19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

48’inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığı Askeri Savcılığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimliği yazılı sanık aranıp bulunamadığından hakkında verilen karar 7201 Syk. 28, 29 ve devam Mad. uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılır.

Turhan ve Cumagül oğlu. 1985 Dlu. Türkmenistan soy ve uyruklu NURIDDIN ALIMKULOV hakkında açılan kamu davasında 24/11/2011 Tar. 2011/ 243 Es. 2011/1366 kararı ile TCK.nun 191/2 Mad. Ger. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verildi.

3167/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimliği yazılı sanık aranıp bulunamadığından hakkında verilen karar 7201 Syk. 28, 29 ve devam Mad. uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılır.

Fesih ve Zübeyde oğlu, 1988 Dlu. Gaziantep, Şehitkamil Göllüce Nüf. kayıtlı. YAHYA ÖZDEMİR hakkında açılan kamu davasında 22/11/2011 Tar. 2010/603 Es. 2011/1335 kararı ile TCK.nun 191/2 Mad. Ger. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verildi.

3168/1-1

—— •• ——

48’inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığı Askeri Savcılığından:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimliği ve suçu yazılı şüpheli adreslerinden aranıp bulunamadığından hakkında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ, ilan tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içerisinde ERZİNCAN/3'üncü Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde karar aleyhine itiraz yoluna başvurulabilir.

1. SİVAS/Merkez/Acıpınar Köyü Nf. Kyt.lı 30346785118 TC. Kimlik Numaralı İbrahim ve Miyase oğlu 1989 D.lu Muhammed EKİNCİ hakkında "Yasak Edilen Cihaz ve Aletleri Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan TRABZON 48'inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığı Askeri Savcılığının 30.06.2010 tarih 2010/583-39 Esas ve Kararı sayılı kararı ile Görevsizlik kararı verilerek, kararın itiraz hakkı olan taraflara tebliğine, kararın kesinleşmesini müteakiben soruşturma dosyasının Trabzon 48'inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

3221/1-1