11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolubank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADANA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

679.997,99.-TL.

2-

ALTINDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

715.389,04.-TL.

3-

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

457.283,88.-TL.

4-

ANKARA ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ

662.746,20.-TL.

5-

BAKIRKÖY ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.081.361,94.-TL.

6-

BAKIRKÖY KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ

674.691,82.-TL.

7-

BALIKESİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

645.450,94.-TL.

8-

BEYOĞLU YİRMİNCİ NOTERLİĞİ

1.011.667,89.-TL.

9-

BEYOĞLU KIRKALTINCI NOTERLİĞİ

1.216.355,99.-TL

10-

ERZURUM İKİNCİ NOTERLİĞİ

677.084,88.-TL.

11-

EYÜP ALTINCI NOTERLİĞİ

959.675,99.-TL.

12-

İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ

511.22L,54.-TL.

13-

SİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

363.650,66.-TL.

2952/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADALAR NOTERLİĞİ

102.946,87.-TL.

2-

AFYONKARAHİSAR ALTINCI NOTERLİĞİ

308.770,81.-TL.

3-

AKSARAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

447.479,34.-TL.

4-

BOYABAT NOTERLİĞİ

270.742,20.-TL.

5-

CİHANBEYLİ NOTERLİĞİ

282.460,28.-TL.

6-

ÇİNE NOTERLİĞİ

339.478,53.-TL.

7-

DÜZCE İKİNCİ NOTERLİĞİ

232.261,48.-TL.

8-

KADİRLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

268.006,11.-TL.

9-

KARACABEY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

470.779,18.-TL.

10-

KİLİS NOTERLİĞİ

475.173,60.-TL.

11-

KUŞADASI DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

334.066,88.-TL.

12-

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

215.118,45.-TL.

13-

NİKSAR NOTERLİĞİ

318.106,62.-TL.

14-

ORHANGAZİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

333.748,66.-TL.

15-

TOKAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

274.643,05.-TL.

16-

UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

232.054,67.-TL.

17-

VAN ALTINCI NOTERLİĞİ

431.514,27.-TL.

2953/1-1

—————

Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) 2010/641 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2954/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dost Vakfı’dır.

VAKFEDENLER: Yaşar ERDOĞAN

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.03.2012 tarih ve E: 2012/56, K: 2012/l14 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 62. Noterliğince düzenlenen 26.01.2012 tarih ve 02146 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Tüm insani, İslami ve milli değerlerin, bilginin ve duygunun anlaşılması, paylaşılması, farklı kültürler arasında diyaloğun geliştirilmesini temin etmek, toplumu eğitim, sağlık, çevre ve kültürümüzün korunması konularında her türlü teknolojik imkanları da kullanarak bilinçlendirmek vakfın başlıca gayesidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (Ellibin) TL.dir.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2965/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ürgüp Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Ürgüp

Adresi

Ürgüp Hükümet Konağı Nevşehir

Tel-Faks

0 384 341 63 64 / 0 384 341 20 04

Posta Kodu

50400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fatih Eren

 

Adresi

Başdere Eyüplü Mah. Sanayi Cd. No: 53 Ürgüp/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

25118418752

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ürgüp Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Ürgüp

Adresi

Ürgüp Hükümet Konağı Nevşehir

Tel-Faks

0 384 341 63 64 / 0 384 341 20 04

Posta Kodu

50400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Osman Akçakaya

 

Adresi

Başdere Orta Mah. Belediye Cd. No: 34 Ürgüp/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

31751197688

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ürgüp Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Ürgüp

Adresi

Ürgüp Hükümet Konağı Nevşehir

Tel-Faks

0 384 341 63 64 / 0 384 341 20 04

Posta Kodu

50400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mahmut Kaya

 

Adresi

Ayvalı Köyü No: 255 Ürgüp/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

42199849466

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ürgüp Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Ürgüp

Adresi

Ürgüp Hükümet Konağı Nevşehir

Tel-Faks

0 384 341 63 64 / 0 384 341 20 04

Posta Kodu

50400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Niyazi Yılmaz

 

Adresi

Mazı Köyü No: 76 Ürgüp/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

21017555680

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ürgüp Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir-Ürgüp

Adresi

Ürgüp Hükümet Konağı Nevşehir

Tel-Faks

0 384 341 63 64 / 0 384 341 20 04

Posta Kodu

50400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hacı Ahmet Eren

 

Adresi

Başdere Eyüplü Mah. Ağcaören Cd. No: 7 Ürgüp/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

25136418178

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Selçuklu/Konya

Adresi

Konya

Tel-Faks

0 332 236 56 00 / 0 336 236 56 24

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Oflaz

 

Adresi

Aşağıpınarbaşı Mah. 16707 Sk. No: 10 Selçuklu-Konya

 

T.C. Kimlik No.

10076436962

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

Camili Mah. Valilik F-B1 Adapazarı Sakarya

Tel-Faks

0 264 251 35 88 / 0 264 251 35 87

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Süleyman Tezer

 

Adresi

Arifbey Mah. Akasya Sk. No: 36 Arifiye/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

56725415230

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Edirne/Merkez

Adresi

Hükümet Cad. Defterdarlık 3. Kat Edirne

Tel-Faks

0 284 225 58 39 / 0 284 225 12 25

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlhan Aleşgür

 

Adresi

Umurbey Mah. Geriz Sk. No: 23/1/1 Edirne

 

T.C. Kimlik No.

16525948628

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Reyhanlı Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/Reyhanlı

Adresi

Reyhanlı Vergi Dairesi 3. Kat Reyhanlı Hatay

Tel-Faks

0 326 413 18 80 / 0326 413 10 01

Posta Kodu

31500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ecevit Cemiloğlu

 

Adresi

Bayır Mah. 63 Sk. No: 17/2 Reyhanlı Hatay

 

T.C. Kimlik No.

19871046444

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00 – 223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gökhan Yıldız

 

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dobruca Cd. Çağrı Sk. Yıldız Apt. No: 18/2 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

20656380370

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00 – 223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Naci İnceoğlu

 

Adresi

Hamzabey Mah. İslamoğlu Sk. No: 15 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

20323649144

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00 – 223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turan Küçün

 

Adresi

Zekai Gümüşdiş Mah. Çağlayan Sk. No: 5/3 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

28544077210

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kastamonu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kastamonu/Merkez

Adresi

Aktekke Mah. Yalçın Cad. Defterdarlık K: 2 Kastamonu

Tel-Faks

(366) 214 10 59 – 214 95 64

Posta Kodu

37200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Karahalil

 

Adresi

2. Etap TOKİ Evleri Beyler Sk. E: 2 D: 13 Kastamonu

 

T.C. Kimlik No.

56872094944

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Gaziantep

Tel-Faks

(342) 231 89 55 – 232 02 40

Posta Kodu

27090

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cengiz Çello

 

Adresi

Güneykent Mah. 274 Sk. No: 3 Ersur Sitesi F Blok No: 3 Şahinbey/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

35461450378

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Gaziantep

Tel-Faks

(342) 231 89 55 – 232 02 40

Posta Kodu

27090

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fevzi Faruk Öğüç

 

Adresi

Dumlupınar Mah. 89008 Cd.

No: 68/3 Şahinbey/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

35131462588

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Osmaniye/Merkez

Adresi

Adnan Menderes Mh. Yeni Valilik Binası Defterdarlık 2. Kat Osmaniye

Tel-Faks

(328) 826 18 20 826 18 41

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fatih Şahin

 

Adresi

Mehmet Akif Ersoy Mah. 8013 Sk. No: 15/2 Merkez/Osmaniye

 

T.C. Kimlik No.

38492248976

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bergama Malmüdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Bergama

Adresi

Zafer Mah. Hükümet Konağı Bergama/İzmir

Tel-Faks

(232) 631 43 92 – 632 51 65

Posta Kodu

35700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aba Gıda Yemek Üretim İnşaat Turizm Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Kocasinan Merkez Mah. Marmara C Yörükler S. No: 36/1 Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

10626173

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

643307

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3023/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Defterdarlığı-Karşıyaka Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Konak/İzmir

Adresi

Hükümet Konağı C Blok Kat: 3

Tel-Faks

0232 489 41 40-0232 483 94 61

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Burhan Coşkun

 

Adresi

1594 Sok. No: 4/2 Bayraklı

 

T.C. Kimlik No.

41924051624

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3022/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bitlis/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı Bitlis

Tel-Faks

0434 226 68 14-12

Posta Kodu

13000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yaşar Güneş

 

Adresi

Yükseliş Mah. İdrisi Bitlis Sok. No: 35 Bitlis

 

T.C. Kimlik No.

28693270456

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3022/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Merkez

Adresi

Kuvayi Milliye Cad. No: 78 Akdeniz-Mersin

Tel-Faks

0324 337 42 28-0324 337 42 27

Posta Kodu

33060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hatip Adın

 

Adresi

Üçocak Mah. 5405 Sok. No: 21/2 Akdeniz-Mersin

 

T.C. Kimlik No.

56182341516

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden