11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

YARGI İLÂNLARI

 


İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Fethiye 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

Sıra

No

Esas ve

Karar No

Sanığın Kimliği

Kanun Maddesi

Verilen Ceza

1

2011/114-533

Ercan Ağcakaya, Ağca Ali ve Hatice’den olma, 1973 D. Sivas Kangal Nüf. Kyt.

TCK 142/1b, 35/2, 62, 53/1

5 ay hapis, 53/1 güvenlik tedbirlerinin Uyg.

2

2010/64- 2011/738

Kemal Alpboğa, Hasan ve Behiye den olma, 1973 D.lu Mardin Nusaybin Nüf. Kyt.

TCK 157/1, 62, 50-52-53/1,

10 ay hapis, 200 TL adli para 53/1 Md. Güv. Tedb. Uyg.

 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davalarının yapılan duruşmaları sonunda gıyabında verilen karar dosyasında bulunan adreslerinden araştırılmasına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmekle, 7201 S.T. Kanununun 27,28,29,31.maddeleri gereğince iş bu hüküm özetinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2709/1-1

—— • ——

Fethiye 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2010/329

Karar No    :  2011/708

Açık Yerde Bulunan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/10/2011 tarihli ilamı ile 142/2.g.3 maddesi gereğince 3 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Orhan ve Ayyuş oğlu, 24/09/1980 doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Ünaldı mah/köy nüfusuna kayıtlı Beydilli Mahellesi 5 nolu Sokak No. 10 Şahinbey Gaziantep adresinde oturur UMUT HARMANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

2812/1-1