20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir-Menderes Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir-Menderes Belediye Başkanlığından:


2 ADET FARKLI ÖZELLİKLERDE 6 KV, SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EVSEL ATIK MALZEMELERİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


BOYAHANE MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

(DÜZELTME İLANI)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: (MESKİ)


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


2 (İKİ) TAKIM, 420 KV 3150 A 3 FAZLI KOMPLE YENİ KESİCİ VE 3 (ÜÇ) TAKIM 170 KV 2500 A (KESİCİ KESME ÜNİTESİ, KUMANDA MEKANİZMASI, PANOSU VE HER TÜRLÜ ADAPTASYON MALZEMELERİYLE BİRLİKTE) TEMİNİ, YERİNE MONTAJI, SİSTEME ADAPTASYONU VE TESTLERİNİN

YAPILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1.2. VE 3. ÜNİTELERDE GENERATÖR SOĞUTMA SİSTEMİNE AİT 3 TAKIM HİDROJEN (H2) VE KARBONDİOKSİT (CO2) SAFLIK ÖLÇME ANALİZÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DE 18100 VE DE 24000 TİPİ DİESEL ANAHAT LOKOMOTİFLERİ PA4 V 185 TİPİ DİESEL MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ DONATILMIŞ OLARAK TAMİR VE

TESELLÜM (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


8 KALEMDE 33 ADET REDÜKTÖR EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BASINÇLI HAVA TÜPÜ TEMİNİ VE YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Muhtelif madeni yağ temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/76811

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25  48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi      :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

S.N

Malzeme Cinsi

Miktar

Birim

1

Ceplattyn KG 10 HFM veya muadili

1800

Kg.

2

Klüber PS 150 Sentetik bazlı veya muadili

  540

Kg.

3

Shell Tivela GL00 veya muadili

  180

Kg.

4

Renolin CLP 680 veya muadili

  360

Kg.

5

Aral Degol BMB 1200 veya muadili

  540

Kg.

6

Mobil Velocite No.10 veya muadili

  360

Kg.

 

b) Teslim Yeri                        :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saati                    :  09.07.2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 09.07.2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5107/1-1


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir-Menderes Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU                                   :  Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, Kuva-i Milliye Cd. N: 19 Menderes-İZMİR adresindeki zeminde 1 nolu: 281 m2 ve 2 nolu 268 m2 dükkanların müştereken ve bodrumda belediyece belirlenecek yaklaşık 100 m2 kullanım alanının 10 yıl süre ile kiralama ihalesi

KEŞİF BEDELİ                                              :  2.040.000,00,-TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI                      :       61.200,00,-TL

SON MÜRACAAT GÜN VE SAATİ-YERİ   : 04.07.2012-14.55 Yazı İşleri Müdürlüğü

İHALE TARİHİ VE SAATİ-YERİ                :  04.07.2012-15.00 Encümen Salonu

1 - Belediyemiz yukarıda adı geçen satış işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünde 500,00,-TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için gerekli şartlar şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

İlan olunur.

5121/1-1

—————

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir-Menderes Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU                                   :  Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Pirce Mevkii, 17M3A3D4C4B pafta, 551 ada,   1 parselde kayıtlı 20.957,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

KEŞİF BEDELİ                                              :  2.934.034,00,-TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI                      :       88.021,00,-TL

SON MÜRACAAT GÜN VE SAATİ-YERİ   : 04.07.2012-13.55 Yazı İşleri Müdürlüğü

İHALE TARİHİ VE SAATİ-YERİ                :  04.07.2012-14:00 Encümen Salonu

1 - Belediyemiz yukarıda adı geçen satış işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünde 1,000,-TL karşılığında görülebilir.

3 - İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için gerekli şartlar şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

İlan olunur.

5122/1-1


2 ADET FARKLI ÖZELLİKLERDE 6 KV, SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 2 adet farklı özelliklerde 6 Kv, sincap kafesli asenkron motor, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/75382

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0 252 572 5191    FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 adet 6 Kv farklı özelliklerde sincap kafesli asenkron motoru

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12 (Oniki) Ay’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  09/07/2012-14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 09/07/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4983/1-1


EVSEL ATIK MALZEMELERİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2012/75990

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

                                                  Fabrikamız İmalat Birimi İhtiyacı 72 Adet Evsel Atık Difüzörü, 2 Adet Evsel Atık Temiz Su Pompası, 1 Adet Evsel Atık Filtrepres ve Pompası (Komple), 1 Adet Evsel Atık Blower Hava Üfleyici (Kabinli), 1 Adet Evsel Atık Dozajlama Pompası alımı.

b) Teslim Yeri                        :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  09.07.2012 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 09.07.2012 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4996/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen vakıf taşınmazları, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                          :  Gaziantep

İLÇESİ                                                   :  Şehitkamil

MAHALLESİ                                        :  Güvenevler Mahallesi

CİNSİ                                                    :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  6.304,59 (Toplam)

ADA ve PARSEL                                 :  3549 ada, 7 parsel ile 3360 ada, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazmallar.

MUHAMMEN BEDELİ                       :  8.030.995,20 TL (Sekizmilyonotuzbindokuzyüz- doksanbeşlirayirmikuruş) dur.

                                                                  (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI             :  240.929,86 TL (İkiyüzkırkbindokuzyüzyirmi-dokuzliraseksenaltıkuruş) dur.

İHALE GÜNÜ                                      :  03/07/2012

İHALE SAATİ                                      :  10.00

VAKIFLAR MECLİSİ KARARININ

TARİHİ VE NUMARASI                    :  23.08.2011 - 619/515

MAHKEME KARAR

TARİH VE SAYISI                              :  21.03.2012 - 2012/164

1 - Asgari İstenenler: Gaziantep Şehitkâmil Belediyesince onaylanan mimari projelere göre;

3549 ada, 7 parseldeki B Bloğun tamamını kapsayan 11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20 bağımsız bölüm numaralı 10 adet mesken, 3360, ada 28 parseldeki A Bloğun tamamını kapsayan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 bağımsız bölüm numaralı 10 adet mesken ve 3360 ada, 27 parseldeki binanın zemin katındaki 1 bağımsız bölüm numaralı dükkan, 1’inci katındaki 2 bağımsız bölüm numaralı mesken ile 3’üncü katındaki 6 ve 7 bağımsız bölüm numaralı meskenler olmak üzere toplamda 1 dükkan ve 23 adet meskenin Vakfa verilmesi, ihaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi ve imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Vakfa yansıtılması.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında İncilipınar Mahallesi, Prof Muammer AKSOY bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat: 4,5,6,7 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Servisinde görebilirler ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki TR200001500158007276003629 nolu hesabına 500 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edebilirler.

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 2. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmelidirler. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2012 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2012 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 240.929,86 TL (İkiyüzkırkbindokuzyüzyirmidokuzliraseksenaltıkuruş) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki TR200001500158007276003629 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) 2012 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) 2012 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - Bu iş için yapılmış; bütün ilan bedelleri (öncekiler dahil), ekspertiz raporları bedelleri, Kadastro Müdürlüğüne ödenen harç ve döner sermaye bedelleri, Belediyesine ödenen harçlar sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

7 - Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan önce ihale onayından doğan damga vergisini (% 0,495) bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecektir.

10 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

11 - İşin süresi 750 takvim günüdür.

İlan olunur.

5112/1-1

—— • ——

BOYAHANE MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/77203

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                    :  TÜLOMSAŞ Eski Vagon Boyahanesinin Modernizasyonu Teknik Şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11.07.2012 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 11.07.2012 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5109/1-1

—— • ——

KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - 2012 - 2013 yılı içerisinde yapılacak olan kargo taşımacılığı hizmeti 12 Temmuz 2012 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-274-363

5092/1-1


İHALEYE DAVET

(DÜZELTME İLANI)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: (MESKİ)

MERSİN İÇMESUYU REHABİLİTASYON PROJESİ

ARIZA ONARIM ARACI, KAMYON VE FORKLİFT TEMİNİ  (MES-G7) İHALESİ

Bu ihale ilanı 22 Mayıs 2012 tarihinde 28300 sayılı Resmi Gazete’de, www.ilbank.gov.tr, www.meski.gov.tr web sitelerinde yayınlanmış olan İhale İlanının düzeltilmiş halidir.

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi (bundan sonra ''kredi'' olarak anılacaktır)  almıştır.  İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Büyükşehir Belediyesi – Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ ne (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır) “Mersin İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “Arıza Onarım Aracı, Kamyon ve Forklift Temini" (MES-G7)” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satınalma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, MESKİ Genel Müdürlüğü; uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanların/malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu ekipmanlar/mallar;

Lot No

Tanımı

Miktarı

Lot 1

Arıza Onarım Aracı

3 Adet

Lot 2

Forklift

1 Adet

Lot 3

Damperli Kamyon

2 Adet

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahipleri ihale dokümanında tarifli “Lot 1; Arıza Onarım Aracı Temini, Lot 2 Forklift Temini ve Lot 3; Damperli Kamyon Temini” için, lotların herhangi birine veya tamamına teklif verebilirler. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır. Teklifçiler istemeleri halinde her bir lot ya da tüm lotlar için indirim önerisinde de bulunabilirler. Ancak yapılan her türlü indirimin yöntemi ve tutarı açıkça ifade edilmelidir. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında yapılan tüm bu indirimler dikkate alınacaktır. Her bir Lot için ihale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahipleri ile ayrı ayrı sözleşmeler imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif vereceği lot(ar) için aşağıda tanımlanan yeterlilik kriterini veya kriter(ler)ini sağlamalıdır.

Lot 1; Arıza Onarım Aracı: Minimum; Hidrolik Jeneratör, Hidrolik Dalgıç Pompası, Hidrolik Kırıcı Tabanca, Hidrolik Asfalt Kesme Makinesi, Hidrolik Somun Sıkma Makinesi, Elektrofüzyon Kaynak Makinesi, Hidrolik PE ve PVC Boru Kesme Makinası ve Hidrolik Boru Boğma Makinası ekipmanlarına sahip arıza onarım aracının imalatı ve/veya tedarikinde en az      1 (bir) yıl,

Lot 2; Forklift: Kaldırma kapasitesi minimum 4.000 kg olan forkliftin imalatı ve/veya tedarikinde en az 3 (üç) yıl,

Lot 3; Damperli Kamyon:  Azami yük ağırlığı minimum 18.000 kg. olan kamyonun imalatı ve/veya tedarikinde en az 3 (üç) yıl, deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi, Lot 2 ve Lot 3 için son üç (3) yıl (2009 – 2010 - 2011), Lot 1 için ise son bir (1) (2011) yıl içerisinde müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2007-2011) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olabilir.

iii. Teklif sahibi acente ise (aracı kurum olarak teklif veriyorsa) birden fazla üretici için teklif verecek olursa, her teklif için ayrı ayrı Teklif Formu doldurulmamış, geçici teminat verilmemiş ve her bir üreticiden yetki belgesi alınmamışsa, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

iv. Teklif sahibi, sadece Lot 1 için teklif verecekse 2011 yılı cirosunun, diğer hallerde ise; son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2009-2010-2011) teklif vereceği lot veya lotların toplam fiyatından daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir..

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adreste ihale belgelerini inceleyebilirler:

a) Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü

Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Özel Kalem Odası

Portakal Mahallesi 203. Cadde No: 202

MERSİN/TÜRKİYE

İlgilenen uygun teklif sahipleri aşağıda verilen iletişim adreslerini kullanarak ihale hakkında daha fazla bilgi edinebilirler;

b) Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Leman Akkaş, Genel Müdür Yardımcısı

Portakal Mah. 203. Cadde No: 202 Mersin/TÜRKİYE

Telefon    : 0 324 322 10 10

Faks        : 0 324 321 15 52

E-posta    : lemanakkas@meski.gov.tr

Lemanakkas1@gmail.com

6. İlgilenen teklif sahipleri 5 (b) maddesinde belirtilen adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı MESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın Vakıfbank’ta bulunan IBAN: TR 54 0001 5001 5800 7292 2865 04 numaralı hesabına, MES G7; Arıza Onarım Aracı, Kamyon ve Forklift Temini İhalesi referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 19 Temmuz 2012 günü  saat 15:00’e kadar teklifte bulunulacak olan lot veya lotların toplamının en az %2’si tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıda 5(a) maddesinde belirtilen adrese teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

8. Teklifler 19 Temmuz 2012 günü, aşağıda verilen adreste teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 15:15’te açılacaktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi

MESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Filitre Salonu

Portakal Mah. 203. Cadde No: 202

MERSİN/TÜRKİYE

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5146/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                              DOSYA NO: 2005/123

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 19/01/2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 19/01/2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 5 Eskişehir adresinde bulunan, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahüyük Mahallesi; 3622 parselde kayıtlı 18.570 m2 alanlı tarla vasıflı, 3623 parselde kayıtlı 10.275 m2 alanlı tarla vasıflı, 3624 parselde kayıtlı 9.041 m2 alanlı tarla vasıflı gayrimenkullerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 3.145.000.- (üçmilyonyüzkırkbeşbin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 314.500.- (üçyüzondörtbinbeşyüz) TL teminatın “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 09/07/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 10/07/2012 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46 no.lu TL hesabına  “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.- (bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 13/07/2012 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 06/07/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    : 0 212 340 16 98

      : 0 212 340 20 57

Fax   : 0 212 288 49 63

5129/1-1


2 (İKİ) TAKIM, 420 KV 3150 A 3 FAZLI KOMPLE YENİ KESİCİ VE 3 (ÜÇ) TAKIM 170 KV 2500 A (KESİCİ KESME ÜNİTESİ, KUMANDA MEKANİZMASI, PANOSU VE HER TÜRLÜ ADAPTASYON MALZEMELERİYLE BİRLİKTE) TEMİNİ, YERİNE MONTAJI, SİSTEME ADAPTASYONU VE TESTLERİNİN

YAPILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/72153

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)    Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) 2 (iki) takım, 420 kV 3150 A 3 fazlı komple yeni kesici ve 3 (üç) Takım 170 kV 2500 A (Kesici kesme ünitesi, kumanda mekanizması, panosu ve her türlü adaptasyon malzemeleriyle birlikte) temini, yerine montajı, sisteme adaptasyonu ve testlerinin yapılması işidir.

b) Teslim Yeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ KÜTAHYA

c) Teslim Süresi: Sözleşme imzalanmasına müteakip malzemelerin teslim süresi 250 takvim günüdür. Montaj süresi İşletmece yer tesliminden başlayarak 420 kV kesici için 30 takvim günü, 170 kV kesici için 20 takvim günü olacaktır. Malzemelerin montajı belirtilen süreleri geçmeyecektir. İşin toplam süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren toplam 450 takvim gündür.

d) Dosya No: Ticaret 2012/39

e) İhale Usulü: Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati: 17.07.2012 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i) Firmalar verdikleri fiyatın dışında teklif ettiği kesiciye ait bakım seti ve gerekli olabilecek yedek parçalar Teknik şartnamenin “M” maddesindeki listesini hazırlayıp teklifiyle birlikte sunulacaktır.

j) Yüklenici, teklif etmiş olduğu kesicinin teknik karakteristiklerini ve gerekli resimlerini ve ölçülendirilmiş yerleşim planını ve işletme ve bakımı için gerekli emniyet mesafelerini plan üzerinde gösterecek ve resim, katalog vb. gibi dokümanları teklifleriyle beraber verecektir.

k) İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur

l) Benzer iş olarak: Şalt sahaları ve trafo merkezleri kurulumu ve devreye alınması işleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde

Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (YüzTürkLirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 17.07.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4811/1-1

—————

1.2. VE 3. ÜNİTELERDE GENERATÖR SOĞUTMA SİSTEMİNE AİT 3 TAKIM HİDROJEN (H2) VE KARBONDİOKSİT (CO2) SAFLIK ÖLÇME ANALİZÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/73411

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0-274-248 56 60 (Pbx)     Fax: 0-274-248 56 65

c)Elektronik Posta Adresleri         :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

Sıra

No

Malzemenin Adı

Miktar (Takım)

1

3 takım hidrojen (H2) ve karbondioksit (CO2) saflık ölçme analizörü

3

TOPLAM

 

b) Teslim Yeri                              :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                            :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 140 Takvim günü

d) Dosya No                                 :  Ticaret 2012/58

e) İhale Usulü                               :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a)Yapılacağı Yer                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/ KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati                  :  12.07.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Üretici Firmalarının TÜV CERT, DIN, EN ISO 9001 gibi Kalite Yönetim Sistemi belgelerinden en az bir tanesini teklifi ile birlikte vereceklerdir.

i) Firmalar, teklif ettikleri analizörlerde periyodik olarak değiştirilmesi gereken filre, sensör, prob v.b. gibi ömürlü malzemeler kullanıyor ise bunların hangi malzemeler olduğunu ve değiştirilme sürelerini tekliflerinde belirtecektir.

j) Türkçe kullanım kılavuzlarını teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. Teknik bilgi ve dokümanlarını teklif mektubu ekinde bulundurmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

k) İhaleye iştirak edecek olan firmalar tekliflerinde, teklif ettikleri her kalem malzeme ve cihazın, tip ve modellerini ve teknik özelliklerini tam olarak belirtecek, üreticisi firmalarının isimlerini verecektir.

l) Firma montaj ve eğitim için uzman personelinin yeterlilik belgelerini teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.

m) İş Bitirme Belgesi; (1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

Benzer iş: Enerji santrali Generatör H2 gaz analizi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 12.07.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşlet-me Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4877/1-1


DE 18100 VE DE 24000 TİPİ DİESEL ANAHAT LOKOMOTİFLERİ PA4 V 185 TİPİ DİESEL MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ DONATILMIŞ OLARAK TAMİR VE

TESELLÜM (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2012/77593

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya   Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 96 Adet silindir başlığı (teknik şartnameye)  göre tamir yapılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 12/07/2012 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5093/1-1

—— • ——

8 KALEMDE 33 ADET REDÜKTÖR EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen 8 kalemde 33 adet redüktör ekipmanlarının satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/75462

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, 8 Kalemde 33 Adet redüktör ekipmanları

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  10/07/2012 Salı tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2012/43)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 10/07/2012 Salı saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

5037/1-1

—— • ——

BASINÇLI HAVA TÜPÜ TEMİNİ VE YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/76473

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 kalem Motor Test Ünitesi için basınçlı hava tüpü temini ve yenilenmesi işi, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/07/2012 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 06/07/2012 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4991/1-1