19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEKİÇ KOLU VE ÇEKİÇ KOLU BURCU İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


HEMZEMİN GEÇİTLER İÇİN, 5 KALEM MUHTELİF BARİYER MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


16 AD. BASİT MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF EBATLARDA EP160 BANT TAMİR FLASTERİ ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DNA İZOLASYON KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


E 43000/90 Km.h HIZA UYGUN LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILACAK AKS DİŞLİ TASLAK DÖVME MALZEMESİ

SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN HASTALIKLARDAN ARÎ 600 BAŞ ESMER, 600 BAŞ SİMMENTAL OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.200 BAŞ (± %25) DAMIZLIK

DİŞİ DANA VEYA BOŞ DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


29 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


33 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


25 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


29 KALEM TARIM İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YAZILIMLARI VE GÜNCELLENMESİ, CAD TABANLI PROJE YAZILIMLARI VE GÜNCELLENMESİ İLE 3 BOYUTLU

MİMARİ ÇİZİM VE TASARIM YAZILIMLARI GÜNCELLENMESİ VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Bingöl Müdürlüğünden:


18 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):


KİLOMETRELERE GÖRE, 2 YIL SÜRE İLE 15 VE 27 KİŞİLİK SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ, T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CUMAOVASI - TORBALI - SELÇUK, SARAYKÖY -GONCALI İSTASYONLARI ARASINDA RAYLARDA DÜZELTİCİ FREZE İŞLEMİ MAKİNE KİRALANARAK YAPILMASI İŞİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEKİÇ KOLU VE ÇEKİÇ KOLU BURCU İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Kömür kırıcılarına ait 500 adet çekiç kolu ve 500 adet çekiç kolu burcunun teknik şartname ve numunelere göre imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2012/77096

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kömür kırıcılarına ait 500 adet çekiç kolu ve 500 adet çekiç kolu burcunun teknik şartname ve numunelere göre imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  09/07/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL (yirmi TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 09/07/2012 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5119/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 363,56 TL ile en çok 36.218,79 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,36 TL, en çok 3.621,88 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 43 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi Taşıtı, Kamyonet, Römork, Bisiklet, Motor Bloğu); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 26/06/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 25/06/2012 tarih 16.00’ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 32/201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5079/1-1


1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2012/75475

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  (276) 231 14 91-(276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2012-2013 Kampanya döneminde 24 saat boyunca her türlü yükleme, stokları düzenleme, malzeme kaldırma vb. gibi işlerin 1 adet lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması işi olup, kampanyamız ± 15 gün toleranslı olarak 95 (Doksanbeş) gün sürecektir. İşe başlama tarihi yükleniciye sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarece bildirilecektir. Söz konusu iş kampanya boyunca aralıksız 24 saat 3 operatör ve 1 değiştirici olmak üzere toplam 4 operatörle Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde de devam edecektir. Yapılması gereken diğer işler teknik şartnamemizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

                                                  Lastik tekerlekli yükleyiciye (kepçe) ait akaryakıt, yağ, tamir bakım, operatörlerin sosyal hakları, ücretleri v.b. tüm giderler yükleniciye aittir.

b) Yapılacağı yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  29.06.2012 - Cuma Günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4997/1-1


HEMZEMİN GEÇİTLER İÇİN, 5 KALEM MUHTELİF BARİYER MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/76656

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Hemzemin geçitlerde kullanılmak üzere, 10 Ad. bariyer sürücüsü, 50 Ad. Geçit çanı, 20 Ad. Bariyer “Z” kolu, 50 Ad. Geçit bariyer kolu, (4m+2m) 6m uzunluğunda, 100 Ad. tahta takoz temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/07/2012 Tarih saat 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4992/1-1

—————

16 AD. BASİT MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2012/76648

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi            :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Derince Liman demiryolları hatlarının bakımı ile, gar yollarının yenilenmesi için 11 Ad., Çerkezköy müselles hattı yol düzenlemesi için, 5 Ad. olmak üzere, toplam: 16 Ad. Mangan Göbekli S49 R300 ED Ahşap traversli 34.200 mm basit makas temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/07/2012 Tarih saat 14.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4993/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF EBATLARDA EP160 BANT TAMİR FLASTERİ ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Ebatlarda EP160 Bant Tamir Flasteri Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi      :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Teknik şartnamelerindeki özelliklerine göre 1. Kalem     10 Adet, 2. Kalem 25 Adet, 3. Kalem 25 Adet ve 4. Kalem 18 Adet olmak üzere toplam 78Adet

b) Yapılacağı Yer                   :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                          :  İşin süresi 80 (seksen) takvim günüdür.

d) Dos. No                             :  25 SEAS 12/31      2012/75900

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  09.07.2012 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                         :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 60,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 60,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.07.2012 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6- İstekliler Tekliflerini birim bedel TL/Adet üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5120/1-1


DNA İZOLASYON KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen DNA İzolasyon Kitleri, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

 

No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktar

İhale Doküman Bedelleri

1

Robotik Sistemde Kullanılan Manyetik Kürecik Teknolojili DNA İzolasyon Kiti

TEST

31.680

100.-TL

2

Manyetik Kürecik Teknolojisini Kullanan

Robotik Sistem İçin Plastik Malzeme Kiti

TEST

31.680

100.-TL

3

Silika Membran Teknolojisini Kullanan DNA İzolasyon Kiti

TEST

13.750

  70.-TL

4

Manyetik Kürecik Teknolojisini Kullanan 11+1 Kuyucuklu Ağzı Kapalı Kartuş Sistemli DNA İzolasyon Kiti

TEST

  3.840

  50.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/06/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5125/1-1


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/76767

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Akaryakıt (Motorin) Alımı 450.000 LT

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.06.2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi'nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5035/1-1

—— • ——

E 43000/90 Km.h HIZA UYGUN LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILACAK AKS DİŞLİ TASLAK DÖVME MALZEMESİ

SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2012/76697

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490

                                                                     ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222)225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  100 Adet Cer Dişli Taslağı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.07.2012 günü, saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5039/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi

Grup-09

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) Grup-09” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 16 ihale paketi olarak yapılacaktır.

 

İhale

Paketi

No

Sözleşme

Referans No

Yer

Toplam

Birim

Sayısı

3-5

MNS-ALH

Manisa ili Alaşehir İlçesi

31

5-8

AKS-MRK

Aksaray ili Merkez İlçesi

13

6-7

ANT-GZP

Antalya ili Gazipaşa İlçesi

17

6-8

ISP-SKC

Isparta ili Şarkikaraağaç İlçesi

11

9-6

GMH-KLT

Gümüşhane ili Merkez, Torul ve Kelkit İlçeleri

19

9-7

RZE-MRK

Rize ili İyidere, Çayeli, Merkez ve Kalkandere İlçeleri

15

11-8

KYS-SRZ

Kayseri ili Bünyan, Sarıoğlan, Pınarbaşı, Sarız ve Yahyalı İlçeleri

18

12-12

HTY-ANT II

Hatay ili Antakya İlçesi

18

13-3

KHM-AFN

Kahramanmaraş ilçesi Afşin ve Göksun İlçeleri

25

15-1

BTS-MRK

Bitlis ili Merkez ve Güroymak İlçeleri

20

17-8

BLC-MRK

Bilecik ili Merkez ve Bozüyük İlçeleri

12

17-9

AFY-CBR

Afyon ili Merkez ve Çobanlar İlçeleri

12

18-7

USK-MRK II

Uşak İli Merkez İlçesi

10

19-5

ZNG-ERG

Zonguldak ili Karadeniz Ereğli İlçesi

13

22-12

YZG-BGZ II

Yozgat ili Boğazlıyan ve Yenifakılı İlçeleri

19

22-13

CRM-MRK III

Çorum ili Merkez ve Ortaköy İlçeleri

13

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 275,00 TL (İki yüz yetmişbeş Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 16    Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 23/07/2012’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23/07/2012 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z-10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5061/1-1


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN HASTALIKLARDAN ARÎ 600 BAŞ ESMER, 600 BAŞ SİMMENTAL OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.200 BAŞ (± %25) DAMIZLIK

DİŞİ DANA VEYA BOŞ DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere Avrupa Birliği ülkelerinden hastalıklardan arî 600 baş Esmer, 600 baş Simmental olmak üzere toplam 1.200 baş (± %25) damızlık dişi dana veya boş düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 19/07/2012 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

5066/1-1

—————

29 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 29 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın %3’ünden (51.475,94.-TL ) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09/07/2012 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5060/1-1

—————

33 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 33 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (61.123,20.-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05/07/2012 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5063/1-1

25 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 25 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın %3’ünden (39.351,17.-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03/07/2012 Salı günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5064/1-1

—————

29 KALEM TARIM İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 29 kalem Tarım İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150.00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (194.348,17 TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02/07/2012 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No: 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5065/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar Kurumsal Lisans Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.06.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5076/1-1

—————

VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı olan veri depolama ünitesi kapasite artırımı için muhtelif cins ve miktar donanım Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen marka/model ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.06.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5077/1-1

—————

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YAZILIMLARI VE GÜNCELLENMESİ, CAD TABANLI PROJE YAZILIMLARI VE GÜNCELLENMESİ İLE 3 BOYUTLU

MİMARİ ÇİZİM VE TASARIM YAZILIMLARI GÜNCELLENMESİ VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yazılımları ve Güncellenmesi, Cad Tabanlı Proje Yazılımları ve Güncellenmesi ile 3 Boyutlu Mimari Çizim ve Tasarım Yazılımları Güncellenmesi ve Lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve markalarına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.06.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yazılımları ve Güncellenmesi alımı için ayrı, Cad Tabanlı Proje Yazılımları ve Güncellenmesi alımı için ayrı, 3 Boyutlu Mimari Çizim ve Tasarım Yazılımları Güncellenmesi ve Lisans için de ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5078/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Bingöl Müdürlüğünden:

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer                  :  Et ve Balık Kurumu Bingöl Müdürlüğü Kaleönü Mah. Muş yolu üzeri 7. Km BİNGÖL

İhale tarihi ve saati                        :  09.07.2012 - 14.00

Son teklif verme tarih ve saati       :  09.07.2012 - 14.00

İhale Dosya bedeli                        :  50,00.TL

İrtibat Tel.                                     :  (0426) 232 70 08

İrtibat faks                                    :  (0426) 232 70 10

 

SIRA

NO

MALZEME

ADEDİ

MALZEME CİNSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKİNE

BİLGİLERİ

1

  4 ADET

MAYİ SIVILAŞTIRICI TANK KONDENSERİ

Ø=120 CM

L=400 CM

ÇALIŞIR DURUMDA (Elemanları ile Beraber)

2

  6 ADET

SU KULESİ RADYAL FAN GURUBU

HAVA BASINCI

20000 M2/H FAN DEVİR 600D/DAK MOTOR:1430D/DAK

MOTOR GÜCÜ7,5 HP(Elemanları İle Beraber)

3

  4 ADET

BUHAR KAZANLARINA AİT ÇELİK BACA

L=18 MT (6mt.lik 3 parça halinde)

ÇAPI: 80CM

 

4

22 ADET

SOGUTUCULU EVAPARATÖR (borulu soğutucu ünite)

45.000 CAL.

Soğutma fanları sökülmüş halde.

5

  4 ADET

SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANI

ISITMA YÜZEYİ:100 m2, İŞLETME BASINCI:8 atü, KAPASİTE: 2000 /h

KULLANIM DIŞI

6

  1 ADET

KEK ÖĞÜTÜCÜ (KEMİK KIRICI)

ÇİFT VOLANLI ELEKTRİK MOTORU İLE TAHRİK EDİLEBİLEN, HAREKET İLETİM ELEMANI KAYIŞ-KASNAK SİSTEMİNDEN OLUŞMAKTADIR

KULLANIM DIŞI

 

- DEMONTAJ SONUCU SÖKÜLEN (20 mm ile 140 mm arasında değişen) DEĞİŞİK ÇAP VE EBATLARDA SU, BUHAR, AMONYAK gibi TESİSATLARDA KULLANILMIŞ OLAN BORULARDIR. Teklifler malzemelerin yerinde görülmesinden sonra, verilecektir.

- SOĞUK DEPOLARIN YIKIMI SONUCU DEMONTAJI YAPILMIŞ OLAN YAKLAŞIK 2000 MT UZUNLUGUNDAKİ PUTREL HATTI (I PROFİLİ, MONORAY, LAMA DEMİRİ)

a) I DEMİRİ: h=240-260 mm

b) 2 İNÇ ÇAPINDAKİ MONARAY HATTI VE BAĞLANTI ELEMANLARI (GALVANİZLİ BORU )

c) 16x50 mm Ebatlarındaki LAMA DEMİRİ

-TERMOKİNG MALZEMELER

 

MAKİNE CİNSİ VE TEKNİK ÖZELİKLERİ

MAKİNA DURUMU

ADET

CARRİER TRANSCOLD DİNAMOLU VE ELEKTRİKLİ

ÇALIŞABİLİR DURUMDA

1

THERMO KING STBCİ

SADECE DİNAMO KISMI ÇALIŞIYOR

1

THERMO KING RD-SS 1V FUEL SUVAR, DİZEL VE ELEKTİRİKLİ

ÇALIŞABİLİR DURUMDA

1

CARRİERMISTRAL 405 DİZEL (ANKARADAN, YEDEK PARÇA OLMAK AMACIYLA GÖNDERMİŞTİR.)

KULANIM DIŞI

1

X MT BENZİNLİ TERMOKİNG ARIZALI

KULANIM DIŞI

1

 

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2. Firmalar satışa konu malzemelere her bir kısım için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamı içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara ait geçici teminat miktarı baz alınacaktır. Geçici teminat verilen teklifin %3’den az olmayacaktır.

3. İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL bedelle Et ve Balık Kurumu Bingöl Müdürlüğü Malzeme İkmal Servisinden temin edilebilir.

4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6. Yukarıda sıralanan Malzemelerin teknik durumları, ebatları, ölçüleri… Vb. özellikleri Alıcı Firma tarafından yerinde, bizzat gelerek görerek (Malzemenin yanında tespit edilecektir.) belirlenecektir.

5036/1-1


18 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesine ait 18 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Yeni Mah. Atatürk Cad. No: 30 Mumcular - Bodrum/ MUĞLA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  18 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Mumcular/BODRUM

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2012 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2012 B.F. ile)   :  1.550.500.- TL

f) Geçici Teminatı                      :  108.535.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  05/07/2012 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Mah. Atatürk Cad. No: 30 Mumcular - Bodrum/ MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4990/2-2


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G7

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT ALIMI

                                                                                                     Kredi No  : 7885-TU

                                                                                                     İhale No   : ASAT2-G7

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Finansman) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün (Sözleşme No. ASAT2-G7) “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt

Ton

15.000

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi için geçerli olacak en az yeterlilik gerekleri aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda, “en az 30.000 (otuzbin) ton bitümlü sıcak karışım asfalt” tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili kamu kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya faturalar ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, teklif verilen yıldan geriye olan beş yıldır)

VEYA

Teklif Sahibi, teklif edeceği bedelin en az %50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen; teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir sözleşme kapsamında bitümlü sıcak karışım asfalt teminini belgeleyen ve İdare tarafından kabul görecek kusursuz ve eksiksiz (teklif edeceği bedelin en az %50’sini sağlayan, Kamu kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgesini teklifi ekinde sunacaktır.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl [(2007-2011) ve 2012 yılında ihale tarihine kadar yapılan işler] içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibi; mevcut Antalya valilik binası merkez kabul edilmek üzere yarıçapı 35 km olan alan içerisinde, en az 100 ton/saat üretim kapasiteli sıcak karışım asfalt plentine sahip olduğunu bağlı bulunduğu Sanayi Odasından alınan Kapasite Raporu ile tevsik edecektir.

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Kıvanç B. KUZAY’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

Sayın Kıvanç B. KUZAY

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi 2. Cadde No. 11

ANTALYA

Telefon    :  0.242. 259 32 16 (Pbx)

Faks        :  0.242. 259 32 20

E.posta    :  kuzay@aldas.com.tr

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 hesabına, “ASAT2-G7” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 25 Temmuz 2012, Çarşamba günü saat 14:00’e kadar en az 40.000 TL (KIRK bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 25 Temmuz 2012, Çarşamba günü

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi 2. Cadde No. 11

Kat: 3 Toplantı Salonu

ANTALYA

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

5006/1-1


KİLOMETRELERE GÖRE, 2 YIL SÜRE İLE 15 VE 27 KİŞİLİK SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ, T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/72921

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası             :  0288 417 38 90(5 hat) 0288 417 22 03

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 ile 5 adet arası 15 ve 27 kişilik vardiya aracı kiralama

b) Yapılacağı yer                              :  Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu saha ve güzergahlara, kilometre bazında 15 kişilik minibüs ile 27 kişilik midibüs ile personel taşıma ihalesi.

c) İşin süresi                                    :  24 Ay (2 Yıl)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü- Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12.07.2012 Perşembe günü, saat 14:00

c) Son teklif verme tarihi ve saati     :  12.07.2012 Perşembe günü, saat 14.00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

7 - İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

8 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu.

9 - İdari Şartnamenin 27. maddesinde belirtilen geçici teminat mektubunun verilmesi.

10 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

10.1. En az 2008 model, 2(İki)adet minibüs ile 1(Bir)adet midibüs aracın mülkiyetine sahip olmak. Araç ruhsat aslı veya noter tasdikli ruhsat fotokopisi(Son bir ay içinde alınmış olması gerekir) teklif dosyasına konacaktır. Yüklenici Şartnamede belirtilen sayıda araçları da temin edeceğine dair yazılı bir taahhütnameyi teklif evraklarına koyması şarttır.

10.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesi. İş Deneyim Belgesi özel kuruluşlardan alınmış ise, ekine firmayla yapılan sözleşme fotokopisi ile noter tasdikli fatura fotokopileri de eklenecektir. Yüklenicinin devam eden işlerinden en az % 70’inin tamamlandığına dair İş Deneyim Belgesi de kabul edilir.

10.3. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

11 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

12 - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

14 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

15 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

16 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde görülebilir ve 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

17 - Teklifler, 12.07.2012, saat 14.00’e kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, İhale evrakı alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir)

18 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

19 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

20 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4941/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CUMAOVASI - TORBALI - SELÇUK, SARAYKÖY -GONCALI İSTASYONLARI ARASINDA RAYLARDA DÜZELTİCİ FREZE İŞLEMİ MAKİNE KİRALANARAK YAPILMASI İŞİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2012/74925

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4269-0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı               :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası-Torbalı - Selçuk, Sarayköy - Goncalı İstasyonları Arasında Raylarda Düzeltici Freze İşlemi Makine Kiralanarak Yapılması işi Hizmet Alımı İşi,

3. - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/07/2012 Salı Günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- ¨ bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4916/1-1


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Ziraat Bölge Şefliklerinde Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı işi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/74456

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi       :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2012/2013yılı Kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 3685,5 yevmiye Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri.

 

b) Yapılacağı Yer

:

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak

Personel Adet

Tahmini Yevmiye

Gün Sayısı

Merkez

Altınbaşak

12

1134

Suşehri

Akıncılar

10

444

Suşehri

Karaağaç

10

915

Şiran

Şiran

  5

277,5

Kelkit

Kelkit

  8

915

 

 

TOPLAM

45

3685,5

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erzincan Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) İşin Süresi                          :  2012/2013 Kampanya Dönemi süresince (± %20 toleranslı)

c) Tarihi ve saati                     :  29/06/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: (İdari Şartnamede Belirtilmiştir)

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.2. İş Deneyim Belgeleri:

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.1.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.1.4. Bu İhalede benzer iş olarak; Her türlü işçi çalıştırma hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00.-TL.(Y.yüz. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 29.06.2012 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin teklif edilen birim fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kıkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

4863/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 4 (Dört) adet parsel ihale yoluyla satılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 05/07/2012 Perşembe günü saat 14:00’da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 1 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100.00.-TL. (Yüz Türk Lirası) bedeli mukabilinde temin edilir.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

S.

NO

MAHALLESİ

KULLANIM ŞEKLİ

ADA

PARSEL

ALANI

(M2)

HİSSE

(M2)

BİRİM

FİYATI

(TL)

TUTARI

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ (TL)

1

Koparan

Ö.P.A.(Özel Proje Alanı) (E: 1.50 Hmax: Serbest)

117867

3

16000

Tam

50,00

800.000,00

24.000,00

2

Hacılar

Konut Alanı (E: 0.15 Hmax: 6.50m)

110162

12

1500

Tam

40,00

60.000,00

1.800,00

3

Hacılar

Konut Alanı (E: 0.15 Hmax: 6.50m)

110162

13

1500

Tam

40,00

60.000,00

1.800,00

4

Hacılar

Konut Alanı (E: 0.15 Hmax: 6.50m)

110162

14

1500

Tam

40,00

60.000,00

1.800,00

5072/1-1