19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 03 Temmuz 2012

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 , (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi’dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11    06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 342 84 58    Faks: (312) 342 84 60

 

Birim

Unvan

Adet

Açıklama

İşletme Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Profesör

1

İktisat, İktisat Politikası bilim dalında doçentlik derecesine sahip olmak ve İktisat Politikası alanında çalışmaları olmak, Mikro Finans, Finansal Politikalar/Krizler ve Yabancı Yatırımlar konusunda çalışmaları olmak. 

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

Profesör

1

İşletme, Finans bilim dalında doçentlik derecesine sahip olmak, Değerleme, Varlık, Fiyatlama, Modelleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü

Profesör

1

Elektrik – Elektronik Ana bilim dalında doçentlik derecesini almış olmak, Otomatik kontrol sistemleri, Akıllı Sistemleri, Mekatronik Sistemler konularında uzman olmak ile Devre Analizi, Otomatik Kontrol, Dijital Kontrol, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık alanlarında çalışmış  ve uzman olmak.

5091/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/30426

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Selçuklu/Konya

Adresi

Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No: 151/D

Tel-Faks

0332 221 11 11-0332 235 64 99

Posta Kodu

42160

E-Mail

bol03@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İMT Grup İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Gökay Yıldırım (Şirket Müdürü)

Adresi

Dikmen Caddesi No: 213/1 Çankaya/Ankara

Dikmen Caddesi No: 213/1 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

27857268308

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

474 038 6207

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

305530-30/5925

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve/Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5032/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/30426

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Selçuklu/Konya

Adresi

Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No: 151/D

Tel-Faks

0332 221 11 11-0332 235 64 99

Posta Kodu

42160

E-Mail

bol03@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi

Gökay Yıldırım (Vekaleten)

Adresi

İlkiz Sokak Erdem Apartmanı           No: 12/18 Sıhhiye/Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

27857268308

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

325 054 5953

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

291589-30/5232

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve/Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5033/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/53869

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8’inci Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Merkez/Elazığ

Adresi

Yılsız Bağları Mah. Ahmet Kabaklı Bul.

Tel-Faks

4242362058/4242367454

Posta Kodu

523100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sağmanlı Yapı Otomotiv Nakliye Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Tuğ

Adresi

Çarşı Mah. Sakarya Cad. Esnaf Sanatkarlar İş Mrk. Kat: 4/401 Nu: 52 Merkez/Elazığ

Çarşı Mah. Sakarya Cad. Esnaf Sanatkarlar İş Mrk. Kat: 4/401      Nu: 52 Merkez/Elazığ

T.C. Kimlik No.

 

31510471158

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7390482934

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11935

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5090/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/95406

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Etlik Caddesi No:47 Etlik/Ankara

Tel-Faks

0312 342 30 47-0312 341 22 55

Posta Kodu

06110

E-Mail

makihale@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Değerli İş ve Güvenlik Elbiseleri Toptan Satış Pazarlama Serdar Değerli

 

Adresi

Gençosman Mah. Ayazma Cad. Sardunya Sok. No: 6 Güngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

18350269688

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2730206207

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

595523

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5126/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/175226

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana-Kozan

Adresi

Şevkiye Mah. Adana Cad.         No: 90/2

Tel-Faks

322 515 8335 - 322 515 8337

Posta Kodu

01500

E-Mail

kozanisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erkan Açıcı Akaryakıt Oto Nak. Gıda İnş. Harf. Tarım Ür. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Adana Cad. No: 300    01500       Kozan-Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

361 028 6411

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kozan Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3151                          Oda Sicil No: 002768

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5073/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/24669

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Karabük/Eskipazar

Adresi

İstasyon Mah. No: 51 Eskipazar/Karabük

Tel-Faks

370 8181077 - 370 8182785

Posta Kodu

78400

E-Mail

eskipazarisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kadir Harman

 

Adresi

Merkez Mah. İnönü Cad. No: 71/3 Eskipazar/Karabük

 

T.C. Kimlik No.

52141782000

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskipazar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

78/15834

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5074/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/175573

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Nallıhan

Adresi

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Üzeri Nallıhan-Ankara

Tel-Faks

0312 785 10 34 – 0312 785 18 24

Posta Kodu

6920

E-Mail

nallihanisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bozkaya Otomotiv Ürünleri Petrol Turizm Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hacıbey Mahallesi Ankara İstanbul Devlet Yolu Üzeri No: Bila Nallıhan/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

184 001 3635

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda Sicil No: 49/2493                   Ticaret Sicil No: 437 Nallıhan

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5075/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/154320

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Tekirdağ/Saray

Adresi

Kemalpaşa Mah. Hastane Cad.  No: 35

Tel-Faks

(0282) 768 1534/768 4842

Posta Kodu

59600

E-Mail

tekirdagdhs9@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KİREMİTÇİLER Madencilik Nakliye Gıda ve Orman Ürünleri İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bekir Kiremitçi

Adresi

Gazibey Mah. Tefikbey Cad. No: 20/A Malkara/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

 

14798776122

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Malkara V.D./ 563 008 7912

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 1747,

Oda Sicil No: 1662

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5081/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Tekirdağ/Merkez

Adresi

Ortacamii Mah. Hastane Sok.

Tel-Faks

(0282) 262 5355/260 3850

Posta Kodu

59100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Necati Uzun

 

Adresi

Havuzlar Mah. Karakaş Cad. Balören Apt. No: 6K/20 Çorlu/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

23624395420

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5082/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/171445

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Ordu/Gürgentepe

Adresi

Akyurt Mah. Sağlık Sok. No: 6

Tel-Faks

(0452) 821 2777/821 4097

Posta Kodu

52610

E-Mail

ordudhs5@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

VATOZ Grup Temizlik ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi    10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok Kat: 5 Zeytinburnu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Davutpaşa V.D./924 043 4014

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 608140

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5083/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/6078

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Cevatpaşa Mah. İnönü Cad.       No: 121

Tel-Faks

(0286) 217 1098/213 3621

Posta Kodu

17100

E-Mail

canakkaledhs10@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

HİSAR Bilişim Servis Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Mecidiye Cad. Cevher Apt. No: 3/7 Mecidiyeköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Zincirlikuyu V.D./463 049 2852

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 780064

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5084/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/4735

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Rize/Pazar

Adresi

Hamidiye Köyü - Pazar

Tel-Faks

(0464) 623 5959/623 5596

Posta Kodu

53300

E-Mail

info@kackardh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BİZİM Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9 Nolu Sok. No: 8 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hızırbey V.D./ 178 010 6570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 10538,                        Oda Sicil No: 10634   

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5085/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17642

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Osmaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Osmaniye/Merkez

Adresi

D 400 Karayolu üzeri Akyar Köyü Civarı

Tel-Faks

(328) - 8261200/8261224

Posta Kodu

80100

E-Mail

satinalma@adh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ARACILAR Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Aracı

Adresi

İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı No: 10 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

17732137720

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Uray V.D/071 003 6586

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 12296,                    Oda Sicil No: 15280

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5086/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/205854

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Zemin Kat No: 1

Tel-Faks

(356) - 2291432/2291532

Posta Kodu

60200

E-Mail

tokatagd4@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çakıcı Dental Diş Laboratuvarı Medikal Elektronik İnşaat Taahhüt Temel Tüketim Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Hayati Çakıcı

Adresi

Yukarı Mumcu Cad. Ankara Sok. Güçlü İş Merkezi Kat: 3 No: 12 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

28003651432

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

K.Karabekir V.D./221 072 6606

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 14079,                       Oda Sicil No: 19896

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5087/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/101491

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

Osmangazi Mah. Kadıdeğirmeni Mevkii

Tel-Faks

(342) - 3600888/3600511

Posta Kodu

27560

E-Mail

gaziantepchh1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fırat Gıda Medikal Tekstil ve İnşaat Taşımacılık Temizlik Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Teyfik Avşar

Adresi

Fatih Mah. Külekçi Ali Sok. No: 22 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

25279611924

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şahinbey V.D./386 006 5290

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 19937                        Oda Sicil No: 20527

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5088/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/202312

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İl/İlçe

Aydın/Söke

Adresi

Aydın Cad. Eski Devlet Hastanesi Binası No: 60

Tel-Faks

(256) - 5128787/512 8887

Posta Kodu

9200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ANDE-DENT Modern Protez Porselen Diş Malzemeleri Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Durcan Taşkın

Adresi

Ziya Gökalp Cad. 1. Ataç Sok.         No: 39/1 Kızılay/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

46198813268

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çankaya V.D./069 007 2789

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 125882,                      Oda Sicil No: 59/1932

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5089/1-1