24 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28214

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

Basın İlan Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adayların ilgili bölüm/anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

Kadro Unvanı/Adet

Açıklama

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ

1

 

 

BİYOFİZİK

 

1

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

 

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANALİTİK KİMYA

 

1

 

FARMASÖTİK KİMYA

 

1

 

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

ZOOLOJİ

 

2

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

 

2

 

MÜZİK EĞİTİMİ

 

1

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

 

1

Otomotiv veya Makine Mühendisliği alanında Doçentlik belgesine sahip olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

YAYLI ÇALGILAR

 

1

Keman anasanat dalında Doçentlik belgesine sahip olmak

1523/1-1


İçişleri Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 23 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş(sözlü) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 92 kişi içerisinde bulunmak(92 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

5 - Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

2-2 adet fotoğraf,

3 - KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

4 - KPDS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

5 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 19 -23 Mart 2012 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir.

2 - Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

3 - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir.

4 - Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

5 - Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60/61) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 23 Mart 2012 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 23 Mart 2012 Cuma günü saat 16:00’dan sonra adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7 - KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonucu 26 Mart 2012 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8 - KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar 27 Mart 2012 tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 27 Mart 2012 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 - Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir. 29 Mart 2012 tarihinde giriş(sözlü) sınavına katılacaklara ait kesin sonuç listesi Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

10 - ( KPSSP86) başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı adaydan (92) istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim edenler, Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı giriş(sözlü) sınavına çağırılacaktır.

11 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş(sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Giriş(sözlü) sınavına alınan ve kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1561/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3689                                                                                                                                                                             Karar Tarihi: 09/02/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2012 tarihli toplantısında,

TEİAŞ’ın, 06/12/2011 tarihli ve B.15.2.TEİ.0.14.05.00-261.01/6596 sayılı yazısı ile yapmış olduğu 2012 iletim sistem kullanım tarife önerisini, 26/01/2012 tarihli ve B.15.2.TEİ.0.14.05.00-261.01/000874 sayılı yazısı ile düzeltmesi nedeniyle;

1) 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Üretim ve Tüketim İletim Sistemi Sistem Kullanım Tarifelerinin aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

 

2012 SİSTEM KULLANIM TARİFELERİ

 

ÜRETİM (*) (**)

TÜKETİM (*)

BÖLGE

SİSTEM KULLANIM

TARİFESİ

SİSTEM KULLANIM

TARİFESİ

 

TL/MW-Yıl

TL/MW-Yıl

1

5.865,75

28.894,90

2

7.480,90

28.396,72

3

8.553,25

27.848,07

4

10.454,13

26.479,41

5

10.644,74

26.365,84

6

12.500,03

25.500,24

7

16.285,36

23.468,89

8

16.340,14

23.688,03

9

17.097,11

23.381,82

10

17.290,16

22.699,37

11

18.281,13

22.273,94

12

19.471,28

21.961,33

13

21.125,05

21.465,97

14

23.276,25

19.578,62

 

2) 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildiriminin 4.10, 4.11 ve 4.12 maddelerinin aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

4.10. Sistem kullanım anlaşması bulunan kullanıcılar için, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktif Güç Desteği Senkron Kompanzasyon Anlaşması imzalamış kullanıcılar hariç olmak üzere, t fiyatlandırma yılının ilk ayında, t fiyatlandırma yılının ilk ayının ölçüm değeri ile sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış/veriş kapasiteleri karşılaştırılarak yüksek olan güç değeri (MW) faturaya esas alınır. t fiyatlandırma yılı içinde ise, aylık ölçüm değerleri ve bir önceki faturaya esas maksimum enerji alış/veriş kapasiteleri ile sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış/veriş kapasiteleri karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzerinden fatura düzenlenir. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktif Güç Desteği Senkron Kompanzasyon Anlaşması imzalamış kullanıcılara yapılacak ödemeler, bu Yöntem Bildiriminin 5. Bölümünde belirtildiği gibi elektrik kalite hizmetleri maliyetleri adı altında gerçekleştiği miktarda, tamamıyla tüm kullanıcılara yansıtılmakta olduğundan, hizmetin alındığı aylarda sistem kullanım ve sistem işletim bedelinin hesaplanması sırasında senkron kompansatör çalışması nedeniyle ulaşacağı maksimum enerji alış kapasitesi dikkate alınır, hizmetin alınmadığı diğer aylarda ise senkron kompansatör çalışma olmaması nedeniyle sadece iç ihtiyaçları nedeniyle ulaşacağı maksimum enerji alış kapasitesi dikkate alınır.

4.11. Sistem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halinde t fiyatlandırma yılının ilk ayında, bir önceki takvim yılında ölçülen en yüksek ölçüm değeri ile t fiyatlandırma yılının ilk ayının ölçüm değeri karşılaştırılarak yüksek olan güç değeri (MW) faturaya esas alınır. t fiyatlandırma yılı içinde ise, aylık ölçüm değerleri bir önceki faturaya esas maksimum enerji alış/veriş kapasitesi ile karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzerinden fatura düzenlenir. Üretim şirketleri ile Yİ, YİD ve İHD sözleşmeli üretim şirketleri için kurulu güç değerleri de faturalamada dikkate alınır. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktif Güç Desteği Senkron Kompanzasyon Anlaşması imzalamış kullanıcılara ise 4.10. maddesi hükümleri uygulanır.

4.12. Kullanıcının sistem kullanım bedelleri, TEİAŞ’la yapacakları sistem kullanım anlaşmasında belirtilen maksimum enerji alış ve/veya veriş kapasitesi esas alınarak hesaplanır. Kullanıcıların ölçüm dönemleri sırasında alınan veya verilen enerjiye ilişkin ölçülen güç değerlerinin, sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış ve/veya veriş kapasitesini aşması halinde, ilgili ölçüm dönemine ait aylık sistem kullanım ve sistem işletim faturalarında, yüksek olan bu ölçüm değeri dikkate alınır, bu şekilde düzenlenerek kullanıcıya gönderilen fatura uyarı niteliğindedir.

karar verilmiştir.

1559/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

765 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluşun denetçilerinden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Neşe ÇİNTAY (Denetçi No: 12270, Oda Sicil No: 9842) hakkında uygulanan işlemin iptal edilerek yerine Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Engin DEMİR (Denetçi No: 6803, Oda Sicil No: 22573) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.02.2012 tarihli ve 1330 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1548/1-1

—————

Ankara 16. İdare Mahkemesinin almış olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararı gereği, 139 no’lu ODEM Yapı Denetim Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin, Ankara ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere bekleyen yedek kuruluşlar sıralamasından çıkarılması, çekirdek personel eksikliğini tamamlamasına müteakip yapı denetim faaliyetine izin verilmesi Bakanlık Makamının 16.02.2012 tarihli ve 1286 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1549/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/93093

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurumları

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Paü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Bina Zemin Kat Kınıklı/Denizli

Tel-Faks

258 4440728-258 212 0641

Posta Kodu

 

E-Mail

dssatinalma@pau.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gen – Med Lab. Mal. Med. Cihazlar Özel Sağlık Hiz. Teks. İnş. Gıda Turz. Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Saraylar Mah. 506 Sok. No: 12 Merkez/Denizli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3940296894

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Denizli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20384

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1592/1-1


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/85530

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Petrolleri A. O. Trakya Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Lüleburgaz-Kırklareli

Adresi

Dere Mah. Edirnebayırı Mevkii TPAO Kümeevleri

Tel-Faks

02884173890-02884172203

Posta Kodu

39750

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rumeli Güvenlik Temizlik Sosyal Hizmetler – Sayhan Şen

 

Adresi

Yıldız Mah. Doğuş Cad. No: 2 Lüleburgaz/Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

27805789848

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Luleburgaz Sanayi ve Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3491

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1571/1-1


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/200932

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İl/İlçe

Alaşehir/Manisa

Adresi

Akarca Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 95

Tel-Faks

02366531502-02366532829

Posta Kodu

45600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsa Çamlıbel

 

Adresi

Yeni Mah. Süleyman Demirel Cad. No: 306 Alaşehir/Manisa

 

T.C. Kimlik No.

59221162974

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2280089055

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1826

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1569/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İzmir

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Muharrem Güderoğlu

 

Adresi

586 Sok. 24 Bayraklı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

35722764466

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1536/1-1


Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/196561

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Kitler

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Üniversite Cad. No: 57 Bornova/İzmir

Tel-Faks

02324772693-02324772694

Posta Kodu

35042

E-Mail

izmsat-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Caner Altuntaş (Toptan Hurda Ticaret)

 

Adresi

1. Sanayi Sitesi Tepecik Yolu No: 29 Aydın

 

T.C. Kimlik No.

51766532724

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

680117586

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aydın Demir Madeni Eşya Tesviyesi ve Sıhhı Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

002302-104238

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1415/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/500439

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Gülabibey Mah. 798 Sokak No: 2

Tel-Faks

0446 224 26 31-0446 214 16 01

Posta Kodu

24100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hay Mühendislik İnşaat Sanayi – Adem Yıldırım

 

Adresi

Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Limanoğlu İş Merkezi No: 3/84 Küçükçekmece/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

19429893544

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

954 044 3623

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

700401

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1533/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/91393

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çankırı Özel İdaresi

İl/İlçe

Çankırı/Merkez

Adresi

60. Yıl İşhanı

Tel-Faks

0376 213 31 35-0376 213 15 51

Posta Kodu

18100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Burkay Arık İnşaat Makine Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Burkay Arık

Adresi

Dikmen Cad. 126/2 Çankaya/Ankara

Dikmen Cad. 126/2 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

499 183 515 38

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

076 002 2857

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

125763

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1534/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/90952

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Diyarbakır/Silvan

Adresi

Gazi Cad. Hükümet Konağı Kat: 2

Tel-Faks

 

Posta Kodu

21640

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dikkan İnşaat Hafriyat Taşımacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Dicle Kent Bulvarı 239 Sokak Elaldı 9 Apt. Kat: 2 No: 3 Kayapınar/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

296 015 5640

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12734

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1535/1-1


Basın İlan Kurumundan:

(AKTİF (VARLIKLAR)                                                                                                                                                                            31.12.2010 ve

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2010

31.12.2011

I- DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Hazır Değerler

 

70.767.101,10

 

 

59.515.481,64

 

1. Kasa

16.849,25

 

 

22.353,14

 

 

2. Alınan Çekler

 

 

 

283.182,94

 

 

3. Bankalar

70.748.054,82

 

 

59.207.893,26

 

 

4. Verilen Çek. ve Öd. Emirleri(-)

(4.897,97)

 

 

 

 

 

5. Diğer Hazır Değerler

7.095,00

 

 

2.052,30

 

 

B- Ticari Alacaklar

 

4.761.197,06

 

 

3.963.587,26

 

1. Alıcılar

4.761.197,06

 

 

3.963.587,26

 

 

C- Diğer Alacaklar

 

10.329.612,58

 

 

15.925.521,56

 

1. Diğer Çeşitli Alacaklar

10.329.612,58

 

 

15.925.521,56

 

 

D- Stoklar

 

15.967,19

 

 

50.208,47

 

1. İlkmadde ve Malzeme

15.967,19

 

 

50.208,47

 

 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

85.873.877,93

 

 

79.454.798,93

II- DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Ticari Alacaklar

 

226.701,96

 

 

116.282,57

 

1. Alıcılar

132.239,46

 

 

12.655,13

 

 

2. Şüpheli Ticari Alacaklar

94.462,50

 

 

103.627,44

 

 

B- Maddi Duran Varlıklar

 

15.221.064,35

 

 

20.657.739,10

 

1. Binalar

12.778.745,99

 

 

12.988.933,11

 

 

2. Tesis Makine ve Cihazlar

8.503.940,41

 

 

12.193.832,94

 

 

3. Taşıtlar

463.662,51

 

 

733.002,76

 

 

4. Demirbaşlar

2.966.684,38

 

 

4.704.188,47

 

 

5. Diğer Maddi Duran Varlıklar

1.325.334,73

 

 

1.977.337,46

 

 

6. Birikmiş Amortismanlar (-)

(10.851.103,67)

 

 

(12.085.055,64)

 

 

7. Yapılmakta Olan Yatırımlar

33.800,00

 

 

145.500,00

 

 

C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

259.380,00

 

 

2.797.386,74

 

1. Haklar

383.292,42

 

 

504.727,57

 

 

2. Özel Maliyetler

215.512,12

 

 

3.369.304,97

 

 

3. Birikmiş Amortismanlar (-)

(339.424,54)

 

 

(1.076.645,80)

 

 

D- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 

910.348,74

 

 

997.211,34

 

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler

301.546,99

 

 

489.932,72

 

 

2. Gelir Tahakkukları

608.801,75

 

 

507.278,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

16.617.495,05

 

 

24.568.619,75

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

 

 

102.491.372,98

 

 

104.023.418,68

 

- Maddi duran varlıkların sigorta değeri: 25.366.865 TL’dır.

- Cari dönemde satın alınan inşa edilen maddi duran ve maddi olmayan duran varlıkların maliyeti: 10.229.976,14 TL’dır.

- Maddi duran varlıklarda normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.

- Cari dönemde elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan varlıkların maliyeti 395.821,42 TL’dır.

- Cari dönemde 315.647,72 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmış ve 5.008.036,88 TL’na ulaşmıştır.

- Cari dönemde ortalama personel sayısı 269’dur.

- Alacaklarımız devlet dairelerinden olduğu için şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmamıştır.

- Gelecek yıllara ait gelir tahakkuklarındaki 507.278,62 TL ’nin 204.282,34 TL kısmı yayını tamamlanmamış ilan gelirlerine aittir.

- Gelecek yıllara ait gelir tahakkuklarındaki 507.278,62 TL ’nin 264.118,05 TL kısmı, 31.12.2011 tarihi itibariyle hesaplanan banka faiz gelirleridir.

- Bilanço dönemi sonunda nazım hesaplarımızda bulunan 1.321.078,35 TL müteahhitlerden ve gazetelerden alınan teminat mektupları ile bazı gazetelere uygulanan mahsuplara aittir.

- Stoklarımızda 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltme işlemlerinde toplulaştırılmış yöntem olarak basit ortalama yöntem kullanılmıştır. Stoklarımızda (FIFO) yöntemi uygulanmaktadır.

- 2011 yılında enflasyon düzeltmesi uygulama şartları oluşmadığından enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

 

31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)                                                                                                                 PASİF (KAYNAKLAR)

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2010

31.12.2011

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Ticari Borçlar

 

14.203.226,77

 

 

12.271.773,62

 

1. Satıcılar

13.546.619,75

 

 

12.160.325,97

 

 

2. Diğer Ticari Borçlar

656.607,02

 

 

111.447,65

 

 

B- Diğer Borçlar

 

758.201,82

 

 

1.039.625,13

 

1. Diğer Çeşitli Borçlar

758.201,82

 

 

1.039.625,13

 

 

C- Alınan Avanslar

 

6.806.491,21

 

 

7.164.829,66

 

1. Alınan Diğer Avanslar

6.806.491,21

 

 

7.164.829,66

 

 

D- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

 

1.063.304,88

 

 

1.417.084,11

 

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar

580.003,63

 

 

617.857,20

 

 

2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri

483.301,25

 

 

799.226,91

 

 

E- Borç ve Gider Karşılıkları

 

780.418,00

 

 

164.857,38

 

1. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal

 Yükümlülük Karşılıkları

3.192.149,67

 

 

1.449.157,20

 

 

2. Dönem Kârının Peşin Ödenen

Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

(2.411.731,67)

 

 

(1.284.299,82)

 

 

KISA VADELİ Y. KAYNAK. TOPLAMI

 

 

23.611.642,68

 

 

22.058.169,90

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Borç ve Gider Karşılıkları

 

4.692.389,16

 

 

5.008.036,88

 

1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları

4.692.389,16

 

 

5.008.036,88

 

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

4.692.389,16

 

 

5.008.036,88

III- ÖZ KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Ödenmiş Sermaye

 

762.857,68

 

 

762.857,79

 

1. Sermaye

762.857,68

 

 

762.857,79

 

 

B- Sermaye Yedekleri

 

 

 

 

 

 

C- Kâr Yedekleri

 

79.668.406,32

 

 

89.480.276,97

 

1. Yasal Yedekler

588.149,78

 

 

588.149,78

 

 

2. Olağanüstü Yedekler

79.074.668,85

 

 

88.892.127,19

 

 

3. Özel Fonlar

5.587,69

 

 

 

 

 

D- Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

(18.650.922,86)

 

 

(18.650.922,86)

 

1. Enflasyon Düzeltmesi (-)

(18.650.922,86)

 

 

(18.650.922,86)

 

 

E- Dönem Net Kârı (Zararı)

 

12.407.000,00

 

 

5.365.000,00

 

1. Dönem Net Kârı (Zararı)

12.407.000,00

 

 

5.365.000,00

 

 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

74.187.341,14

 

 

76.957.211,90

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

 

 

102.491.372,98

 

 

104.023.418,68

 

 

BASIN İLÂN KURUMU

31.12.2010 ve 31.12.2011 TARİHLİ ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

 

Önceki Dönem 31.12.2010

Cari Dönem 31.12.2011

A - BRÜT SATIŞLAR

181.813.249,86

196.264.876,96

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

(17.905,45)

(14.952,65)

        NET SATIŞLAR

181.795.344,41

196.249.924,31

C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

(154.690.207,54)

(166.031.848,63)

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

27.105.136,87

30.218.075,68

D - FAALİYET GİDERLERİ (-)

(16.234.200,85)

(27.026.799,25)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

10.870.936,02

3.191.276,43

E - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

6.219.998,76

5.521.848,31

F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

(1.130.186,53)

(1.467.338,83)

G - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

—

—

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

15.960.748,25

7.245.785,91

H - OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

—

—

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

(361.598,58)

(431.628,71)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

15.559.149,67

6.814.157,20

İ - DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

(3.192.149,67)

(1.449.157,20)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

12.407.000,00

5.365.000,00

 

BASIN İLÂN KURUMU

2010 ve 2011 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU "TAHSİS BİLANÇOSU" (TL)

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2010

31.12.2011

A - DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

 

 

 

 

1) DÖNEM KÂRI

 

15.599.149,67

 

6.814.157,20

2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL

YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

 

(3.192.149,65)

 

(1.449.157,18)

- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)

(3.192.149,65)

 

(1.449.157,18)

 

NET DÖNEM KÂRI

 

12.407.000,02

 

5.365.000,02

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI

 

12.407.000,02

 

5.365.000,02

 1) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)

 

(0,02)

 

(0,02)

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine

(0,02)

 

(0,02)

 

 2) ÖZEL FONLAR

 

12.407.000,00

 

5.365.000,00

- Borç Verme Fonu

2.500.000,00

 

1.100.000,00

 

- Yardım Fonu

250.000,00

 

110.000,00

 

- Basın Derneklerine Yardım Fonu

1.650.000,00

 

1.000.000,00

 

- Tatil Köyü Fonu

2.000.000,00

 

850.000,00

 

- Bina Satın Alma ve İnşaat Fonu

4.350.000,00

 

1.575.000,00

 

- Eğitim Fonu

500.000,00

 

210.000,00

 

- Kredi Fonu

250.000,00

 

100.000,00

 

- Elektronik Haberleşme ve İletişim Fonu

750.000,00

 

320.000,00

 

- Diğer Görevler Fonu

157.000,00

 

100.000,00

 

1547/1-1