24 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28214

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Reyhanlı Sulh Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No                               :  2011/718

Davacı                                 :  K.H.

Sanık                                   :  ABDIRESHIT SEYITGULIYEVF, Cemaberdi ve Oğulhan oğlu, 1980 Türkmenistan D.lu, (Türkmenistan uyruklu)

Suç                                      :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                            :  30/08/2011

Duruşma Tarihi ve Saati      :  28/03/2012 11:20

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince:

5271 sayılı CMK’nin 195. Maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

1542/1-1

—————

Esas No                               :  2011/723

Davacı                                 :  K.H.

Sanık                                   :  YLHAM MAMEDOV, BAYRAMOWİÇ ve GÜLNARA oğlu, 10/05/1989 MAMEDOV doğumlu, (Türkmenistan uyruklu)

Suç                                      :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                            :  03/04/2011 Doğubayazıt.

Duruşma Tarihi ve Saati      :  14/03/2012  10:45

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince:

5271 sayılı CMK’nin 195. Maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

1543/1-1


Reyhanlı Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2005/373

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “MABROUK MİRAYEF HASSAN MABROUK, MRAYET HASAN ve ZEYNEP oğlu, 1972 doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2005/373 Esas 2010/493 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 01/05/2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 01/05/2008 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1288/1-1

—————

Esas No: 2005/371

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “HASAN MSIBSTAER, ABDO ve NAHİYE oğlu, 1977 doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2005/371 Esas 2010/523 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 30/05/2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 30/05/2008 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1289/1-1

—————

Esas No: 2005/652

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “FATEMEH GOLPARVAR, HOSSEİN ve ZAHRA kızı, 1976 doğumlu” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2005/652 Esas 2010/463 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 2008 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1290/1-1

—————

Esas No: 2005/485

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; Sanık “SAMİR MOUSTAFA KOTB MOUSTAFA, MOUSTAFA ve SURAYYA oğlu, 1977 doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2005/485 Esas 2010/501 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 06/03/2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 06/03/2008 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1291/1-1

—————

Esas No: 2006/216

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “BIMPOMA AKOSUA, JOY ve SEM kızı, 1973 doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2006/216 Esas 2010/503 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK. NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 25/12/2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 25/12/2008 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1292/1-1

—————

Esas No: 2006/139

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “EŞREF SALAH, EL SALAH ve FEDİYE oğlu, 1980 doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2006/139 Esas 2010/511 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 22/01/2006 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 22/01/2009 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1293/1-1

—————

Esas No: 2010/139

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “HALİT HÜSEYİN, MUHAMMED ve MERYEM oğlu, 01/01/1990 HALEP doğumlu,”  hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2010/139 Esas 2010/483 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; Sanığın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girmek şeklindeki eyleminden 15.07.1950 tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. Maddesini değiştiren 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince 1.000 TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1294/1-1

—————

Esas No: 2007/155

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; sanık “ĞUFRAN JAOAD, JAOADO ve MALKA kızı, 1981 BAĞDAT doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2007/155 Esas 2010/513 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanığın sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 23/05/2007 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 23/05/2010 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1295/1-1

—————

Esas No: 2010/643

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; AHMAD ABDULGANİ, FUAD ve SARA oğlu, 25/09/1988 GAZZE doğumlu, AHMED MUHAMMED ABDULGANİ, MUHAMMED ve TARADİYE oğlu, 01/04/1990 FİLİSTİN doğumlu, MALYUUL ABDİ, MUHAMMED ve RODA ALİ AADEM oğlu, 1990 MOGADİSHU doğumlu, ABDİFAXAH FALTAH, HASAN ve HAWA İSMAİL TAMAL oğlu, 1988 MOGADİSHU doğumlu, hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2010/643 Esas 2010/401 Ek Karar tarihli ilamı ile sanıklar hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIKLARIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIKLARIN ÜZERLERİNE ATILI SUÇTAN BERAATLERİNE; Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girmek şeklindeki eyleminden 15.07.1950 tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. Maddesini değiştiren 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince 1.000'er TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Karar verildiği, sanıkların yokluğunda verilen karardan sonra sanıkların yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanıkların bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikametleri belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1298/1-1

—————

Esas No: 2010/388

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; Sanık “ÖMER ALO, NEBİ ve ALMAZ oğlu, 1982 SURİYE doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2010/388 Esas 2010/473 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; Sanığın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girmek şeklindeki eyleminden 15.07.1950 tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. Maddesini değiştiren 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince 1.000 TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1299/1-1

—————

Esas No: 2010/108

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; Sanıklar “KAÇAR AZİZ, MUHAMMED ve MELİHA oğlu,

1986 IRAK doğumlu, HASAN SOLAR, HASAN ABDULLAH ve AFTAU oğlu, 1986 IRAK doğumlu, KEMAL ÖMER HIYGİL, ÖMER ve MAHBUBE oğlu, 1985 IRAK doğumlu, AHMET MUHAMMED, REŞİT ve SÜHEYLA oğlu, 1988 IRAK doğumlu, EMMAR TEVFİK ALİ, ALİ ve ZEYNEP oğlu, 1979 IRAK doğumlu, AHMET MUHAMMED HASSAN, MUHAMMED ve NURİYE oğlu, 1977 IRAK doğumlu, BİLAL ABDULKADİR AHMED, ABDULKADİR ve MÜNİBE oğlu, 1976 IRAK doğumlu, DİAGO MUHAMMED, MUHAMMED ve RASMİ oğlu, 1985 IRAK doğumlu, HASAOD KEMAL MUHAMMED, KEMAL ve SÜHEYLA oğlu, 1986 IRAK doğumlu, HAYDAR SAKİR ŞİBİP, SAKİR ve SENEM oğlu, 1984 IRAK doğumlu, ALİ KAZIM ATIYA, KAZIM ve KAZIMIYE oğlu, 1967 IRAK doğumlu, MUSTAFA AHMET MUHAMMED, MUHAMMET AHMET ve AYŞE oğlu, 1985 FİLİSTİN doğumlu, MUHAMMET AHMET MUHAMMED, AHMET ve HATİCE oğlu, 1985 FİLİSTİN doğumlu, MECİT MUHAMMET MECİT, MUHAMMED ve BEDRİYE oğlu, 1987 FİLİSTİN doğumlu, BASİR MUHAMMED ALİ, MUHAMMED ve EMİNE oğlu, 1975 FİLİSTİN doğumlu, ABDULFERHAN HACU MUHAMMED, MUHAMMED ve EMİNE oğlu, 1980 FİLİSTİN doğumlu,” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2010/108 Esas 2010/13 Ek Karar tarihli ilamı ile sanıklar hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIKLARIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIKLARIN ÜZERLERİNE ATILI SUÇTAN BERAATLERİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.inci maddesi gereğince sanıkların sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 20/07/2007 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 20/07/2010 tarihinde dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA Karar verildiği, sanıkların yokluğunda verilen karardan sonra sanıkların yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanıkların bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikametleri belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1300/1-1

—————

Esas No: 2010/601

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; Sanık “HÜSEYİN DRİS, ALİ VE SERVA oğlu 10/01/1987 İDLİP doğumlu” hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2010/601 Esas 2010/400 Ek Karar tarihli ilamı ile sanık hakkında 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile kabahat nevinden eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK.NUN 223/2-A. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞIN EYLEMİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE; Sanığın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girmek şeklindeki eyleminden 15.07.1950 tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 34. Maddesini değiştiren 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8.inci maddesine gereğince 1.000 TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ edilememiş olup ikameti belli olmadığından 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1357/1-1

—— •• ——

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

Dosya No : 2011/6544

Davacılar Sevgi Gökay ve müşterekleri tarafından davalılar İsa Ali Albayrak ve müşterekleri aleyhine açılan tescil davasında Menderes Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 1/11/2007 gün ve 2006/909 esas 2007/605 karar sayılı hüküm davalı vek. Av. Erdoğan Bulur tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Davalılardan Mehmet Emin Öge ve Adile Mübeccel Çobanoğlu posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla 29/5/2012 Salı günü saat 9:15 da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair iş bu ilan duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

1560/1-1