11 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28230

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 30.000 M3 KONKASÖR BALASTININ ÜRETİLEREK, KİLLİK’ DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


33 AY SÜRE İLE ESKAVATÖR İLE YAPILACAK DÖKME KATI YÜKLERİN YÜKLEME/BOŞALTMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


KÜL-CÜRUF ATMA, KÖMÜR ALMA KONVEYÖRLERİNE AİT GERİ DÖNÜŞ ŞUT ALTI DARBE RULO LASTİK TAKOZLARININ İMALİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TÜRBİN-GENERATÖR BAKIM ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜNCE İHTİYAÇ DUYULAN 200 ADET UIC 60’LIK

İZOLE CONTALI KUPON RAY  ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elimakikmal@eli.gov.tr      

2 - İhale konusu malın:

a) -

 

İhalenin Niteliği-Türü

İ.K No

Dosya no

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

3.Kalem Mutelif Dökme Madeni Yağ Alımı

30843

2012-0494

22.03.2012-14.00

180 Gün

2

9.KalemMutelif İş Makinalarına Turbo Alımı

30845

2012-0495

26.03.2012-14.00

120 Gün

3

83 Kalem Mutelif Komatsu İş Makinalarına Yedek Alımı

30847

2012-0496

26.03.2012-15.00

180 Gün

4

1010 Kalem Mutelif (Ford Transit (Dizel-Benzinli) Pikaplar, Mutelif D100-D100s-D100W Dodge Pikaplar, 1803 İnter Kamyon ile 697 T Fiyat Kamyon Yedekleri) Hizmet Dışı Malzeme Satışı

--------

2012-0497

30.03.2012-15.00

30 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

1 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

2 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

6 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

7 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

2012/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 30.000 M3 KONKASÖR BALASTININ ÜRETİLEREK, KİLLİK’ DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2012/28201

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi  :  www.tcdd.gov.tr.

                                                                     :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 30.000 M3 Konkasör Balastının Üretilerek, Killik’de Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/03/2012 Cuma Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1883/1-1

—— • ——

33 AY SÜRE İLE ESKAVATÖR İLE YAPILACAK DÖKME KATI YÜKLERİN YÜKLEME/BOŞALTMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/29741

1 - İdarenin:

a) Adresi: TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası: 0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi: izmirliman@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 33 Ay Süre İle Süreyle Ekskavatör İle Yapılacak Dökme Katı Yüklerin Yükleme/Boşaltma Hizmet Alımı, Aylık 100.000 (TON) 33 Ay Toplam 3.300.000 (TON ) Yaklaşık Olarak Yaptırılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.03.2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden ( KDV Dahil ) 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1990/1-1


KÜL-CÜRUF ATMA, KÖMÜR ALMA KONVEYÖRLERİNE AİT GERİ DÖNÜŞ ŞUT ALTI DARBE RULO LASTİK TAKOZLARININ İMALİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Kül-Cüruf atma, Kömür alma Konveyörlerine ait geri dönüş Şut altı darbe rulo lastik takozlarının Teknik Resme göre ve Teknik Şartname esaslarında imali ve sevki işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/27704

1 - İdarenin                                         :

a) Adresi                                             :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                    :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 - Ø 108.7 Rulo Takozu     : 10.000 ADET

                                                               2 - Ø 133.5 Rulo Takozu     : 15.000 ADET

                                                               3 - Ø 159.5 Rulo Takozu     : 12.000 ADET

b) Teslim yeri                                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmeyi müteakip 75 Takvim Günüdür.

                                                               (Test için geçecek süreler dahil değildir.)

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                 :  29.03.2012 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALK Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 29.03.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1890/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

500.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2012

 

l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

2017/1-1


TÜRBİN-GENERATÖR BAKIM ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türbin-Generatör Bakım Onarımı Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası               : 2012/29527

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 0 252 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2- İhale konusu İşin               

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Kemerköy Termik Santralındaki 1 adet 13K215 Buhar Türbini (3 Kademeli, aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondenzasyon türbini) ve Generatöründe; İşletme bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50000 eşdeğer çalışma saatlik büyük bakım hizmetlerinin yaptırılması için Hizmet Alımı işidir. Hizmet kapsamında yüklenici;    2 adet Makine Mühendisini 192 gün; 2 adet Formeni 192 gün; 28 adet Teknisyen/Yardımcı Personeli 2292 gün;      2 adet Vinç Operatörünü 192 gün; 2 adet Mekanik Süpervizörü 192 gün ve 1 adet Hidrolik, Reglaj Süpervizörünü 24 gün; 1 adet Kanat Süpervizörünü 7 gün; çalıştıracaktır. Ayrıca bakım sırasında gerekmesi halinde   1 adet Balans Süpervizörü; 2 adet Dinamik Durum Muayene ve Vibrasyon Süpervizörü çalıştırılacak olup gerekmesi halinde Honlama İşlemide yapılacaktır. Revizyon planı 2012 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında yapılacak şekilde planlanmıştır.

b) Yapılma yeri                       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün işe başlama yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde işe başlanacak ve işin süresi 112 gün olacaktır.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05 Nisan 2012 Perşembe günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 05.04.2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Bu ihaleye yerli yabancı tüm istekliler katılabilir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik esaslarınca yapılacaktır.

11 - İhaleye katılacak olan istekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için; İş Deneyim Belgesi ile Kalite Yönetim Sistem (ISO-9001:2008) belgelerini teklifleri kapsamında vereceklerdir.

12 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

1994/1-1

—— • ——

BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜNCE İHTİYAÇ DUYULAN 200 ADET UIC 60’LIK

İZOLE CONTALI KUPON RAY  ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2012/28114

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu /MALATYA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 422 212 4800/4118

c) Elektronik Posta Adresi                     :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr/

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Bölgemiz Yol Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 200 Adet UIC 60’lık izole contalı kupon ray alımı işi (Teknik şartnamesine göre)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Yasanın 3-g maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 23.03.2012 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2013/1-1