24 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28214

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALE SONUCU İLANI

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ATIK KABUL TESİSİ İŞLETİMİNE YÖNELİK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK VE PASTALIK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


100 TON 3 NUMARA FUEL OİL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


140 ADET TİP 1 DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ, 24 ADET TİP 2 DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ, 24 ADET RENKLİ DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ VE 30 ADET DOKÜMAN TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MOTORİN TANKLARININ BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KARAKAYA HES CFD (COMPUTATİONAL FLUİD DYNAMİCS) ANALİZ İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


16 ADET 12 METRE KOMBİNE PNOMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


38 ADET 8 M İŞ GENİŞLİĞİNDE KOMBİNE PNOMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


4 ADET 6 TON/H ÇIKIŞ KAPASİTELİ RENK AYIRICI MAKİNE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


3 ADET PRİZMATİK 5 ADET RULO BALYA MAKİNASI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 ADET BALYA MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


13 ADET ÇEKİLİR TİP, DÖNER BAŞLIK DÜZENLİ, LASTİK MERDANELİ ŞARTLANDIRMA ÜNİTELİ DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL  YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


2 ADET ÇEKİLİR TİP 8 M İŞ GENİŞLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME- TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA VE PNOMATİK GÜBRELİ HUBUBAT EKİM MAKİNESİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Gerger Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Gerger Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:


220.000 TON TÜVENAN CEVHER VE PASANIN KAZISI, YÜKLENMESİ, İLE TÜVENAN CEVHER STOK SAHASI VE PASA DÖKÜM SAHALARINA

NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


KAZAN SİSTEMİNDE KULLANILACAK AŞAĞIDA KARAKTERİSTİKLERİ YAZILI VANA VE AKTÜATÖRLÜ BUHAR VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


50 ADET WHİTE – WESTİNGHAUSE 243 VC TİPİ HAVA KOMPRESÖRLERİNİN BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


SU TEMİNİ ÜZERİNE ÇALIŞMA VE MASTER PLAN HAZIRLANMASI (EĞİTİM DANIŞMANI, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ II) GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

Batman Belediyesi BASKİ Müdürlüğünden:


PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALE SONUCU İLANI

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:

1 - İhale Konusu İşin

a) Adı                                               :  MÜHENDİSLİK ZİRAAT ve VETERİNERLİK FAKÜLTE BİNALARI YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Betonarme Karkas, Faydalı İnşaat Alanı: 36.092 m² (13.463,35 m² + 8.300,50 m² + 14.328,15 m² )

c) Yapılacağı yer                              :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampüsü

d) Başlangıç ve bitiş tarihi                :  2012-2015

2 - Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynak                   :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Bütçesi

b) Karşılanacağı kaynağın miktarı    :  28.500.000 USD

Mühendislik Ziraat ve Veterinerlik Fakülte Binaları İnşaatı yapım işi için toplam 12 (oniki) adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin, 8 (sekiz) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu yapım işi [kapalı zarf, teklif isteme ihale usulü] ile 08/02/2012 tarihinde 28.500.000 (yirmisekizmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle ARIKAN İNŞ. TAH. TİC. ve SAN. A.Ş.’ne ihale edilmiştir. İlanen duyurulur.

1573/1-1


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/20852

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4419 – 4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 15 kalem Rulman

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/03/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1514/1-1

—— • ——

ATIK KABUL TESİSİ İŞLETİMİNE YÖNELİK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/21542

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (0232) 463 16 00/391 Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : LİMAN İŞLETMESİNİN ATIK KABUL TESİSİ İŞLETİMİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi Alsancak/ İZMİR adresine, 16.03.2012 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1511/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin ve 2.000 Kg. Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 08.03.2012 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 08.03.2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66     Faks : 397 33 71 – 74

1544/1-1

—————

SİMİTLİK VE PASTALIK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretiminde kullanılmak üzere 1,5 ton simitlik susam ve 1 ton pastalık susam alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 02.03.2012 Cuma günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66      Faks : 397 33 71 – 74

1545/1-1

—— • ——

100 TON 3 NUMARA FUEL OİL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 100 ton 3 Numara Fuel Oil kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 05.03.2012 Pazartesi günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1510/1-1


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif araçlar (Landrover, Otomobil ve minibüs) ile hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Araçlar trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, komprasör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, devre kesici, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinası parçaları, mangan alaşımlı demir çelik, tezgah, tank palet takozları ve lastikli tank palet milleri, pota curufu toz plastik, demirli radyatör, basınçlı kap, sökümü ekonomik olmayan demir çelik malzeme, teressubat nitelikli malzeme vb. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

06 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

13 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

20 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

27 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 MART 2012

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ       :  03123841065-0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                         :  02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                   :  03182242898

SEYMEN HUR. MD.                        :  02623413797/124-126

1453/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım malzemesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.03.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1563/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 945,36 TL ile en çok 88.663,10 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 94,54 TL, en çok 8.866,31 TL arasında olan canlı sığır ve kuzu cinsi eşya açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1. Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 01/03/2012 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 29/02/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi Kapıkule/Edirne adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1446/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/20

İhale Kayıt No                           :  2012/20068

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1.200 Adet 18x64mm Kalibre (Halka) Kısa, Üç baklalı Zincir İmalatı,

                                                     1.200 Adet 18x64mm Bunker Altı Çıkarıcı Zincir Bağlantı Elamanı (Kilit) imalatı ve İşletmemize Teslimi işi. Teknik Şartname ve resme göre.

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  80 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.03.2012 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14:00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR580001 2009 806 00013 00017

5 - Teklifler, 21/03/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1503/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/22614

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara

Tel ve faks                              :  Tel: (0312) 384 15 62 Faks: (0312) 384 16 60

Elektronik posta adresi           :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Göynük Kontrol Müdürlüğünün şehir içi ve şehirler arası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların kontrol, denetleme işleri, vardiyalı çalışan yevmiyeli elemanların vardiyalarının değişimi ve diğer işlerde kullanılmak üzere bir adet binek araç kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  T.K.İ. Göynük Kontrol Müdürlüğü Göynük/Bolu

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati            :  15.03.2012   14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı'nın vereceği banka hesap no. suna yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire Başkanlığı'nın 1108 no.lu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilir.

b) TKİ Genel Müdürlüğü Göynük Kontrol Müdürlüğü Göynük/Bolu adreslerinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

c) İhale dokümanı bedeli 30,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat Oda No: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir.

1506/1-1


140 ADET TİP 1 DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ, 24 ADET TİP 2 DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ, 24 ADET RENKLİ DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ VE 30 ADET DOKÜMAN TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 140 adet Tip 1 dijital fotokopi makinesi, 24 adet Tip 2 dijital fotokopi makinesi, 24 adet renkli dijital fotokopi makinesi ve 30 adet doküman tarayıcı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.03.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1526/1-1


MOTORİN TANKLARININ BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Fuel–Oil Santralı sahasında bulunan Motorin F,G,H Tankları’nın bakım ve onarımı yaptırılacaktır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012 /20491

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  P.K. 47 34315 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               :  Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat)

                                                     Faks : (0212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi          :  ambarli@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun :

a) Niteliği                                   :  3 Adet Motorin Tankının bakım ve onarımı

b) Türü                                      :  Hizmet

c) Dosya No                              :  2012 / 06

d) Şartname Bedeli                    :  100,00 TL

e) Hizmetin Teslim Yeri            :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                              :  Sözleşmeyi müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati                      :  22/03/2012 Perşembe günü – Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100,00 TL aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 22/03/2012 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1441/1-1


KARAKAYA HES CFD (COMPUTATİONAL FLUİD DYNAMİCS) ANALİZ İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/17370

Dosya No                                        :  MYD-DT-2012/03-HİZ-2710

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2318

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

d) Elektronik posta adresi               

2 - İhale konusu malın adı,

    niteliği, türü ve miktarı                 :  Karakaya HES CFD (Computational Fluid Dynamics) analiz işleri

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Karakaya HES

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Teknik Şartnamede (Teknik Şartname EK-2 verilen İş Programında) belirtildiği gibi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 130 takvim günüdür. Ancak istekliler kendi İş Programını sunabilecek olup, kendi belirledikleri iş süresi 150 takvim gününü aşmayacaktır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat         :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                 :  100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

    satın alınabileceği yer                   :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Kat: 13 Oda No: 19 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

d) Son teklif verme tarih ve saati      :  16.03.2012 Cuma günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati     :  16.03.2012 Cuma günü, saat: 14:00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

     internet adresi                              :  www.euas.gov.tr

1524/1-1


16 ADET 12 METRE KOMBİNE PNOMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 16 adet 12 metre kombine pnomatik hububat ekim makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 03/04/2012 Salı  günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1519/1-1

—————

38 ADET 8 M İŞ GENİŞLİĞİNDE KOMBİNE PNOMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 38 adet 8 m iş genişliğinde kombine pnomatik hububat ekim makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 02/04/2012 Pazartesi  günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1518/1-1


4 ADET 6 TON/H ÇIKIŞ KAPASİTELİ RENK AYIRICI MAKİNE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 4 adet 6 ton/h çıkış kapasiteli renk ayırıcı makine ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 04/04/2012 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1517/1-1

—————

3 ADET PRİZMATİK 5 ADET RULO BALYA MAKİNASI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 ADET BALYA MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 3 adet prizmatik 5 adet rulo balya makinası olmak üzere toplam 8 adet balya makinası ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 29/03/2012 Perşembe  günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1520/1-1


13 ADET ÇEKİLİR TİP, DÖNER BAŞLIK DÜZENLİ, LASTİK MERDANELİ ŞARTLANDIRMA ÜNİTELİ DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL  YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 13 adet çekilir tip, döner başlık düzenli, lastik merdaneli, şartlandırma üniteli diskli çayır biçme makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 27/03/2012 Salı  günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1521/1-1

—————

2 ADET ÇEKİLİR TİP 8 M İŞ GENİŞLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME- TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA VE PNOMATİK GÜBRELİ HUBUBAT EKİM MAKİNESİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 2 adet çekilir tip 8 m iş genişliğinde toprak işleme- tohum yatağı hazırlama ve pnomatik gübreli hububat ekim makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 23/03/2012 Cuma günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1522/1-1


İHALEYE DAVET

Gerger Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:

REKABETE AÇIK ULUSAL İHALE

PROTOKOL NO : 2.4 TBS. 6.4.4.23.38

PROTOKOL TARİHİ : 20/09/2011 Protokol Sayısı: 1522

İşin Adı: ADIYAMAN GERGER DALLARCA KÖYÜ YÜS TOPLU BASINÇLI DAMLAMA SULAMA TESİSİ PROJESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

1 - Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen “Adıyaman Gerger Dallarca Köyü YÜS Basınçlı Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı Yapım İşi” sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2 - Gerger Kaymakamlığı, Yerli ve Yabancı firmaları Adıyaman İli Gerger İlçesinde belirtilen “Adıyaman Gerger Dallarca Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı Yapımı” İşi için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2006-2011) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 600.000,00 TL'ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 600.000,00. TL nakit veya kredi kabiliyeti

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 1000 Da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı, (1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Kepçe, 1 Adet Kamyon, 1 Adet en az 3 tonluk Su Tankı, l Adet Betoniyer)

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel, (en az 5 (beş) yıllık tecrübeye haiz bir Proje yöneticisi, en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat Mühendisi ve en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat/ İnşaat teknikeri olmalıdır.

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler

4 - İhale Dokümanları, 1000,00 TL bedelin Gerger Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası GERGER şubesindeki 25484924- 5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Merkez Mah. Hükümet Konağı Kat: 4

02700 Gerger/ADIYAMAN

Tel    : (+90) 416 431 20 07

Fax   : (+90) 416 431 20 07

5 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 29.03.2012'den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az %3’ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 29.03.2012,Perşembe Saat 10.00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 10.30 da açılacaktır.

6 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7 - Ayrıntılı İhale dokümanları www.gerger.gov.tr adresinden görülebilir.

1504/1-1

—————

İHALEYE DAVET

Gerger Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:

REKABETE AÇIK ULUSAL İHALE

PPOTOKOL NO : 2.4. TBS.6.3.3.22.37

POROTOKOL TARİHİ : 20/09/2011 Protokol Sayısı : 1521

İşin Adı: ADIYAMAN GERGER İLÇESİ ÇOBANPINAR KÖYÜ YÜS TOPLU BASINÇLI DAMLAMA SULAMA TESİSİ PROJESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

1 - Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen Adıyaman Gerger Çobanpınarı Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı Yapım İşi sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2 - Katılımcı, firmaları ADIYAMAN İlinde belirtilen Adıyaman Gerger İlçesi Çobanpınar Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı Yapım İşi için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2006-2011) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011. yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 600.000,00TL’ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 600.000,00. TL nakit veya kredi kabiliyeti,

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 1500 Da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı, (1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Kepçe, 1 Adet Kamyon, 1 Adet en az 3 tonluk Su Tankı, 1 Adet Betoniyer)

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel, (en az 5 (beş) yıllık tecrübeye haiz bir Proje yöneticisi, en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat Mühendisi ve en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat / İnşaat teknikeri olmalıdır.

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenilen diğer belgeler.

4 – İhale Dokümanları, 1000,00 TL bedelin Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın TC Ziraat Bankası GERGER Şubesindeki 25484924-5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Merkez Mah. Hükümet Konağı Kat: 4

02700 Gerger/ADIYAMAN

Tel        : (+90) 416 431 20 07

Fax       : (+90) 416 431 20 07

5 – Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 29.03.2012’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az %3’ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 29.03.2012, Perşembe Saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14.30’da açılacaktır.

6 – Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7 – Ayrıntılı İhale dökümanları www.gerger.gov.tr adresinden görülebilir.

1505/1-1


220.000 TON TÜVENAN CEVHER VE PASANIN KAZISI, YÜKLENMESİ, İLE TÜVENAN CEVHER STOK SAHASI VE PASA DÖKÜM SAHALARINA

NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi açık ocak sahasından, toplam 220.000 ton tüvenan cevher ve pasanın kazısı, yüklenmesi, ile tüvenan cevher stok sahası ve pasa döküm sahalarına nakliyesi işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2012/21774

1 - İdarenin :

A) Adresi                                            :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi açık ocak sahasından, toplam 220.000 ton tüvenan cevher ve pasanın kazısı, yüklenmesi, ile tüvenan cevher stok sahası ve pasa döküm sahalarına nakliyesi işi

B) İşin Yapılacağı Yer                        :  Kestelek Köyü / M.Kemalpaşa/BURSA

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  13/03/2012 Salı Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 10/06/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Tel: 0312 2942000,

2 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü: Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL Tel: 0212 5270909,

3 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü: Halit Ziya Bulvarı No: 1 İZMİR Tel: 0232 4843717,

4 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Yeniköy Yolu Üzeri 12.km Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0266 6337221-22

5 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi Kestelek Köyü M.Kemalpaşa/ BURSA Tel:0224 624 52 02

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL.

- Posta ile İhale dökümanı satış bedeli (KDV dahil): 110,00 TL.

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 13/03/2012 Salı Günü Saat:14.00 kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Birimine verilmiş olacaktır.

8) İhalemiz 13/03/2012 Salı Günü Saat:14.00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

9.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

9.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

9.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.10. Mali Durum Belgesini: Bu madde boş bırakılmıştır.

9.11. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinde olduğu gibidir

9.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla yapılan nakliye işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

9.12. İstekliler; “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair TC. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslını veya noter onaylı suretinin ibraz edeceklerdir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak ihalede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahiplerinin 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

9.13. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

9.13.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9. 2, 9.3 - 9.4 ve 9.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10) İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1509/1-1


KAZAN SİSTEMİNDE KULLANILACAK AŞAĞIDA KARAKTERİSTİKLERİ YAZILI VANA VE AKTÜATÖRLÜ BUHAR VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/18230

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/ KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Nominal Çap

Normal Basınç

Miktar (Adet)

1

I. ve II. Ünite Superheater Anfuar Aktuatörlü Kontrol Üniteli Multi Flow Trim Vanası

DN 50

PN 630

2

2

I. ve II. Ünite Superheater Anfuar Aktuatörlü Kontrol Üniteli Multi Flow Trim Vanası

DN 65

PN 630

2

3

I.II. Ünite Part –TurnAktüatörlü T Tipi Besleme Suyu Kontrol Vanası

DN 250

PN 250

1

4

III. Ünite Part –Turn Aktüatörlü Z Tipi Besleme Suyu Kontrol Vanası

DN 250

PN 250

1

5

Paralel Diskli Sürgülü Vana

DN 15

PN 630

20

6

Paralel Diskli Sürgülü Vana

DN 20

PN 630

20

7

Paralel Diskli Sürgülü Vana

DN 50

PN 630

20

8

Swing Çekvalf

DN 250

PN 400

1

9

Akış Üstü Emniyet Vanası

DN 50

PN 63

2

 

b) Teslim Yeri                  :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi               :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 240 (İkiyüzkırk) Takvim Günüdür.

d) Dosya No                    :  Ticaret 2012/14

e) İhale Usulü                   :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer             :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati     :  20.03.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Deneyim Belgesi:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30 (Otuz)’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: Termik Santrallar ya da benzeri tesislerde yüksek basınç emniyet valfi, besi suyu regle valfi, türbin bypass valfleri, enjeksiyon suyu püskürtme regülasyon valflerinin sorunsuz şekilde temini ve teslimi ile ilgili olarak yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

i) Teklif edilen malzemelere ait üretici firmaların TURKAK tarafından onaylanmış ISO 9001 kalite güvence sistem belgesine sahip olması zorunludur. İstekliler TURKAK tarafından onaylanmış bu belgelerin asıllarını veya noter tarafından onaylanmış suretlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

j) Temsilcilik belgesi: İstekliler, imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduklarına dair noter onaylı temsilcilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

k) Katalog ve teknik dokümanları: Malzemeye ait ürünlerin konstrüksiyon özelliklerini de içerir teknik data sheetlerini, katalog ve teknik dokümanlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 20.03.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1369/1-1

—— • ——

50 ADET WHİTE – WESTİNGHAUSE 243 VC TİPİ HAVA KOMPRESÖRLERİNİN BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/16698

1 - İdarenin:

a) Telefon ve Faks Numarası  :  0312 211 11 28 – 0312 211 06 96

b) Elektronik Posta Adresi     :  www malzeme tcdd.gov:tr./adfsatinalma@tcdd.gov.tr.

İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 50 Adet White – Westinghause 243 VC Hava Kompresörlerinin bakım ve montajları, (Teknik Şartname No : MG-02-14/A)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/03/2012 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Fabrikamız veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7 - Teklif verecek Firmalar teknik yeterlilik, üretim ve kalite bakımından gerekli olan TSE, İSO, TÜV vb. Tüm bilgi ve belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, gerekli ek bilgiler komisyonumuzca yazılı olarak istenilebilecektir.

1310/1-1


SU TEMİNİ ÜZERİNE ÇALIŞMA VE MASTER PLAN HAZIRLANMASI (EĞİTİM DANIŞMANI, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ II) GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

Batman Belediyesi BASKİ Müdürlüğünden:

Türk-Alman Mali İşbirliği

Su Temini, Batman

Türkiye

(BMZ ID 2004 65 856)

Batman Belediyesi

Atatürk Bulvarı

Batman, Türkiye

Su Temini Üzerine Çalışma ve Master Plan Hazırlanması

( Eğitim Danışmanı, Danışmanlık Hizmetleri II)

Şubat 2012

GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

1 - İşbu belge ile, Proje-Uygulayıcı Kurumun (PEA, bkz §2); gerekli görülen danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak bir ön-yeterlilik belgesini sunmaları yönünde olmak üzere kalifiye bağımsız danışmanları (bkz §3) davet ettiği beyan olunur. İşbu projeye yönelik fonlar, KfW Development Bank ve PEA aracılığıyla sağlanmak üzere, Alman tek taraflı Finans İşbirliği tarafından tahsis edilmiştir.

2 - Proje-Uygulama Kuruluşu (PEA) aşağıda belirtilen kuruluş olacaktır:

Batman Belediyesi

Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)

Atık Su İzale II’ye yönelik olarak Proje Uygulama Birimi

Atatürk Bulvarı

Batman

Türkiye

Tel./Fak      : +90/488 212 34 26

                  

E-Posta       : ahmetbtekik@hotmail.com

                     civileng_72@hotmail.com

3 - Projenin tamamı yıl boyunca Batman nüfusuna güvenilir ve mali açıdan sürdürülebilir içme suyu sağlanmasını amaçlamaktadır. Batman nüfusun sosyo-ekonomik dolayısıyla kamu sağlık gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Proje inşaat alanı Batman şehir meskun ve ilgili uzantısı bölgelerin yanı sıra su kaynakları alanı konumu kapsar.

4 - Öngörülen proje çalışması/master plan hazırlanması ve sonraki su şebekesinin yatırımları öncelikli tanımlanması öngörülmektedir.

• Talep edilen hizmetler, aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere; tasarlanan önlemleri yerine getirirken PEA’nın desteklemesini içermektedir. İşbu hususlar şunlardır:

• Mevcut demografik veriler ve su arzı verileri ve gelecekteki gelişme projeksiyon incelenmesi

• Mevcut su üretim depolama ve dağıtım tesislerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

• Gelecekteki belediye hizmet alanı içerisindeki su ihtiyacı projeksiyonu.

• Su şebekesinin hidrolik modellenmesi

• Bir SCADA sisteminin kurulumu çalışması

•    Önceliklerin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin aşamalı uygulanması için öneri

• Su şebekesinin öncelikli yatırımların (acil önlemler)tanımı, teknik kayıpları (15 milyon EURO yatırım toplamı) azaltmak ve sistemi optimize etmek

• Mevcut tesisleri dikkate alarak acil önlemler için detaylı tasarım hazırlanması

• Acil önlemler için ihale dokümanlarının hazırlanması

5 - Bu hizmetler, uluslararası uzun ve kısa vadeli uzman bir ekip ve benzeri işlerde deneyimli yerel muadilleri ve benzer koşullar altında (su temini, teknik su kaybını azaltma, elektro-mekanik alanlarında örneğin) tarafından sağlanacak olan ve kısıtlamalar. Uluslararası danışmanlık mühendislik firması ortak girişim veya dernek lideri olacaktır. Uzmanlar, çalışma ve nihai tasarım aşamasında danışmanlık hizmetleri sağlayacaktır. Verimli yönetim ve merkezi hizmetleri sunulacaktır.

6 - Danışmanlar, kendilerine yönelik gerekli tüm teknik bilgiler ve deneyimin elverişli kılınmasını sağlamak bakımından diğer firmalarla işbirliğe girmek yönünde serbesttirler, ve kalifiye yerel uzmanlara ve/veya danışmanlık şirketlerine istihdam sağlanması da zorunlu bir husustur.

7 - İngilizce lisanlarındaki ön-yeterlilik(Ayrıca (i) “Teyit mektubu” ve (ii) “Firmaların Sunulması ” Türkçe dilinde olacaktır) aşağıda yer alan yapı ve içerikte olacak ve aynen aşağıdaki gibi gösterilen düzende sunulacaktır:

(i) Teyit Mektubu: Şirketin ünvanını adresini, irtibat kişisini, telefon numarasını, faks numarasını ve e-posta adresini içerecek, ve eğer varsa işbu projeye yönelik ortaklığı belirtecektir.

(ii) Firmaların Sunulması: (her bir firma için maksimum 5 sayfa), eğer mevcutsa, ortaklığın türü, mülkiyeti ve önemli görevlerinin açık bir şekilde beyan edilmesi dahil olmak üzere.

(iii) Açıklamalar ve Beyanlar:

a) Kısa listelenme durumunda bir önerinin sunulmasına yönelik beyan;

b) Tasarlanan hizmetler sağlanırken bir çıkar çatışmasını sunabilecek özellikte olan ve diğer firmalarla ilgili her türdeki bağlılıklara yönelik beyan.

c) Ortaklık olması durumunda – Baş danışmanı belirleyen ve her bir iştirakçi firmaya (yerel ortakların olması durumunda, işbu tür bir niyet mektubunun bir faks fotokopisi yeterli olacaktır) yönelik işlerin planlanan kapsamı dahil olmak üzere iştirakçi firmaların iyi niyet mektupları ve uluslararası ve yerel firmalarla gerçekleştirilen amaçlanmış olan sözleşme metni.

d) Sözleşmenin icrası boyunca en yüksek standarda olmak üzere etik kuralların gözetleneceğine yönelik beyan. Herhangi bir hileli muamele veya yolsuzluk faaliyetlerinin vuku bulması halinde, işbu tür bir durumu gerçekleştiren ilgili tarafın seçim sürecinde derhal iştirakten diskalifiye edileceği ve ayrıca yasal soruşturmaya tabi tutulacağı hususları Başvuru sahiplerinin dikkatine sunulur. Söz konusu beyan aşağıda belirtilen form dahilinde sunulacak ve layıkıyla imzalanacaktır:

Beyan

“Bizler, hileli bir kullanımı engelleyen serbest, adil ve rekabetçi bir uygulama sürecinin önemini vurguluyoruz. İşbu bağlamda, ihalemizle bağlantılı olarak herhangi bir kamu görevlisine veya diğer şahıslara yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir avantajı önermemiş ve vermemiş bulunuyoruz, ve ayrıca halihazırdaki tedarik sürecinde veya sözleşmenin müteakip uygulamasında olmak üzere bize sözleşme sunulduğunda da işbu tür herhangi bir yolsuzluğu teklif etmeyeceğiz veya bahşetmeyeceğiz.

Aynı zamanda, projenin uygulamasındaki minimum sosyal standartlara (“Esas Çalışma Standardları”) sadık kalmanın önemini vurguluyoruz. Türkiye tarafından onaylanan Esas Çalışma Standartlarına uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

İşbu taahhüt beyanını yerine getirme yükümlülükleri ve Türkiye yasalarına riayet etme hususunda kendi ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye ilişkin olarak kadromuzu bilgilendireceğiz.”

(Yer) ………………………..                (Tarih)………………….

Şirketin unvanı (öncü şirket veya bağlı şirketler)....

e) Ortak Girişimin (öncü danışman ve tüm bağlı ortaklar), 3 milyon Euro’luk ortalama ciroyu, bilançoyu ve son üç yılın kar-zarar hesabını gösteren Tasdikli mali kapasite beyanı. Ayrıca, toplam ve halihazırdaki mevcut kredi çizgisi/garanti limitine ilişkin beyan dahil olmak üzere bir banka referansı. Son olarak lider firma var ise ISO belgesini sunacaktır.

(iv) 2001 ve 2011 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve sadece tasarlanan hizmetlere (maksimum 15 referans) yönelik olan ve EK 1 olarak gerçekleştirilecek olan bir proje referansları listesi. Her bir ortak için en az üç referans sunulacaktır. Referanslar, aşağıdaki hususlara yönelik olarak Ortak Girişimin belirli deneyimini gösterecektir. İşbu hususlar şunlardır:

- teknik su kaybını azaltma

- kentsel su temini projelerinin nihai tasarım ve ihale dokümanlarının hazırlanması dahil olmak üzere planlama

- gelişmekte olan ülkelerde çok çeşitli çalışma koşulları (tercihen su temini alanlarında)

- Türkiye de çalışma (tercihen su temini alanlarında)

(v) Desteğe ve ev ofis desteğine yönelik olarak önerilen personelin özgeçmişleri (Genel destekçi, genel destekçi yardımcısı, §5 kısmında belirtilen spesifik alanlardaki destekçiler).

(vi) Eğitimleri hakkında bilgi, profesyonel deneyim, bölgesel deneyim, firmada geçen yılları, spesifik projeyle ilgili deneyim ve benzer konumlardaki (Ek 2) deneyimleriyle birlikte olmak üzere tasarlanan hizmetlere ilişkin olarak mevcut personelin yapısını gösterir liste (tüm ortaklar için ayrı ayrı). Her bir uzmana yönelik olarak 15 satırlık maddeleri geçmeyecek bilgi. İşbu liste bir teklif durumunda projeye yönelik olarak spesifik bir deneyimi olan gerekli personeli sağlamaya yönelik olarak danışmanların genel becerisine ilişkin detaylı bir değerlendirmeye izin verecektir. Firmaya ait olan veya uzun süreli bir işbirliğinde bulunan personel daha fazla puana sahip olacaktır.

İlgilenen danışmanların kısa ve net fakat gerçeğe dayalı belgeleri sunması ve yukarıdaki yapıya sadık kalmaları gerekmektedir. İşbu davetiyeye yönelik uygunsuzluk veya gerçekdışı bilgilerin verilmesi durumunda, ilgili taraf için yetersizlik statüsü oluşacaktır. Talep edilen materyalik yönelik spesifik olmayan her türlü fazladan bilgi cezai işleme tabi tutulacaktır.

8 - Ön-yeterlilik teklifi, İhale Temsilcisi’ne tek nüsha halinde (İngilizce olarak) sunulacaktır

Dr. Fritz Käser

Kippenhauserstr. 13

D-88677 Markdorf

Tel.          : +49/7544/73447 or 72476

Email       : Kaeser.Markdorf@t-online.de

En son teslim tarihi 23/03/2012 yerel saat ile 14:00 tarih ve zamandır.

9 - Ön-yeterlilik teklifinin İngilizce ve Türkçe birer orijinal nüshasının yanı sıra yine İngilizce ve Türkçe ikişer kopya nüshası PEA’ya verilmek üzere aşağıda belirtilen ilgili kuruluşa sunulacaktır:

Batman Belediyesi

İlgili Kişi : Ahmet Bülent TEKİK

Atık Su Bertarafı II’ye Yönelik Proje Uygulama Başkanı

Atatürk Bulvarı

Batman

Türkiye

Tel./Faks    : +90/488 212 34 26

E-posta       : ahmetbtekik@hotmail.com

                     civileng_72@hotmail.com

En son teslim tarihi 23/03/2012 yerel saat ile 14:00 tarih ve zamandır.

Ön-yeterlilik teklifinin başka bir kopyası da KfW’nin aşağıda belirtilen adresine sunulacaktır:

KfW Development Bank

Su/Atık Yönetimi Avrupa Bölümü

İlgili Kişi: Sn. Regina Maria Schneider

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt

Tel.             : +49/69/7431-2856

Faks           : +49/69/7431-3490

E-Mail        : Regina.Schneider@kfw.de

En son teslim tarihi 23/03/2012 yerel saat ile 14:00 tarih ve zamandır.

10 - Ön-yeterlilik veya müteakip teklife ilişkin olarak yer ziyareti, bilgi/veri edinimi, ön-yeterlilik belgesinin hazırlanması/sunulması, toplantılar, müzakereler vb. Hususlara ilişkin tüm maliyetler danışmanlar tarafından karşılanacaktır.

11 - Herhangi bir zaman zarfında olmak üzere, İhale Temsilcisi kendi inisiyatifinde veya ilgilenen bir danışmanın talep edebileceği açıklamaları cevaplamak amacıyla işbu daveti açıklığa kavuşturabilecektir. İşbu tür bir bilgi, İhale Temsilcisi ve PEA tarafını kendi iştirakleri hakkında bilgilendiren tüm taraflara e-posta yoluyla yazılı olarak gönderilecektir.

12 - İbraz tarihini müteakiben dört haftadan geç olmamak üzere ön-yeterliliğe sahip beş adet danışmandan fazlasını içermeyen kısa bir listenin düzenlenmesi ve işbu danışmanlardan teknik ve mali öneriler davetinin alınması planlanmaktadır

13 - Ön-yeterlilik sürecine yönelik değerlendirme prosedürü, “Mali İşbirliği Projelerinde Yer Alan Danışmanların Tahsis Edilmelerine Yönelik Ana İlkeler” kılavuzunun (Bkz. www.kfw-entwicklungsbank.de web sitesinin ana sayfasını inceleyiniz.) en son versiyonuna uygun olacaktır. Yalnızca durum koşullarını karşılayan ve gerekli beyanları (Bkz. §7, iii) sunan mali olarak yeterli düzeydeki firmalar değerlendirmeye alınacaktır. Spesifik değerlendirme kriteri ve onların tekil ağırlığı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

 

Kriter

En Yüksek Puan

1. Son 15 yıl boyunca danışmanlar tarafından kazanılan ilgili deneyimin kanıtı (firmanın deneyimi)

40

1.1 Benzeri projeler gerçekleştirme deneyimi (su temini projeleri, KfW tarafından finanse edilen projeler, yatırım projeleri>10 milyon EURO)

20

1.2 Tercihen su temini sektöründe olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki çeşitli çalışma koşullarında elde edilen deneyim

10

1.3 Tercihen su temini sektöründe (özellikle Türkiye’de) çalışma koşulları deneyimi

10

2. İşbu spesifik projeye yönelik uygunluk (mevcut uzmanların deneyimi)

60

2.1 Özellikle işbu projeye yönelik olarak mevcut teknik uzmanlığın değerlendirilmesi (Mastır Plan/Fizibilite çalışmaları, teknik su kaybını azaltma projeleri, su projeleri için detaylı tasarım/ihale dokümanlarının hazırlanması)

25

2.2 Görevlendirilen yerel danışmanlar dahil olmak üzere, gerçekleştirilmesi beklenen görevlere ilişkin personel yapısının değerlendirilmesi (toplam personel)

15

2.3 Daimi istihdamda olan ve her daim ekibi izleyen ve Merkez Ofis olarak destek hizmeti sağlayan kilit personelin değerlendirilmesi (destekleme ve izleme personelinin özgeçmişlerine dayalı olarak)

10

2.4 Başvuru belgelerinin şekli: İşbu belgeler eksiksiz, kısa ve projeye ilişkin mi?

10

 

14 - Ön-yeterlilik belgelerine ilişkin değerlendirmenin tamamlanmasını müteakiben, en üst düzeyde yer alan ve minimum 70 puan alabilen beş adet Danışmandan müteşekkil kısa bir liste hazırlanacaktır. Kısa listede yer alan firmalar teknik ve finansal bir teklifi sunmaları yönünde davet edilecektir; ve buna mukabil olarak ön-yeterlilik alamamış firmalar da bilgilendirilecektir.

15 - PEA tarafı, herhangi bir danışman seçimi konusunda yükümlü değildir

16 - Ön-yeterlilik belgesinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik sorumluluk başvuru sahibine aittir, ve herhangi bir yanlışlık ve ihmal hususu kabul edilmeyecektir.

17 - Kalifiye danışmanların kısa listesi hazırlanana kadar, ön-yeterlilik belgelerinin açılmasını müteakiben, İhale Temsilcisi tarafından çağrı yapılmadığı sürece herhangi türde bir iletişim kurulmayacaktır.

Ek 1: ”Proje referansları listesi’nin” örneği

 

 

Referans No

Proje Başlığı

 

Adayın adı

Ülke Veya Bölge

Toplam Proje Değeri (Euro Cinsinden Danışmanlık Ücreti)

Aday Tarafından Gerçekleştirilen Oran (%)

Sağlanan Kadro Sayısı

Müşteri Adı

Fon kaynağı

Tarihler (Bitiş/Başlangıç)

Eğer Varsa Ortakların Adları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin  Detaylı Tanımı

Sağlanan Hizmet Türleri

 

 

 

 

 

 

Ek 2: ”Mevcut  personel yapısının listesi” örneği

(Bir teklif yapılması durumunda programa (Bkz. §5) yönelik olarak talep edilen spesifik deneyime sahip

 

Kişinin Adı

Yaşı Veya Doğum Tarihi

Profesyonel Deneyim (Yıllar)

Şirketteki İstihdam (Yıllar)

Profesyonel Eğitim/Yeterlilik ve Mezuniyet Yılı

Pozisyon/ Şirketteki Görev (Yıl)

Projeyle ilgili Deneyim/Benzer Börevlerdeki Deneyim (En Çok 3 Proje Başlığı)

Bölgesel Deneyim

Lisanlar

Kilit kadro 1 (örneğin; Proje Müdürleri/Ekip Liderleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 2 (örneğin; Su Temini Uzmanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 3 (örneğin; Teknik Su Kayıpları Uzmanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 4 (örneğin; Electro-Mekanik Uzmanları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Sadece Danışmanın kilit kadrosu ve daimi profesyonel kadrosunun yanı sıra uzun dönemli ortakları listeye dahil olacaktır. Danışman, yukarıda belirtilen formata bağlı olmak durumunda değildir, ve kendi standart kadro listelerini kullanabilecektir. Bununla birlikte, sağlanan bilgilerin en azından yukarıda belirtilen maddeleri içermesi gerekmektedir

NOT : https://www.gtai.de  ADRESINDE İNGİLİZCE OLAN ASIL DOKÜMAN YAYINLANMIŞTIR.

1565/1-1


PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                          :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın:

 

S. No.

a) Niteliği – türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale Tarih ve Saati

Teslim

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

 

Patlayıcı Madde Alımı

1-Anfo : 250.000 Kg

2-Emülsiyon (Ağır Anfo )Patlayıcı

(Kapsüle duyarsız) : 50.000 Kg

3-Dinamit(Kapsüle duyarlı) : 3.000 Kg

4-Kapsül (Elektrikli-8 No’lu Adi

Alüminyum Kapsül Boy:1,5 Mt.): 250 Ad.

5-Kapsül (Elektriksiz-Gecikme

Süresi: 450 msn Boy: 10 Mt.) :1.000 Ad.

6- Kapsül (Elektriksiz-Gecikme

Süresi: 475 msn Boy: 21 Mt.) : 750 Ad.

7- Kapsül (Elektriksiz – Gecikme

Süresi:475 msn Boy : 15 Mt.) :1.250 Ad.

8-Yüzey Bağlantı Elemanı

(Elektriksiz- Gecikme Süresi: 25 msn

Boy: 12 Mt.) : 2.000 Ad.

9- Yüzey Bağlantı Elemanı

(Elektriksiz- Gecikme Süresi: 42 msn

Boy: 12 Mt.) : 100 Ad.

2012/20812

22.03.2012

Saat:14.00

365

Takvim

Günüdür

75,00 TL.

60

Takvim

Günüdür

 

b) Teslim Yeri                           :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm ambarı/Seyitömer-KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer           :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/Seyitömer-KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler::

- Ankara’da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 3392671

- Kütahya’da : S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER Tel:(0274)2485670(5hat)

- Bursa’da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0224) 8276471 adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

1445/1-1