11 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28230

YARGI İLÂNLARI

 


Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kargı Sulh Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2010/446

KARAR NO          :  2011/515

DAVACI               :  K.H.

MÜDAHİL            :  VİOLETTA BEDENKO, Valeriy ve Galina kızı, 01/01/1976 Özbekistan D.lu, Kayseri Bünyan B.Tuzhisar N.K.lı, Arslanbucak Mh. Çamarası Cd. 62/C D: 4 Kemer Antalya adresinde oturur. TC Kimlik No: 15082524412

SANIK                   :  İHSAN MEYDAN, Rasim ve Safiye oğlu, 01/10/1965 Karasu D.lu, Sakarya, Karasu N.K.lı, Stockhavsen Str. 1 22305 Hamburg Almanya adresinde oturur. TC Kimlik No: 48424689128

SUÇ                       :  Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ         :  31/05/2010

SUÇ YERİ             :  ANTALYA/KEMER

KARAR TARİHİ   :  07/06/2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Basit Yaralama suçlarından açılan kamu davasının sonucunda; Sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçundan CMK nun 223/2-e Maddesi uyarınca BERAATINA, Kasten yaralama suçundan 2.000 TL adli para cezası, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemece olumlu kanaate varılması ve suçun işlenmesi sonucunda oluşmuş somut kişi zararı bulunmaması nedenleri ile 5271 sayılı Yasanın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında belirlenen hükümlerin açıklanmalarının geri bırakılmasına ve karar verilmiş ve 5 yıllık deneme süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği, denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı şeklinde hüküm kurulmuş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

1862/1-1

—— •• ——

Kargı Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No  : 2009/40

Karar No: 2011/81

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 34. maddesine aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/05/2011 tarihli kararı ile 5682 Sayılı Yasanın 34, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddeleri gereğince hakkında açılan kamu davasında “1.000,00,-TL. İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/3 maddesi gereğince takdiren taksitlendirmeye yer olmadığına, verilen idari para cezasının kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddesi gereğince belirtilen idari para cezasının 3/4'ünün tahsil edilmesine" karar verilen; sanık Şemsiyev oğlu, 1954 Karamyş Lehap doğumlu, Türkmenistan uyruklu, HAMRABAY YOLDAŞOV, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Mahkememizce verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de İlanen Tebliğine ve,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

1751/1-1

—— •• ——

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Başkanlığından:

ESAS NO: 2012/1053 E.

Davacı Zehra AK ve diğerleri ile Müdahil davacılar Orman Yönetimi, Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapulama tesbit tutanağına itiraz davasında Serik Kadastro Mahkemesince verilen 22.11.2007 gün ve 2006/177 esas 2007/48 sayılı hükmü, davacılar Zehra Ak ve Şerife Zeybek tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Davacılar Orman İd. Küçük, Saniye Çömez, Şerife Çömez, Güllü Çömez, Medine Çömez, Asiye Büyükak, Elif Büyükak (Tezgel), Zeliha Ak. Asiye Ak, Fatma Büyükak, (Ak), Ayşe Büyükak. Fatma Büyükak. Ayşe Büyükak, Süleyman Büyükak, Cemile Yılmaz, Zeynep Yılmaz, Hasan Yılmaz, Keziban Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Ayşe Kaya (Kılçorap), Medine Kara (Kılçorap), Fatma Çelik (Kılçorap), Havva Böcü (Yılmaz), Nazım Yılmaz, Arzu Ateş (Yılmaz), Nazif Asar, Hüseyin Çömez, Rıza Çömez, Medine Çömez (Balık), Mustafa Çömez, Asım Çömez, Nazlı Çömez, Süllü Çömez, Yaşar Çömez, Gülsüm Ünet, Hasibe İnci (Ünet), Fatma Ünet, Yasemin Ünet, Sinan Ünet, Hüseyin Ünet, Ahmet Ünet, İsa Ünet, Zeynep Ünet, Mehmet Ünet, Ahmet Ünet, Dudu Ünet, Gülsüm Ünet, Fatmaana Ünet, Mustafa Çömez’e posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu sebeple, 27.03.2012 Salı günü saat 9.35’de duruşmada bulunmaları gerekip, gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında yapılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

1981/1-1