.02/4216

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

İZSER YAPI

TS 13177

14.31.35-3/4586

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ERTÜRK ÖRÜÇÜ

TS 9435

14.31.35/4386

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

SULTAN ÇİFTLİĞİ

TS 7036

14.31.35-3/4641

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

AS AHŞAP

TS 12487

14.31.35-03/4403

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

KÜLAHÇIOĞLU YEMEK GIDA SAN LTD.ŞTİ

TS 1446

35-14.02/4214

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

KONYA MER OTOM TAŞ İNŞ LTD.ŞTİ

TS 8986

14.31.35-3/4998

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BİÇER SANDELYE VE MOBİLYA SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/4210

11.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BULUT GÜVENLİK VE DAN LTD.ŞTİ.

TS 12498

35-14.02/4245

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ÖZMARKİZ KOLTUK DÖŞEME

TS 12487

35-14.02/4207

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

MAHMUT İÇÖZ

TS 12047

35-14.02/4270

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BULVAR MOBİLYA

TS 12487

35-1402/4301

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

USTUR TURZİM VE TAŞIMACILIK SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12257

14.31.35-03/4177

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

YAPICIOĞLU MANGAL-FİKRET YAPICIOĞLU

KRT-244

35-14.02/4292

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

LEVENT ÖYRETMENLER-ÖZ ÖĞT MOBİLYA

TS 12487

35-14.02/4168

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

SÜREYYA DİKMEN

TS 12961

14.31.35-3/4633

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ESTUR ELKTRONİK SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12498

14.31.35-03/3451

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

TEKİN MOBİLYA ZÜC DAY TÜK MLL.

TS 12487

35-14.02./4159

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BAYRAM SAVACI-ÖZEN KOLTUK

TS12487

14.31.35/4455

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ÜZÜMCÜ AKARYAKIT

TS 11939

35-14.02/4173

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ÖZBİL MOBİLYA-ÜMİT KARAKULAK

TS12487

35-14.02/4224

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

GALERİ TANER MOBİLYA LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-14.02/3382

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

DASERİN END ELK

KRT

31.14.35-03/4401

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

CRC MÜHENDİSLİK GÜV

TS 12540

14.31.35-03/4600

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

GÜNDEM BÜROMAK BİLG

TS12498

35-14.02/4223

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

E.S.D. MOBİLYA

TS 12487

35-14.02/4300

04.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

M.Ö ÇELİK HASTANE VE MEDİKAL MALZ.

TS13005

35-14.02/4174

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

GÖLÇELİK METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS12558

35-14.02/4100

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

DATA MÜH-SEDAT AYBAY

TS12540

14.31.35-03/4430

03.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

BAK-EM ÇEVRE BAHÇE

TS12524

14.31.35-03/4406

03.05.2012

YILLIK VİZE  YAPTIR

SİTE EKMEKÇİLİK UNLU MAM GIDA İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 1446

35/5663

02.05.2012

FİRMA İSTEYİ

ARI OTOMOTİV YED.PAR.PET.VE TARM.ÜRÜN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12047

TS 12533

14.31.35/4453

18.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

ECEM KALORİ GIDA TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS1446

35-14.02/4156

18.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

SİMAY MOBİLYA

TS12487

14.31.35-3/4187

18.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

PAŞAOĞLU MOBİLYA

TS 14487

14.31.35/4440

18.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

CANER KURUYEMİŞ GIDA VE TAR ÜRÜN LTD.ŞTİ.

TS 1446

14.31.35/1641

17.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

CEMETİN OTOMOTİV GIDA.NAK.EMN.İNŞ.TUR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12664-1

14.31.35/4559

17.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

TAŞER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA TEK.HAY.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12257

14.31.35/4431

18.05.2012

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDA

CELALETTİN ÇETİN

TS 12487

14.31.35-3/4671

29.05.2012