20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİDRAZİN HİDRAT ALIMI (10 TON) İLE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SANTRALIMIZ GAZ VE BUHAR TÜRBİNLERİNE AİT 6 kV AZ YAĞLI KESİCİLERİN VAKUMLU TİP KESİCİLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE 0,4 kV KESİCİLERİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:


MUHTELİF BEZLİ HORTUM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


HASSAS YÜZEYLER İÇİN ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL POMPA MİLİ, PARÇALARI VE KÜL SEVK BORU HATTI GENLEŞME KÖRÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 GRUP MUHTELİF DEĞİRMEN PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


50.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Başkanlığından:


ŞLAM VE KÖMÜR KÜLÜNÜN NAKLİYESİ VE TESVİYESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


MİST ELİMİNATÖR PANEL SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya İl Özel İdaresinden:


BEYKENT SANAYİ SİTESİNDEKİ 56 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ULUGÜNEY, YOLÇATI, KOÇKALE-ÇAĞLAR, GEYİK-LEYLEK İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE BULUNAN BALASTIN FB VE FAB TİPİ VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 167,15 TL ile en çok 102.159,80 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16,72 TL, en çok 10.215,98 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 34 grup mini hopörler, muhtelif elektronik eşya, muhtelif oto parçası, muhtelif giyim eşyası, muhtelif gözlük, muhtelif kamera, odun cipsi, plastik ekmek selesi, havalı solunum vantilatörü, makine devir çoğaltıcı kartı, euro sepet, montaj yağı, freze ve elmas ucu,dingil kaldırma aleti, elektrikli ve benzinli beton şap yapma makinesi, tahta palet, motorin, muhtelif lastik v.b. eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 30/03/2012 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 29/03/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/Edirne adresindeki Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tafiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2296/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.064,53 TL ile en çok 113.462,52 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 206,45 TL, en çok 11.346,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi Taşıtı, Minibüs, Motorsiklet); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 27/03/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/03/2012 tarih 16.00'ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı ( 10,00 TL KDV dahil ) Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31/201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1984/1-1


HİDRAZİN HİDRAT ALIMI (10 TON) İLE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya No                              : 2012/13

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hidrazin Hidrat Alımı(10 TON)

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  İşin Teslim Süresi 30 (Otuz) Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati                       :  03/04/2012 Saat : 14.00

f) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

B - a) Dosya No                              :  2012/14

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  İşletme Müdürlüğümüzde Bulunan Tüm Sabit ve Seyyar Dalgıçların Bakımı, Kontrolü ve Arızalarının Giderilmesi İşlerinin 6 (Altı) Ay Süreyle Yapılması

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  İşin Süresi 6 (Altı) Ay’dır.

e) İhale tarihi ve saati                       :  27/03/2012 Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

yatırılacak yer                                   :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihi ve saati                       :  03/04/2012 ve 27/03/ 2012 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, ilk ihale için birim fiyat olarak, ikinci ihale için götürü bedel olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ilk ihale için ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü ikinci ihale için ise en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1991/1-1


SANTRALIMIZ GAZ VE BUHAR TÜRBİNLERİNE AİT 6 kV AZ YAĞLI KESİCİLERİN VAKUMLU TİP KESİCİLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE 0,4 kV KESİCİLERİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/32510

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                       :  Tatarköy Mevkii P.K. 17  39750 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası         :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

türü ve miktarı                              :  Santralımız Gaz ve Buhar Türbinlerine Ait, 40 Adet 6 kV Az Yağlı Kesicilerin Vakumlu Tip Kesicilere Dönüştürülmesi ve 36 Adet 0,4 kV Kesicilerin Yenilenmesi İşi

3 - İhalenin/Yeterlik

Değerlendirmesinin:                    

a) Yapılacağı yer                           :  HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                           :  18.04.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 100,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No'lu hesabına dekont edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3. Teklif mektupları 18/04/2012 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin g bendi kapsamında Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartnameler, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

2262/1-1


MUHTELİF BEZLİ HORTUM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/33939

İdarenin

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

1) Ø 19 (iç çap) x 25 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 100 metre

2) Ø 25 (iç çap) x 33 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 100 metre

3) Ø 32 (iç çap) x 41 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 100 metre

4) Ø 45 (iç çap) x 55 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 250 metre

5) Ø 89 (iç çap) x 111 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 50 metre

6) Ø 102 (iç çap) x 124 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 50 metre

7) Ø 110 (iç çap) x 132 (dış çap) Lastik Bezli Sıcak Su Hortumu- 10 metre

8) Ø 19 (iç çap) x 23,5 (dış çap) Şeffaf Su Hortumu- 100 metre (Ayrıntısı ihale dokümanındadır)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/04/2012 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar Veznesinden KDV Dahil 20,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2267/1-1

—————

HASSAS YÜZEYLER İÇİN ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt No                           :  2012/33947

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21-0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

30.000 Kg. Otomatik tren yıkama sisteminde kullanılmak üzere, hassas yüzeyler için alkali deterjan (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 10/04/2012 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2268/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL POMPA MİLİ, PARÇALARI VE KÜL SEVK BORU HATTI GENLEŞME KÖRÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kül Pompa Mili, Parçaları ve Kül Sevk Boru Hattı Genleşme Körüğü Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamelerindeki özelliklerine göre 1. Kısım 1 Kalemde toplam 50 Takım, 2. Kısım 3 Kalemde Toplam 150Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi 1.Kısım Genleşme Körüğü Ø350 mm. için 60 (altmış) takvim günü ve 2. Kısım Kül Pompası Mili, Kül Pompası Baskı Somunu ve Kül Pompası Fanının Mile Sabitleme Somunu için 60 (altmış) takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 12/15        2012/31291

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  12.04.2012 Perşembe günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 12.04.2012 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. (Teklif verilen kısmın tamamını kapsamak kaydıyla teklif verecektir.)

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

2202/1-1

—————

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 GRUP MUHTELİF DEĞİRMEN PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

1-4 Grup Muhtelif Değirmen Parçaları açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklere göre 4 Kalemde toplam 121.250 Kg.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme tarihini müteakip 1 ve 2. Kalemlerin yarısı için 45 takvim gününde; malzemelerin tamamı için 75 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  34 SEAS 12/16        2012/30988

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  09.04.2012 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.04.2012 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Kg). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.(Teklif verilen kalemin tamamını kapsamak kaydıyla)

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

2203/1-1


50.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                                           :  2012/32342

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi                        :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    :  50.000 Adet B70 Beton Travers alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/04/2012 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2121/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Başkanlığından:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Taşçılar Mahallesi Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Başkanlığı KALKANDERE - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.05.2012 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresine bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2259/1-1


ŞLAM VE KÖMÜR KÜLÜNÜN NAKLİYESİ VE TESVİYESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/35009

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1 06010 Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 294 22 36 - 312 229 21 32

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği,

türü ve miktarı                                  :  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tesislerinden çıkan 1.500.000 ton şlam ve kömür külünün kamyonlara yüklenmesi, Ağıldere mevkiine nakli, boşaltılması ve döküm sahalarında tesviye edilmesi hizmet alımı işi.

3 - İhalenin/Yeterlik

Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Keçiören/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  05.04.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

4.1.2.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.1.8. Tüzel kisi tarafindan iş deneyimini gostermek icin sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali durum belgesi,

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin % 10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir

4.1.11. İş Deneyim Belgesi,

İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük gösteren, her türlü kasalı ve/veya damperli kamyonlarla yapılan taşıma işleri kabul edilecektir.

4.1.12. İsteklilerce “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir. İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

4.1.13. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2., 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (12. Kat 1215 no’lu oda) Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA (Tel: 0 312 294 22 36) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 05.04.2012 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

2269/1-1


MİST ELİMİNATÖR PANEL SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan mist eliminatör panel alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/29882

1 - İdarenin

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, 420 adet

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  05/04/2012 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2012/17)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30,00 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05/04/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

2074/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya İl Özel İdaresinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İŞİN ADI: Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Mudurnu Çayı Mevkiinde, 16,48 hektar alana sahip, G25-d1 paftasında ve ER-3234087 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ihalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar :

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

296607

296797

297141

297000

Yukarı (X)

4504076

4504240

4503314

4503333

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

AKYAZI

Mudurnu Çayı

16,48

93.506,60.-TL+KDV

2.805,19.-TL

10.04.2012

14:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin     :

a) Alınacağı Yer                           :  Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığı,

                                                         Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası, Adapazarı Şubesi, TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Sakarya İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  10.04.2012 - TRT Saati İle Saat 14:00

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Sakarya İl Özel İdaresi, Evrak Kayıt Servisi Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  10.04.2012 Salı günü TRT saati ile saat 14:00

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığından alınan, okuyup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanlığından alınacak “İl Özel İdaresi Birimleri’ne Borcu Yoktur” belgesi.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 10.04.2012 Salı günü TRT saati ile saat 14:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2171/1-1


BEYKENT SANAYİ SİTESİNDEKİ 56 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 56 adet işyerinin satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhale 03/04/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre "Açık Arttırma Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler      :  a) Nüfus cüzdan sureti

                            b) Tebligat adresi

                            c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler     :  a) Faaliyet Belgesi

                            b) İmza sirküleri

                            c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                            d) Ticaret Sicil Gazetesi

                            e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 02/04/2012 Pazartesi günü Saat:16.30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

İşyeri no

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

525/1

161 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:10

525/1

162 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10.15

525/1

163 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:20

525/1

164 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:25

525/1

165 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:30

525/1

166 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:35

525/1

167 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:40

525/1

168 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:45

525/1

169 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:50

525/1

170 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-10:55

525/1

171 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:00

525/1

172 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:05

525/1

173 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:10

525/1

174 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:15

525/1

175 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:20

525/1

176 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:25

525/1

177 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:30

525/1

178 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:35

525/1

179 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:40

525/1

180 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:45

525/1

181 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:50

525/1

182 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-11:55

525/1

183 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:00

525/1

184 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:30

525/1

185 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:35

525/1

186 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:40

525/1

187 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:45

525/1

188 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:50

525/1

189 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-12:55

525/1

190 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:00

525/1

191 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:05

525/1

192 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:10

525/1

193 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:15

525/1

194 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:20

525/1

195 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:25

525/1

196 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:30

525/1

197 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:35

525/1

198 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:40

525/1

199 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:45

525/1

200 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:50

525/1

201 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-13:55

525/1

202 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:00

525/1

203 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:05

525/1

204 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:10

525/1

205 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:15

525/1

206 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:20

525/1

207 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:25

525/1

208 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:30

525/1

209 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:35

525/1

210 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:40

525/1

211 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:45

525/1

212 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:50

525/1

213 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-14:55

525/1

214 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-15:00

525/1

215 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-15:05

525/1

216 no

160 m²

410.000,00 TL+KDV

12.300,00 TL

03/04/2012-15:10

2232/1-1


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ULUGÜNEY, YOLÇATI, KOÇKALE-ÇAĞLAR, GEYİK-LEYLEK İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE BULUNAN BALASTIN FB VE FAB TİPİ VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/31150

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

ç) Elektronik Posta Adresi      :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı :Ulugüney istasyonunda 20000.m3, Yolçatı İstasyonunda 30000 m3, Koçkale-Çağlar istasyonunda 50000 m3, Geyik-Leylek istasyonunda 50000 m3 figüre halde bulunan balastın FB ve FAB Tipi vagonlara yüklenmesi hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmi Teklife Açık, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 30.03.2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2061/1-1