7 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28316

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PİDE POŞETİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


YAKIMLIK HURDA AHŞAP MALZEME KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET UPLC SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


1 ADET TAM OTOMATİK İMMÜNHİSTOKİMYA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


1 ADET TRİNOKÜLER BAŞLIKLI MOTORİZE FLORESAN MİKROSKOP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZİ İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ 19 KALEM HURDA MALZEME SATILACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: KAYSERİ


BASINÇ ÖLÇER İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA DENİZLİ, GONCALI–KAKLIK İSTASYONLARI VE MANİSA - SALİHLİ İSTASYONLARI ARASINDA BULUNAN KONTROLSÜZ HEMZEMİN GEÇİTLERE KURULACAK OLAN OTOMATİK KUMANDALI GEÇİTLER İLE MEVCUT ÇALIŞAN OTOMATİK KUMANDALI

GEÇİTLER İÇİN MALZEME VE YEDEKLERİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :


4500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ CA(OH)2 SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLAN 7 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI VE ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKEN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ  KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM S-49 KİLİTLEME YATAKLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM KÜRSÜ VE MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 250 ADET RADYATÖRÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 -        Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Tekliflerin en geç 14.06.2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Köpük Tabak                    150.000         Adet

Kristal Bardak                  300.000         Adet

Servis Peçete                    50                  Koli

Sos Kabı Plastik               50.000           Adet

Çatal Plastik                     150.000         Adet

Bıçak Plastik                    150.000         Adet

Çay Karıştırıcı                  300.000         Adet

Z Katlama Peçete              10                  Koli

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

4692/1-1

—————

PİDE POŞETİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim biriminde kullanılmak üzere 5.500 Kg. (Beşbinbeşyüz) Pide Poşeti, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 15.06.2012 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

4693/1-1

—— • ——

YAKIMLIK HURDA AHŞAP MALZEME KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      : 0216 337 82 14

2-İhale konusu malın adı ve miktarı: Sipariş listesinde bulunduğu yer ve miktarı belirtilen toplam: 1.810,66 ton yakımlık hurda ahşap malzemenin, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, çelik selet ve trifonlarının alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve hurda stok sahalarında hurda malzemeye ait herhangi bir atık malzeme bırakılmamak kaydıyla Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Kapalı Zarf Yöntemi ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 12/06/2012 Saat : 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4676/1-1


1 ADET UPLC SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

1 adet UPLC Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/71606

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 212 60 40 /2206 – 0312 215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  UPLC Sistemi, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                        :  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gün

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  12.06.2012 Salı Saat: 16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir. (Teknik Şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır)

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12.06.2012 Salı saat 16:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4719/1-1

—————

1 ADET TAM OTOMATİK İMMÜNHİSTOKİMYA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

1 adet Tam Otomatik İmmünhistokimya Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/71031

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                      :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Tam Otomatik İmmünhistokimya Sistemi

b) Teslim edileceği yer                        :  Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  12/06/2012 Saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge verilmelidir.

4.3.2. İsteklilerin, teklif ettikleri cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belge verilmelidir.

4.3.3. İstekliler kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen ‘‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ veya TSE ‘‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinden’’ her hangi birini vermek zorundadırlar.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, orijinal katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.5.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12/06/2012 saat 15:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4697/1-1

—————

1 ADET TRİNOKÜLER BAŞLIKLI MOTORİZE FLORESAN MİKROSKOP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

1 adet Trinoküler Başlıklı Motorize Floresan Mikroskop Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/71007

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)        : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Trinoküler Başlıklı Motorize Floresan Mikroskop Sistemi

b) Teslim edileceği yer                        :  Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  12/06/2012 Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli üretici firmaya ait ISO belgesi vermelidir.

4.3.2. İstekli cihaza ait CE kalite belgesi vermelidir.

4.3.3. İstekliler kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen ‘‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ veya TSE ‘‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinden’’ her hangi birini vermek zorundadırlar.

4.3.4. İstekliler üretici firmanın temsilcisi olduğuna dair belge vermelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, orijinal katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.5. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12/06/2012 saat 14:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4698/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/70732

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2012/2013 Kampanya Döneminde 90 gün süre ile (±%20 toleranslı) her vardiyada en az 16 (onaltı) işçi olmak üzere toplam en az 48 (kırksekiz) işçi ile Pancar Analiz Laboratuarı hizmetlerinin ve kampanya başlamadan en az 45 gün öncesinden başlayarak, 1 (bir) makinist ustası (hidrolik ve pnomatik konusunda deneyimli) ve 2 (iki) yardımcı olmak üzere toplam en az 3 (üç) işçiyle Pancar Analiz Laboratuarı revizyonunun yapılmasıdır. Pancar Analiz Laboratuarında kampanya boyunca 44.000 adet araçta (±%20 toleranslı) 44.000 adet analiz teknik şartnamede belirtilen şartlarda yapılacaktır. Ayrıca tesisin makinistlik revizyon işleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp en geç 45 gün içinde tamamlanacaktır.

                                                  Türü ve miktarı: 44.000 Adet Analiz

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 135 (Yüz Otuz Beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  19/06/2012 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4714/1-1

—————

KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/70760

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Döneminde istihsal edilecek 116.000 ton (±%20 toleranslı) kristal şekerin, her vardiyada en az 21 (yirmibir) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam en az 63 (altmışüç) işçi ile ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 115 gün).

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  21/06/2012 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4715/1-1


PANCAR ANALİZİ İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız pancar analizi işçilik hizmeti alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2012/70225

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Adana Yolu üzeri 9. Km. Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2012 yılı pancar kampanya döneminde pancar analizi laboratuarında çiftçi araçlarından numune alınıp, fire ve şeker varlığının tespiti için, fire analizi için 21 kişi, polar şeker analizi için 12 kişi olmak üzere toplam 33 kişi ile işçilik hizmet alımıdır. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                     :  22/06/2012 - saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

 İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzde otuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

 Yüklenicinin Çalıştıracağı personelinin durumu ile istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında belirtilecektir.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; her türlü işçilik hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 50.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4687/1-1


TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ 19 KALEM HURDA MALZEME SATILACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

KAYSERİ

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde Bulunan 19 Kalem Tehlikeli ve Tehlikesiz Hurda Malzemenin Satışı Yapılacaktır. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/1

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Odası/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası   :  035233311276 - 03523311282

c) Elektronik posta adresi       :  teias11.iletim@ttmail.com

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği yer               : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/ KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi)

2 - İhale konusu satış işinin

     niteliği, türü ve miktarı       :  Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Yeri

Atık Kodu

Miktar (Kg.)

Tehlike Durumu

1

ALÜMINYUM HAVAI HAT TELİ

Kayseri Merkez

170402-170411

59.155

Tehlikesiz

2

% 99 SAF ALÜMİNYUM LAMA

Kayseri Merkez

170402

650

Tehlikesiz

3

MUHTELİF KABLO-BAKIR TELLİ

Kayseri Merkez

170411

1.500

Tehlikesiz

4

AHŞAP ARTIKLAR

Kayseri Merkez

170201

8.500

Tehlikesiz

5

ST37 GALVANİZLİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Kayseri Merkez

170405

67.621

Tehlikesiz

6

HURDA MEFRUŞAT MALZEMESİ

Kayseri Merkez

170405

4.700

Tehlikesiz

7

İZOLATÖR MUHTELİF

Kayseri Merkez

170107

13.450

Tehlikesiz

8

KOMPRESÖR TAKIMI

Kayseri Merkez

170407

7.130

Tehlikesiz

9

AKIM TRAFOSU

Kayseri Merkez

170401

360

Tehlikesiz

10

MUHTELİF ELEKTRİK MOTORU, KOMPRESÖR BLOĞU

Kayseri Merkez

160215

5.640

Tehlikeli Atık

11

ALÜMINYUM SOKAK LAMBASI HURDASI

Kayseri Merkez

170405-170402

845

Tehlikesiz

12

MUHTELİF SU BORUSU

Kayseri Merkez

170405

3.280

Tehlikesiz

13

YAĞMUR OLUĞU HURDASI

Kayseri Merkez

170404

1.000

Tehlikesiz

14

FENS TELİ+DİKENLİ TEL

Kayseri Merkez

170405

3.200

Tehlikesiz

15

154 KV KESİCİ KUTBU

Kayseri Merkez

160215

36.600

Tehlikeli Atık

16

GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ ÇIPLAK TEL

Kayseri Merkez

170405

17.580

Tehlikesiz

17

DAHİLİ OG AYIRICI

Kayseri Merkez

170405-170401

1.200

Tehlikesiz

18

MUHTELİF ELEKTRONİK MALZEME

Kayseri Merkez

160214

2.500

Tehlikesiz

19

MUHTELİF SAC, İZOLATÖR VE DÖKÜM KARIŞIMI

Kayseri Merkez

160215

2.400

Tehlikeli Atık

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Odası/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                     :  İhale 19.06.2012 Salı günü, saat 14.00’de gerçekleştirilecektir. Teklifler en son saat 12.00’ye kadar idareye teslim edilmelidir.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Teklif İsteme Şartnamesindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya teminat mektupları dışındaki teminatların, Muhasebe Sevisine yatırıldığını gösteren belgeler,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Tehlikesiz atıklar için ; 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” hükümlerine istinaden alınmış olan ve teklif verilmiş olan atık kodunu muhteva eden lisans belgesi sunulması zorunludur.

4.2.1.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan;

Tehlikeli Atıklar için;

Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

Belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - İhale, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresinden adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 -Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler satışı yapılacak her bir iş kalemi için teklif verebilecektir. Teklifler her bir iş kaleminin tamamı için verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 19/09/2012 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - Diğer hususlar:

13.1. İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

4709/1-1


BASINÇ ÖLÇER İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Basınç ölçer 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/69218

Dosya no                                   :  1221479

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Basınç ölçer (2 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.06.2012 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İmalatında metal dışında kullanılan plastik malzemeler için antistatik olduğuna dair belge.

4.2.2. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21.06.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4677/1-1


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü tamamlamış (26) (yirmi altı) adet değişik marka ve modelde taşıt, (248) (iki yüz kırk sekiz) kalem (2000) iki bin Kg. hurda elektronik malzeme, (691) altı yüz doksan bir kalem (16000) on altı bin Kg. hurda sac demir aksamı malzeme, (4000) dört bin kg kesilmiş hurda alüminyum plaka sacı ve (2000) iki bin Kg. hurda plastik malzeme, 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  İl Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 288 212 38 50 faks 0 288 214 30 79

c) Elektronik posta adresi       :  kirklareli@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın   

a) İşin adı                                :  Kamu Taşınır Malları Mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı      :  Yukarıda yazılı Bulunan Taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığında; Şartnamede özellikleri yazılı bulunan 2012 model olmak üzere (1) bir adet Renault Fluance binek otomobil, (1) bir adet Renault Symbol binek otomobil, (2) iki adet Renault Yeni Kangoo kamyonet ile Mübadelesi

c) Teslim etme ve

    teslim alma yeri                   :  1) Mübadelede teklif edilen Taşıtlar ve diğer malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresine teslim edilecektir.

                                                  2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu Üzerinde Bulunan Otoparkından, Diğer malzemeler ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan GOP Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinden teslim alınacaktır.

ç) Teslim etme tarihi               :  Mübadele karşılığı alınacak olan Taşıtlar sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren (15) (on beş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) Teslim alma tarihi               :  Mübadelesi yapılan Taşıtlar ve Hurda Malzemeler, Mübadele karşılığı alınacak Taşıtlar Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) onbeş takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin                    

a) Yapılacağı yer                     :  Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                     :  26/06/2012 günü saat: 14:30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve 50,00,-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 26/06/2012 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu Üzerinde Bulunan Otoparkında, Diğer malzemeler ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan GOP Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinde İdareden izin almak suretiyle görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELER

S.NO

MODELİ

MARKASI

TİPİ VE CİNSİ

DURUMU

HASAR ORANI %

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

1

1999

F.ESCORT

Binek

Faal

15

4.000,00 TL

2

1996

R.BROADWAY

Binek

faal

10

4.000,00 TL

3

1998

R.19

Binek

Faal

30

4.000,00 TL

4

1999

R.19

Binek

Faal

15

5.000,00 TL

5

1999

R.19

Binek

Faal

20

5.000,00 TL

6

1997

F.TRANSİT

Minibüs

Faal

35

3.000,00 TL

7

1998

R.BROADWAY

Binek

Faal

30

3.500,00 TL

8

1998

İSUZU

K.OTOBÜS

Faal

40

9.000,00 TL

9

1999

R.19

Binek

Faal

5

7.000,00 TL

10

2000

R.19

Binek

Faal

15

6.000,00 TL

11

2000

R.19

Binek

Faal

25

3.500,00 TL

12

2000

R.19

Binek

Faal

20

5.000,00 TL

13

2000

R.19

Binek

Faal

15

5.500,00 TL

14

2000

R.19

Binek

G.Faal

50

3.000,00 TL

15

2001

HYUNDAİ

Binek

Faal

25

7.000,00 TL

16

2001

HYUNDAİ

Binek

Faal

25

8.000,00 TL

17

2001

HYUNDAİ

Binek

Faal

25

5.000,00 TL

18

2001

HYUNDAİ

Binek

Faal

25

5.500,00 TL

19

2001

HYUNDAİ

Binek

Faal

15

5.500,00 TL

20

2001

R.19

Binek

Faal

15

6.000,00 TL

21

2001

R.19

Binek

Faal

15

6.000,00 TL

22

2001

R.19

Binek

Faal

20

6.000,00 TL

23

2001

T.ŞAHİN

Binek

Faal

30

5.000,00 TL

24

1999

F.SİENA

Binek

Faal

40

6.000,00 TL

25

2001

BMW

M.SİKLET

Faal

45

4.000,00 TL

26

2002

T.ŞAHİN

Binek

Faal

30

5.000,00 TL

27

248 KALEM ELEKTRONİK MALZEME     2.000 Kg.

HURDA

560,00 TL

28

691 KALEM SAC-DEMİR MALZEME       16.000 Kg.

HURDA

6.400,00 TL

29

KESİLMİŞ ALİMİNYUM PLAKA SACI      4.000 Kg.

HURDA

6.000,00 TL

30

93 KALEM PLASTİK MALZEME                 2.000 Kg.

HURDA

550,00 TL

TOPLAM:

150.010,00 TL

4694/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2011/01 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin İli, Merkez İlçesi, Esenli-Puğkaracadağ Köyü, Alanı: 3.868,97 Ha, Pafta: O33a2 Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 123.807,04TL, Geçici Teminatı: 3.714,21TL, İhale Saati: 13:05

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

0647000

0647000

0646317

0645000

0645000

0652000

0652000

Yukarı (X)

4088750

4088670

4088670

4089000

4093000

4093000

4084000

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

Sağa (Y)

0647003

0647003

0647003

0650000

0650000

0646000

0646000

Yukarı (X)

4084000

4085003

4085001

4086000

4090000

4090000

4088750

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 İl Özel İdaresi Kat: 1 Yenişehir/MERSİN adresindeki Mersin İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda, 19.06.2012 Salı günü saat 13:05’te İl Encümenince yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 19.06.2012 Salı günü, ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 - İhale için belirtilen geçici teminatlar İdaremiz adına açılmış olan Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 69 0001 0002 0735 1218 86 50 06 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 - Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1. Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.3.3. T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.4. Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.5. Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.3.6. Gerçek kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4. Tüzel kişi olması halinde;

3.4.1. Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3.4.2. Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3.4.3. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

3.4.4. Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4.5. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2012 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.7. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı (Encümen Müdürlüğü) Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 İl Özel İdaresi Kat: 1 Yenişehir/MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak, sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname İl Özel İdaresi resmi internet sitesi olan www.mersinilozelidaresi.gov.tr ‘den görülebilir.

İlan olunur.

4420/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA DENİZLİ, GONCALI–KAKLIK İSTASYONLARI VE MANİSA - SALİHLİ İSTASYONLARI ARASINDA BULUNAN KONTROLSÜZ HEMZEMİN GEÇİTLERE KURULACAK OLAN OTOMATİK KUMANDALI GEÇİTLER İLE MEVCUT ÇALIŞAN OTOMATİK KUMANDALI

GEÇİTLER İÇİN MALZEME VE YEDEKLERİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                                                 :  2012/68841

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 / 4108,   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                             :  www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.            

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Denizli, Goncalı-Kaklık İstasyonları ve Manisa - Salihli İstasyonları Arasında Bulunan Kontrolsüz Hemzemin Geçitlere Kurulacak Olan Otomatik Kumandalı Geçitler İle Mevcut Çalışan Otomatik Kumandalı Geçitler İçin Malzeme ve Yedekleri Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.06.2012 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil  300,00,- ¨ Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4571/1-1

—— • ——

4500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ CA(OH)2 SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün 2012-2013 yılı için ihtiyacı olan ve üretim tesislerinde kullanılan 4500 ton sönmüş toz kirecin Ca(OH)2 teknik şartname esaslarında satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/68071

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 51 91

                                                            FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1- Sönmüş Toz Kireç Ca(OH)2: 4.500 Ton

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip periyotlar halinde 1 yıl süreyle teslim edilecektir

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  28.06.2012  15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 28.06.2012 saat 15.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4527/1-1


TTK İHTİYACI OLAN 7 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI VE ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKEN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ  KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2012/68556

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372.259 47 94 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi -                                      Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Çelik Özlü Alüminyum İletken (1/0, Raven)

1300 Kg

Çelik Özlü Alüminyum İletken (3/0, Pigeon)

4300 Kg

NYY Kablo (4x35 mm²- 0,6/1 kV)

500 Metre

Alpek Kablo (3x95+1x16+95 mm²-0,6/1 kV)

500 Metre

Güç Kablosu (1x50/16 mm²)

1000 Metre

Güç Kablosu (1x70/16 mm²)

1000 Metre

Güç Kablosu (1x95/16 mm²)

1000 Metre

b) Teslim yeri                               :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini açıkça belirteceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  26.06.2012 Salı – saat 15:00

c) Dosya No                                 :  1215042

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3 - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.

4.3.1 Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir. TSE belgesi olmayan malzemeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.3.2 Kısmi kabul yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene yalnız o parti mal için geçerlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 26.06.2012 Salı saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4606/1-1

—— • ——

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM S-49 KİLİTLEME YATAKLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/72033

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM S-49 KİLİTLEME YATAKLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 27.06.2012 saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4699/1-1

————

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM KÜRSÜ VE MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/72038

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM KÜRSÜ VE MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 27.06.2012 saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4700/1-1

————

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 250 ADET RADYATÖRÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/71932

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 250 ADET RADYATÖRÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ONARIMI.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 27.06.2012 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4701/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilmiş, Vakıf taşınmazlar belirlenen muhammen bedel üzerinden 19.06.2012 Salı günü saat 14:00'da Üsküdar-Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli resimli ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 18.06.2012 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu (Limit dahili ve süresiz) Teminat Mektubunun teyit yazısı İdaremize ait, 0 216 695 21 00 nolu telefona (İhale Bürosu Dikkatine) faks çektirerek, teyit yazısının aslını mektupla beraber elden getireceklerdir.

3 - Şahıs ve Şirketler İhaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

4 - Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrı bildirimde bulunulmayacaktır.

5 - İhale 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Bu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, harç, gazete ilan bedeli ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleleri alıcıya aittir.

7 - Hisseli taşınmazlarda hissedarların şuf a hakkı saklıdır.

8 - Satış üzerinde kalan şahıs veya şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerini tamamlamadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

9 - Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale bürosundan görülebilir

10 - Taşınmazların satış ihalesinden sonra kesinleşen ihale kararının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ihalede oluşan bedel peşin olarak yatırılacaktır.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel: 0 216 695 21 00 Dahili: (7402-7406) Faks: (0 216 695 21 30) www.vgm.gov.tr.

 

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRIMENKULLER

Sıra

No

Dosya No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cadde/

Sokağı

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M2)

Arsa Payı

Hisse

Cinsi

Fiili Durumu

Özel

Şartı

Muhammen

Satış Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

A17/1465

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Babacan

1210

135

167m2

172/1670

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 65m2, 2+1 ön ve arka cephe kat Mülkiyetli. Zemin kat 3 nolu Daire

Yok

135.000.00. TL

4.050.00. TL

19.06.2012

14:00

2

A17/1466

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Babacan

1210

135

167m2

168/1670

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 68.43m2, 2+1 ön ve arka cephe kat Mülkiyetli.

1. kat 5 nolu Daire

Yok

150.000.00. TL

4.500.00. TL

19.06.2012

14:00

3

A17/1467

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Babacan

1210

135

167m2

168/1670

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 68.43m2, 2+1 ön ve arka cephe kat Mülkiyetli.

2. kat 7 nolu Daire

Yok

150.000.00. TL

4.500.00. TL

19.06.2012

14:00

4

A17/1468

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Babacan

1210

135

167m2

168/1670

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 68.43m2, 2+1 ön ve arka cephe kat Mülkiyetli.      3. Kat 9 nolu Daire

Yok

140.000.00. TL

4.200.00. TL

19.06.2012

14:00

5

A17/1157

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Yeniocak

117

18

738,42m2

36/78

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 73m2, 2+1 arka cephe kat Mülkiyetli. Zemin kat 3 nolu Daire

Yok

140.000.00. TL

4.200.00. TL

19.06.2012

14:00

6

A17/1158

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Yeniocak

117

18

738,42m2

38/738

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 89m2, 3+1 arka cephe kat Mülkiyetli. Zemin kat 4 nolu Daire

Yok

160.000.00. TL

4.800.00. TL

19.06.2012

14:00

7

A17/1165

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Yeniocak

117

18

738,42m2

40/738

-

Daire

Kat irtifakılı Tapu 135m2, 4+1 arka cephe kat Mülkiyetli. 3. kat Çatı Katlı 17 nolu Daire

Yok

300.000.00. TL

9.000.00. TL

19.06.2012

14:00

8

A17/954

İstanbul

Üsküdar

Kuzguncuk

Azizbey

547

17

664m2

-

24/384

Arsa

Arsa Konumunda bahçe olarak kullanılmaktadır.

Yok

145.250.00. TL

4.400.00. TL

19.06.2012

14:00

9

A4/230

İstanbul

Beykoz

Ortaçeşme

Akbaba Asfaltı ve Begonya

597

11

627m2

-

Tam

Arsa

Arsa Konumunda bahçe olarak kullanılmaktadır.

Yok

627.000.00. TL

18.810.00.TL

19.06.2012

14:00

4145/1-1


AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel ve mesahaları belirtilen arsaların satış işi ihalesi 19/06/2012 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

a. Tebligat İçin adres göstermesi

b. Noter tasdikli imza sirküsü,

c. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri

d. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

e. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığından alınacak (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi,

f. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

g. Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe.

İhale bedelinin % 25'i ihale onayını müteakip 15 gün içerisinde her türlü yasal harç ve vergisi ile birlikte yatırılır, geri kalan % 75'si ise 6 eşit taksitte ödenir. Her türlü harç ve vergiler fiyatlarımıza dahil değildir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Şartnameleri Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görebilir, ihaleye katılmak isteyenler aşağıda belirtilen bedeller karşılığında şartname almak zorundadır.

DADAŞKENT, KAYAKYOLU VE YILDIZKENTTE BULUNAN ARSALAR

 

Sıra No

Ada

Parsel

Mesahsı

Mevki

Niteliği

Kat Adedi

m2 birim Fiyatı

Toplam B.

3%

Ş. Bedeli

1

1772

2

358.75

Dadaşkent

Konut

2

100

35875

1076.25

100

2

1776

1

3816.75

Dadaşkent

Konut

2

100

381675

11450.25

100

3

1707

7

491.94

Dadaşkent

Konut

2

100

49194

1475.82

100

4

1703

3

208.91

Dadaşkent

Konut

2

100

20891

626.73

100

5

1703

6

548.27

Dadaşkent

Konut

2

100

54827

1644.81

100

6

1970

1

406.19

Dadaşkent

Konut

4

200

81238

2437.14

100

7

1970

2

364.45

Dadaşkent

Konut

4

200

72890

2186.7

100

8

1970

3

364.27

Dadaşkent

Konut

4

200

72854

2185.62

100

9

1970

4

362.86

Dadaşkent

Konut

4

200

72572

2177.16

100

10

1970

5

361.83

Dadaşkent

Konut

4

200

72366

2170.98

100

11

1970

6

378.62

Dadaşkent

Konut

4

200

75724

2271.72

100

12

1970

7

442.21

Dadaşkent

Konut

4

200

88442

2653.26

100

13

1970

8

432.68

Dadaşkent

Konut

4

200

86536

2596.08

100

14

1970

9

430.71

Dadaşkent

Konut

4

200

86142

2584.26

100

15

1970

10

429.51

Dadaşkent

Konut

4

200

85902

2577.06

100

16

1970

11

450.69

Dadaşkent

Konut

4

200

90138

2704.14

100

17

1981

4

5859.1

Dadaşkent

Konut

4

200

1171820

35154.6

100

18

1990

6

361

Dadaşkent

Konut

4

200

72200

2166

100

19

1990

7

361

Dadaşkent

Konut

4

200

72200

2166

100

20

1989

18

484

Dadaşkent

Konut

4

200

96800

2904

100

21

1989

19

456

Dadaşkent

Konut

4

200

91200

2736

100

22

1785

1

548.01

Dadaşkent

Konut

2

100

54801

1644.03

100

23

5908

3

5153.11

Yıldızkent

Konut

6

400

2061244

61837.32

100

24

6068

1

1023.46

Kayakyolu

Konut

2

303.75

310876

9326.279

100

25

6068

2

1199.63

Kayakyolu

Konut

2

303.75

364387.6

10931.63

100

26

6068

3

1179.4

Kayakyolu

Konut

2

303.75

358242.8

10747.28

100

27

6068

4

1224.28

Kayakyolu

Konut

2

303.75

371875.1

11156.25

100

28

6068

5

1277.26

Kayakyolu

Konut

2

303.75

387967.7

11639.03

100

29

6072

1

1066.68

Kayakyolu

Konut

2

303.75

324004.1

9720.122

100

30

6072

2

1212.6

Kayakyolu

Konut

2

303.75

368327.3

11049.82

100

31

6072

3

1334.06

Kayakyolu

Konut

2

303.75

405220.7

12156.62

100

32

6072

4

1228.5

Kayakyolu

Konut

2

303.75

373156.9

11194.71

100

33

6072

5

1120.05

Kayakyolu

Konut

2

303.75

340215.2

10206.46

100

34

6072

6

1056.09

Kayakyolu

Konut

2

303.75

320787.3

9623.62

100

35

6040

1

2825

Kayakyolu

Konut

2

303.75

858093.8

25742.81

100

36

6501

2

648.89

Dadaşkent

Konut

5

200

129778

3893.34

100

37

718

61

63.87

Gez Mah.

Konut

7

60

3832.2

114.966

100

İlan olunur.

4585/1-1