11 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28230

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.03.2012   Karar No: 6468

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANLARI         :  1) Tiway Turkey Ltd.

                                                     2) Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.

 - MERKEZLERİ                      :  1) Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman/ISLAND

                                                     2) 20 Howard St. Perth

                                                     Australia 6000

 - TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Hoşdere Caddesi Hava Sokak No: 24/11 Kat: 4 Yukarı Ayrancı-ANKARA

                                                     2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330 Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

 - MÜRACAAT TARİHLERİ  :  13.01.2012

 

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsatı

- BÖLGESİ                               :  X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                    :  TWY-TEM/X/A

- KAPSADIĞI İLLER              :  Mardin, Şırnak

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Nusaybin, İdil

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  13.930 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TWY-TEM/4069-5043               

 

İŞLETME SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli N47-a4 haritasındaki 951 metre rakımlı Hamzayeri T. Nirengisinden N-145° 30' doğrultuda ve 1890 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 12503 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 5549 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 3082 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 9992 metre batıda (e)’ye doğru çizgi.

(e) köşesi 1/25 000 ölçekli N46-c2 haritasındaki 989 metre rakımlı tepe nirengisinden    N-201° 40’ doğrultuda ve 2440 metre uzaklıktadır. (e)’den 6781 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 3017 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 814 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 1597 metre doğuda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 1036 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 5590 metre doğuda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 4957 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 3843 metre doğuda (m)’ye doğru çizgi, (m)’den 1997 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 1478 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Tiway Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.02.2012 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Tiway Turkey Ltd.(%50) ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’ne (%50) 13.01.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61 ve 65/1’inci maddeleri gereğince ARİ/TWY-TEM/4069-5043 hak sıra no.lu bir adet müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Tiway Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’ne %50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

1966/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.03.2012   Karar No: 6469

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANLARI      :  1) Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.

                                                  2) Marsa Turkey B.V.

- MERKEZLERİ                    :  1) Ziaur Rahman Caddesi No: 3 06700, Gaziosmanpaşa/ANKARA

                                                  2) De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

- TEBLİGAT ADRESLERİ   :  1) Ziaur Rahman Caddesi No: 3 06700, Gaziosmanpaşa/ANKARA

                                                  2) Şehit Ersan Caddesi, Çobanyıldızı Sokak No:5 B Blok Daire: 3  06680, Çankaya-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :              26.09.2011

 

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :  XVII no.lu İzmir

- SAHA İŞARETİ                 :  MER-MRS/XVII/B

- KAPSADIĞI İLLERİ          :  Tekirdağ

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  48.726 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/MER-MRS/5023           

 

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250 000 ölçekli Çanakkale haritasındaki 280 metre yükseltili Tahtatepe Tepe nirengiden N-90° 00' doğrultuda ve 12000 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 6629 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 35779 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 13259 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 7074 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 8633 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 2355 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 2467 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 5415 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 2313 metre güneyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 16134 metre batıda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 5088 metre güneyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 24394 metre batıda (m)’ye doğru çizgi.

(m) köşesi 1/250 000 ölçekli Çanakkale haritasındaki 216 metre yükseltili Kızılbayır Tepe nirengisinden N-23° 00’ doğrultuda ve 6350 metre uzaklıktadır. (m)’den 4008 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 2002 metre batıda (o)’ya doğru çizgi, (o)’dan 3238 metre kuzeyde (p)’ye doğru çizgi, (p)’den Gelibolu Yarımadası-Marmara Denizi sınırını izleyerek 24900 metre kuzeydoğuda başlangıç noktası olan (a)’ya eğri çizgi.

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve Marsa Turkey B.V. Şti.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için %50’şer hisselerle müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. (%50) ve Marsa Turkey B.V. Şti. (%50) hisselerle sunmuş oldukları programı yerine getirmeleri ve Petrol Kanunu’nun 50’nci maddesinin son paragrafı doğrultusunda taahhüt ettikleri şekilde 1.yıl 400 km ve 2. yılda ilave 300 km 2 boyutlu sismik saha faaliyetini yerine getirmeleri aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talip şirketlere mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile müşterek olarak petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve Marsa Turkey B.V. Şti.’ye bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir.

1967/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.03.2012   Karar No: 6470

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVAN                :  Turkish Petroleum International Company Ltd

- MERKEZ ADRESİ             :  Oak.Walk.St.Peter Jersey JE3 7EF

                                                  Channal ISLANDS UK

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Caddesi No: 27   06510 Söğütözü ANKARA

- MÜRACAAT                      :  30.01.2012

 

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  Sahadan kısmı terk

- BÖLGESİ                            :  XIII no.lu Hatay

- SAHA İŞARETİ                 :  TPI/XIII/E

- KAPSADIĞI İL                   : Hatay

- TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                   :  15.680 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPI/4634

  

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Yukarıda Unvanı ve adresi yazılı Şirket XIII no.lu Hatay petrol bölgesinde Hatay İli dahilinde 19.09.2009 tarih 3023 sayılı petrol arama ruhsatnamesi ile sahip bulunduğu 48.200 hektarlık arama sahasından, 32.520 hektarlık “A” parçasının kısmı terki için müracaat etmiş ve terk Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince 02.03.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Adı geçen şirket 02.03.2012 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son durumunun tarif ve tasvirinin;

1/25.000 ölçekli P36-b3 haritasındaki 106 metre yükseltili Yerkuyu T.nirengisinden N-239° 00’ doğrultuda ve 540 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 9.678 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 16.182 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, ( c) köşesi 1/25.000 ölçekli P36-d2 haritasındaki 432 metre yükseltili Mezgitli T.nirengisinden N-55° 15’ doğrultuda ve 1.640 metre uzaklıktadır. (c)’den 9.678 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 16.164 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir.

KARAR:

 Turkısh Petroleum International Company Ltd Şti’nin sahadan kısmı terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun, 89’uncu maddesi gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir.

1969/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltdnin XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde AME/XI/M, N işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.02.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1964/1-1

—————

Corporate Resources B.V Şti’nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde CBV/XI/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 16.02.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1965/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd Şti X Siirt Petrol Bölgesi’nde AME/X/İ işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 21.02.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1968/1-1

—————

Atlı Makine İnş. Nak. Maden. Tur. Doğal Enerji Kaynakları Ür. San. ve Tic. A.Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3188 üncü sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 02.03.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

                                                                         Ruhsat            İntikalden sonraki

             Bölgesi              Hak sıra no.su            No.su               yüzölçümü (H)

               XVII               AR/ATL/4983             3188                      49.552

1970/1-1

—————

Atlı Makine İnş. Nak. Maden. Tur. Doğal Enerji Kaynakları Ür. San. ve Tic. A.Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3186’ nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 02.03.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

                                                                Ruhsat            İntikalden sonraki          İntikalden sonraki

             Bölgesi        Hak sıra no.su         No.su              yüzölçümü (H)              yüzölçümü (H)

                VII          AR/ATL/4989          3186                      49.720                           49795

                                                                                                                                                

1971/1-1

—————

Atlı Makine İnş. Nak. Maden. Tur. Doğal Enerji Kaynakları Ür. San. ve Tic. A.Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3187’ nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 02.03.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

                                                                         Ruhsat            İntikalden sonraki

             Bölgesi              Hak sıra no.su            No.su               yüzölçümü (H)

                 VI                 AR/ATL/4992             3187                      49.902

1972/1-1