2 Nisan 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28252

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇAMAŞIRLARIN, YIKATILMASI HİZMET ALIM AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ANAHAT YOLCU, FURGON, BANLİYÖ VAGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


YOLDAN ÇIKAN RAY, TRAVERS VE BAĞLANTI MALZEMELERİNİN DEMİRYOLU EKSKAVATÖRÜ İLE VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İSTİFLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KONVEYÖR RULO TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


KURULUŞUMUZ PARKINDA BULUNAN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PA4-V-185 TİPİ SEMT PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3200 ÇİTF EMME VE EGZOST SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARI VE BACAGAZI ONLİNE İZLEME İSTASYONLARI BAKIM-ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Gündoğdu/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Pazar/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME ve NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


1050 (BİNELLİ) ARAÇ KAPASİTELİ KATLI OTOPARK YAPMAK VE İŞLETİLMEK (YAPIM KARŞILIĞI ŞARTLI KİRALAMA) ÜZERE, OTOPARKIN 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE İŞLETME HAKKI KİRALANACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:


YER ALTI OTOPARKI, TİCARET,  EĞİTİM ALANLARI, KAFE, ÇOCUK OYUN ALANI VE SANAT ATÖLYELERİ YAPIMI VE 29 YIL SÜRELİ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


OTOMATİK KİNEMATİK VİZKOZİTE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz Kırıkkale, Seymen ve Aliağa Hurda Müdürlüklerimize 31.12.2012 tarihine kadar gelmesi tahmin edilen muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 3.120.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 2.160.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 1.320.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faliyet Belgesi olan firmalar katılacaktır. (ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile 31 Aralık 2012 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar katılacaktır. Ancak ihale tarihi itibariyle lisansı bulunupta işin devamında (teslimat tamamlanmadan) lisansı biten firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslarını uzattıramadıkları takdirde kati teminatları irad kaydedilecek olup, kalan malzemenin kullanım hakkı İşletme Müdürlüğümüze ait olacaktır. Firmaya lisans bitim tarihine kadar teslim aldığı miktar kadar fatura kesilecektir.) firmalar bu lisanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.)

(ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile 31 Aralık 2012 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar 3 Hurda Müdürlüğümüze gelmesi tahmin edilen M1 ve N1 ÖTA araçların tamamına (toplam teminat yatırmak kaydıyla) teklif verecekleri gibi teminatlarını ayrı almak kaydıyla ayrı ayrı her Hurda Müdürlüğümüzde bulunan M1 ve N1 ÖTA araçların ihalesine teklif verebileceklerdir.)

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ              İHALE YERİ      

13 NİSAN 2012                   14.00                 MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

2596/1-1


MUHTELİF ÇAMAŞIRLARIN, YIKATILMASI HİZMET ALIM AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/39484

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı, Yataklı vagonlar, örtülü kuşetli vagonlarda, Misafirhane ve Yatakhanelerde kullanılan, muhtelif 7 Kalem kirli çamaşır yıkama, hizmetlerinin 01/05/2012 Tarihinden 31/12/2012 Tarihine kadar yürütülmesi işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 24/04/2012 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2632/1-1


ANAHAT YOLCU, FURGON, BANLİYÖ VAGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/39482

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Haydarpaşa Gar’da Banliyö, Sirkeci Gar’da anahat ve banliyö Apullu Gar’da vagon ve furgon ve K.kule Gar’da vagon, furgon temizlik hizmetlerinin, 75 kişi ile, 01/05/2012 T.den, 31/12/2012 T.ne kadar, yürütülmesi işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 24/04/2012 Tarih saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2630/1-1


YOLDAN ÇIKAN RAY, TRAVERS VE BAĞLANTI MALZEMELERİNİN DEMİRYOLU EKSKAVATÖRÜ İLE VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İSTİFLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/39493

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Demirköprü, Pehlivanköy-Kapıkule arası konvasiyonel hatlarında poz çalışmaları sırasında yoldan çıkan ray, travers ve bağlantı malzemelerinin demiryolu ekskavatörü ile idarece temin edilecek vagonlara yüklenmesi ve idarece belirlenen yerlere istiflenmesi işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 24/04/2012 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2631/1-1


KONVEYÖR RULO TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan "Kömür ve Kül Konveyör Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Rulo İmali ve Teslimi" işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/37919

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK: 25   48201 Milas/Muğla

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜ (mm)

MİKTARI (Adet):

1

Park makinası taşıyıcı rulo

Ø133x530xØ20

300

2

Kömür taşıyıcı rulo

Ø159x530xØ30

2000

3

Kömür taşıyıcı rulo

Ø159x530xØ30

1000

4

Kül Şut altı geri dönüş rulosu

Ø159x490xØ22

100

 

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  90 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  25/04/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 25/04/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2510/1-1


KURULUŞUMUZ PARKINDA BULUNAN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PA4-V-185 TİPİ SEMT PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3200 ÇİTF EMME VE EGZOST SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2011/39865

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0.312. 309 05 15/4419-4149 - 0.312. 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  3200 Çift Emme ve Egzost Supabı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 10/5/2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 50,- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2714/1-1


HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARI VE BACAGAZI ONLİNE İZLEME İSTASYONLARI BAKIM-ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:

SOMA Elektrik Üretim ve Tic A.Ş. Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve Bacagazı Online İzleme İstasyonları Bakım-Onarım Hizmeti açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Soma/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklere göre

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) yıl.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 12/20 2012/38403

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  25.04.2012 Çarşamba günü saat 15:00

d) Teslim Yeri                           :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 25.04.2012 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

8.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kömürle çalışan termik santraller, çimento fabrikaları, demir çelik tesisleri Kuruluşlarından birinde sabit bacagazı online ölçüm sistemi veya sabit hava kalitesi izleme sistemi (istasyon) kurmuş olmak ya da bu istasyonların bakım hizmetini yapmış olmak.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

2665/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Gündoğdu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 6.100.000 Kgr. Yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir

a - Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Mahallesi Gündoğdu/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.Nisan.2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu-Taşlıdere Mahallesi Gündoğdu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin Teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2456/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 18.900.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kirazlık Mah. Tahsin Bekir Balta Cad. 53300 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kirazlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kirazlık Mah. Tahsin Bekir Balta Cad. 53300 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2336/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/04/2012 Cuma günü saat 14:00’e kadar Bölümlü Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Bölümlü Beldesi Mithatpaşa Mahallesi 61570 Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2279/1-1


1050 (BİNELLİ) ARAÇ KAPASİTELİ KATLI OTOPARK YAPMAK VE İŞLETİLMEK (YAPIM KARŞILIĞI ŞARTLI KİRALAMA) ÜZERE, OTOPARKIN 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE İŞLETME HAKKI KİRALANACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:

Şanlıurfa Merkez Topçu meydanında ihale teknik şartnamesinde belirtilen şartlar gereği 1050 (binelli) araç kapasiteli katlı Otopark yapmak ve işletilmek (yapım karşılığı şartlı kiralama) üzere, Otoparkın 25 (Yirmibeş) yıl süre ile işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile kiralanacaktır.

İnşaatın yapımına (tahmini yapı bedeli 8.550.000,00 TL.) ait geçici teminat 256.500,00 (ikiyüzellialtıbinbeşyüz) TL., yapım maliyeti haricinde, ihale muhammen bedeli 10.000,00 (Onbin) TL.dır. İnşaatın yapım süresi 10 (on) aydır.

İhale, Şanlıurfa Belediye Encümeni toplantı salonunda 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00 da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale şartnamesi ve ekleri Şanlıurfa Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 (Yüzelli) TL. karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

2472/1-1


YER ALTI OTOPARKI, TİCARET,  EĞİTİM ALANLARI, KAFE, ÇOCUK OYUN ALANI VE SANAT ATÖLYELERİ YAPIMI VE 29 YIL SÜRELİ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Cami Arkasında E.2980 Y.3005 ada 29 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Belediyece hazırlanan alan projede belirtilen yer altı otoparkı, ticaret,  eğitim alanları, kafe, çocuk oyun alanı ve sanat atölyeleri yapımı ve 29 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesinde yer ajan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati                    :  19.04.2012-11:00

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Encümen Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük/Birim                :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve faxs                  :  (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86

İlgili E-Posta                              :  mcamur@.zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü                       :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)

Son teklif verme tarih ve saati    :  19.04.2012 Saat: 11.00

Son Teklif verme yeri                :  Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1) Muhammen Bedeli                :  4.260.000,00 TL +KDV

2) Geçici Teminat %3                :  127.800,00 TL.

3) Şartname bedeli                     :  300,00 TL.

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

5) Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti (muhtardan) ve ikametgâh belgesi (muhtardan) ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.

6) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi ya da ilgili Meslek Odası belgesi vermesi gereklidir:

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilgili Odasından, Birliğinden veya benzeri bir makamdan, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge gereklidir.

7) İmza sirküleri vermesi gereklidir:

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) 'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

8) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gereklidir.

9) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ibraz etmesi gereklidir.

10) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ve kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu 127.800,00 TL.'den az olamaz.

10) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmek zorundadır.

i) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir.

ll) Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2577/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:

Posta gönderilerin ayırımı, kayıt düşüm ve dağıtım işi açık ihale usulü ile yapılmak üzere hizmet satın alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/39330

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yeni Yalova Yolu Gençosman Kavşağı 16102 Osmangazi/ BURSA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 224-250 80 50 den 640

Faks 0224 253 14 03

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Posta gönderilerin dağıtımı hizmetlerinde tam gün 182 işçi, ayırım, kayıt düşüm hizmetlerinde 40 olmak üzere toplam 222 işçi çalıştırılması,

b) Hizmet yeri                         :  Başmüdürlüğümüze bağlı PDM Müdürlüğünde 121, Yıldırım Dağ. Müd. 55, PİM Müdürlüğünde 10, İnegöl PTT 15, Kestel PTT 2, Gemlik PTT 3,Gürsu PTT 2, İznik PTT 2, Orhangazi 4, Yenişehir 2, Mudanya 2, Karacabey, Harmancık, Heykel ve Ertuğrulgazi PTT Merkezlerimizde 1’er işçi

c) Hizmet süresi                      :  01/05/2012 den 31/07/2012 tarihine kadar.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bursa PTT Başmüdürlüğü (5’inci kat Toplantı salonu)

b) Tarihi ve saati                     :  12/04/2012 saat 14:00

c) Tekliflerin verileceği en

    son tarih ve saati                 :  12/04/2012 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

j) Bu madde boş bırakılmıştır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

2 - Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işlerde birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3 - İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

4 - İş ortaklığın pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5 - İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen veya düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

6 - Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

7 - İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

8 - Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu durumda, belirtilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler iş mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu madde de belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Ayırım Kayıt Düşüm ve Dağıtım Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.”

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12/04/2012 tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2576/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara İli; Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi, İmarın 29096 ada 6 parseli, 29097, 29098 numaralı adalar arası Otopark - Park ile; Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde; 51172/1, 51180/1, 51337/1, 51190/1, 51182/1 numaralı ada/ parseller ve Güneydoğu Ankara Çevre Geliştirme Proje Alanı içerisinde; 50720/1, 50721/1, 50732/1, 50733/1, 50740/1, 50807/1, 50809/1, 50741/1, 50785/1, 50806/1, 50846/1, 50847/1, 50848/1, 50849/1, 50738/1, 50739/2, 50737/1, 50737/2, 50737/3, 50742/4, 50742/5 numaralı ada/parseller üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

1 - İşin Adı: ‘‘ Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi, İmarın 29096 Ada 6 Parseli Üzerindeki Tamamlanmayan Yapının ve 29097, 29098 Adalar Arasında Kalan Otopark - Park inşaatının yapımı ile; Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (1.,4.,5.,6. Etaplar) ve Güneydoğu Ankara Çevre Geliştirme Proje Alanı (Doğukent - Kusunlar Mahallesi) Sınırları İçerisinde yer alan, İdari Şartnamenin 1. Maddesinde Belirlenen Arsalar Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi’’dir.

2 - Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Eskisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) “2011 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 382.587.094,00.- TL. (ÜçyüzseksenikimilyonbeşyüzseksenyedibindoksandörtTürkLirası)’dır.

3 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/ANKARA adresindeki) ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

4 - İhale 12/04/2012 Perşembe günü saat 14:00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle-ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediye Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir.

6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter Tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

7 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

A) İkametgâh belgesi,

B) Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (2012 yılı vizeli)

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

F) İşin keşif bedelinin % 3’ü (Yüzde üç) oranında 11.477.613,00.- TL.

(OnbirmilyondörtyüzyetmişyedibinaltıyüzonüçTürkLirası) geçici teminat vermesi,

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış olduğu işin toplamının, işin keşif bedelinin % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Eskisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 2011 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu ve üzeri veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, (B grubu), II. Grup işlerde tanımlı benzer iş bitirme belgesinin aslı veya İdare tarafından görülüp ‘‘aslı görülmüştür’’ ibaresi ile imzasını taşıyan sureti,

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Vergi durumu bildirisi (son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığını belgelemesi)

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanı,

6. İsteklinin son 5 yıllık cirosunun 125.000.000,00.- TL ’ den fazla olduğunu tevsik edici belgeler,

7. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri,

8. Kullanılmamış Nakit Kredisi; işin keşif bedelinin, % 25’i ve Teminat Mektubu Kredisinin; Keşif Bedelinin % 25’inden az olmaması.(Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ve kullanılmamış teminat mektubu kredisi gösteren banka referans mektubu) ile tevsik edilir.

9. İlan tarihi itibariyle SGK prim borcu bulunmadığına dair İlgili sigorta müdürlüğünden alınmış belge,

10. Ödenmiş sermayesinin tahmini keşif bedelinin % 10’undan aşağı olmaması,

11. Kredi borcunda temerrüde düşmemiş olması,

12. Son üç yılda yıllık karın 5.000.000,00.- TL’nin altında olmaması,

13. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri,

14. Teknik personel Taahhütnamesi,

15. Yapı Araçları Taahhütnamesi,

16. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler,

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; yukarıda istenilen belgelerin (‘‘G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak; Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamının, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının ‘‘G/1’’ bendi için pilot firmadan istenilen niteliklerin % 50’sini sağlaması şarttır.

İ) Yer Görme Belgesi

J) Şartname Alındı Makbuzu

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olamayacak ) yazılacaktır.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat Karşılığı İnşaat İşinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

10 - Bu işin şartnamesi 1.000,00.- TL. (BinTürklirası ) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

İlan olunur.

2638/1-1


OTOMATİK KİNEMATİK VİZKOZİTE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2012/38788

1 adet otomatik kinematik vizkozite cihazının alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; laboratuarda yağ ve yakıt (motorin) analizlerinde kullanılmak üzere 1 adet otomatik kinematik vizkozite cihazının alımı işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  24/04/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/04/2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2633/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/38127

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4018 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı     : Amasya-Kızoğlu istasyonları arasında 1150 adet, Divriği-Çetinkaya, Kemah-Erzincan, Şarkışla-Bedirli istasyonları arasında, 1.952 adet UKR teşkili yapılmak üzere toplam 3.102 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13/04/2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2545/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00. TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğü/İyidere RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.04.2012 PERŞEMBE günü saat 14,00'e kadar Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Büyük Çiftlik Köyü İyidere Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00'e kadar açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2457/1-1