7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 14. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 14. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2011/175

Karar No : 2011/480

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/11/2011 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 80. TL. ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohammad ve Manassa oğlu, 21/06/1965 Bomi doğumlu, Liberya vatandaşı WAFFEN MOHAMMED KROHMAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

752

—— • ——

İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No         :  2011/13

Karar No       :  2011/239

Sanık             :  HAMZA YILMAZER; Yaşar-Gülşen oğlu, 15/02/1977 doğ.lu, Kastamonu, Çatalzeytin, Kirazlı Köyü n.k.

Suç                :  Görevli memura müessir fiil ve mütecaviz sarhoşluk.

Suç Tarihi      :  27/07/2004

Karar Tar.      :  05/04/2011

Görevli memura müessir fiil suçundan sanık HAMZA YILMAZER hakkında Mahkememizin 05/04/2011 tarih, 2011/13 esas, 2011/239 sayılı kararı ile 765 S.Y.nın TCK.456/1, 271/md.si uyarınca 990 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

753