3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2005/307

Karar No : 2011/1028

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; 04/04/1975 Shkoder d.lu Arnavutluk, Shkoder Nüfusuna kayıtlı olan Sokol Brocı hakkında 4926 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/12/2011 tarih ve 2005/307 esas, 2011/1028 karar verildiği, kararın ilanen tebliğ edildiği; verilen kararın katılan vekili av. Tamay YAZAR tarafından temyiz edildiği,

Gerekçeli kararın temyizi ile ilgili, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince karar ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

3548/1-1

—————

Esas No   : 2004/1183

Karar No : 2012/189

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut oğlu 1957 Suriye d.lu Suriye olan ABDULAZİZ MAHMUT hakkında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/02/2012 tarih ve 2004/1183 esas, 2012/189 karar sayılı ilamı sanık hakkında 765 s.TCK'nun 102/4, 104 ve 5271 s. CMK'nun 223/8. Maddelerine istinaden Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine karar verildiği; kararın katılan vekili Av. Tamay YAZAR tarafından temyiz edildiği,

Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK’ nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

3549/1-1