23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: TOKAT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Menderes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

TOKAT

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinde belirtilen yönteme göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere I Sayılı Cetvelde yer alan Eczacı pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Ünvanı

Adedi

Öğrenim Durumu

Eczacı

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak

 

Geniş açıklamalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr. Adresinden temin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu, dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim Belgesi

2 - Nüfus cüzdanı sureti

3 - Fotoğraf (1) adet

4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

1422/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 07.02.2012 tarihli ve 416/2 no’lu kararına istinaden;  Mimar Fahri GÜNAYDIN, İnşaat Mühendisi Kemal ÇOBAN ve İnşaat Mühendisi Enver KÜÇÜKOĞLU’nun  Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin “Yapı Denetim Kuruluşunda ve Laboratuarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri” başlıklı 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olmaları nedeniyle, Fahri GÜNAYDIN’ın 1476 numaralı (Mimar) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin, Kemal ÇOBAN’ın 2587 numaralı (İnş. Müh.) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin, Enver KÜÇÜKOĞLU’nun 684 numaralı (İnş. Müh.) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptalleri hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1513/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterleri”nde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin aslı veya onaylı fotokopileri, özgeçmişleri, nüfus cüzdan sureti, askerlik durum belgesi, yayın listesi, Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlanarak, müracaatların şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin aslı veya onaylı fotokopileri, özgeçmişleri, nüfus cüzdan sureti, askerlik durum belgesi, yayın listesi, Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlanarak, müracaatların şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak müracaatlar Üniversitemizce oluşturulacak bir komisyon tarafından “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterler” ile adayların yapmış oldukları çalışmaların başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programa uygunluğu değerlendirilecek, yapılacak inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

 4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Üniversitemiz irtibat numaraları 0 272 444 03 03/1350-1351

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN TABLOSU

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

FEN EDE. FAK.

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

PROFESÖR

1

1

İ.İ.B.F.

İKTİSAT

İKTİSADİ GEL. VE ULUS. İKT.

DOÇENT

1

1

İ.İ.B.F.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

2

İ.İ.B.F.

İŞLETME

ÜRETİM YÖN. VE PAZ.

DOÇENT

2

2

İ.İ.B.F.

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİL.

DOÇENT

1

2

İ.İ.B.F.

MALİYE

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAK.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAK.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHEN.

MALZEME BİLİMİ

PROFESÖR

1

1

TEKNOLOJİ FAK.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

--

DOÇENT

1

1

VETERİNER FAK.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BES.

HAY. BES. VE BES. HAST.

DOÇENT

1

1

VETERİNER FAK.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BES.

HAY. SAĞ. EKO. VE İŞLET.

DOÇENT

1

1

BOLVADİN MYO

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİ.

MAKİNE

DOÇENT

1

1

1528/1-1

—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ATAKUL PETROL AKARYAKIT MAD. YAĞ. BAYİİ-ALİ ATAKUL

KIRIKKALE

TS 11939

06/6347

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AY-ÇE PET. TUR. NAK. GIDA İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/6357

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BARIŞ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/8729

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BESEN ALÜMİNYUM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13177

06/3780

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

CBC MED MED. CİH. KİTLERİ VE TE. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/3568

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

CÖMERT PETROL ÜR. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11595

06/5765

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

CTS BİLİŞİM-COŞKUN KIZILIRMAK

ANKARA

TS 12498

06/8733

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

GAT GRUP GÜV. VE KORUMA HİZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12782

06/8161

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

İDE YAZILIM DONANIM BİLİŞİM HİZ. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 13242

KRİTER 91

06/7734

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KIVILCIM MÜZİK ENSTRÜMAN EĞT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12890

06/1820

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KVA MÜHENDİSLİK-KENAN ERPİR

ANKARA

TS 12541

TS 12817

06/8724

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MEDİPA SAĞLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/8717

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MUSTAFA YÜCEL-YÜCEL AKARYAKIT DİNLENME TESİSLERİ

KIRIKKALE

TS 11939

06/6345

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

KOCAELİ

TS 13004

TS 12739

TS 12498

06/7757

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

OPADCO PETROL ÜR. DAĞ. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06/7746

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ORAN ÖZEL GÜV. EĞT. VE SAN. HİZ. A.Ş.

ANKARA

TS 12782

06/5749

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

OSTİM ASANSÖR EMLAK İNŞ. GIDA HAY. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

06/8716

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

OZAN HAZIR BETON İNŞ. MADEN NAK. PET. OTOM. TUY. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 11939

06/8726

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZDELİCE TURZ. TAŞ. TEM. OTO ALIM SATIM EML. GÜV. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06/7736

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SİBERA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13242

KRİTER 119

06/5748

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ŞARK KİMYA VE ASFALT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11595

06/5724

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TEPE TEKNOLOJİ SERVİSLERİ A.Ş.

ANKARA

TS 12498

TS 13149

06/6325

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YILLIK VİZESİNİ

TURHAN TURGUT KALE-KALE PETROL

KIRIKKALE

TS 11939

06/8698

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

YENİ ÖZGÜR OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06/8160

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SANAT İNŞ. DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13072

06/6590

14.02.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ

ANKARA

TS 10079

TS 12739

TS 12843

TS 13004

KRİTER 206

06/5340

14.02.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

DAMLA PET. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/6855

14.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

DOĞAN DİZEL

ANKARA

TS 8986

06/732

14.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

VAILLANT ISI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12355

TS 10079

TS 12850

06/1902

14.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

BMK ALÜMİNYUM PLASTİK CAM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 181

06/7093

14.02.2012

FİRMA İSTEĞİ

1452/1-1


İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/127518

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Sarıyer

Adresi

Büyükdere Caddesi Sarıyer/İstanbul

Tel-Faks

0 212 242 91 14-0 212 242 90 78

Posta Kodu

34453

E-Mail

ikmalmrk@sgk.tsk.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasmar Yatçılık ve Denizcilik Araçları San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

7448/18 Sokak No: 22 D: 1 Zübeyde Hanım Mah. Karşıyaka/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

458 0433 799

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Menemen Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

006632

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1558/1-1


Menderes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/172081

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Menderes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Menderes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İl/İlçe

İzmir/Menderes

Adresi

Menderes Kaymakamlığı Hükümet Konağı Zemin Kat Kasımpaşa Mh. No: 83 Menderes/İzmir

Tel-Faks

232 782 52 57/232 782 14 62

Posta Kodu

35470

E-Mail

seyhanerol.35@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güven Şerif Sarıkaya

 

Adresi

Cüneytbey Mh. Doğan Sk. No: 5/1

 

T.C. Kimlik No.

30541928518

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7490043635

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Menderes Ziraat Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

30541928518

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(5)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1525/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/175152

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

İnönü Bulvarı No: 4

Tel-Faks

312 422 44 13

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz Elit Taş. Mat. Turz. Reklam Teks. Güz. Hiz. San.ve Tic. Ltd. Şti.

Berkant Burak Aydın

Adresi

Maltepe Mah. Onur Sk. No: 19/b Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

15221076116

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

662 078 8197

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

281412

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1557/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/136104

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek

Tel-Faks

312 203 18 41-Faks:312 203 18 85

Posta Kodu

6338

E-Mail

hgm@ubak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Servus Bilşim Teknolojileri Anonim Şirketi

 

Adresi

Büyükdere Caddesi Ecza Sokak No: 6 Gültepe-Kağıthane/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Zincirlikuyu Vergi Dairesi

0010560466

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

578168

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1556/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/183565

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hipodrum Cad. No: 113 Yenimahalle/Ankara

Tel-Faks

0 312 384 03 07-0 312 384 02 36

Posta Kodu

06330

E-Mail

ozelkalem@mkehurda.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Enas Nakliye Taşıma Lojistik Temizlik Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Erdal Şeker

Adresi

Gürsel Paşa Mah. 75088 Sok.

No: 161 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

14902218210

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seyhan V.D. 334 0519 135

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

60698

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1512/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 SN

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMALAR

1

İktisadi İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

 

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

6

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

8

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

9

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ya da Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

1443/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Esenyurt Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Güzelleştirme Vakfı.

VAKFEDENLER: Orhan AYDIN, Mustafa AKBOĞA, Atila YAVUZ, Orhan ÖZYURT, Saim BAHADIR, Gürbüz SÜLEYMANOĞLU, Lütfü AĞGÜL, Aykut ARSLAN, Mustafa YILMAZ, Abdullah YILMAZ, Hüseyin TOPÇU.

VAKFIN İKAMETGAHI: İnönü Mahallesi, Doğan Araslı Caddesi, 803 Sokak, No: l, Daire: 48 Esenyurt/İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2011 tarih ve E.2010/1088 K.2011/596 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Büyükçekmece 4. Noterliğinin 28/06/2010 tarih ve 27754 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 29/06/2011 tarih ve 34739 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Vakıf malı olsun veya olmasın, Diyanet İşleri Başkanlığınca idare edilen Esenyurt içerisindeki bilumum camilerin bakım ve onarımını yapmak, okul, kütüphane, laboratuar, öğrenci yurdu, camii, eğitim merkezi, aşevi, bilgi evi, gençlik ve kadın merkezleri, kültür merkezleri yapmak veya yaptırmak. Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurtiçinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak, şehir kültürü ve estetiği için etkinlikler yapmak veya şehir estetiği için yerel yönetimden izin alarak uygulama ve imalat yapmak. Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak, yaşadığımız kentte dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve saygıyı geliştirmek, kentin eğitim seviyesinin arttırılması için çalışmalarda bulunmak, kent mimarisi ve kenttin güzelliği için gerekli plan, her türlü çalışmalarda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000,00 TL.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1456/1-1


 

 

1529/1-1