2 Nisan 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28252

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 19.01.2012 tarih ve 168/389 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.03.2012 tarih ve 321/940 sayılı kararları ile onaylanan Çiğdemtepe Mahallesi 61054 ada 1 nolu parsel ve 61201 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin (84240-84251)/Ek nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2689/1-1

—————

Batıkent, 42386 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2690/1-1