2 Nisan 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28252

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No                  :  2009/183

Karar No                 :  2011/82

Davacı                    :  K.H.

Maktul                    :  TUNAHAN OĞUZ- Ali ve Şadiye oğlu, 10/03/1977 Manavgat doğumlu. TC Kimlik No: 19768378436

Maktul                    :  MAHİRE ALTUNKAYNAK - Fuat ve Behice kızı, 28/11/1959 Erzurum doğumlu.TC Kimlik No: 23144105448

Katılan                    :  SÜHEYLA OĞUZ- Şaban ve Emine kızı, 01/12/1980 Manavgat doğumlu, Antalya, Manavgat, Şişeler nüfusunda kayıtlı. 4605 Sok. A. Hisar Mah. No: 9 İç Kapı No: 3 Manavgat/ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No: 19942371512

Vekili                      :  AV. AYTEKİN DÜRMELİ- Florya Asfaltı No: 38/4 Florya Bakırköy/İSTANBUL

Sanık                      :  UĞUR ALTUNKAYNAK- Coşkun ve Mahire oğlu, 16/03/1981 Erzurum doğumlu, İstanbul, Fatih, Beyazıt nüfusunda kayıtlı. 4.Etap B/6 D.9 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunabileceğini, Ultsa Chevschenko No.35 Luou Luouckay Oblact/Ukrayna adresinde yaşadığını söyler. TC Kimlik No: 23141105502

Suç                         :  Taksirle Ölüme Neden Olma

Suç Tarihi/Saati      :  01/09/2008/07.15

Suç Yeri                 :  Bağcılar (Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02/09/2008 tarih Suç No: 729 sayılı tahkikat evrakı)

Karar Tarihi            :  25/03/2011

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Uğur Altunkaynak hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar gereğince,

Sanık Uğur ALTUNKAYNAK’ın fiil ve eylemine uyan 5237 sayılı TCK.85/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak takdiren ve teşdiden 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri değerlendirilerek 5237 sayılı TCK. 62 uyarınca cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Takdiren başkaca arttırma ve indirmeye YER OLMADIĞINA;

Sanığa verilen iş bu hapis cezası sanığın kişiliği, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak takdiren adli para cezasına çevrilmesine, 5237 sayılı TCK. 50 maddesinin uygulanmasına ve bu maddedeki diğer seçenek yaptırımların uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA;

Katılan Süheyla OĞUZ kendisini vekille temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca takdiren 2200 TL ücreti vekaletin sanıktan alınarak KATILANA VERİLMESİNE;

Aşağıda dökümü yapılan 1.776,35 TL yargılama giderinin sanıktan ALINMASINA;

Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar, sanık Uğur Altunkaynak'ın yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık Uğur Altunkaynak'ın açık adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık UĞUR ALTUNKAYNAK’A TEBLİĞİNE,

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Uğur Altunkaynak'a tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Uğur Altunkaynak'tan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2412/1-1


3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Hasdal/İSTANBUL

Esas No  :  2010/45

Karar No :  2010/854

İzin tecavüzü suçundan sanık Sedat ve Günay . 1986 D.lu, Trabzon Maçka Sevinç Ky. Nfs. Kyt.lı Hakan YAVUZ hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 09.08.2010 gün ve 2010/45-854 esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P. Er Hakan YAVUZ'un 04.12.2007-18.12.2007 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 18.12.2007-19.12.2007 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K.'nun 63. maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE,

5329 sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve Askeri Ceza Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında suç tarihi itibariyle, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı sabıkasının bulunması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA,

Adli emanetin emanet eşya defter no 2007/31, evrak kayıt ve esas no 2007/986 sırasına kayıtlı 2 adet VHS düğün kaseti, bir adet fotoğraf, bir adet düğün davetiyesinin kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılmadığı, tahsis edilmediği, suçtan meydana gelmediğinden MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA emanette bulunan eşyaların sanığa Savcılık vasıtasıyla İADESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

2340/1-1