12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.05.2012   Karar No: 6495

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

- MERKEZİ                        :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal/ ISLANDS UK

- TÜRKİYE ADRESİ         :  Söğütözü Caddesi No: 27 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  22.02.2012, 20.03.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                         :  X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ              :  TPI/X/C

- KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır, Batman

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.882 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :                                                              AR/TPI/5056

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Muş haritasındaki 759 metre yükseltili nirengiden N-265 derece 00 dakika doğrultuda ve 5.310 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1.221metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 6.850 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 9.876 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 28.315 metre doğuda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 2.774 metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 4.398 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 5.905 metre güneyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 3.078 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 835 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 2.790 metre batıda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 895 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 3.295 metre batıda (m)’ye doğru çizgi, (m)’den 4.175 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 12.827 metre batıda (o)’ya doğru çizgi, (o)’dan 6.473 metre güneyde (p)’ye doğru çizgi, (p)’den 13.909 metre batıda (r)’ye doğru çizgi,

(r) köşesi 1/250.000 ölçekli Mardin haritasındaki 632 metre yükseltili Kaya T. nirengisinden N-101 derece 06 dakika doğrultuda ve 3.565 m. uzaklıktadır. (r)’den 5.141 metre kuzeyde (s)’ye doğru çizgi, (s)’den 18.739 metre batıda (t)’ye doğru çizgi, (t)’den 6.991 metre kuzeyde (u)’ya doğru çizgi, (u)’dan 4.483 metre doğuda (v)’ye doğru çizgi, (v)’den 8.211 metre kuzeyde (y)’ye doğru çizgi, (y)’den 10.537 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda taahhüt ettiği şekilde ruhsat sahasında 1 nci yıl içerisinde 1 arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, Turkish Petroleum International Company Ltd.’ye bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3846/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.05.2012   Karar No: 6497

ŞİRKETİN:

 

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  20.01.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  IV no.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                 :  TPO/IV/A

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’de Türk karasuları dışında

- YÜZÖLÇÜMLERİ             :  3.846.300 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPO/3922

- VERİLİŞ TARİHİ               :  30.06.2004

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O., sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.06.2013 tarihinden 30.06.2016 tarihine kadar, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 nci maddelerine istinaden teminat karşılığında üç yıl süreyle uzatılması için 20.01.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, IV no.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3922 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.06.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 nci maddeleri ve 05.03.2012 tarihli ve 2012/2913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 30.06.2016 tarihine kadar teminat karşılığında 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

3845/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.05.2012   Karar No: 6496

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Aladdin Middle East Ltd.

- MERKEZİ                        :  123 South Market Wichita Kansas 67202  U.S.A.      

- TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Cd. Karum İş Merk. No: 21/394  06680

                                               Kavaklıdere, Çankaya ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  20.02.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                         :  X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ              :  AME/X/H

- KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır, Batman

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.882 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :                                                           AR/AME/5057           

KARAR:

Aladdin Middle East Ltdnin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde AME/X/H işaretli, AR/AME/5057 hak sıra numaralı ve 49.882 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3844/1-1

—————

Turkısh Petroleum International Company Ltd. Şti XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde Akdenizde Türk karasuları içinde TPI/XIV/İ, J işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 17.04.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

3843/1-1

—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

GELİŞİM İNŞAAT TAAHÜT GIDA VE İHT. MAD. MAK. MADEN TUR. İML. PAZ. LTD. ŞTİ

TS 12225

26/859

30.03.2012

Standart İptal olduğu İçin

ÖZEL ÜNLÜ GÜVENLİK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12782

26/1411

30.03.2012

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

KÜTAHYA ZAFER YAPI İNŞAAT MADEN TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12225

14.31.26/HYB-

1485

30.03.2012

Yıllık Vizesini

Yaptırmadığı İçin

HASAN TAŞAN - GAZİ EMET OTOGAZ SAHIS

TS 12664-1

14.11.26/HYB-1770

28.03.2012

Ara Kontrol Olumsuz

İBRAHİM BALIKCIGİL BURAK CAM TİCARET

TS 12225

26/922

30.03.2012

Başvuru

İncelemesi Olumsuz

3826/1-1

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV)

VAKFEDENLER: Devlet BAHÇELİ, İsmail Faruk AKSU, İzzet Ulvi YÖNTER, Kubilay KAVAK, Alper Çağrı YILMAZ, Konur Alp KOÇAK, Gökhan GÜLER, Mehmet PARSAK, Oğuz TURHAN,

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/05/2012 tarih ve E. 2012/211 K. 2012/150 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 57. Noterliğince düzenlenen 12/04/2012 tarih 14696 yevmiye nolu kuruluş senedi

VAKFIN AMACI: Türk Cumhuriyet Devletinin kuruluş felsefesi temelinde ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi, kültür ve eğitim hayatının geliştirilmesine, milli menfaat, milli güvenlik ve birlik anlayışının, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasi kültürünün, jeopolitik ve jeostratejik düşünce biçiminin yaygınlaştırılmasına, toplumda milli, vicdani ve ahlaki değerlerin hakim kılınmasına katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Denetçi

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3905/1-1

—————

VAKFIN ADI: Albay Süleyman Yaman Eğitim, Kültür, Sanat ve Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER: Süleyman YAMAN

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.04.2012 tarihli 2011/403 Esas, K. 2012/167 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 33. Noterliğince düzenlenen 25.08.2011 tarih ve 23133 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa, imkanları ölçüsünde, eğitim, kültürel, sanatsal, bilimsel, teknolojik, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarına katkı sağlayacak çalışmaları yapmak, hizmet üretmek ve katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Canlı Köyü Yolüstü Mevkii, Parsel No: 345 adresinde fındık bahçesi.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.                     3906/1-1

—————

Kilis İli Çevre Koruma Vakfı, Kilis Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/02/2012 tarihinde kesinleşen, 22/12/2011 tarih, E: 2011/205, K: 2011/911 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3907/1-1

—————

VAKFIN ADI: Manavgat Başarı Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Akif İNCİ, Behçet ELBİSTANLIOĞLU, Mehmet Ali DEDEOĞLU, Nadir AKTAŞ, Nüman GÖDEK, Nasuh TEZCAN, Erdoğan YILMAZ, Ertuğrul YILMAZHAN, İlhan GÜZEL, Cemalettin ÖZ, Nurettin ARIKAN, Abdullah AKSOY, Fikret GÜLER.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANTALYA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2012 tarih, E. 2012/22, K. 2012/22 sayılı kararı ve 18/04/2012 tarihli düzeltme kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Manavgat 4. Noterliğinin 05/05/2011 tarih, 03078 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 13/01/2012 tarih ve 00565 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: Kurmuş oldukları okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim bölümleriyle, Eğitim Kurumları'nın sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 63.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3908/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ara Güler Fotoğrafçılık Eğitim ve Sanat Vakfı

VAKFEDENLER: Mıgırdıç Ara Güler

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2012 tarih, E: 2011/471, K: 2012/157 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Beşiktaş 6. Noterliğince düzenlenen 26/12/2011 tarih, 51785 yevmiye nolu kuruluş senedi ile yine aynı Noterlikçe düzenlenen 20/02/2012 tarih, 08467 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: Fotoğrafçılık değerlerini yükseltmek, araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak, fotoğrafçılık sanatı ve eğitimi alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, vasıflı fotoğrafçı yetiştirilmesini sağlamak, bununla ilgili sanat evleri, stüdyolar ve eğitim kurumları açmak ve işletmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 25.000-Euro Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Başkan, Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3909/1-1

—————

Eskişehir'de kurulmuş olan Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Destek Vakfı, Eskişehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/03/2012 tarihinde kesinleşen, 16/02/2012 tarihli ve E: 2012/50, K: 2012/32 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3910/1-1

—— • ——

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

11.05.2012 tarih ve 28289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Üniversitemiz İlahiyat Fakültesine alınacak olan akademik personel alımına ait ilanımız Hatalı yayımlanmış olup, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Doçent

1

1

Tasavvuf Psikolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

İlgililere duyurulur.

3937/1-1

 


Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/5035

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Kitler

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

İl/İlçe

Adana/Çukurova

Adresi

Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi Çukurova/Adana

Tel-Faks

0 (322) 231 01 51 – 0 (322) 231 21 25

Posta Kodu

01150

E-Mail

toroslar-1@toroslaredas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

General İnşaat Elk. Pet. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

Çetin Çalış – Metin Çalış

Adresi

Hilal Mah. 21. Sk. No: 5/3 Çankaya – Yıldız/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

17180128288 – 17192127842

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3940137538

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

149940

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3928/1-1

 


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/113868

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü/Makina İkmal Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0(312) 201 20 36 / 0(312) 285 42 70

Posta Kodu

06800

E-Mail

mikihale@mta.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fensu Sondaj Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Abdullah Çetiner

Adresi

K. İhsaniye Mah. H. Uluşahin İş Merk. B Blok No: P/011 Konya

K. İhsaniye Mah. H. Uluşahin İş Merk. B Blok No: P/011 Konya

T.C. Kimlik No.

 

41821673530

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

385 020 4030 (Meram V.D.)

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

Konya Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23756

38060

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3913/1-1

 


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

HSYK Binası Konya Yolu No: 70

Tel-Faks

Tel : (312) 204 12 42

Fax : (312) 223 92 79

Posta Kodu

6330

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rahime Özbay

 

Adresi

Çamlık Mahallesi 475. Sokak 10/2 Didim/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

46582123270

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3911/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

HSYK Binası Konya Yolu No: 70

Tel-Faks

Tel : (312) 204 12 42

Fax : (312) 223 92 79

Posta Kodu

6330

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arif Yazıcı (Gül Kafe ve Çay Evi)

 

Adresi

Devlet Mah. Vekaletler Cad. Başbakanlık Merkez Ek Bina Ankara

 

T.C. Kimlik No.

26581911306

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9440258291

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3912/1-1

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosu tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülerek yayımlanan (http://personel.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/?sayfa=akademikyukselme) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesindeki koşullara göre daimi statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve anabilim dalını/programını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi (yurtdışından almış oldukları diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şartıyla), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kabul edilecektir.

Başvuru esnasında doktora, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin fotokopileri, atama yapılacak olması halinde ise; aslı veya aslı ile birlikte fotokopisinin olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayanlar, süresi içerisinde başvurmayanlar ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak (Yönetim ve Strateji, Kriz ve Kurumsal Yönetim Konularında çalışma yapmış olmak)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

2

1

Pazarlama Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak (Çevrimiçi Perakende Alışveriş Davranışı konularında çalışma yapmış olmak)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Makro İktisat Bilim alanında Doçentliğini almış olmak (İstihdam, Enflasyon hedeflemesi konularında çalışma yapmış olmak)

Mühendislik Fakültesi

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Doçent

2

1

Sıvı Yakıt Üretimi ve Pektin Üretimi üzerine çalışmaları olmak

3633/1-1

 


KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ