20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALE SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA - UŞAK ARASINDA KM:93+882, KM:114+208 VE KM:129+00 DA BULUNAN KONTROLSÜZ HEMZEMİN GEÇİTLERE KURULACAK OLAN SÜREKLİ HIZ KONTROLLÜ, EKSİZ RAY DEVRELİ KORUMA KONTROL ALT SİSTEMLERİNİN MALZEMELERİ VE YEDEKLERİ İLE NAZİLLİ - DENİZLİ ARASINDA ÇALIŞAN GCP4000 TİPİ KORUMA KONTROL ALT SİSTEMLERİNİN YEDEK MALZEMELERİNİN ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TOPLU KONUT YAPMAK ŞARTI İLE ARSA SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


VİNÇ YÜRÜTME SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Veliköy Belediye Başkanlığından:


ALTAB ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURDURULMASI İLE TESİSLERİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığından:


1 ADET FLOW CYTOMETER SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE MUHTELİF SAHA VE KAMP İŞYERLERİNE, KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA MALZEME TAŞIMA İŞİ AÇIK İHALE SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET KONİK KARIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TOTAL STATİON VE MEKANİK TEODOLİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


21 ADET MOTOR İÇİN FREKANS KONVERTÖRÜ TEMİNİ, MONTAJI, KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI VE SİSTEMİN ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

(EÜAŞ) Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğü’ne ait makine parkında bulunan muhtelif hafif vasıtaların 21 (Yirmibir) adet şoför tarafından 365 takvim günü (1 yıl) süreli olarak kullanılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/49020

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi          :  elibilgiislem@eli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğü’ne ait makine parkında bulunan muhtelif hafif vasıtaların 21 (Yirmibir) adet şoför tarafından 365 takvim günü (1 yıl) süreli olarak kullanılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin süresi                              :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale usulü                             :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  16 Mayıs 2012 - 15.00

d) Dosya no                               :  2012-011/KÇLİ - ŞOFÖR

4 - İhaleye ait dökümanlar ; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 16/05/2012, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3228/1-1


İHALE SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; bağlantı yolları ile birlikte, “Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolu”, “Pozantı–Tarsus–Mersin Otoyolu”, “Tarsus–Adana–Gaziantep Otoyolu”, “Toprakkale–İskenderun Otoyolu”, “Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu”, “İzmir–Çeşme Otoyolu”, “İzmir–Aydın Otoyolu”, “İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu”, “Boğaziçi Köprüsü”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu” ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların (OTOYOL), tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile “İşletme Haklarının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede Son Teklif Verme Tarihi uzatılmıştır.

25 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yayınlanan ilanlarla açılan ihalede;

İhaleye teklif verebilmek için gereken 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) ABD Doları tutarındaki geçici teminat tutarı, 50.000.000.- (ellimilyon) ABD Doları olarak değiştirilmiştir. Ancak İdare tarafından Sözleşme imzalanmak üzere davet edilecek Teklif Sahibi’nden, İdare tarafından verilecek süre içerisinde 150.000.000.- (yüzellimilyon) ABD Doları tutarında ek geçici teminat istenecek olup, Sözleşme ek geçici teminatı getirecek Teklif Sahibi ile imzalanacaktır.

Ön Yeterlilik Son Başvuru tarihi olan 24 Nisan 2012 Salı günü, 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 16:00’ya,

Son Teklif Verme tarihi olan 17 Mayıs 2012 Perşembe günü, 09 Ağustos 2012 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

Kamuoyuna sunulur.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Cad. No:80, Kurtuluş 06600 ANKARA / TÜRKİYE

Tel : +90.312.585 81 70  ve  +90.312.585 80 00  Fax : +90.312.585 81 63

www.oib.gov.tr

3299/1-1


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Edirne Merkez Hıdırlık mevkii, ekteki imar plan paftasında gösterilen ada ve parsellerde bulunan taşınmaz üzerinde projede yer alan "SEDEF KULE" ile diğer ünitelerin yapımı ve işletilmek üzere 29 yıl 10 ay süre ile sınırlı ayni hak-üst hakkı verilmesi işi, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur. Sedef Kule ile ilgili mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri İdarede mevcut olup, yükleniciye ücretsiz verilecektir.

Aylık Tahmini kullanım bedeli 1.000,00 TL olup, geçici teminatı 10.740,00 TL'dir.

Yüklenici geçici teminatın haricinde ihale öncesi 1.000.000,00TL süresiz ek teminat yatıracaktır (nakit veya banka teminat mektubu) İnşaat bitiminden sonra yapı kullanım izni alınmasıyla ek teminat iade edilecektir.

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler:

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

b-) Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri (2012 yılı vizeli)

c-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2012 yılında düzenlenmiş vekâletname,

d-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir)

e-) İhaleye katılacak olanların son 5 yılın mali durumuna ilişkin kar-zarar durumlarını gösterir bilânço/belge. Ortak olmaları halinde her ortağın, ortak girişim olması halinde ise her ortağın son 5 yılın mali durumuna ilişkin kar-zarar durumlarını gösterir bilânço/belge. (Yeminli Mali Müşavir/Vergi Dairesi tarafından onaylı.)

f-) Mali Durum Bildirgesi.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

h-) Talipliler ihale öncesi "Yer Görme Belgesi" imzalayacaklardır. Belge örneği ve uygulama projeleri (CD ortamında) Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilecektir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İdari ve Teknik Şartnameler; her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

Teklifler 08.05.2012 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale komisyonu Başkanlığı'na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 08.05.2012 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

3245/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 73,42.- TL ile en çok 117.804,24.- TL olan, yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7.- TL ile en çok 11.780.- TL olan, cinsi miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Gres yağı, Terminal, Printer, Monitör, Hoparlör, Ütü, Dolu Av Fişeği, MP3, MP4, Tansiyon aleti, Veteriner malzemesi, Filtre, Koltuk, Kimyevi madde, Kurdela, Oto vites aksamı, Kayış, Makine aksamı, Kalıp, Çivi, Kumaş, İplik, Plastik kasa, Davlumbaz, Sigara sarma makinesi, Polyester, Isı koruyucu mensucat, Benmari havuzu, Pil, Sprey boya, Konteyner, Seramik, Direksiyon kutusu, Fren merkezi,  Fren ABS kiti, Cep telefonu bataryası, Dokunmatik kalem, Hafıza kartı ve Cep Telefonu vb. 91 grup eşya, açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde 27/04/2012 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/04/2012 tarih ve saat 16.00’a kadar Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (224) (243 43 30)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ :

www.gumruk.gov.tr       www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3298/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 5.943,66 TL ile en çok 155.247,93 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 594,37 TL, en çok 15.524,79 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri -, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen iç fındık (düşük kalitededir.), fındık kabuğu 2 Grup eşya, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası /TRABZON adresindeki ihale salonunda 26.04.2012 tarihi saat 11.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 25.04.2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3294/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 111,06 TL ile en çok 199.157,51 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,11 TL, en çok 19.915,75 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 Grup muhtelif eşya ( Demir Palet, Entegre, Islak Boya, Yedek Parça, Araç sileceği, Akü, Kazan, Cnc Torna Tezgahı vs.) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 27/04/2012 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/04/2012 tarih 16.00' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 32 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3173/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 199,80 TL ile en çok 311.501,12 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 20,00 TL, en çok 31.151,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında plastik hammadde, solaryum cihazı, forklift, kapı malzemesi, tükenmez kalem, jant, defter, dosya, perdelik stor, carbon black, tişört, zati eşya, cam, v.b. 21 (yirmibir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 16/05/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 15/05/2012 tarih ve saat 16.30'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10 TL bedeli karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3196/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA - UŞAK ARASINDA KM:93+882, KM:114+208 VE KM:129+00 DA BULUNAN KONTROLSÜZ HEMZEMİN GEÇİTLERE KURULACAK OLAN SÜREKLİ HIZ KONTROLLÜ, EKSİZ RAY DEVRELİ KORUMA KONTROL ALT SİSTEMLERİNİN MALZEMELERİ VE YEDEKLERİ İLE NAZİLLİ - DENİZLİ ARASINDA ÇALIŞAN GCP4000 TİPİ KORUMA KONTROL ALT SİSTEMLERİNİN YEDEK MALZEMELERİNİN ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/46131

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108,   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa - Uşak Arasında Km:93+882, Km:114+208 ve Km:129+00 Da Bulunan Kontrolsüz Hemzemin Geçitlere Kurulacak Olan Sürekli Hız Kontrollü, Eksiz Ray Devreli Koruma Kontrol Alt Sistemlerinin Malzemeleri ve Yedekleri İle Nazilli - Denizli Arasında Çalışan GCP4000  Tipi Koruma Kontrol Alt Sistemlerinin Yedek  Malzemelerinin Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02.05.2012 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,-TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3139/1-1


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Santrali’nde üretilmesi planlanan “Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin” satışı kapalı zarf usulü açık arttırma ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyiömer/KÜTAHYA

Telefon ve faks                    :  0274-2485660 Faks: 0274-2485665/67

E - Mail adresi                     :  ticaret@somtes.gov.tr

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği türü ve miktarı    :  Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin satışı.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihale Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati                  :  10/05/2012 Perşembe Günü saat:14:00

c) Dosya no                         :  Tic.2012/36

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Kanuni ikametgah adresi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

4.1.2 - Gerçek kişi veya Tüzel kişi olması (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)

4.1.2.1 - Gerçek kişi işe; Oda kayıt belgesi (mevcutsa), ikamet ilmühaberi, kimlik fotokopisi, TC kimlik numarası, Vergi nosu.,

4.1.2.2 - Tüzel kişi ise; İmza sirküleri; şirketi temsile teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noterden vekaletname, Ticaret sicili kaydı.

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari şartnamede de belirtilen geçici teminat;

Geçici teminatın Banka teminat mektubu olması halinde süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak alınacaktır.

4.1.5 - İstekli ortak girişim ise Noter onaylı ortak girişim beyannamesi, imza sirküleri ve ya ortaklık adına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir Noterden tasdikli vekâletname.

4.1.6 - İş bu şartname ve eklerinin görülüp, okunduğunu teyit eden her sayfası imzalı onaylı şartname ve ekleri.

4.1.7 - Şartname aldığını gösteren belge.

4.1.8 - Ekonomik açıdan en yüksek teklif esasına göre değerlendirme yapılacaktır.

4.1.9 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

5 - Dosya satın almak mecburi olup, 50,00 TL (elli TL) bedel karşılığı EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden temin edilebilir veya EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi TR89 0001 500158007281157549 No’lu Hesaba yatırılması halinde, bildiriminden sonra adresine Kargo kanalı ile gönderilir.

6 - İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden TL./kWth olarak vereceklerdir.

7 - Teklifler 10/05/2012 Perşembe Günü, saat:14:00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ve Kargoda meydana gelen gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir. Ancak açık artırım sırasında yetkili bulunması zorunludur. Açık artırıma katılmaz ise teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir.

8 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 5.000,00 TL. (Beşbin TL.) geçici teminat bedelini EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü veznesine, yukarıdaki banka hesabına yatırmak veya Banka teminat mektubu şeklinde teklif ekinde sunmaları zorunludur. İstekliler üzerinde ihale kaldığı takdirde kesin teminat mektubunun bedeli 2.000.000,00 TL. (İkimilyon TL.)

9 - Verilen teklif geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Posta ve Kargodaki gecikmelerden dolayı İşletmemiz sorumlu değildir.

2890/1-1

—— • ——

ARSA SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Muş Merkez Hal civarı Türbe bitişiğinde bulunan 13KAII Pafta 71 Ada 139 Parsel 1.512,64 m² lik arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince Kapalı teklif ve Açık artırma usulüyle satışa sunulmaktadır.

İhale Muş İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binası (Şehir stadyumu karşısında sosyal tesisler içinde ) İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

S.No: Gayrimenkulun

Adresi

Yüzölçümü

(M²)

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%6 (TL)

İhale Tarih

ve Saati

1-Muş Merkez Hal civarı Türbe Bitişiğinde

Bulunan 17 KAII Pafta 71 Ada

169 Parselde Kayıtlı Arsa

1.512,64 m²

1.550.000.00

93.000.00

02.05.2012 Saat 10:40

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1 - Geçici Teminat.(Nakit teminatlarda İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası Muş Şubesindeki Geçici teminat hesabına yatırılacaktır.)

2 - Noterden tasdikli nüfus cüzdan sureti ve Nüfus Müdürlüğünden tasdikli ikametgâh ilmühaberi.

3 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası.

4 - Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

6 - Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile Noter tasdikli imza sirküleri.

7 - Şartnameyi okuyup aynen kabul ettiğine dair belge. (İhaleye ait Şartname İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedeli olan 200.00 TL mukabilinde temin edilebilir.)

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre yapılacak ihaleye Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3125/1-1


TOPLU KONUT YAPMAK ŞARTI İLE ARSA SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Hürriyet Mahallesi, 30L1b pafta, 4604 ada, 1 nolu parsel kayıtlı imar planında TAKS-, KAKS:1,5 olmak üzere, kat adedi: 4 (dört), Konut Bölgesinde 25873 m2’lik arsa “Toplu Konut yapmak şartı” ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 - Satılacak arsanın muhammen bedeli 2.975.395,- TL’dir.

3 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Tozkoparan Zahit Mahallesi, Kasım Gülek Bulvarı, Belediye Tesisleri, Gelir Yöneticiliği’nde görülebilir veya 100,-TL karşılığında satın alınabilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 150.-TL’dir.

5 - İhale 02/05/2012 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

6 - Bu işin geçici teminat tutarı, muhammen bedelin % 3’ü olan 89.261,85-TL’dir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Dış Zarf:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter onaylı iş ortak girişim beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

i) İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınan belge,

Ortak girişim olması halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Tarsus Belediye Başkanlığı'ndan temin edilecek “Yer Gördü” belgesi,

k) İsteklinin SGK borcu olmadığına dair belge; Ortak girişim olması halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin SGK borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

l) Hürriyet Mahallesi, 30L1b pafta, 4604 ada, 1 nolu parsel Toplu Konut yapmak şartı ile satılacağı için ihaleye teklif verecek isteklilerin;

1) Konut yapı kooperatifleri olmaları halinde, Toplu Konut yapmak için arsa almak üzere genel kurulları tarafından yönetim kuruluna verilen yetkinin Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınan yetki belgesi ile ibraz etmeleri,

2) Diğerlerinin ise, daha önceden bir defada en az 300 adet konut yaptığına dair iş bitirme belgesi sunmaları şarttır.

B) İç Zarf:

a) Teklif mektubu.

İç zarf dış zarfın içine konularak 02/05/2012 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar Tarsus Belediyesi Gelir Yöneticiliği’ ne verilmiş olacaktır.

İlan olunur.

3226/1-1

—— • ——

VİNÇ YÜRÜTME SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/47969

1-  İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 adet 10 ton kapasiteli dış saha portal vinci köprü yürütme sisteminin yenilenmesi işi, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/05/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 08/05/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3192/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

13 Nisan 2012 tarih ve 28263 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan 1 adet Elektro Eğirme Sistemi ihalesinin tarihi 25/04/2012 saat:14:00 olarak değiştirilmiştir.

3250/1-1


TAŞINMAZ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Veliköy Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen taşınmaz, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhale Konusu İşin Adı: "TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ VELİKÖY BELEDİYESİ ve TAPUNUN 159 ADA, 9 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ"

2 - İhale Konusu İşin:

İLİ                                                                :  TEKİRDAĞ

İLÇESİ                                                         :  ÇERKEZKÖY

MAHALLESİ                                              :  SANAYİ MAH.

ADA/PARSEL NO                                     :  159/9

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ                 :  32694,50 m2

TAPUDAKİ VASFI                                    :  Arsa

MECLİS KARAR TARİH VE NO'SU       :  13.04.2005 tarih ve 2005/05 nolu karar

KULLANIM ŞEKLİ                                    :  Konut

BRÜT İNŞAAT ALANI                             :  34.220.00 m2

MUHAMMEN BEDEL                              :  21.387.500.00.-TL

                                                                        (Yirmibirmilyonüçyüzseksenyedibinbeşyüz TL.)

KESİN TEMİNAT BEDELİ                        :  1.283.250.00.-TL

                                                                        (Birmilyonikiyüzseksenüçbinikiyüzelli TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                      :  641.625.00.-TL

                                                                        (Altıyüzkırkbirbinaltıyüzyirmibeş TL.)

3 - Bu işe ait şartname Cumhuriyet Mah. Hürriyet Mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten 200,00.-TL. Karşılığında satın alması zorunludur.

4 - Taşınmazın ihalesi 02.05.2012 Çarşamba günü saat 15.00'de Cumhuriyet Mah. Hürriyet Mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre yapılacaktır.

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte; örneğe uygun

a) Türkiye'de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

bl) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

cl) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İdari şartnamenin 4.maddesine yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belge

g) Mali durum bildirimi ve muhammen bedelin en az %15'i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubunun ihalenin ilk ilanından sonra (İlk ilan günü dahil) düzenlenmiş olması gerekir.

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. Örnek forma göre

j) Muhammen bedelin %50'sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli suretleri veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya iskan belgesi olması halinde, iş bitirme veya iskan belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, iskan belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) İhale dokümanı alındı belgesi

m) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi

II - İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar Veliköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

III - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacaktır.) yazılacaktır.

IV - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olmadığına dair belge.(Firmalar Taahhütname şeklinde verecektir.)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İdare onayları geçerlidir.)

5 - Teklifler ihale günü saat 15.00'a kadar Cumhuriyet Mah. Hürriyet Mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6 - İstekliler tekliflerini ilanın 6. maddesinde belirtilen zamandan önce ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir.(TRT saati esas alınacaktır.)

7 - Kargo ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar ile idari şartnamenin 3. maddesinde yazılı şahıslar ihaleye katılamazlar.

9 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

10 - İlan bedeli dahil, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer tüm giderler ve karar pulu ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11 - İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki tüm yazılı hususları aynen kabul etmiş sayılırlar.

İlan olunur.

3246/1-1


ALTAB ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURDURULMASI İLE TESİSLERİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığından:

1) Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (ALTAB) Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Kurulması ve İşletilmesi İşi 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu hükümleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare birlikleri kanunun 9. Maddesinin d bendi, Birlik tüzüğünün 6 ıncı ve 7 inci Maddeleri ve 5393 sayılı Belediye kanunu 18.madde (e)bendi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci Maddesinin (a) Bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi yapılacaktır.

Türkler Beldesi Göbet ve Taşlıseki Tepeleri Mevkiinde kullanımı 30 yıllığına "Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi”nin bütün masrafları İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibince karşılanmak suretiyle yapımı ile gerekli makine, teçhizat ve ekipmanlarının temini ve montajını; tesislerin sözleşme süresi içinde gerekli her türlü bakım, onarım, tevsii ve yenilenmelerinin yapılmasını, ihale konusu iş ile ilgili mevzuat değişikliği yâda yeni teknolojik yöntemlerin uygulanmasının zorunlu olması halinde buna uygun gerekli değişiklik ve yatırımların yapılmasını, Tesisin, Sözleşme süresince, bütün kâr ve zararı İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibine ait olmak üzere işletilmesini; Sözleşme süresinin bitiminde tesislerin tamamının her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir ve çalışır durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar. Proje, işletmeye alındıktan sonra bölgenin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacaktır.

2) Teklif sahipleri, ulusal veya uluslararası ile ortak girişimler olabilir.

3) Bu işin Geçici Teminatı tahmin edilen bedelinin (49.018.058,31 TL ) % 3’ü (yüzde üçü) olup, 1.489.564,80.- (Bir milyon dörtyüzseksendokuzbin beşyüzaltmışdört Türk Lirası, Seksen kuruş) TL’dır

4) İhale 29.05.2012 Salı günü saat :10.30 ’da Alanya Belediye Binası Toplantı Salonunda Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5) İstekliler, İhale Şartnamesi ve diğer evrakları, Alanya ve Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığında mesai saatleri içerisinde, ücretsiz olarak görebileceklerdir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İhale Dosyası Bedeli 5.000,00 TL. dır.

6) İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

i. Kanuni ikametgâh sahibi olması,

ii. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

iii. Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,

iv. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

v. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

vi. İstekli Firma adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli Firma adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

vii. İstekli Firmaların ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli forma uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilir ve ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları İrtifak sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

viii. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi,

ix. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri vermesi,

a) Bu Şartnamenin 1 nci maddesinde tanımlanan ve ayrıntıları ekli Teknik Şartnamede yer alan işin yatırım ve işletme dönemlerini kapsayan ekonomik ve mali yaklaşım raporu (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanması ve bu konudaki hedefleri) ve işletme planları (yaklaşım planında yatırım ve işletme programı, yatırım finansmanı, yıllık bakım-onarım-işletme-yenileme ve amortisman giderleri, yatırım ve işletme dönemleri itibariyle öngörülen nakit akışları, işletme sermayesi ve ilgili görülen diğer hususlar yer alacaktır),Çevre, Altyapı, Katı atık ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri kurma ve işletme konularına da yer verilen (Faaliyet Belgesi)

b) En az 4.000.000 TL.- (dört milyon TL) tutarında Banka Referans Mektubu ve ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı ( İşletme ve İrtifak Hakkı Sahiplerinin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde kuruculardan en az % 50 hisse sahibi olan birinin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan en az % 50 hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İşletme ve İrtifak Hakkı Sahiplerinin ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya bu ortakların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

c) Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması. (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)

d) İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, sözleşme yapma süresi içerisinde toplam sermayesinin en az % 51 hissesi kendisine ait olmak şartıyla veya bir ortak girişim üzerinde kalması halinde de yine aynı süre içerisinde ortak girişim beyannamelerinde gösterilen hisse oranlarına ve şartlarına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir sermaye şirketi kurmaları ve Şirket Ana Sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdareye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler veya ortak girişimlerle değil, bunların kuracakları Şirket ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip; İrtifak hakkı sahibi şirketin; adres ve İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibi yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde ALTAB Başkanlığına Bildirmek zorundadırlar. İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibi yönetiminin değişmiş olması ALTAB’a karşı iş bu şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.

İhaleye katılacak İstekli Firmanın; bünyesinde işin devamı süresinde aşağıdaki özellikleri verilen meslek gruplarına ait elemanları bulundurmak zorundadır. Konu ile ilgili taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir.

Teknik personel Listesi:

Çevre Mühendisi…………………………………en az 5 yıl deneyimli

Makine Mühendisi……………………………….en az 5 yıl deneyimli

İnşaat Mühendisi…………………………………en az 5 yıl deneyimli

Elektrik Mühendisi……………………………….en az 5 yıl deneyimli

e) İhale dökümanının satın alındığına dair belge

7) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ALTAB Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ALTAB Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ALTAB Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ALTAB Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında TRT saat ayarı esas alınacaktır.

9 ) İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3307/1-1


1 ADET FLOW CYTOMETER SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Flow Cytometer alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2012/49574

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Flow Cytometer

b) Teslim yeri                                   :  BİOMATEN Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  10/05/2012 10:00 Perşembe

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10/05/2012 Perşembe günü, saat 10:00´a kadar ihale dökümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3263/1-1


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE MUHTELİF SAHA VE KAMP İŞYERLERİNE, KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA MALZEME TAŞIMA İŞİ AÇIK İHALE SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2012/45915

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat) (488) 213 39 14-213 41 49

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.ayuruk@toap.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  BÖLGE HAVUZ SİSTEMİ KAPSAMINDA, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜRETİM, ARAMA SONDAJ, KUYU TAMAMLAMA, İÇİ VE DIŞ SAHA FAALİYETLERİ İÇİN KULE MALZEME, VE İLGİLİ EKİPMANIN ÇALIŞMA BÖLGELERİNE KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA TAŞIMA İŞİ.

b) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi                                    :  1 YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  15.05. 2012     SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İş deneyim belgeleri:

1 - Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

2 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Her türlü İşmakinası kiralama işi.

(Özel sektörden alınacak iş deneyim Belgesine ait sözleşme ve hak ediş faturaları, teklif ile birlikte ihale komisyonuna sunulması gerekir.

3 - Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden Alınmış K1 Belgesi.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4 - İhale dokümanı [TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON. BAŞMÜH. BATMAN adresinde görülebilir ve 150,00 TL. Karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 15.05.2012, saat 14.00’e kadar TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MUHABERAT ŞEFLİĞİ’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, [ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.]

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

İdaremiz (hizmet alımı ihaleleri) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

3159/1-1

—— • ——

1 ADET KONİK KARIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 Adet 2500 lt. hacimli 1300 kg. ürün karıştırma kapasiteli Konik Karıştırıcı yerine montajı yapılarak çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak  kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 27.04.2012 Cuma günü Saat 14.45 olup; isteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3227/1-1


TOTAL STATİON VE MEKANİK TEODOLİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı : Total station ve mekanik teodolit, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/46653

Dosya No                               :  1226464

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2 57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet total station ve 3 adet mekanik teodolit

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı- ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  Total station 30 takvim günü, mekanik teodolit 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  10.05.2012 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 -Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

7 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

8 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 10.05.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3197/1-1


21 ADET MOTOR İÇİN FREKANS KONVERTÖRÜ TEMİNİ, MONTAJI, KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI VE SİSTEMİN ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

(EÜAŞ) Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

21 adet motor için frekans konvertörü temini, montajı, kontrol ve testlerinin yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2012/48505

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Yeni Yalova Yolu 15. km Ovaakça/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  2242671170 - 2242671177

c) Elektronik Posta Adresi                     :  bursa@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                             :  euas@gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  21 adet motor için frekans konvertörü temini, montajı, kontrol ve testlerinin yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi.

b) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içerisinde malzeme İşletme Müdürlüğüne teslim edilecek, yer teslimine müteakip 30 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                     :  11.05.2012  14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

4.2.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da meslek odası belgesi;

4.2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.2.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.2.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi,

4.2.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonra geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Firmalar tekliflerinde, teknik şartname 5.1 maddesinde belirtilen malzemelerin tiplerini, modellerini, teknik özelliklerini, üretici firmaların isimlerini yazılı olarak vereceklerdir.

4.4.2. Firmalar, teklif ettikleri frekans konvertörlerinin Türkiye’de bakım ve servis hizmetlerinin olduğunu belgelendireceklerdir.

4.4.3. Firmalar, teklif ettikleri frekans konvertörlerinin imalatçıları, yetkili satıcıları ya da yetkili  satıcıları ya da yetkili temsilcileri olacak ve bunu belgelendireceklerdir.

4.4.4. Firmalar, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında, teklif ettikleri bedelin en az %40’ı oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilen frekans konvertör satışı ve devreye alınması işini konu alan iş deneyim belgesini vereceklerdir. Sözleşme bedelinin en az %70’inin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İş deneyim belgesinin birden çok işi kapsaması halinde, teknik şartnamede montajı  ve çalışır şekilde teslimi istenilen frekans konvertör toplam gücünün %40’ı oranında güce sahip, bir veya birden çok frekans konvertör satışını ve devreye alınmasını yaptıklarını iş deneyim belgesi kapsamında belgelendireceklerdir.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler : Frekans konvertör satışı ve devreye alınması işi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabacı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 85 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Buttim Şubesi Şube Kodu : 699 IBAN TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Yeni Yalova Yolu 15 km Ovaakça BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

3229/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmaz malın satış ihalesi 02/05/2012 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

34230101576

Şişli

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

302

1946

128

150,00

Tam

Arsa

1.800.000,00

360.000,00

Şartnamede belirtilmiştir.

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

3050/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı (toptan teklif olması halinde ayrı ayrı yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 03.05.2012 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Toplam Alan (m2)

Belediye Hissesi

Kullanım

İnşaat Emsali

H.max

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

61027/1

64,018.00

TAM

KONUT

1.50

SERBEST

11,523,240.00

345,697.20

14.00

2

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

61028/4

35,911.00

TAM

K.S.A

1.50

SERBEST

10,234,635.00

307,039.05

3

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

61029/1

16,680.00

TAM

KONUT

1.50

SERBEST

3,169,200.00

95,076.00

4

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

61031/1

27,646.00

TAM

KONUT

1.50

SERBEST

5,252,740.00

157,582.20

5

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

61032/1

44,968.00

TAM

KONUT

1.50

SERBEST

8,094,240.00

242,827.20

TOPLAM

189,223.00

 

 

 

 

38,274,055.00

1,148,221.65

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

2639/1-1

—— • ——

HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                          :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S. No.

a) Niteliği – Türü - Miktarı

İhale Kayıt  No

İhale Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

( KDV. Dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

Koruma ve Güvenlik Amirliğinde görevli personeli görevin gerektirdiği güzergahlara (nöbet değişimi, devriye hizmetleri, suç ve suçlu nakli, suçlu takibi, araç çekme, rutin işler, acil müdehale gerektiğinde güvenlik dışında acil işler, görevli personel ve malzeme nakli vs. ) nakline yönelik 1 (Bir ) yıl süreli, en az 2008 Model, şoförleri  ile birlikte günlük yaklaşık 150 Km, 4 adet 4x4  pikap kiralama işi  12 Aylık Sürede

(365 TAKVİM GÜNÜ)  219.000 KM.

2012/48159

22.05.2012

saat: 14.00

365 Takvim günü

100,00 TL

60

Takvim günü

b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer           :  S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/Seyitömer - KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da      : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de         : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da        : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da     : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

3198/1-1